Hỗn hợp bột a gồm 3 kim loại mg zn al

     
Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Hỗn thích hợp bột A có 3 kim loại Mg, Zn, Al. lúc hoà tan không còn 7,5g A vào 1 lít dung dịch HNO3 thu được 1lít dung dịch B và hỗn hợp khí D tất cả NO với N2O. Thu khí D vào bình dung tích 3,20lkhông nhiều tất cả cất sẵn N2 sinh hoạt 00C và 0,23atm thì ánh nắng mặt trời vào bình tăng lên đến 27,30C, áp suất tăng lên tới mức 1,10atm, cân nặng bình tăng thêm 3,72 gam. Nếu mang đến 7,5g A vào 1 lkhông nhiều hỗn hợp KOH 2M thì sau khi xong xuôi làm phản ứng trọng lượng hỗn hợp tăng thêm 5,7g. Tổng số mol 3 kim loại tất cả trong A gần nhất với :

A. 0,15

B.

Bạn đang xem: Hỗn hợp bột a gồm 3 kim loại mg zn al

0,18

C. 0,21

D. 0,25


Lớp 12Hóa học
Những thắc mắc liên quan

Cho m gam tất cả hổn hợp Phường bao gồm Mg cùng Al tất cả Tỷ Lệ mol 4:5 vào hỗn hợp HNO3 20%. Sau lúc những sắt kẽm kim loại rã hết bao gồm 6,72 lkhông nhiều hỗn hợp X tất cả NO, N2O, N2 bay ra (đktc) và được dung dịch A. Thêm một lượng O2 toàn vẹn vào X, sau phản nghịch ứng được tất cả hổn hợp khí Y. Dẫn Y nhàn nhã qua dung dịch KOH dư, tất cả 4,48 lkhông nhiều hỗn hợp khí Z rời khỏi (đktc). Tỉ kăn năn của Z so với H2 bằng 20. Nếu mang đến dung dịch NaOH vào hỗn hợp A thì lượng kết tủa lớn nhất thu được là (m + 39,1) gam .Biết HNO3 sử dụng dư trăng tròn % đối với lượng cần thiết.Nồng độ % của Al(NO3)3 trong A sát nhất với

A. 9,5%

B. 9,6%

C. 9,4%

D. 9,7%


Lớp 0 Hóa học
1
0
*

Đáp án : D

.nX= 0,3 mol ; nZ = 0,2 mol

Chỉ gồm NO phản bội ứng cùng với O2 sản xuất NO2 bị hấp thụ vào nước

=> nNO = 0,3 – 0,2 = 0,1 mol

MZ= 40g (Z tất cả N2 và N2O )

=> nN2 = 0,05 mol ; nN2O = 0,15 mol

.m(g) Phường : Mg,Al -> Kết tủa lớn nhất : Mg(OH)2 ; Al(OH)3 : (m + 39,1)g

=> mOH = (m + 39,1) – m = 39,1g => nOH = 2,3 mol = 2nMg + 3nAl

Lại tất cả : nMg : nAl = 4 : 5 => nMg = 0,4 mol ; nAl = 0,5 mol

Bảo toàn e : 2nMg + 3nAl = 10nN2 + 8nN2O + 3nNO + 8nNH4NO3

=> nNH4NO3 = 0,0375 mol

=> Bảo toàn N : nHNO3 pứ = 2nMg + 3nAl + 2nN2 + nNO + 2nN2O + 2nNH4NO3

=> nHNO3 pđọng = 2,875 mol

=> nHNO3 đầu = 3,45 mol => mdd HNO3 = 1086,75g

=> mdd sau = mPhường + mdd HNO3 - mkhí = 1098,85g

=> %CAl(NO3)3 = 9,69%


Đúng 0
Bình luận (0)

Cho m gam hỗn hợp Phường có Mg với Al gồm Xác Suất mol 4:5 vào hỗn hợp HNO3 20%. Sau lúc những kim loại rã không còn tất cả 6,72 lít hỗn hợp X tất cả NO, N2O, N2 bay ra (đktc) cùng được hỗn hợp A. Thêm một lượng O2 hoàn toản vào X, sau bội nghịch ứng được tất cả hổn hợp khí Y. Dẫn Y từ tốn qua hỗn hợp KOH dư, gồm 4,48 lkhông nhiều tất cả hổn hợp khí Z ra đi (đktc). Tỉ khối hận của Z so với H2 bằng đôi mươi. Nếu cho dung dịch NaOH vào hỗn hợp A thì lượng kết tủa lớn số 1 nhận được là (m + 39,1) gam .Biết HNO3 dùng dư 20 % đối với lượng cần thiết.Nồng độ % của Al(NO3)3 trong A gần nhất với :

