Download Sách Kanji Look And Learn N3

  -  

1 TRANH s tranh ginh; s ua tranh; s nh nhau; mu thun; chintranh; cuc chin; xung t; tranh chp

2 TRANH gy g

3 TRANH th no

4 H TRANH s tranh ci; s tranh chp

5 NG TRANH ng phi; b cnh .

Bạn đang xem: Download sách kanji look and learn n3

6 NI TRANH S xung t ni b; s xung t bn trong .

7 TRANH OT cuc chin tranh; trn chin u; s u tranh

8 CHIN TRANH chin u

9 KHNG TRANH cuc khng chin; s khng chin; khng chin; phn khng;chin tranh; giao chin .

10 TRANH IM toàn nước tranh ci; yên ổn tranh ci

11 CNH TRANH s cnh tranh; cnh tranh; thi ua

12 PHN TRANH cuc tranh chp; s phn tranh

18

H

33. H tng h go

2 bn quyt nh bt tay tng h, gip ln nhau

: .,

.

:

1 H c hai bn; tuy vậy phng .

2 H ln nhau

3 GIAO H s tng tc ln nhau; h tr

4 H TR s hp tc vi nhau; s gip ln nhau

5 song H ln nhau

6 H TH ngh

7 H HU s tng tr ln nhau gia nhì quc gia; vic ginh lẫn nhau nhngc quyn

8 H ca nhau; ln nhau; vi nhau

9 H cng nhau; ln nhau; vi nhau .

10 H HON c th vắt cho nhau

11 TNG H s tng h ln nhau; s qua li

12 H GIC tnh bng

13 H NHNG s nhng b nhau; s nhng nhau; nhng b; nhng nhau; nhngnhn; tha hip; ha gii

14 NG H ln nhau

PHT

34. Pht pht gio butsu

Cho d ma qu xung quanh,

ng Tng nh pht khoanh chn ngi thin

:

: ,

1 PHT Pht thch ca; o pht

2 PHT con ngi nhn t

3 PHT S pht s .

4 PHT TNG tng pht

5 PHT TNG nh s; tng l .

6 PHT C pht c .

7 PHT IN pht khiếp .

8 PHT LC pht lc .

9 nam PHT Min nam nc Php .

19

S

35. S lm vic shi, ji

Tng o trng ch o binh s o en

: .

: ,

1 S vn phng

2 S (th dc

3 S THNG gii hn

4 TRUNG S Th khun vc; th bc xp .

5 S S cng vic; vic lm .

6 TRNG S Th khun vc; th bc xp .

7 S NGHI v tr

8 XUT S s d

9 S khu vực phng php

10 PHNG S s phc v; s lao ng .

11 S HNH ng

12 S phng s; phc v

13 S TH vai chnh; ngi gi vai tr ch o .

TIN

36. Tin thn tin sen

Thn tin sng trn ni

:

: ,

1 TIN tin nhn

2 TIN NHN tin nhn .

3 TIN CNH tin cnh .

4 TIN N tin c .

5 TIN N tin n

6 THY TIN hoa thy tin

7 TIN GII vng

8 THN TIN thn tin .

9 TIN DC thuc tin .

10 TIN THUT ma thut

20

D

37. D d tin, d vng I CX

: .

:

1 D c; ly lm; bng

2 D THNG hn; nhiu hn; cao hn; trn

3 D H di y; sau y

4 D NI trong vng

5 D TIN cch y

6 D NGOI ngoi ra; ngoi; tr

7 D VNG sau y

8 D HU sau ; t sau ; t sau khi

9 S D l do

10 D LAI k t ; t ; sau

11 D NG s khng a

12 KIM D im

13 TIN D sn sng trc

TRNG

38. Trng trng ti chuu

Trng nhn l ngi ng gia lm mi cho 2 bn

:

:

1 TRNG quan liêu h

2 BT TRNG s bt ho; mày bt ho

3 TRNG NHN ngi trung gian; ngi ngươi gii

4 TRNG NHN ngi lm mày .

5 TRNG GII mày gii

6 TRNG S Th khun vc; th bc xp .

7 B TRNG s ngang bng; s snh kp; s b kp .

8 TRNG BO S iu nh; s can thip .

9 TRNG TR gi trung bnh .

10 TRNG NG gia ng .

11 TRNG H gia ma h

12 TRNG HO S thn tnh; bn ng phng .

13 TRNG C C hu bn .

21

HU

39. Hu hu tr, hu nhn kyuu

Nhng ngi gi v hu thng i chp phong cnh

lm nim vui

: ., .

, .

:

1 HU s ngh ngi; lc ngh ngi; gic ng

2 HU ngh; vng mt

3 HU ngh ngi

4 HU HI s hon li

5 HU KHAN s c

6 BN HU ngy l ngh na ngy

7 HU TRNG nh i

8 HU HC s ngh hc

9 NH HU ngy ngh c quy nh

10 QUY HU php ngh

V

40. V v tr, tc v, n v I

Tc v thp tp hà nội th phi ng mnh ci cho

: ,

:

1 V khong; chng; c ; xp x; mc

2 THNG V lp trn; v tr cao

3 H V ph

4 TRUNG V ngi trung gian

5 KIN V min ty bc

6 NH V V tr th 2 .

7 I V s th

8 V v tr thp; a v thp; mc thp

9 TH V c th vc ngi

10 TIM V si

22

41. Thp, hn, tin tei

C gi bn ng v sao ngi khc

C chng tin ch khc th sao

: ., .

, .

:

1 l t

2 lm yu

3 H s gim; s km i; s suy gim

4 TRUNG lm

5 V v tr thp; a v thp; mc thp

6 GI gi thp

7 TC s th tc

8 LI li thp

9 LIT v tr di

10 NGM humbug

11 XNG humbug

12 HI ko di

13 A t thp

14 THANH ging thp .

XC

42. Xc xc tin soku

Xc tin vic o to con trai

: .

:

1 XC thc gic; thc y; xc tin; kch thch; ng vin; khuyn khch; gicgi; gic; ku gi

2 THI XC s thc gic; s gic gi .

3 XC THNH s thc y pht trin

4 C XC s c thc; s thc gic

5 XC TIN s thc y

6 THI XC thc gic; gic; gic gi

7 THI XC bc xc

8 THI XC TRNG nu xm

9 C XC c thc; thc gic

10 XC TIN T cht lm phn ng ho hc xut hin cấp tốc hn

23

11 C XC TRNG th yu cu; th nhc nh

12 XC TIN thc y

TC

43. Tc thng tc, tc l zoku

Tc l l lun lm rung di ni

:

:

1 TC lng (ting lng); tc; tm thng; trn th; th tc

2 TC thng thng

3 TH TC trn tc

4 TC NHN phm phu .

5 TC s th tc

6 L TC tnh thng tc

7 TC TN tc ng .

8 TNG TC s k tip; s lin tip

9 PHM TC phm tc .

TU

44. Tu tu sa, tu chnh, tu

luyn shuu, shu

Hng ngy tp tnh tu luyn tr thnh cu th

bng chy chuyn nghip

: .,

.

