HỢP CHẤT CỦA SẮT

  -  

- chức năng được với axit sinh ra muối fe (II) còn khi chức năng với axit có tính lão hóa mạnh thì thu được muối sắt (III)

3FeO + 10HNO3 → 3Fe(NO3)3 + NO + 5H2O

- Điều chế bằng phương pháp dùng teo hay H2 khử sắt (III) oxit làm việc 500oC

Fe2O3 + co (xrightarrowt^o) 2FeO + CO2

2. Hidroxit Fe(OH)2

- Là chất rắn, white color hơi xanh, không tan trong nước.

Bạn đang xem: Hợp chất của sắt

- dễ bị oxi trở thành sắt (III) hiđroxit gray clolor đỏ trong không khí

4Fe(OH)2 + O2 + 2H2O → 4Fe(OH)3

- gồm tính bazơ (tác dụng với axit (HCl, H2SO4 loãng) tạo nên muối fe (II))

- Điều chế: vào môi trường không tồn tại oxi nhằm thu được thành phầm tinh khiết

3. Muối hạt sắt (II)

- Đa số tung trong nước, khi kết tinh làm việc dạng ngậm nước.

- dễ bị oxi trở thành muối fe (III)

2FeCl2 + Cl2 → 2FeCl3

- Chú ý: dung dịch muối sắt (II) pha chế được đề xuất dùng ngay, vì trong không gian muối fe (II) sẽ chuyển dần thành muối bột sắt (III).

- Điều chế: cho sắt (hoặc FeO, Fe(OH)2) công dụng với HCl hoặc H2SO4 loãng:

Fe + 2HCl → FeCl2 + H2

FeO + H2SO4 → FeSO4 + H2

- Ứng dụng: muối bột FeSO4 được sử dụng làm hóa học diệt sâu bọ, pha trộn sơn, mực nhuộm vải.

II. SẮT (III)

Có tính thoái hóa : tác dụng với một số kim loại, một vài hợp chất gồm tính khử.

Fe3+ + 1e -> Fe2+ hoặc Fe3+ +3e -> Fe

1. Oxit Fe2O3

- Là chất rắn màu đỏ nâu, ko tan trong nước

- dễ tan trong cả hỗn hợp axit mạnh

*

- Ở ánh nắng mặt trời cao, Fe2O3 bị co khử hoặc H2 khử thành Fe.

Xem thêm: Ebook Người Giàu Có Nhất Thành Babylon Pdf, Download Sách

*

- Điều chế: qua phản nghịch ứng phân diệt sắt (III) hiđroxit ở nhiệt độ cao.

*

 

- sắt (III) oxit tồn tại trong thoải mái và tự nhiên dưới dạng quặng hemantit dùng để luyện gang


2. Hidroxit Fe(OH)3

- Là chất rắn màu nâu đỏ, không tan vào nước nhưng mà dễ tan trong số dung dịch axit sản xuất muối fe (III) 

2Fe(OH)3 + 3H2SO4 → Fe2(SO4)3 + 6H2O

- Điều chế: cho dung dịch kiềm tác dụng với muối sắt (III).

FeCl3 + 3NaOH → Fe(OH)3 + 3NaCl

3. Muối bột sắt (III)

- những muối fe (III) bao gồm tính oxi hóa, dễ dẫn đến khử thành muối hạt sắt (II).

Fe + 2FeCl3 → 3FeCl2

- Bột đồng chảy trong hỗn hợp muối sắt (III).

Xem thêm: Phát Triển Ngôn Ngữ Văn Học: Thơ Cô Giáo Của Em, Giáo Án Lớp Chồi Thơ: Cô Giáo Của Em

Cu + 2FeCl3 (vàng nâu) → CuCl2 + FeCl2

⇒ dung dịch CuCl2 (màu xanh) với dung dịch FeCl2 (không màu) nên dung dịch thu được gồm màu xanh.