SHE HAD ONLY JUST PUT THE TELEPHONE DOWN WHEN THE BOSS RANG

  -  

vanphongphamsg.vn


Lớp học
Học bàiHỏi bàiGiải bài xích tậpĐề thiVideo bài giảng
Khóa họcTin tứcCuộc thi vui
No sooner........................ 2 I had only just put the phone down when the trùm cuối rang back => Hardly...........................">
Tìm kiếm câu trả lờiTìm tìm câu vấn đáp cho câu hỏi của bạn
Đóng
Đăng nhậpĐăng ký

Lớp học


Môn học


Chủ đề / Chương


Bài học


vanphongphamsg.vn


*

1 He had hardly left the ofice the telephone rang

=> No sooner........................

Bạn đang xem: She had only just put the telephone down when the boss rang

2 I had only just put the phone down when the boss khủng rang back

=> Hardly...........................


Lớp 8Tiếng anhLuyện tập tổng hợp
Những câu hỏi liên quan
*

+Not+only_______________________________________________________+2.+He+had+hardly+left+the+office+when+the+telephone+rang.+=>+No+sooner+_...">

1. He spent all his money. He even borrowed some from me.

=> Not only_______________________________________________________

2. He had hardly left the office when the telephone rang.

=> No sooner _____________________________________________________

3. I had only just put the phone down when the quái vật rang back.

=> Hardly _______________________________________________________

4. He didn’t finish his work until the bell rang.

=> Not until ______________________________________________________

5. We only began lớn see the symptoms of the disease after several months.

=> Only _________________________________________________________


Lớp 10Tiếng anhLuyện tập tổng hợp
1
0
*

1. He spent all his money. He even borrowed some from me.

=> Not only did he spend all his money but she also borrowed some from me.

2. He had hardly left the office when the telephone rang.

=> No sooner had I left the office than the phone rang.3. I had only just put the phone down when the quái nhân rang back.

=> Hardly had I put the phone down when the quái dị rang back.

4. He didn’t finish his work until the bell rang.

=> Not until the bell rang did he finish his work.

5. We only began to see the symptoms of the disease after several months.

=> Only after several months did we begin to lớn see the symptoms of the disease.


Đúng 1
Bình luận (0)
*

+2.+He+had+hardly+left+the+office+when+the+telephone+rang.+=>+3.+I+had+only+jusst+put+the+phone+down+when+the+boss+rang...">

Viết lại câu:

1, He spent all his money. He even borrowed some from me.

=>

2. He had hardly left the office when the telephone rang.

=>

3. I had only jusst put the phone down when the boss rang back.

=>

4. He didn't finish his work until the bell rang.

=>

5. His brother had rarely been more excited.

=>


Lớp 8Tiếng anhLuyện tập tổng hợp
3
0
GửiHủy

1, He spent all his money. He even borrowed some from me.

=> Not only he spent all his money but he also borrowed some from me.

2. He had hardly left the office when the telephone rang.

=> Hardly had he left the office when the telephone rang.

3. I had only jusst put the phone down when the monster rang back.

=> Hardly had I just put the phone down when the quái nhân rang back.

4. He didn"t finish his work until the bell rang.

=> Not until the bell rang did he finish his work.

5. His brother had rarely been more excited.

=> Rarely had his brother been more excited.

Xem thêm: Bài 40: Thực Hành: Đọc Lát Cắt Địa 8 Bài 40, Giải Bài Tập Địa Lí 8


Đúng 0
Bình luận (1)

NẾU MK NHỚ HK NHẦM THÌ ĐÂY LÀ BÀI VỀ ĐẢO NGỮ, LP 8:

Viết lại câu:

1, He spent all his money. He even borrowed some from me.

=> Not only did he spend all his money, but he also borrowed some from me.

2. He had hardly left the office when the telephone rang.

=> No sooner had he left the office than the telephone rang.

3. I had only jusst put the phone down when the quái dị rang back.

=> Hardly had I put the phone down when the quái dị rang back.

4. He didn"t finish his work until the bell rang.

=> Not until the bell rang did he finish his work.

5. His brother had rarely been more excited.

=> rarely had his brother been more excited.


Đúng 0
Bình luận (0)

Xin ddap ans

 


Đúng 0
Bình luận (0)

A. Scarcely had she put the telephone down when her trùm cuối rang back.

C. Hardly she had hung up, she rang her trùm cuối immediately.


Lớp 12Tiếng anh thí điểm
1
0
GửiHủy

Kiến thức đảo ngữ: No sooner had S PII than S V-ed O (Vừa mới….thì….).

Dịch: Cô ấy vừa bắt đầu đặt điện thoại cảm ứng thông minh xuống thì ông chủ gọi điện lại.


Đúng 0

Bình luận (0)

A. Scarcely had she put the telephone down when her monster rang back.

C. Hardly she had hung up, she rang her quái dị immediately.


Lớp 12Tiếng anh thí điểm
1
0
GửiHủy

Kiến thức hòn đảo ngữ: No sooner had S PII than S V-ed O (Vừa mới….thì….).

Dịch: Cô ấy vừa bắt đầu đặt điện thoại cảm ứng xuống thì ông chủ gọi điện lại.


Đúng 0

Bình luận (0)

Giúp với! góp với!

1.I'm saving money so that I can buy a house next year.

(Rightarrow) I'm saving.......

2. He had no sooner arrived than he began khổng lồ make trouble

(Rightarrow) No sooner......

3. I had only put the phone down when the monster rang back.

(Rightarrow) Harly.......


Lớp 8Tiếng anhLuyện tập tổng hợp
1
0
GửiHủy

Giúp với! giúp với!

1.I"m saving money so that I can buy a house next year.

⇒⇒ I"m saving so as khổng lồ buy a house next year.

2. He had no sooner arrived than he began to lớn make trouble

⇒⇒ No sooner had he arrived than he began khổng lồ make trouble

3. I had only put the phone down when the boss rang back.

⇒⇒ Hardly had i put the phone down when the quái thú rang back.


Đúng 0
Bình luận (0)

I had only just put the phone down when the quái dị rang back.

A. I put the phone down when the quái thú rang back. 

B. Hardly had I put the phone down when the quái dị rang back.

C. No sooner had I put the phone down when the trùm cuối rang back. 

D. Scarcely had I put the phone down than the trùm cuối rang back.

Xem thêm: Nhớ Nước Đau Lòng Con Quốc Quốc Quốc, Nhớ Nước Đau Lòng Con Quốc Quốc


Lớp 0Tiếng anh thí điểm
1
0
GửiHủy

Đáp án B.Câu gốc: Cô ấy chỉ vừa new gác thiết bị khi ông chủ điện thoại tư vấn lại.= B. Cô ấy vừa gác thứ thì ông công ty cô ấy lại gọi lại.Cấu trúc: Đảo ngữ:No sooner + had + S1 + PII + than + S2 + Ved/2 nghĩa là "Vừa mới... Thì đã."Hardly + had + S1 + PII + when + S2 + Ved/2 tức là "Vừa mới... Thì đã."Các tuyển lựa khác không cân xứng vì:A phân tách sai thì. Ở vế trước đang được dùng thì thừa khứ đối chọi nên không phù hợp về thì so với câu gốc.C phân tách sai when. No sooner....than... (không đề nghị when)D sai than. Scarcely....when... (không yêu cầu than)


Đúng 0

Bình luận (0)
+No+so...">

IV. Rewrite each of the following sentences with the given words in such a way that it means the same as the sentence printed above it.