: ,

1 TU LIU s hon thnh; s kt thc (kha hc) .

2 TU GIAO tnh hu ngh

3 SAN TU s coi li

4 TU S s lm xong

5 TU S chng trnh o khổng lồ thc s

6 TU HO tnh hu ngh

7 HC TU s hc tp; s nghin cu

8 TU HC s hc

9 CHUYN TU s chuyn mn ho

10 TU C s hc

11 TU PHC s sa cha

12 TT TU s cn phi hc; ci cn phi sa .

24

BI

45. Bi bi thu, bi s bai

a tr ng trn bc cm gic cao thành phố hà nội bi phn b

n

:

:

1 BI s gp i .

2 NHT BI mt phn; gp i

3 TAM BI ba ln

4 NH BI gp i

5 BI GIA s gp i .

6 THP BI gp mi

7 THIN BI c quyn; vt c chim

8 BI TNG bi tng

9 BI gp i

10 BI S bi s .

11 BI SUT bi s phng i; s ln phng i

LUN

46. Lun lun l rin

Ngi doanh nghiệp n ta n i li lun l

:

:

1 LUN bn

2 BT LUN bt lun; khng công nhân lun thng o l

3 LON LUN s tri o c

4 NG LUN ng lun .

5 NHN LUN o l lm ngi .

6 B LUN ngi cng a v x hi

7 LUN L o ngha

8 PH LUN s tri o c

9 TUYT LUN s tuyt lun; s v ch; s v song

10 LUN L HC lun l hc .

11 LUN L CH o c

25

TRI

47. Tri n, quc tri, cng tri sai

Ngi nng dn bn tri phiu, ly tin thiết lập cy v

trng

:

:

1 TRI khon n; khon vay .

2 TRI CH ngi ch n

3 CNG TRI chng khon nh nc

4 NI TRI Hi phiu trong nc

5 TRI KHON tri phiu; giy n; phiu n

6 TRI V n

7 QUC TRI chng khon nh nc

8 NGOI TRI Tin vay mượn nc ngoi; mn n nc ngoi; n nc ngoi

9 TRI QUYN s tin

10 GIM TRI h bt

11 PH TRI s mc n; n nn

THNG

48. Thng bi thng shoo

La mt v c s tin bi thng qu ln

: .

:

1 THNG s thng

2 THNG bi thng

3 I THNG s n b; s bi thng; vt bi thng

4 THNG KHC s tr li

5 BO THNG s bi thng .

6 BIN THNG s bi thng

7 HU THNG s n b

8 V THNG s khng bi thng; s min trch .

9 B THNG b l

10 YU THNG tui cn m nga

11 BI THNG s bi thng .

26

12 THNG HON s tr li

13 THNG KIM s sa cha

QUANG

49. Quang nh sng, nht quang,

quang minh koo

nh sng ca cy nn nh ho quang gia nh ti

: .,

:

1 quang đãng nh sng .

2 quang bng

3 quang quẻ TH s xen nhau; s xen k

4 D quang quẻ nh hng ban chiu

5 THIN quang đãng s phn cc

6 VIN quang quẻ qung (mt trng

7 QUANG quan lại tn mt trng

8 LNH quang đãng s pht sng

9 PHN quang quẻ hnh nh

10 quang quẻ LC kt qu

11 phái nam QUANG phái nam cc quang

NHI

50. Nhi nhi ng, hi nhi ji, ni

Nhi ng l a tr 1 tui ngươi ch bit b

: , ,

: , ,

1 NHI tr nh

2 NH NHI bé mn

3 VONG NHI gii tnh

4 ANH NHI a b cn m nga

5 C NHI m ci .

6 C NHI c nhi; tr m ci

7 SNG NHI con yu; a con c yu chiu .

8 TIU NHI a b công nhân m nga

9 U NHI hi ng

10 I NHI a tr c yu mn; a nhỏ cng .

27

BINH

51. Binh binh lnh, binh lc hei,

hyoo

Chuyn binh ao phi dt khot nh bố chm vo

bn vy, khng c t l

:

: ,

1 BINH lnh

2 BINH LON chin tranh

3 PHC BINH phc binh

4 THNG BINH thng binh .

5 TIN BINH tin i

6 XUT BINH cuc vin chinh; i vin chinh

7 BINH CH binh c .

8 BINH LC binh lc .

IN

52. In c in, in tch ten

Ngi bn, m sch việt nam hc c in ra c

:

: ,

1 IN b lut

2 S IN b sch bch khoa

3 PHT IN pht tởm .

4 NGHI IN nghi thc

5 NI IN kinh Pht gio .

6 XUT IN xut x in c .

7 IN TC quy tc .

8 NGUYN IN Bn chnh; b ngoi

9 C IN c in

10 QUC IN on ng thng xy ra tai nn

11 IN HNH in hnh

12 NGOI IN kinh ngu tc

28

NG

53. Ng ma ng too

Ma ng, ngi ngi i di ln tuyt ri

:

:

1 NG ng

2 TRNG NG gia ng .

3 S NG u ng .

4 NGHIM NG Ma ng khc nghit

5 NG QU khong thi gian ma ng

6 NON NG ma ng m p

NG

54. Ng ng lnh too

Mt tri ma ng l sau rng cy lm tuyt bt u

tan chy

: ., .

, ., .

, .

:

1 NG s ng v lnh

2 NG c

3 BT NG khng c bng

4 NG THNG cc v lnh

5 LNH NG s lm lnh; s p lnh bo qun; s lm ng lnh .

6 NG NGUYN (a l

7 NG TH t b ng cng

8 NG HI s thit hi vị sng gi

9 NG hn s but gi .

10 NG ng bng; b ng bng; cng li

11 NG s ng v lnh

12 NG s ng v lnh

13 NG s ng v lnh

14 NG T cht rt

15 NG thanh lịch Chng cc chn tay (v gi lnh)

29

HUNG

55. Hung hung kh, hung th kyoo

Hung th nm nn nhn xung mt h su

:

:

1 HUNG xu

2 HUNG S tai ho

3 HUNG TC s mt ma; mt ma

4 NGUYN HUNG u s; trm s; trm; ngun gc; công nhân nguyn

5 HUNG TRIU s hp tc

6 HUNG NG on

7 CT HUNG s hung ct; hung ct; lnh d; yên ổn lnh lặng d

8 HUNG KH v kh nguy him; hung kh

9 HUNG BIN tai ng

10 I HUNG tnh hung bo

11 HUNG TRCH vt gi

KHAN,

SAN

56. San tun san, chuyn san kan

Tun san chuyn dy v cc vic dao ko, bp nc

:

:

1 HU KHAN s c

2 CNG KHAN s cng b

3 TI KHAN s in li

4 lịch sự KHAN s xut bn; s pht hnh u tin

5 TCH KHAN bo pht hnh vo bui chiu .

6 NIN KHAN sch xut bn hng nm

7 PHC KHAN s ti bn

8 TN KHAN n phm mi; cun sch mi .

9 K KHAN ngi un

10 NHT KHAN nht san; s pht hnh theo ngy

11 CU KHAN s c

30

LI

57. Li phc li, li ch ri

Mun c phc li v sau th phi lao ng, xch

dao i gt la

: .

:

1 LI li lc; ci li; mi li; li th

2 LI s lm vic; vic

3 LI c li; c ch

4 BT LI khng li; bt li

5 LI THA ch ngha v tha

6 LI li thp

7 LI TIN s tin li

8 TIN LI phông thun tin; tin li

9 U LI c li

10 NG LI li ch ca ng

11 MINH LI s lo xa

KHC

58. Khc thi khc koku

Ly dao chm khc ci bc

: ., .

:

1 KHC vt xc .

2 KHC vt kha hnh V

3 KHC c chm

4 NHT KHC mt khc; mt giy

5 L KHC s hung c

6 TIN KHC

7 NG KHC tra

8 TC KHC tc khc .

9 TCH KHC bui ti; gi bui ti .

31

TC

59. Tc quy tc, php tc soku

Gii quyt chuyn tin bc trn nguyn tc ca

gm ao

: .

:

1 HI TC qui tc ca hi; quy tc t chc; iu l hip hi

2 NG TC quy tc ng .

3 IN TC quy tc .

4 NGUYN TC nguyn tc; quy tc chung

5 PHN TC s phm php .

6 BIN TC khng theo quy tc

7 THIN TC lut Tri .

8 NH TC lut l; quy tc .

9 GIO TC ni ct v kh

10 GIO TC quy tc ca trng hc

TC

60. Tc gt, tc ot saku

Ly dao gt, tc tng th tht b

: ., .

