Hình Thang Cân Lớp 8

  -  

Với 50 bài bác tập Hình thang cân Toán lớp 8 tiên tiến nhất được biên soạn bám quá sát chương trình Toán 8 giúp chúng ta học giỏi môn Toán hơn.

Bạn đang xem: Hình thang cân lớp 8

Tài liệu gồm: 15 bài tập trắc nghiệm, 15 bài tập trường đoản cú luận có lời giải và 20 bài tập vận dụng. Mời chúng ta đón xem:


Bài tập Hình thang cân nặng - Toán 8

I. Bài tập trắc nghiệm

Bài 1:Điền nhiều từ thích hợp vào nơi trống

A.Hình thang cân nặng là…………………………………..

B.Hình thang có………………. Là hình thang cân nặng .


C.Hai ở bên cạnh của hình thang cân…………………..

D.Hình thang cân bao gồm hai góc kề một đáy…………….

Lời giải:

+ Hình thang cân là hình thang bao gồm hai góc kề một đáy bằng nhau.

→ Đáp án A điền: “hình thang gồm hai góc kề một đáy bằng nhau”.

+ Hình thang tất cả hai góc kề một đáy cân nhau là hình thang cân.

→ Đáp án B điền: “hai góc kề một đáy bởi nhau”

+ Hai sát bên của hình thang thăng bằng nhau.

→ Đáp án C điền: “bằng nhau”

+ Hình thang cân nặng là hình thang gồm hai góc kề một đáy bởi nhau


Quảng cáo


→ Đáp án D điền: “bằng nhau”

Bài 2:Điền chữ “Đ” hoặc “S” vào từng câu xác minh sau:

A.Tứ giác có hai lân cận bằng nhau là hình thang cân.

B.Hình thang cân có hai kề bên bằng nhau.

C.Hình thang cân bao gồm hai góc kề một cạnh đáy bù nhau.

D.Hình thang cân tất cả hai góc kề một cạnh đáy bởi nhau.

Lời giải:

+ Tứ giác tất cả hai bên cạnh bằng nhau là hình thang cân.

→ Đáp án A sai vị hai cạnh bên bằng nhau chưa chắc tạo nên hình thang.

+ Hình thang cân có hai ở bên cạnh bằng nhau.

→ Đáp án B đúng.

+ Hình thang cân có hai góc kề một cạnh đáy bởi nhau.

→ Đáp án D đúng, câu trả lời C sai.

Bài 3:Cho hình thang cân nặng ABCD (như hình vẽ) cóBAD^= 600. Số đo củaBCD^ˆ= ?

A.

Xem thêm: Truyện Hoa Rơi Vô Tình (Np)

500

B.600

C.1200

D.800

Lời giải:

*

Bài giải:

*

Vì độ dài của cạnh ô vuông là 1cm cần độ nhiều năm của cạnh:

*

Vì tứ giác ABCD là hình thang cân bắt buộc :

*

Bài 14 Cho hình thang cân ABCD. Kẻ những đường cao AE, BF của hình thang. Minh chứng rằng .

Bài giải:

*

Vì ABCD là hình thang cân nên ta có:

*

Vậy

*
(dpcm)

Bài 15Cho hình thang cân ABCD , E là giao điểm của hai đường chéo. Minh chứng rằng .

Bài giải:

*

Do ABCD là hình thang cân nên:

*

DC: cạnh chung

*
(hai góc tương ứng)

*

*
hay
*

III. Bài bác tập vận dụng

Bài 1 Cho những tứ giác ABCD với EFGH trên giấy tờ kẻ ô vuông (h.31), tứ giác nào là hình thang cân nặng ?

Vì sao ?

*

Bài 2 Hình thang ABCD (AB // CD) trên hình 23 có gì sệt biệt?

Bài 3 Cho hình 24.

a) Tìm các hình thang cân.

b) Tính các góc sót lại của từng hình thang cân nặng đó.

c) gồm nhận xét gì về nhị góc đối của hình thang cân?

Bài 4 Cho đoạn thẳng CD và con đường thẳng m tuy vậy song với CD (h.29). Hãy vẽ các điểm A, B nằm trong m sao để cho ABCD là hình thang tất cả hai đường chéo CA, DB bởi nhau. Tiếp nối hãy đo những góc C và D của hình thang ABCD đó để tham dự đoán về dạng của các hình thang bao gồm đường chéo bằng nhau.