A. 9,7%

B.9,6%

C. 9,5%

D. 9,4%


Lớp 12 Hóa học tập
1
0
Gửi Hủy
Đúng 0

Bình luận (0)

Cho m gam tất cả hổn hợp X tất cả Mg, Al, Zn và Cu tác dụng hết cùng với dung dịch HNO3 chiếm được dung dịch Y (không tồn tại muối hạt amoni) với 11,2 lít (đktc) tất cả hổn hợp khí Z gồm N2, NO, N2O cùng NO2, trong số đó N2 cùng NO2 có Tỷ Lệ thể tích bằng nhau, tỷ kân hận của hỗn hợp khí Z cùng với heli bằng 8,9. Số mol HNO3 làm phản ứng là

A. 3,4 mol

B. 3,0 mol

C. 2,8 mol

D. 3,2 mol


Lớp 0 Hóa học
1
0
Gửi Hủy
Đúng 0

Bình luận (0)

Hoà tan 15 gam hỗn hợp X bao gồm 2 kim loại Al với Mg vào hỗn hợp Y tất cả HNO3 và H2SO4 quánh nhận được 0,1 mol mỗi khí SO2, NO, NO2, N2O (không thể sản phẩm khử khác). % cân nặng Al trong tất cả hổn hợp X là (Al=27, Mg=24)

A. 63%

B. 46%

C. 36%

D. 50%


Lớp 0 Hóa học
1
0
Gửi Hủy

Đáp án : C

Bảo toàn e :

3nAl + 2nMg= 2 n S O 2 + 3 n N O + n N O 2 + 8 n N 2 O = 1,4 mol

Và 27nAl + 24nMg = 15g

=> nAl = 0,2 mol

=> %mAl = 36%


Đúng 0

Bình luận (0)

Cho a gam các thành phần hỗn hợp A bao gồm Mg, Al vào b gam dung dịch HNO3 24% đầy đủ nhận được 8,96 lít hỗn hợp khí X có NO, N2O, N2 (đktc) và hỗn hợp B. Thêm một lượng O2 toàn diện vào X, sau phản ứng được các thành phần hỗn hợp Y. Dẫn Y thong thả qua dung dịch NaOH dư nhận được 4,48 lkhông nhiều tất cả hổn hợp khí Z (đktc) gồm tỷ kân hận hơi so với H2 là trăng tròn. Nếu đến hỗn hợp NH3 dư vào B thì nhận được được 62,2 gam kết tủa.Phần trăm thể tích của NO vào X là:

A. 50%.

B. 40%

C. 30%

D. 20%


Lớp 12 Hóa học
1
0
Gửi Hủy

Đáp án A

*


Đúng 0

Bình luận (0)

Hòa chảy hoàn toàn hỗn hợp X tất cả Mg, Zn vào bình đựng a mol HNO3 chiếm được tất cả hổn hợp khí Y ( gồm b mol NO với c mol N2O) cùng dung dịch Z ( không cất muối bột amoni). Thêm V lít dung dịch NaOH 1M vào dung dịch Z thì chiếm được lượng kết tủa lớn số 1. Biểu thức liên hệ thân V cùng với a, b và c là

A. V = a + 3b + 8c

B.

Xem thm: Top 5 Đề Thi Tiếng Anh Lớp 4 Cuối Học Kỳ 2 Lớp 4 Môn Tiếng Anh Năm 2020

V = a + 4b + 10c

C. V = a – b – 2c

D. V = a – b – c


Lớp 0 Hóa học
1
0
Gửi Hủy

Đáp án : C

Vì Mg với Zn đều phải có hóa trị 2 nên gọi kí hiệu thông thường là M

trước hết bao gồm pmùi hương trình ion mang đến phản nghịch ứng cùng với HNO3 như sau

(3b + 8c)/2 M + (b + 2c)N+5 -> (3b + 8c)/2M+2 + bN+2 + 2cN+1

số mol M là (3b + 8c)/2 cùng số mol HNO3 pư là (b + 2c + 3b + 8c) = 4b + 10c

=> Số mol HNO3 dư là (a – 4b – 10c) mol

Để lượng kết tủa lớn nhất thì NaOH dung hòa hết HNO3 cùng phần dư tất cả tỉ trọng 2 : 1 với M(NO3)2

=>Số mol NaOH là V = (a - 4b - 10c) + 2.(3b + 8c)/2 = a - b – 2c


Đúng 0

Bình luận (0)