, .

:

1 TC plane

2 TC v bo

3 TC chut

4 TC TNH cu trc

5 THIT TC s ct

6 QUT TC s o; h o

7 TC MA s lt trn (qun o

8 THIM TC s sa cha

9 TC GIM s ct gim .

10 TC PHIN mnh toàn quốc (g

11 NGHIN TC ken kt

12 TC NHN Th ca .

13 KHAI TC s o; h o

32

KIM

61. Kim thanh kim ken

u s gi , xch kim ln ng

:

:

1 KIM kim .

2 AO KIM ao

3 KIM KCH kim kch; kch hoc phim ly ch v kim thut; kch hoc phim vsamurai

4 KIM THN liu

5 KIM S ngi lm hng ro; ngi sa hng ro

6 BO KIM bo kim .

7 KIM KHCH kim khch .

8 KIM SAN lin t

9 HOI KIM dao gm .

TR

62. Tr h tr, tr gip, vin tr,

cu tr jo

n h tr ngi ang phi khun 3 vin to

: .,

., .,

:

1 TR s gip

2 TR s gip

3 NHT TR s gip

4 H TR s hp tc vi nhau; s gip ln nhau

5 GII TR ngi gip

6 HU TR s gip

7 CNG TR s hp tc

8 NI TR ni tr

9 TR LC lc h tr; s tr gip .

10 TR TH s lm can m

11 TR MNH lng khoan dung

12 THIN TR tri gip .

13 TR s gip

14 TR BNH tnh dm dc

33

V, V

63. V chc v, nhim v mu

i lnh ngha v b hnh h cc nhc

: .

:

1 V chc v; cng tc

2 S V cng vic

3 NHM V nhim v

4 TRI V n

5 NG V nhim v ng giao .

6 CNG V cng v; cng tc cng

7 NI V Ni v; nhng nước ta trong nc

8 LAO V cng vic .

CN

64. Công nhân chuyn cn, công nhân lao kin,

gon

Nh s chuyn công nhân ca ngi nng doanh nghiệp m cy ra

tri

: .,

., .,

.

: ,

1 công nhân (th dc

2 công nhân cng vic; cng v; nhim v; ngha v; cng tc

3 cn KIM s công nhân kim; cn kim; tit kim

4 TI công nhân s phc hi chc v

5 XUT công nhân s i lm; s ti ni lm vic; i lm .

6 cn LAO công nhân cn

7 cn MIN công nhân c; chm ch; sing nng; chuyn cn

8 công nhân V công nhân v

9 THNG công nhân thng trc .

10 TRUNG cn lng trung thnh

34

KHUYN

65. Khuyn khuyn co kan

Khuyn co khng nn s ui ca con chim d

: .

: ,

1 KHUYN gii thiu

2 KHUYN s gii thiu

3 KHUYN co s khuyn co; khuyn co

4 KHUYN TNG s khuyn khch; khuyn khch

5 KHUYN CNG cn nhc

6 KHUYN khuyn; gi ; gii thiu; khuyn khch; mày .

7 KHUYN NGHIP nghnh cng nghip (c khuyn khch)

8 KHUYN D s khuyn bo; khuyn bo; s khuyn d; khuyn d; xi dc; s dd; d d; r; r r

9 KHUYN THUYT s lm cho tin

10 KHUYN THNG vic khen thng; khen thng .

11 KHUYN TIN s hng thin (pht gio) .

BAO

66. Bao bao bc hoo

Ly tm mnh chn bc ngi đến m

: ., .

:

1 BAO gi; bc

2 BAO bc; gi; bao bc

3 BAO cht

4 BAO inc dao thi tht; dao lng tht

5 NI BAO S bao hm; s ni hm

6 BAO HM s k c; s bao gm; s bao hm .

7 BAO VI s bao vy .

8 bao dung s li ko vo; s lin can

9 TIU BAO bu kin

10 BAO I bng

11 BAO bao gm

12 BAO QUT s gm c

13 BAO NHIP s xp

35

Y

67. Y y hc, y vin I

Y hc cu c ngi b mi tn xuyn tim

: ., .

,

:

1 Y y; y hc; y t; bc s

2 Y B bc s y khoa

3 TH Y thy thuc

4 danh y lng y .

5 Y VIN bc s y khoa

6 N Y n bc s

7 Y HC y hc

8 Y GIA bc s y khoa

CP

68. Cp ph cp kyuu

Mn vt tr nn ph cp khp ni

: ., .

, , .

:

1 CP v

2 CP bng

3 X CP s c gng

4 CP gy (nh hng

5 PH CP ph cp

6 ba CP s tri ra

7 NGN CP s ni n; s nhc n; s m ch n; s cp; ni n; nhc n; m ch n;cp; nhc ti

8 LUN CP s k ra

9 truy vấn CP s iu tra

10 T CP tnh c hiu lc tr v trc

11 CP khng cn thit

36

SONG

69. Song song sinh soo

Cnh st xc nh c hung th l cp tuy nhiên sinh

nh cht ngi

: , ,

,

:

1 song i; kp

2 song H ln nhau

3 tuy nhiên T bằng hữu sinh i

4 song X nhc s biu din

5 tuy nhiên TH ra v hi lng

6 song PHNG i bn

7 V tuy vậy c mt khng hai

PHN,

PHIN

70. Phn phn lon, phn i han,

hon, tan

Nm tay dng ngc chnh l mt biu hin phn

i

: ., .,

., .,

.

: , ,

,

1 PHN tan

2 PHN mt tri; mt i din .

3 PHN s i

4 PHN si mê dc

5 PHN cong; qun; vnh

6 PHN phc nguyn; tr li nh c

7 PHN LON cuc phn lon; cuc phin lon; s phin lon; s phn lon

8 PHN TC ngi ni lon

9 PHN TRC s vt qu

10 PHN CNG chng cng sn .

11 PHN BIT din tch

12 PHN TC s phm php .

13 PHN NG ch ngha phn ng

37

S

71. S lch s, s sch shi

Lch s Vit phái nam l cc cuc u tranh lu di

:

:

1 S THNG xt v mt lch s .

2 S THA s

3 TH S l php; knh cn

4 TU S s lm xong

5 TIN S tin s

6 TIN S tin s

7 C S lch s c i

8 AI S Lch s bi ai; lch s bi trng .

9 QUC S quc s .

10 NGOI S d s .

11 N S b

QUN

72. Qun qun ch, qun

vng kun

V qun vng b phường ung thuc c

: ,

:

1 QUN em

2 QUN cu; bn; my

3 CH QUN ch

4 QUN CH qun ch; quyn

5 NH QUN nhì ngi ch .

6 NHN QUN ti cao

7 QUN QUC nn qun ch; ch qun ch

8 I QUN hong

38

HM

73. Hm hm , hm ngha, hm

sc gan

Ci hp bn vào c con ma nhy ra da, s đam mê c

quai hm

: ., .

:

1 HM s li ko vo; s lin can

2 HM bao gm

3 NI HM S n ; s ng

4 BAO HM s k c; s bao gm; s bao hm .

5 HM V v

6 HM THU s sc ming

7 HM s ngm

8 HM bao gm

9 HM s li ko vo; s lin can

10 HM HU s thân phụ ng; phụ thân ng; s bao hm; bao hm; cha

11 HM THY c nc

12 HM TU tnh nht nht

13 HM SC s hm sc; hm sc; xc tch

HP

74. Hp h hp, hp thu kyuu

Ngi ht thuc hp thu cc cht c hi vào thuc

l

: .