Bài 5 Tính độ dài các cạnh của hình thang cân nặng ABCD trên giấy tờ kẻ ô vuông (h.30, độ nhiều năm của cạnh ô vuông là 1cm).

Bài 6 Cho hình thang cân nặng ABCD (AB // CD, AB

Bài 7 Cho hình thang cân ABCD (AB//CD), E là giao điểm của hai đường chéo. Chứng tỏ rằng EA = EB, EC = ED.

Bài 8 Trong các tứ giác ABCD, EFGH trên giấy tờ kẻ ô vuông (h.31), tứ giác làm sao là hình thang cân? vị sao?

Bài 9 Cho tam giác ABC cân tại A. Trên các kề bên AB, AC đem theo thiết bị tự những điểm D, E làm thế nào để cho AD = AE

a) minh chứng rằng BDEC là hình thang cân.

b) Tính những góc của hình thang cân nặng đó, biết rằng góc A = 50o.

Bài 10 Cho tam giác ABC cân nặng tại A, những đường phân giác BD, CE (D ∈ AC, E ∈ AB). Minh chứng rằng BEDC là hình thang cân gồm đáy nhỏ tuổi bằng cạnh bên.

Bài 11 Hình thang ABCD (AB // CD) có

Chứng minh rằng ABCD là hình thang cân.

Bài 12 Chứng minh định lý: "Hình thang tất cả hai đường chéo cánh bằng nhau là hình thang cân" qua vấn đề sau: đến hình thang ABCD (AB // CD) tất cả AC = BD. Qua B kẻ đường thẳng song song với AC, cắt đường trực tiếp DC tại tại E. Chứng tỏ rằng:

a) ΔBDE là tam giác cân.

b) ΔACD = ΔBDC

c) Hình thang ABCD là hình thang cân.

Bài 13 Cho bố điểm A, D, K trên giấy tờ kẻ ô vuông (h.32) Hãy tìm kiếm điểm thứ bốn M giao điểm của các dòng kẻ làm thế nào để cho nó thuộc với bố diểm đã mang lại là bốn đỉnh của một hình thang cân.

Bài 14 Hình thang ABCD (AB // CD) có

*

Chứng minh rằng ABCD là hình thang cân.

Bài 15 Chứng minh định lý: "Hình thang tất cả hai đường chéo bằng nhau là hình thang cân" qua bài toán sau: mang lại hình thang ABCD (AB // CD) có AC = BD. Qua B kẻ mặt đường thẳng tuy nhiên song với AC, cắt đường thẳng DC tại tại E. Chứng tỏ rằng:

a) ΔBDE là tam giác cân.

b) ΔACD = ΔBDC

c) Hình thang ABCD là hình thang cân.

Bài 16 Cho tam giác ABC cân tại A. Bên trên các sát bên AB, AC rước theo đồ vật tự các điểm D, E làm thế nào cho AD = AE

a) minh chứng rằng BDEC là hình thang cân.

b) Tính các góc của hình thang cân nặng đó, hiểu được góc A = 50o.

Bài 17 Hình thang ABCD (AB // CD) bên trên hình 23 tất cả gì quan trọng ?

*

Bài 18 Cho hình 24.

a) Tìm các hình thang cân.

b) Tính những góc sót lại của mỗi hình thang cân nặng đó.

c) có nhận xét gì về nhị góc đối của hình thang cân ?

Bài 19 Cho đoạn trực tiếp CD và đường thẳng m tuy vậy song cùng với CD (hình 29). Hãy vẽ các điểm A, B nằm trong m sao để cho ABCD là hình thang có hai đường chéo CA và DB bởi nhau. Sau đó hãy đo các góc C cùng góc D của hình thang ABCD đó để tham dự đoán về dạng của những hình thang bao gồm đường chéo bằng nhau.

Xem thêm: Vì Sao Chị Em Liên Cố Thức Đợi Tàu Trong Hai Đứa Trẻ, Ý Nghĩa Của Chi Tiết Đó

*

Bài 20 Tính độ dài các cạnh của hình thang cân nặng ABCD trên chứng từ kẻ ô vuông (h.30, độ dài của cạnh ô vuông là 1cm).