Cho m gam tất cả hổn hợp P có Mg với Al có tỉ lệ mol 4: 5 vào hỗn hợp HNO3 20%. Sau khi những sắt kẽm kim loại tung hết gồm 6,72 lkhông nhiều hỗn hợp X tất cả NO, N2O, N2 bay ra (đktc) cùng được hỗn hợp Y. Thêm một lượng O2 hoàn toản vào X, sau phản nghịch ứng được tất cả hổn hợp khí Z. Dẫn Z thư thả qua dung dịch KOH dư, thấy bao gồm 4,48 lít hỗn hợp khí T ra đi (đktc). Tỉ kăn năn của T đối với H2 bằng 20. Nếu mang lại hỗn hợp NaOH vào hỗn hợp Y thì lượng kết tủa lớn số 1 nhận được là (m + 39,1) gam. Biết HNO3 cần sử dụng dư 20% đối với lượng quan trọng. Nồng độ % của Al(NO3)3 trong Y sớm nhất với

A. 9,6%

B. 9,7%

C. 9,5%

D. 9,4%


Lớp 0 Hóa học
1
0
Gửi Hủy

Đáp án : B

X + O2 trọn vẹn => Z : NO2 ; N2O ; N2

=> khí T bao gồm N2O với N2 gồm M = 40g và n = 0,2 mol

=> nN2O = 0,15 ; nN2 = 0,05 mol

=> nNO = nX – nT = 0,1 mol

NaOH + Y => kết tủa lớn số 1 bao gồm Mg(OH)2 và Al(OH)3

=> mkết tủa – mKL = 39,1 = mOH => nOH = 2,3 mol

Vì nAl : nMg = 5 : 4 => nAl = 0,5 ; nMg = 0,4 mol

Bảo toàn e : 2nMg + 3nAl = 3nNO + 8nN2O + 10nN2 + 8nNH4NO3

=> nNH4NO3 = 0,0375 mol

=> nHNO3 pứ đọng = 10nNH4NO3 + 4nNO + 10nN2O + 12nN2 = 2,875 mol

Thực tế lầy dư axit 20% đối với phản nghịch ứng => nHNO3 đầu = 3,45 mol

=> mdd HNO3 đầu = 1086,75g

Bảo toàn cân nặng : mKL + mdd HNO3 = mdd sau + mkhí

=> mdd sau = 1098,85g

=> C%Al(NO3)3 = 9,69%


Đúng 0

Bình luận (0)

Cho m gam các thành phần hỗn hợp G bao gồm Mg cùng Al tất cả tỉ trọng mol 4:5 vào hỗn hợp HNO3 20%. Sau lúc các sắt kẽm kim loại chảy hết tất cả 6,72 lít hỗn hợp X có NO, N2O, N2 cất cánh ra (đktc) với được hỗn hợp T. Thêm một lượng O2 trọn vẹn vào X, sau phản nghịch ứng được các thành phần hỗn hợp khí Y. Dẫn Y đàng hoàng qua hỗn hợp KOH dư, tất cả 4,48 lít hỗn hợp khí Z ra đi (đktc). Tỉ kân hận của Z đối với H2 bằng trăng tròn. Nếu mang đến dung dịch NaOH vào hỗn hợp T thì lượng kết tủa lớn số 1 thu được là (m+39,1) gam. Biết HNO3 dùng dư 20% so với lượng cần thiết. Nồng độ Xác Suất của Al(NO3)3 trong T gần nhất với

A. 9,5%.

B. 9,6%.

C. 9,4%.

D. 9,7%.


Lớp 12 Hóa học tập
1
0
Gửi Hủy
Đúng 0

Bình luận (0)

Một oxit sắt kẽm kim loại có công thức MxOy chứa 27,59% oxi về cân nặng. Khử trọn vẹn oxit sắt kẽm kim loại này bằng CO thu được một,68 gam M. Hòa tan hết M trong một lượng hỗn hợp HNO3 sệt lạnh, thu được một,6128 lkhông nhiều tất cả hổn hợp G có NO2 với N2O4 ở 1 atm; 54,6°C, bao gồm tỉ kăn năn đối với H2 là 34,5 và một dung dịch A chỉ đựng M(NO3)2. Hòa chảy G vào hỗn hợp KOH dư vào ĐK gồm không khí thu được hỗn hợp B, đến 24,05 gam Zn vào dung dịch B chiếm được các thành phần hỗn hợp khí D. Thể tích hỗn hợp D (đktc) là:

A. 2,24 lít

B. 3,36 lít

C.

Xem thêm: Một Thửa Ruộng Hình Thang Có Đáy Lớn Là 55 M, Bài24 Một Thửa Ruộng Hình Thang Có

4,48 lít

D. 5,6 lít


Lớp 0 Hóa học tập
1
0
Gửi Hủy

Chọn A

*

*


Đúng 0

Bình luận (0)

Khoá học bên trên OLM của Đại học Sư phạm HN


vanphongphamsg.vn


Chuyên mục: Giải bài tập