:

1 HP b

2 HP NHP s h hp; s ht vo; s ht th; h hp; ht vo; ht th

3 HP THU s hp th

4 HP quần thể ming (kn

5 H HP hi th

6 HP doanh nghiệp s hp dn; s li cun

7 HP KH s ht vo

8 HP VT xp

9 HP BN ngi mt

10 HP TR s ht bm

11 HP khu ming (kn

39

XUY,

XY

75. Xy thi, c xy sui

Qua ming ngi ny ngi kia, mi vic xu c

c c xy

: .

:

1 XUY dy mi

2 TC XUY hi th

3 XUY lớn nc; bn tung lớn .

4 XUY C s gii thiu

5 CH XUY ngi thi so

6 XUY QUN ng hn

7 NHT XUY lung gi; lung hi

8 XUY QUN c ui nheo

9 TC XUY hi th

10 XUY TUYT bo tuyt

11 V XUY bnh phun

12 XUY TH s phong tc hip s

H, H

76. H gi tn, h hon, h hp, h

ho ko

H ming thy rng h

: .

:

1 H go

2 H TR gi đến bn .

3 H HO ngi k cu

4 H HP hi th

5 I H ting ku; s la ht

6 H NG s hng ng; s p. Ng; hng ng; p ng; tng ng; tng hp

7 HOAN H S tung h

8 H KH s bc ln

9 im H s im danh

10 TT H ting ku; s la ht

11 H XNG gi bng tn

40

12 XNG H tn

THNG

77. Thng thng mi, thng

s shoo

: .

:

1 THNG s thng

2 THNG ngh

3 THNG tởm doanh; bun bn

4 THNG NHN li

5 THNG NHN Thng gia; ngi ch hiu; thng nhn

6 THNG HI hng

7 HI THNG s iu nh

8 THNG V thng v .

9 HIP THNG s iu nh

10 T THNG ngi bn bun

11 THNG HO tn thng nghip

12 THNG PHM hng

13 THNG ngươi bn bun

KH

78. Kh kh c, c kh, dung kh ki

Bn hnh l kh c m bia

:

:

1 KH chu; bt...

2 BT KH S vng v .

3 THP KH dng

4 TIN KH b (i a

5 BINH KH binh ao

6 KH C c

7 HUNG KH v kh nguy him; hung kh

8 LI KH sc mnh

41

9 NGUYN KH s iu b

10 C KH c

VI

79. Vi chu vi, bao vy I

Bao vy cn phng l 4 bc tng

: ., .

, .

:

1 VI tng vy; hng ro

2 VI bao vy; vy; ba vy; quy

3 VI s ro li

4 VI bao quanh; vy quanh; bao bc

5 BAO VI s bao vy .

6 CHU VI khu vc xung quanh; vng bao phủ .

7 T VI vng ph cn

8 NGOI VI chu vi

9 CNG VI s bao vy

10 VI K c vy; c g

11 PHM VI phm vi

12 VI NHIU bao quanh

13 HUNG VI vng ngc

80. Bn , n, a zu, to

Bn nh du X l ni chn kho bu

: , .

: ,

1 hnh v minh ha; bc v; s minh ha; bc ho .

2 lp k hoch; v s ; thit k; tin hnh

3 BT t nhin; bt .

4 PH hnh km theo .

5 X d n; chng trnh; k hoch

6 TH thn th

7 TNG tng

8 CNG Bn a chnh .

42

P

81. P p lc, trn p atsu

Cm gic p. Lc ging ngi b bn tay ngi khng

l nn

: ., .,

., .

: , ,

1 p. Trng lng

2 phường hnh rp ni

3 D phường s gy sc p

4 phường PHC phường o

5 phường O s p o; s vt tri

6 phường NHP s lm lm vo

7 NI p. Sc p. Bn trong; p. Lc bn trong .

8 CH p. S chn

9 phường CH s n p

10 p LC p. Lc; sc p

PHN

82. Phn ci dc han

Trng cy dc l phn khoa hc

:

:

1 PHN ci dc

2 H PHN dc xung

3 THNG PHN ng dc

4 H PHN dc xung; con dc; on dc

5 PHN O ng o; ng dc; con dc

6 CP PHN bé dc him tr; nhỏ dc nguy him; dc him tr; dc nguy him;dc cao

7 PHN H xung dc .

8 PHN THNG ln dc .

9 PHN H dc .

43

QUN,

VN

83. Qun qun bnh, qun nht kin

Cng, tr tnh ra bnh qun

: .

:

1 QUN s trung bnh

2 QUN NHT ton b nh nhau; qun nht; ton b u nhau; ging nhau; ng u;thng nht

3 QUN PHN s phân chia u; chia u

4 QUN TH tnh ging nhau

5 BNH QUN bnh qun; bng nhau

6 BNH QUN cn bng; thng bng; trung bnh

7 QUN ngang

8 QUN CHNH s công nhân xng; s công nhân chnh; s công nhân i; cn xng; công nhân chnh; công nhân i;hi ho

9 QUN T s công nhân xng; s công nhân chnh .

10 QUN NG công nhân i; cn bng; u; ng u; cng bng

11 QUN HNH cn cn; s cn bng; công nhân bng

12 QUN CHT ng nht; ng u; phông nht; bnh bnh

MAI

84. Mai chn mai

Ngy mai em quan tiền ti n ngha a chn, dng

thm thanh thnh gi bn trn

: ., .

, .,

., .

, .

:

1 MAI PHC mai phc .

2 MAI c chn ct; b mai tng; b lp y; chn; lp

3 MAI c chn ct; b lp y

4 MAI chn; chn ct; mai tng; lp y

5 MAI chn lp

6 MAI MT s c chn ct; s b đậy ph; s b chn vi .

7 MAI TNG mai tng

8 MAI TNG s chn giu; s n cha

44

9 MAI b chn; b chn giu; n dt; b bao ph; b nhn chm

10 MAI MC cht g

THNH

85. Thnh thnh ph, thnh

quch joo

Trng cy trn du tch thnh quch c

:

:

1 THNH thnh; lu i .

2 THNH CH ch ta thnh; ch lu i

3 THNH I vin th trn

4 KHUYNH THNH v p

5 NHP THNH s tin vo thnh (ginh chin thng v tin vo chim thnh ca kth) .

6 C THNH thnh c

7 KIN THNH tnh khim tn

8 THNH LY pho i

9 THNH TC pho i

VC

86. Vc quần thể vc, lnh vc iki

i tng quần thể vc coi tng loi cy k th ghi li

:

:

1 VC vc .

2 quần thể VC a ht

3 A VC ci

4 CNH VC ng bin gii

5 BIN VC t ai ti sn

6 I VC (a l

7 I VC (a l

8 CHIN VC chin trng

9 CC VC vng cc

45

QUT

87. Qut mng CX

:

:

1 QUT ho (vy quanh thanh tr...); knh o

2 QUT CT knh; sng o; mng; ho .

3 NGOI QUT ho bn ngoi thnh .

4 QUT XUYN knh; sng o

5 QUT GIANG knh

6 QUT CT knh

7 IU QUT ao c .

8 IU QUT ao cu c .

9 QUT BT o

10 QUT TH chut ti

NG

88. Ng thc ng, thin

ng doo

Thc ng l ni chn ung nc

:

:

1 NG trng l

2 PHT NG pht din

3 LNH NG nh

4 HI NG Nh th; nh nguyn .

5 NG NG trng l

6 NG THP n

7 THIN NG Thin ng .

8 NG V cng trnh xy dng ln

46

DIM

89. Dim mui en

C b bn dim ngho kh n trng mui vi rau

:

:

1 DIM mui

2 DIM mui

3 NHT DIM c phường mui nht .

4 DIM PHN lng mui

5 DIM V gia v

6 DIM C s hon

7 KIN DIM mui ht .

Xem thêm: Đọc Truyện Tâm Lý 18 - Đọc Truyện Tâm Lý Tình Cảm 18

8 DIM HI s hng vì hi mui; mui n

9 DIM KHO c hnh nn

10 NHAM DIM mui m; mui khong

11 DIM MAI trng thi; tnh hnh; tnh trng

H, GI,

GI

90. H ma h ka, ge

Ma h ngi di gc cy cng phi ku tri nng

:

: , ,

1 H h

2 CU H summer

3 TRNG H gia ma h

4 S H u h .

5 H TRNG time) /"smtaim/

6 H QU ma h; h

7 H s thch nghi vi ci nng ma h

47

D

91. D ban m, d cnh, d

quang ya

Ban m ng ngoi ca ngm trng

: ,

:

1 D ban ti

2 NHT D qua m

3 THT D hiu cm

4 D TRUNG mãng cầu m; ban m

5 KIM D ti nay; m nay

6 D HI d hi .

7 D GI s canh phng; s theo di; s trng coi

8 D C b ging

9 D PHN bui chiu

10 S D m biu din u tin

THI

92. Thi thi dng, thi bnh tai,

ta

Bn i dang chn ng i chnh l ch thi

: ., .

: ,

1 THI bo; dy; to

2 THI bo

3 D THI li ni v l

4 HON THI khc g mi n

5 TIN THI dng chy

6 THI AO thanh ao di; thanh kim di

7 THI C thi k c i; thi xa .

8 THI HU hong thi hu (m ca n hong

9 THI T thi t .

10 THI T kiu ch m

11 THI TH ph vng; khiếp lc; tng trn

12 THI BNH ho bnh

48

NG

93. Ng trung ng oo

Trung ng l ni mi mnh lnh c truyn i

:

:

1 TRUNG NG trung ng

2 CHN NG tm ng t .

3 TRUNG NG khu cng chnh .

4 TRUNG NG B khu vực vc trung tm

5 TRUNG NG Trung .

6 TRUNG NG Y VIN y vin trung ng .

7 TRUNG NG Y VIN HI y ban trung ng .

THT

94. Tht tht nghip, tht

bi shitsu

Ngi tht nghip cm khan vệ sinh nc mt

: ., .

:

1 THT mt; nh mt; b tc; l; b l; b mt; b cp

2 VONG THT s mt

3 THT TH s qun l ti

4 THT HIU s lm ln

5 THT MNH s cht

6 TANG THT s mt; s thit hi

7 THT TRY s mt (quyn uy

8 THT I s qun l ti

9 THT NG s bt cng

10 C THT ci li v ci hi; ci c v ci mt; thit hn

49

HO,

HIU

95. Ho, hiu hu ho; hiu

sc koo

Lc no m v l đàn ông li chy ra n, tht l

ngi bé hiu ho

: ., .,

., .

:

1 HO ho .

2 HO s thch; yu; qu; mn .

3 HO thch; yu; qu; mn .

4 HO thch; s thch; s chn la; ty thch

5 HO thch; thch hn; yu thch

6 HO S cả nước may; vic tt

7 HO S vn may; vic tt .

8 TRNG HO S thn tnh; bn ng phng .

9 TU HO tnh hu ngh

10 HO C hn hn

11 THIN HO tnh thin v

12 HU HO bn

THA

96. Tha tha hip da

Ch vi mt cht tin trong tay anh ta tha hip

c vi c gi

:

:

1 THA HIP s tha hip

2 THA NG hp l; ng n; thch ng

3 THA KT s tha thun; kt lun

4 THA HIP tha hp

5 THA HIP tha hip

6 THA HIP N bn tha hip

7 THA NG TNH gi tr php l; hiu lc; tnh cht hp l

8 THA HIP quan tiền THU SUT sut thu tha hip .

50

T

97. T t th, t dung, t sc shi

B bt ngi lu mt t th

C b ri gh mt tun l

:

:

1 T bng dng

2 T TH t th; iu b; dng iu; thi .

3 KIU T dng yu kiu; dng yu iu; dng yu iu thc n .

4 DUNG T dng iu

5 TM T T th ng .

6 HUYN T s hin ra

7 T THI dng iu; phong thi; hnh dng .

8 T HI chn dung

9 HI T chn dung

10 H T kiu cch ng gi .

TN

98. Tn tn ti, bo tn, n

tn son, zon

Cha lm ht sc mnh mang lại s tn ti ca con tr

:

: ,

1 TNH TN s bình thường sng

2 TN VONG tn vong .

3 TINH TN s tầm thường sng

4 Y TN s ph thuc; s sng nh; nghin

5 BO TN bo tn

6 CNG TN s thông thường sng; s cng tn ti

7 NGHIM TN S tn ti thc .

8 TN TI s tn ti

9 THC TN s tn ti

10 TN PH s tn ti

51

QU

99. Qu ma ki

Ht qu ny l phi bn la ly tin hc cho nhỏ trai

:

:

1 QU ma

2 KIN QU ma kh

3 QU HU ma

4 NG QU khong thi gian ma ng

5 T QU bn ma; c nm

6 H QU ma h; h

7 NIN QU s hc vic

8 XUN QU xun tit .

TRCH

100. Trch nh taku

nh n canh trch m nu l sng nht

:

:

1 TRCH nh ca ng b; ng; b (ngi th hai)

2 TRCH ng; b; ngi; nh ng; nh b; qu v

3 TR TRCH nh ; ni sng .

4 HUNG TRCH vt gi

5 TRCH A khu vực nh; t lm nh

6 THIP TRCH m ly

7 GIA TRCH nh

8 TN TRCH s on

9 QUY TRCH vic v nh

10 NG TRCH anh

52

BO

101. Khư khư vt hoo

Bo vt c ct trong hp kn vào ngi nh

:

:

1 khư khư .

2 THT BO tht bo

3 BO IN s tay hng dn; sch ch nam

4 BO quan tiền m min

5 BO KIM bo kim .

6 QUC BO quc bo; kho bu ca quc gia

7 BO THP bo thp .

8 T BO a b

9 GIA BO gia bo; gia bo; vt gia truyn; ca gia truyn; gia truyn;vt gia bo

CUNG

102. Cung cung in kyuu,

guu, ku

Cung in nh vua c 2 tng

:

: , ,

,

1 CUNG miu th thn ca Nht Bn

2 TRUNG CUNG hong hu

3 NH CUNG nhị cung

4 CUNG HNH s thin

5 HU CUNG hu cung

6 CUNG THNH cung in hong gia; cung thnh; Miyagi

7 C CUNG Cng phụ thân .

53

GIA, C

103. Gia gia nh, chuyn

gia ka, ke

Gia nh nui ln di sn nh

: , ,

: ,

1 GIA gia nh

2 GIA nh

3 GIA nh; nh ca; gia nh; gia tc

4 NHT GIA gia nh; c gia nh; c nh

5 THNG GIA ln

6 GIA TRUNG c nh .

7 GIA CH ch nh; ch t; gia ch .

8 GIA S cng vic gia nh; vic ni tr

PH

104. Ph giu, ph ho, ph

h, phong ph fu, fuu

Ph ho l ngi c nh khổng lồ v nhiu rung

: .,

: ,

1 PH ca ci; ti sn

2 PH giu c

3 PH LC ca ci

4 QUC PH s giu c ca quc gia; giu c .

5 PH NHC Ni Ph s .

6 PH CNG giu c hng mnh; ph cng; hng cng

7 PH lm giu

8 N PH s giu c

9 PH THIM cuc x s

PHONG

105. Phong phong ta fuu,

hoo

Ton b khu vực vc ny b nim phong v c ngi

canh gi

:

: ,

1 PHONG ming b th; du nim phong th

2 NHT PHONG s ro li

54

3 PHONG NHP s b km (vo th); s gi km (theo th)

4 PHN PHONG ng php

5 PHONG N nim phong .

6 NG PHONG s gi km theo .

7 PHONG TH thi p

8 PHONG A thi p

CHUYN

106. Chuyn chuyn mn,

chuyn quyn sen

Nhng k cm sng chuyn quyn khin ai cng ku

than

: .

