Hỗn hợp khí a gồm clo và oxi

  -  
*

Hỗn đúng theo khí A có clo cùng oxi. A pư vừa hết với một láo hợp tất cả 4.8 g magie và 8,1 g nhôm tạo nên 37,05 g hỗn hợp những muối clorua cùng oxit của nhị kim loại. Khẳng định tp phần trăm theo khối lượng và theo thể tích của hỗn hợp A. Giải cụ thể giùm mình với nhé! thanks nhiều!


*

Hỗn phù hợp khí A tất cả clo và oxi. A phản ứng hết với láo lếu hợp có 4,80 gam magie và 8,10 gam nhôm tạo thành 37,05 gam hỗn hợp những muối clorua và oxit của nhì kim loại. Xác suất theo khối lượng của clo trong A là A. 73,50%. B. 55,56%. C. 44,44%. D. 26,50%.

Bạn đang xem: Hỗn hợp khí a gồm clo và oxi


Hỗn hòa hợp khí A gồm clo cùng oxi. A phản bội ứng hết với lếu láo hợp bao gồm 4,80 gam magie với 8,10 gam nhôm tạo nên 37,05 gam hỗn hợp những muối clorua và oxit của nhì kim loại. Phần trăm theo cân nặng của clo trong A là

A. 73,50%.

B. 55,56%.

C. 44,44%.

D. 26,50%.


*

Đáp án A

*

Gọi số mol các chất vào A là Cl2 : a mol ; O2 : b mol

Sơ trang bị phản ứng: 

*

Tổ vừa lòng (1) cùng (2) ta được : a = 0,25 mol ; b = 0,2 mol

Phần trăm khối lượng Cl2 vào A là:

*


Hỗn phù hợp khí A bao gồm clo với oxi. A phản ứng vừa hết với lếu hợp tất cả 4,8 gam magie với 8,1 gam nhôm tạo ra 37,05 gam láo hợp các muối clorua với oxit của 2 kim loại. Tính số mol clo cùng oxi trong A.

Xem thêm: Đấu Trí - Xem Mối Tình Đầu Của Tôi


Gọi số mol Cl 2 cùng O gấp đôi lượt là x cùng y, ta có hệ phương trình:

2x+4y = 0,4+0,9 ( ĐL bảo toàn e) x=0,25

71x+32y = 24,5 ( ĐL bảo toàn khối lượng) y=0,2


Hỗn đúng theo khí X gồm clo cùng oxi. Mang đến X bội phản ứng vừa hết với một các thành phần hỗn hợp Y bao gồm 4,8 gam Mg với 8,1 gam Al, sau phản ứng nhận được 37,05 gam tất cả hổn hợp rắn Z có muối clorua cùng oxit của 2 kim loại. Phần trăm theo trọng lượng của Clo trong hỗn hợp X là A. 26,5% B. 73,5% C. 62,5% D. 37,5%

Hỗn hòa hợp khí X gồm clo và oxi. Cho X phản ứng vừa hết với một hỗn hợp Y gồm 4,8 gam Mg với 8,1 gam Al, sau phản nghịch ứng thu được 37,05 gam tất cả hổn hợp rắn Z có muối clorua cùng oxit của 2 kim loại. Xác suất theo khối lượng của Clo trong các thành phần hỗn hợp X là

A. 26,5%

B. 73,5%

C. 62,5%

D. 37,5%


Cho 4,8 g Mg và 8,1 g Al tính năng vừa không còn với hỗn hợp khí A tất cả clo và oxi tạo ra 37,05 g các thành phần hỗn hợp muối clorua với oxit kim loại. % thể tích clo trong các thành phần hỗn hợp A là:

A. 44,45%

B. 55,55%

C. 50%

D. Đáp án khác


$n_Mg = dfrac4,824 = 0,2(mol)$$n_Al = dfrac8,127 = 0,3(mol)$Gọi $n_Cl_2 = a(mol) ; n_O_2 = b(mol)$

Ta gồm : 

Bảo toàn trọng lượng $ o 4,8 + 8,1 + 71a + 32b = 37,05$Bảo toàn electron $0,2.2 + 0,3.3 = 2a + 4b$

