Hiệu 2 số = 5 lần số bé

  -  
*

*

*

số phệ là 6 phần , số bé xíu là 1 phần.

Bạn đang xem: Hiệu 2 số = 5 lần số bé

số mập là :

784 : ( 6 + 1 ) x 6 = 672

số bé nhỏ là :

784 - 672 = 112

Đáp số : số nhỏ xíu : 112

số to : 672

chúc các bạn học giỏi hơn !!!


 

Đáp án: 560

Giải thích các bước giải:

Số to : |---|---|---|---|---|---|

Số bé bỏng : |---| 

Số to là : 784 : (6+1) *6= 672 

Số bé nhỏ là : 784 - 672 = 112

Hiệu nhị số là : 672 - 112 = 560 

Đ / S : 560


số to là 6 phần , số nhỏ nhắn là 1 phần.

số lớn là :

784 : ( 6 + 1 ) x 6 = 672

số bé bỏng là :

784 - 672 = 112

ĐS : ....


Hiệu 2 số đó bởi 5 lần số bé=> Số béo là 6 phần, số nhỏ nhắn là 1 phần

Số lớn là: 784 : (6+1) x 6 = 672

Số nhỏ nhắn là: 784 - 672 = 112

Hiệu 2 số là: 112 x 5 = 560

HT


Hiệu nhị số bởi 5 lần số bé bỏng => số phệ là 6 lần với số nhỏ nhắn là 1 lần

Số mập là: 784 : (6+1) x 6= 672

Số bé nhỏ là: 784 - 672 = 112

HT


Số mập chiếm số phần :

 5 + 1 = 6 ( phần )

Giá trị 1 phần :

784 : ( 6 + 1 ) = 112

Hiệu 2 số :

112 x 5 = 560

đ/s : ...

Xem thêm: Top 13 Bài Văn Tả Một Đêm Trăng Đẹp Ở Quê Em, Tả Một Đêm Trăng Đẹp Lớp 5


1.Hiệu 2 số bởi 5 lần số bé. Kiếm tìm hiệu nhì số biết tổng của chúng bởi 784.

2.Tìm một số ít biết số đó phân chia hết mang đến 12.Khi phân tách 15 thì dư 6.Hai mến hơn hèn nhau 34 đơn vị.

3.Miếng tôn hình vuông có diện tích 25 m2 người ta mèo dọc 1 cạnh đi 2 m. Hỏi miếng còn lại diện tích s bao nhiêu mét vuông.

Xem thêm: Tâm Linh Huyền Bí - Ý Nghĩa Tâm Linh Trong Một Phần Đời Sống

Ai biết góp mình với, bản thân đang buộc phải gấp!


1) Số phệ - số bé bỏng = 5 x số nhỏ xíu -> số mập = 5 x số nhỏ bé + số bé bỏng = 6 x số nhỏ bé -> số lớn bởi 6 phần thì số bé xíu bằng 1 phần

Số nhỏ bé :

784 : (6 + 1) = 112

Số khủng :

112 x 6 = 672

2) gọi a là số phải tìm, b = a + 24

b phân tách hết đến 12 và 15 nhì thương cùng tăng 2, hiệu nhị thương không vậy đổi 

12 x 15 = 180; 180 phân tách hết cho 12 cùng 15 nhị thương hơn kém nhau 15 -12 = 3

Số b là : 180 : 3 x 34 = 2040

Số yêu cầu tìm là : 2040 - 24 = 2016

c) vì 5 x 5 = 25 đề xuất cạnh hình vuộng là 5 m

Cạnh miệng bìa còn lại sau khoản thời gian cất đi 2 m : 5 - 2 = 3 m

Diện tích miếng bìa còn lại :

3 x 5 = 15 m2


Đúng 0
bình luận (0)

Tìm tổng của hai số biết tổng gấp 4 lần hiệu,hiệu bằng 1/3 số khủng và số bự gấp 15 lần số bé,số nhỏ nhắn là số lớn số 1 có 5 chữ số khác nhau.


Xem chi tiết
Lớp 4 Toán câu hỏi của OLM
0
0
Gửi diệt

tìm hiệu hai số, biết tổng của chúng bởi 38605 cùng tổng số đó gấp 5 lần số bé?


Xem cụ thể
Lớp 3 Toán câu hỏi của OLM
4
0
giữ hộ Hủy

Sô nhỏ nhắn là :

38605 : 5 = 7721

Số phệ là :

38605 - 7721 = 30884

Hiệu của 2 số là :

30884 - 7721 = 23163

Đáp số : 23163


Đúng 0

bình luận (0)

số nhỏ bé là:

 38605:5=7721

số khủng là:

38605-7721=30884

hiệu nhì số là:

30884-7721=23163

mk nha


Đúng 0
phản hồi (0)

số nhỏ nhắn là: 38605:5=7721số phệ là: 38605-7721=30884hiệu nhị số là: 30884-7721=23163mk nha


Đúng 0

bình luận (0)

Khoá học tập trên OLM (olm.vn)


olm.vn hoặc hdtho
vanphongphamsg.vn