:

1 CHUYN hu ht; ch yu .

2 CHUYN NHM s chuyn trch .

3 CHUYN TU s chuyn mn ho

4 CHUYN CH ch chuyn quyn; quc gia di ch chuyn quyn

5 CHUYN V gim c qun l; ngi ch o .

6 CHUYN mi c quyn bun bn .

7 CHUYN CHC chuyn mc; chuyn gia; chuyn v ~ .

8 CHUYN TM s tp trung; ni tp trung

9 CHUYN NIM s say m; s mit mi; s cng hin ht mnh .

10 CHUYN CNG chuyn mn .

11 CHUYN ON tnh chuyn quyn

12 CHUYN HU c quyn; vt c chim

X

107. X x th sha

X th dng sng d dng h gc i th dng kim

: ., .,

.

1 X chch

55

: 2 X s tn cng

3 X bn trng

4 LON X lon x .

5 X HNH s suy xt

6 NHP X Ti (tia) (vt l) .

7 TON X ton cu

8 X XUT s bn

9 N X php n cu

10 tuy nhiên X nhc s biu din

11 PHN X phn chiu

12 PHN X s phun ra; s pht ra

TN

108. Tn tn trng son

Ngi chin s tn trng lut l, khng ung ru

khi ang canh gc

: .,

., .

, .

:

1 TN qu

2 TN him; qu gi

3 TN him; qu gi

4 TN nh gi cao; qu trng

5 TN nh gi cao; qu trng

6 TN TN s tn knh; lng sng knh

7 TN HUYNH s tn trng

8 TN CNG anh

9 TN NGHIM s tn nghim

V

109. V ci ui bi

Dy n v cm c lm t long ui nga

:

:

1 V ci ui

2 I V gii hn

3 KHO V ui; ci ui .

4 TIP V hu t

56

5 MT V s kt thc .

6 V cn inh thc nga

7 V NG n hu .

8 V NG n hu .

9 V TRNG ui (th vt

10 V LUNG khng ng dn

11 KT V gii hn

NHAM

110. Nham tng, nham

thch gan

Nham thch t 3 ngn ni ng c li thnh hn

to

:

:

1 NHAM ; dc ; b

2 NHAM DIM mui m; mui khong

3 NHAM BCH bn tu

4 NHAM THT ch

5 NHAM C hang ng

6 NHAM TNG thuc sc ming

7 C NHAM ni dc lm chm

8 NHAM CN

9 NHAM BNG g

O

111. O hi o too

o 3 ni l ni c nhiu chim sinh sng

:

:

1 O o

2 O nhng thành phố hà nội o

3 TRUNG O tp hà nội o (trong mt ao hoc dng sng) .

4 O TRUNG khp o; ton o .

5 O CH o ch; ngi ch ca o .

6 O NHN ngi sng o .

7 O NI trn o

8 LIT O qun o

57

9 BN O bn o

10 O TI chin u

11 O QUC o quc

12 O QUC quc o

BNG

112. Bng bng hoi hoo

Bng trn ni tan khi c 2 mt trng

: .,

., .

:

1 BNG ph hy; ko ; lm ri lon

2 BNG

3 BNG HOI s sp ; s chảy tnh .

4 BNG NG s bng h .

5 BNG nho

6 BNG HI

7 TR BNG s st gi

8 BNG LC

9 SAN BNG s l t; l t

10 TUYT BNG tuyt l .

11 CH BNG s b ti lúc ang nu (thc n)

12 T BNG s p

T, T

113. T bn tri, t hu, cnh

t sa CX

:

: ,

1 T bn tri

2 T THNG bn tri trộn trn cng .

3 T TRC bn tri

4 T TRC bn t

5 T KHUYNH khuynh t

6 T NG ngi ung

7 T LI s phông tay tri

58

8 T HU phi tri; bn phi v bn tri; s trn di (tui tc)

9 T quan th trt va

10 T NGN t ngn .

11 T TH tay tri .

K

114. K t k, v k ko, ki

Tr t k ngi khc mt mnh

: ,

,

: ,

K my

2 K K (hng can) .

3 NHT K c nhn

4 KHC K khc k

5 LI K ci li ring; mi li ring t; ch li c nhn

6 K T K T .

7 TRI K bn tri k

8 T K s t bn thn; s t mnh; t bn thn; t mnh

9 LI K TM tnh ch k

10 LI K CH ch k

11 LI K CH NGHA ch ngha v k; ch ngha c nhn

QUYN

115. Quyn quyn sch kan

Ly hai tay m quyn sch

: ., ,

.

: ,

1 QUYN cun .

2 QUYN bn

3 NHT QUYN uc

4 THNG QUYN tp (truyn) th nht .

5 H QUYN m lng thp nht

6 TRUNG QUYN quyn th hai (trong tp tía quyn sch) .

59

7 HU QUYN theo chiu kim ng h

8 phường QUYN ch ni bt nht

9 TM QUYN qun o ng

10 QUYN XCH thc cun

B

116. B vi, tuyn b fu

Ly vi may cho b b qun o

:

:

1 B vi

2 B LNH s cng b

3 CNG B cong b

4 PHN B s phn b

5 B co ch d

6 B ON nm; chn .

7 B A Vi .

8 B s bi (thuc m)

9 TUYN B tuyn

10 B công nhân khn lau

11 PHM B bum

QUY

117. Quy hi quy ki

V nh mt ci l b a đến ci bỏ ra bt qut nh

: ., .

, ., .

:

1 QUY đến v; tr v

2 QUY s tr v; s v

3 QUY i v

4 BT QUY s khng phc hi li c mãng cầu .

5 QUY tởm s tr v th ; hi kinh

6 QUY PHC s trnh

7 QUY HU php ngh

60

8 QUY Y s quy y; quy y

9 TI QUY quy

10 QUY HA s lm hp vi thy th (cy ci); du nhp

TRNG

118. Trng s choo

Bn tc di ly tin gi s tit kim (Bn phi l : ch trng c ngha ldi)

:

:

1 TRNG mn; rm .

2 NGUYN TRNG s ci

3 K TRNG bnh phong

4 thai TRNG s ci

5 TRNG TRNG s nhn

6 TRNG KHO s cn bng ti khon .

7 DUY TRNG mn ca

8 TH TRNG quyn s

9 TRNG B trng b; s ng k; s k ton .

10 TRNG PH ngi gi s sch; s gi s sch .

MC

119. Mc khai mc, b

mc maku, baku

Bui l khai mc trong mt ngy mt tri ln cao

:

: ,

1 MC mn; rm .

2 O MC s lt ch Mc ph .

3 MC LIU gy

4 NHP MC s thng cp ln cp thng ng (Sumo); s ln ai (Sum) .

5 NI MC hu trng

6 NI MC hu trng

7 MC DOANH tri

8 THY MC mn ca

61

BIN

120. Bin hng bin, bin

lun ben

CX

: ,

., .,

, .