Suy ra : a = 0,25 ; b = 0,2

$\%V_Cl_2 = dfrac0,250,25 + 0,2.100\% = 55,56\%$


Hỗn hòa hợp khí A có clo cùng oxi. A phản bội ứng vừa không còn với một láo hợp gồm 4,6 gam magie cùng 8,1 gam nhôm tạo ra 37.05 gam hỗn hợp các muối clorua và oxit của nhì kim loại. Khẳng định thành phần xác suất theo trọng lượng và thể tích của các thành phần hỗn hợp A


Hỗn vừa lòng khí A bao gồm Cl2 và O2. Mang lại A bội phản ứng vừa đủ với 1 hỗn hợp có 4,8 gam Mg với 8,1 gam Al thu được 37,05 gam hỗn hợp những muối clorua và những oxit của 2 kim loại. Nguyên tố % theo khối lượng của các khí trong A là: A. 90% và 10%. B. 15,5% với 84,5%. C. 73,5% với 26,5%. D. 56% cùng 35%.

Hỗn hòa hợp khí A có Cl2 với O2. Mang đến A bội nghịch ứng vừa đủ với cùng một hỗn hợp tất cả 4,8 gam Mg và 8,1 gam Al chiếm được 37,05 gam lếu hợp các muối clorua và những oxit của 2 kim loại. Thành phần % theo cân nặng của những khí trong A là:

A. 90% và 10%.

B. 15,5% với 84,5%.

C. 73,5% cùng 26,5%.

D.

Xem thêm: Đọc Truyện Ngự Nữ Thiên Hạ Chương Mới Nhất, Ngự Nữ Thiên Hạ

 56% và 35%.


Hỗn hòa hợp khí A bao gồm clo và oxi. A phản bội ứng hết với cùng một hỗn hợp có 4,80 gam magiê cùng 8,10 gam nhôm tạo nên 37,05 gam lếu hợp các muối clorua cùng oxit của 2 kim loại. Xác minh thành phần tỷ lệ theo trọng lượng và theo thể tích của các thành phần hỗn hợp A?


Câu 6: 11,2 lít(đktc) lếu hợp A tất cả clo cùng oxi tác dụng vừa hết với 16,98g các thành phần hỗn hợp B bao gồm magie và nhôm tạo ra 42,34g các thành phần hỗn hợp clorua với oxi của hai kim loại

a: Tính thành phần xác suất về thể tích của từng hóa học trong tất cả hổn hợp A

b: Tính thành phần xác suất về cân nặng của từng hóa học trong tất cả hổn hợp B


a)

(n_hhA=dfrac11,222,4=0,5left(mol ight)\ Đặt:n_Cl_2=aleft(mol ight);n_O_2=bleft(mol ight)left(a,b>0 ight)\ Rightarrow a+b=0,5left(1 ight)\ Mà:m_hhA=m_muối-m_hhB=42,34-16,98=25,36left(g ight)left(2 ight)\left(1 ight),left(2 ight)Rightarrowleft{eginmatrixa+b=0,5\71a+32b=25,36endmatrix ight.Leftrightarrowleft{eginmatrixa=0,24\b=0,26endmatrix ight.\Rightarrow\%V_Cl_2=dfrac0,240,5.100=48\%Rightarrow\%V_O_2=dfrac0,260,5.100=52\%)

b) Đặt x,y là số mol của Mg, Al vào hhB (x,y>0) (mol)

=> 24x+27y=16,98(3)

Áp dụng ĐLBT electron:

(n_e.cho=n_e.nhận\Leftrightarrow2.n_Mg+3.n_Al=2.n_Cl_2+4.n_O_2\Leftrightarrow2x+3y=2.0,24+4.0,26=1,52left(4 ight)\left(3 ight),left(4 ight)Rightarrowleft{eginmatrix2x+3y=1,52\24x+27y=16,98endmatrix ight.Leftrightarrowleft{eginmatrixx=0,55\y=0,14endmatrix ight.\Rightarrow\%m_Mg=dfrac0,55.2416,98.100approx77,739\%\Rightarrow\%m_Alapprox22,261\%)