Hòa Tan Hoàn Toàn 24 Gam Hỗn Hợp X Gồm

  -  
*Bạn đang xem: Hòa tan hoàn toàn 24 gam hỗn hợp x gồm

*

Hòa tan hoàn toàn 24 gam hỗn hợp X gồm MO, M(OH)2 và MCO3 (M là kim loại có hóa trị không đổi) trong 100 gam dung dịch H2SO4 39,2%, thu được 1,12 lít khí (đktc) và dung dịch Y chỉ chứa một chất tan duy nhất có nồng độ 39,41%. Kim loại M là:


*
Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k4: fb.com/groups/hoctap2k4/

*
Đồng giá 250k 1 khóa học lớp 3-12 bất kỳ tại vanphongphamsg.vn. Đăng ký ngay!

*
Thi online trên app vanphongphamsg.vn. Tải ngay!


Đáp án C

*


KỸ THUẬT CỰC TRỊ ẨN M - BIẾN BÀI VD - VDC THÀNH DẠNG BÀI NHẬN BIẾT THÔNG HIỂU - Livestream TOÁN thầy PHÚC


Hòa tan hoàn toàn 3,22 gam hỗn hợp X gồm Fe, Mg và Zn bằng 1 lượng vừa đủ dung dịch H2SO4 loãng, thu được 1,344 lít khí hidro (đktc) và dung dịch chứa m gam muối. Giá trị của m là:


Dẫn 3,36 lít khí H2S (đktc) vào 250ml dung dịch KOH 2M, sau khi phản ứng hoàn toàn thu được dung dịch X. Cô cạn dung dịch X thu được m gam rắn khan. Giá trị của m là:
Xem thêm: Soạn Văn 7 Bài Luyện Tập Tạo Lập Văn Bản Trang 45 Sgk Ngữ Văn 7

Hòa tan hoàn toàn 5,5 gam hỗn hợp gồm Al và Fe vào lượng dư dung dịch H2SO4 loãng, thu được 4,48 lít H2 (đktc). Thành phần phần trăm khối lượng của Fe trong hỗn hợp đầu là:


Cho m gam hỗn hợp X gồm Al, Cu vào dung dịch H2SO4 loãng (dư), thu được 6,72 lít khí (đktc). Nếu cho m gam hỗn hợp X trên vào một lượng dư dung dịch H2SO4 (đặc, nguội), thu được 6,72 lít khí SO2 (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc). Giá trị của m là:


Khi hòa tan hidroxit kim loại M(OH)2 bằng một lượng vừa đủ dung dịch H2SO4 20%, thu được dung dịch muối trung hòa có nồng độ 27,21%. Kim loại M là:


CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, vanphongphamsg.vn HỖ TRỢ DỊCH COVID
*

*Xem thêm: Nonton One Piece Episode 734 Sub Indo, One Piece Episode 734 Sub Indo

*