: ,

1 BIN c ti hng bin

2 I BIN s rứa mt ngi khc pht ngn

3 NNH BIN Li nnh ht; s tn tnh; s nnh ht .

4 BIN THNG s bi thng

5 BIN BIT phn bit .

6 KHM BIN s khoan dung; s tha th; khoan dung; tha th

7 N BIN mt van

8 BIN khu vực kh nng ni

9 quần thể BIN ti hng bin

10 HP BIN vng

11 BIN S thuyt gia .

12 A BIN tnh hay ni; tnh lm u

13 K BIN php dở hơi bin

THC

121. Thc hnh thc, phng

thc, cng thc shiki

Ngi Nht luyn tp c hnh thc ngi lúc hp hay

phng vn

:

:

1 THC hnh thc; kiu; l; nghi thc

2 NHT THC tt c

3 KIN THC s xt x

4 L THC php x giao

5 NGHI THC nghi thc; nghi l

6 CNG THC cng thc; quy cch chnh thc

7 THC IN nghi thc .

8 HP THC hnh thc

9 HA THC kiu Nht

10 THC s sp xp theo h thng

62

IU

122. Iu iu khc choo

ng trn bn iu khc tm to

: ., .

:

1 IU cn

2 IU TNG bc tng .

3 IU KHC iu khc

4 IU T s khc v nn. .

5 IU CNG Th khc; nh iu khc .

6 MC IU ngh thut chm khc trn g .

7 PH IU s gim nh

8 IU VT ngh thut khc

9 IU TRC vic khc v nh bng .

10 IU KHC th khc .

11 IU KIM vic khc kim loi .

12 MC IU s khc ln g

13 PH IU s gim nh

123. Mn , to

Thy ng cnh ng ua c v mn ang tham

gia chy

: ,

:

1 v hiu

2 PHT Tn pht gio .

3 S mn ; mn ; hc tr .

4 TN gio doanh nghiệp .

5 HUNG ngi sng ngoi vng php lut

6 NG ng phi; b ng

7 HUNG ngi sng ngoi vng php lut

8 HNH hnh .

9 HNH ngi b giam gi

10 LAO k hoch dang d

11 PH K cp .

63

12 BC ngi nh bc

13 PHN lon tc .

TNG

124. Tng phc tng, ty tng,

tng phông juu, shoo, ju

Tt c cc toàn quốc ng vin phc tng mnh lnh ca

trng ti ng vo v tr chy

: .,

.,

: ,

,

1 TNG chiu theo; cn c vo

2 TNG S s theo ui .

3 TH TNG vin th trn

4 TNG PH ngi hu phái mạnh .

5 TNG TIN trc

6 TNG TT b h

7 HP TNG hp xng

8 TNG MUI em h .

9 GIA TNG ngi qun l

10 TNG DUNG m m

TRIT

125. Trit trit tetsu

Nhiu phụ vương m ngh bo lc c th gii quyt trit

cc tt xu ca tr con

:

:

1 TRIT trng nom

2 NHT TRIT bng bnh

3 LNH TRIT c li suy ngh thong

4 TRIT D s thc trng c m; m khng ng; c m

5 TRIT s trit

6 TRIT m chm; cng hin ht mnh; lm mt cch chuyn tm

7 QUN TRIT s qun trit; qun trit

8 THU TRIT s thu trit .

9 BT TRIT mu phông thun nhau

10 TRIT lm trit

64

11 TRIT CH c tnh trit ; thu o; ton din

12 THU TRIT trong

TRUNG

126. Trung trung thnh, trung

thc chuu

Lng trung thnh xut pht t gia tim

:

:

1 BT TRUNG bt trung .

2 TRUNG TN lng trung thnh

3 TRUNG PH Ngi hu trung thnh .

4 TRUNG DNG Lng trung thnh v can m .

5 TRUNG công nhân lng trung thnh

6 TRUNG co li khuyn

7 TRUNG THC chm ch

8 TRUNG THC s trung thnh

9 TN TRUNG lng trung thnh

10 TRUNG hin cho

11 TRUNG I lng trung thnh

12 TRUNG LIT s trung lit .

S

127. S s nhc chi

Tai nghe nhng li s nhc m tim au nhi

: ., ,

., .

:

1 S s xu h

2 S centimet thy xu h; ngng ngng

3 S MAO xng mu

4 V S khng bit xu h; v s

5 TU S tnh nht nht

6 XCH S s xu h; xu h

7 S NHC s s nhc

8 S B ch kn

9 S nhc .

10 S tnh nht nht

65

11 S cm thy xu h; ngng ngng

12 S nhc nh; h thn

13 S ham mê s nhc

14 S BC tnh trng b ght b

C

128. C, hung c, c c;

tng aku, o

Nhng k c b mt c n c tri tim bng

: ., ,

., .,

., ,

, ,

.

: ,

1 C s xu; khng tt .

2 C cm

3 C s xu

4 C xu

5 C S ti c; s phm ti

6 C NHN ngi xu; c nhn; xu xa; c c; k xu; nhn vt phn din

7 NNH C Tnh bng bnh; ngi ngang ngch .

8 C L V d xu; tin l xu

9 TC C tnh cht trn tc

10 HUNG C hung bo

BI

129. Bi su bi, bi quan hi

Tri tim bun au, tay bít mt lúc nhn nhng

iu bi thng

: .,

.

:

1 BI THNG bi thng

2 BI KCH bi kch

3 bi thương phin mun

4 BI THN bi su

5 BI BO tin bun .

6 BI CNH s bt hnh; toàn nước en

7 BI TRNG bi trng; oanh lit .

8 BI LUYN tnh yu m qung .

9 BI bun

10 BI s bun b

66

11 BI su

12 BI bi ai; bi thng; thng tm

13 BI THM bi thm

14 BI SU S au bun .

I

130. I yu, i tnh, i m ai

CX

: .,

., .,

.,

:

1 I tnh yu; tnh cm

2 I bình thường .

3 I s vut ve

4 I NHN nhn tnh

5 NHN I s nhn i; nhn i .

6 THA I ch ngha v tha

7 TN I s quen thuộc thn

8 THIN I s thin v

9 I NHI a tr c yu mn; a bé cng .

10 CT I thanh m

11 BC I lng bc i; tnh thng bát ngát .

12 HU I bn tnh

13 I NGM Bi th hay bi ht c a thch; ngi yu thch th ca .

NG

131. Ng bn ng ga

Chin u chng li bn ng

: , , .

,

:

1 NG chng ti .

2 NG chng mnh

3 NG ca chng ti; ca chng ta

4 NG chng ti

5 NG ti

6 CH NG ci ti

7 NG TN tnh ch k

67

8 NG TN tnh ch k

9 NG LI li ch bn thn; t li; li ch c nhn

10 NG CHP thuyt ta l nht

PHNG,

BNG

132. Phng phng boo

i hc v l lao tức thì vo phng

:

:

1 PHNG bi; chm

2 NH PHNG V .

3 PHNG S gii tnh

4 LNH PHNG phng lnh .

5 TR PHNG phng bp

6 N PHNG v

7 CNG PHNG xng

8 TM PHNG ca

9 PHNG PHNG thnh bi

10 NON PHNG h thng si; s si nng

133. Kch, u da

Nhng ngi u centimet c inh nhn i nh nhau

: ., . ,

.

: ,

1 bch

2 nh

3 NHT c

4 O s lt

5 THNG vt thm tm

6 LC tnh

7 BC tr c bc

8 LY c nh lm đến ngi nh chm c gc th nht

68

U

134. U u t, u c too

CX

: ., .

:

1 U C nm; c qut

2 U H vic th (qun lnh

3 U LIU s t chc; n xin t chc

4 U TN y thc u t .

5 U NHP s nm

6 U HM th t; th tn

7 U HP hip nh

8 U mày bn i h gi

CHIT,

135. Chit b gy, chit

sut setsu CX

: ., ,

., ., .

