Hóa 11 bài 4

  -  
*

*

Lý thuyết Hóa 11 Bài 4. Phản ứng hiệp thương ion trong dung dịch những hóa học năng lượng điện li

*

I. ĐIỀU KIỆN XẢY RA PHẢN ỨNG TRAOĐỔI ION TRONG DUNG DỊCH CÁC CHẤT ĐIỆN LI

1.Phản ứng tạo nên thành hóa học kết tủa

- Thí nghiệm:

*

 - Giải thích: Na2SO4 và BaCl2 phần đa dễ dàng tan với phân li táo tợn trong nước:

*

Trong số tư ion được phân li ra chỉ gồm các ion

*
kết hợp được với nhau tạo ra thành chất kết tủa là BaSO4 (hình trên), đề xuất thực ra bội phản ứng trong dung dịch là:

*

Phương trình (2) được Điện thoại tư vấn là phương thơm trình ion rút gọn của làm phản ứng (1).

Bạn đang xem: Hóa 11 bài 4

Phương trình ion rút gọn cho biết thêm thực chất của làm phản ứng vào hỗn hợp các hóa học năng lượng điện li.

2.Phản ứng tạo ra thành chất điện li yếu

a) Phản ứng chế tạo ra thành nước

- Thí nghiệm:

*

Phản ứng nlỗi sau:

HCl + NaOH → NaCl + H2O

- Giải thích: NaOH với HCl gần như dễ dàng tan và phân li mạnh vào nước:

*

Các ion OH−vào hỗn hợp khiến cho phenolphtalein gửi thanh lịch màu sắc hồng. lúc mang đến hỗn hợp HCl vào, những ion H+ của HCl đã làm phản ứng với những ion OH− của NaOH chế tạo thành hóa học năng lượng điện li vô cùng yếu ớt là H2O. Pmùi hương trình ion rút ít gọn:

*

Lúc màu sắc của dung dịch vào ly mất, đó là cơ hội các ion H+ của HCl sẽ bội nghịch ứng hết với các ion OH− của NaOH.


Phản ứng thân dung dịch axit với hiđroxit có tính bazơ rất dễ xảy ra vì chưng chế tạo thành hóa học điện li siêu yếu là H2O. Mg(OH)2 không nhiều rã trong nước, tuy nhiên dễ dãi tan vào dung dịch axit mạnh:

*

b)Phản ứng tạo thành axit yếu

- Thí nghiệm: Nhỏ dung dịch HCl vào ống thử đựng dung dịch CH3COONa , axit yếu CH3COOH sẽ tạo nên thành:

*

- Giải thích: HCl và CH3COONa là các chất dễ dàng chảy cùng phân li mạnh:

*

Trong hỗn hợp, các ion H+ vẫn kết phù hợp với các ion CH3COO- chế tạo ra thành chất điện li yếu là CH3COOH (hương thơm giấm). Phương trình ion rút ít gọn:

*

3. Phản ứng tạo ra thành chất khí

Thí nghiệm:

*

Pmùi hương trình ion rút gọn:

*

Phản ứng thân muối bột cacbonat cùng hỗn hợp axit rất dễ xảy ra vị vừa tạo thành chất năng lượng điện li cực kỳ yếu ớt là H2O, vừa tạo ra hóa học khí CO2 bóc khỏi môi trường thiên nhiên phản bội ứng. Chẳng hạn, những muối bột cacbonat không nhiều rã nội địa mà lại tan dễ dãi trong những dung dịch axit. Đá vôi (CaCO3) chảy rất giản đơn trong hỗn hợp HCl:

*

II. KẾT LUẬN

1.Phản ứng xẩy ra vào hỗn hợp các chất điện li là phản bội ứng thân các ion.

Xem thêm: Cập Nhật Đề Thi Văn Lớp 9 Học Kì 1 Ngữ Văn Lớp 9, Đề Thi Học Kì 1 Lớp 9 Môn Văn

2.Phản ứng hội đàm ion trong dung dịch các hóa học năng lượng điện li chỉ xảy ra Lúc những ion phối kết hợp được cùng nhau tạo thành thành tối thiểu một trong số chất sau:

_ hóa học kết tủa.

_ chất điện li yếu ớt.

Xem thêm: Manga One Piece Chapter 967 Ditunda Sampai Tahun Depan, Ini Alasannya!

_ chất khí.