:

1 CHIT c hi; thi gian thch hp; thi yên ổn thch hp; dp

2 CHIT thnh thong

3 CHIT b; b gy; hi (hoa); gy; ct ngang; tp leo

4 CHIT TRUNG s tho hip

5 CHIT BN s b i; s phân tách i

6 HI CHIT s nhiu x

7 KHUT CHIT s gp khc; s li lm kiu rng ca; s khc x

8 CHIT b

69

BT

136. Bt rt ra batsu

Rt tay ngi th 2 bt tay vi ngi th 3

: ., .,

., ., .

, .

: , ,

1 BT bt

2 BT BT hng

3 TUN BT khng thng thng

4 TRC BT s tri hn

5 BT KH xa

6 K BT mi

7 BT b st

8 BT S thiu st

9 BT s sut; sai st; l l

10 BT n n

11 SP BT s lng vo

12 BT TRC s la chn

TRCH

137. Trch tuyn trch taku

Nhng nh tuyn trch mun tm c nhng ng

vin c thng hiu tho ting Nht

: .

:

1 TRCH NHT s la chn mt trong hai (vt

2 THI TRCH s la chn .

3 TUYN TRCH s la chn; s tuyn chn

4 TRCH NHT CH xen nhau; gắng i nhau

5 THI TRCH la chn

6 TUYN TRCH T c la chn

7 TUYN TRCH kn chn

8 TUYN TRCH la chn; tuyn chn; chn

9 TUYN TRCH QUYN quyn la chn .

10 TUYN TRCH CHIc la chn

11 NH GI TRCH NHT s chn nỗ lực th

12 TH X TUYN TRCH s la chn

70

13 TUYN TRCH TY T bt git .

P

138. P n oo CX

: ., . ,

. , .,

.

:

1 p quyn hnh

2 p s x

3 p. N; y

4 p NHP t tng

5 p THU tch thu; tc ot; sung cng; tch bin; bt gi

6 p MI vic bn bng cch phường buc

7 p. Quyn hnh

8 p. Bng sc mnh

9 phường s ngng li

C

139. C tuyn c, c ng, c

hnh kyo

Ngi trng c c trao giy chng nhn

: ., .

, .

:

1 V C s ph thuc

2 C NG mt ng thng nht; tp th on kt; ng on kt

3 TI C s ph chun

4 LIT C s lit k; bng lit k

5 C NG c ng .

6 C C sau; sau rt; kt cc; rt cuc

7 XUY C s gii thiu

8 VNG C s d di

71

B

140. B bt, i b ho

Ngi i b sai ln b bt ng pht cnh hng ro

: ., .

, .,

., .

, .,

.

:

1 B s bt gi

2 B nm; bt; bt gi

3 B LI cnh st

4 B T tnh trng b giam cm

5 B gi; nm; bt

6 B bt

7 B TH gi gn

8 N B s bt gi

9 B TRC s bt gi

10 B VT s bt gi

11 B HOCH s bt c

SU

141. Su su tm, su

tp soo

t n ban m i tm su tm c vt

: .

: , ,

1 SU tm kim

2 SU TRA s iu tra

3 C SU S kho st c bit

4 SU TC s tm kim (ngi hoc vt b tht lc); s iu tra

5 SU kn c chn canh; bi lng tm vt; soi mi; moi mc tt xu

6 SU XUT xc nh ng v tr

7 SU HI lng sc; tm kim

72

THAM,

THM

142. Thm vì chưng thm, thm

him tan

Bt c k bởi thm np vào lm cy trc ca

hang

: ., .

:

1 THAM kim

2 THAM nghe ku

3 THAM s thy; m thy; d ra

4 THAM TRINH s trinh thm; thm t

5 NI THAM S iu tra b mt .

6 THAM THNG s i tham quan

7 THAM TRA ci thng

8 THAM KIM s thm him

9 THAM CU s theo ui; s theo tm

10 THAM TRC nhm pht hin s tht; tm kim

11 THAM TRI tm kim

12 THAM CU s theo ui; s tm kim

TIP

143. Tip ni tip, tip i, tip

xc setsu

Khng c dng tay tip xc trc tip vi ph n

: .

: ,

1 TIP ghp (cy)

2 GIAO TIP S giao hp; giao hp

3 TIP BN tip i; chiu i

4 NI TIP Ni tip (ton hc)

5 TIP THU s tch thu

6 TIP TH nhn

7 TIP HP ph cn .

8 TIP đất nước hình chữ s ci hn

9 TIP A s thnh lp

10 TIP KHCH tip khch .

11 MT TIP mt thit

73

THI

144. Thi gii thiu, thi

tin sui

Gii thiu mt loi chim qu

: .

:

1 THI suy ra; lun ra; kt lun

2 THI LC s y mnh

3 THI THAM s khim nh

4 THI TNG s tn dng; s ca ngi; s tin c; s gii thiu; gii thiu; tinc .

5 THI NH s c tnh; s suy on; s gi nh; c tnh .

6 THI ST suy xt .

7 THI bng sc mnh

8 THI C s gii thiu

9 THI XAO s sa li (bn tho); s sa sang; s mi gia; s nh bng

10 THI ON s suy ra

11 THI PHC s ngm nhn mt cch vui thch

12 THI TRC s on; s phng on; s c on

13 THI L suy lun; lp lun

14 THI TRI s phng on

145. Cung cp,

cung tei

Tr bé c t do chy nhy l tin mang đến s

pht trin sau ny

: .

: , ,

1 THNG s by ra

2 CUNG mang đến gi

3 XUT s np

4 TIN tin ; tin

5 XNG s xng

6 centimet trong tay; có theo; treo ln

7 TH ti xch

8 HU s hp tc

9 N n

10 NG n lng

74

11 centimet n vilng

12 C c; c hi qun; c

13 K s by ra

14 B b .

DNG

146. Dng gi ln yoo

B Dng mun gi tay ln bịt khut mt tri

che nng mang lại m

: ., .,

.

:

1 DNG C cui cng

2 I DNG tnh rng ri

3 TUYN DNG tuyn dng .

4 DNG C Nh th cao cp thi Edo .

5 DU DNG bnh tnh

6 DNG cất cánh trn cao

7 DNG d (hng)

8 C DNG ng iu; m iu

9 YT DNG s ging c; s treo c

10 DNG DNG s sp xp

11 NGANG DNG s lm tang

VIN

147. Vin vin tr en

Nm dy cu vin ngi sp cht ui

:

:

1 VIN GIAO ngn la

2 VIN BINH s gim nh

3 VIN TR chi vin

4 TNG VIN s tng cng

5 THANH VIN nim khch l; nim c v ng vin; ting hoan h c v; li ngvin .

6 VIN dn s chuyn n (mt ngi

7 HU VIN s ng h; s tip t; s tip tr; s vin tr; s bo tr; s u; ngh; tip t; tip tr; vin tr; bo tr; u; ng h;

hu thun

75

8 NG VIN c v; h tr; ng h; gip ; khch l; c ng

9 đưa ra VIN chi vin

10 CU VIN s cu vin; s cu t; s cu tr; cu vin; cu t; cu tr

11 LAI VIN s gip

12 V VIN khng t lo liu c

13 VIN DNG s i

14 NGHA VIN s tng

15 VIN H s tr gip

TN

148. Tn tn hi, tn

thng son CX

Cm thy tn thng v khng nhn c ng tin

n b no

: .,

., .

, .,

.

:

1 TN l .

Xem thêm: Cách In Hình Lên Bìa Vở Học Sinh, In Tập Vở Viết Học Sinh Theo Yêu Cầu

2 TN lm hi; lm tn hi; lm au; lm b thng

3 TN s trt chn

4 TN VONG s mt

5 TN THNG mi hi

6 TON TN mt ton b .

7 TN HOI ngươi hi

8 I TN s l ln; khon l ln; l ln; lose l ln; thit hi ln; thit hinng n; tn tht ln; tn tht nng n; thảm bại nhiu tin;