Giới hạn dãy số 11

  -  
*
Câu hỏi 1 trang 112 SGK Đại số và Giải tích 11

Giải câu hỏi 1 trang 112 SGK Đại số và Giải tích 11. Cho dãy số (un) với...

Bạn đang xem: Giới hạn dãy số 11


*
Câu hỏi 2 trang 117 SGK Đại số và Giải tích 11

Giải câu hỏi 2 trang 117 SGK Đại số và Giải tích 11. Có nhiều tờ giấy chồng nhau, mỗi tờ có bề dày là 0,1 mm...


*
Bài 1 trang 121 sgk đại số 11

Giải bài 1 trang 121 SGK Đại số và Giải tích 11. Có 1 kg chất phóng xạ độc hại.

Xem thêm: Bàn Về Hành Vi Đạo Đức Là Gì ? “Vạch Trần” Các Yếu Tố Liên Quan Tới Đạo Đức


*
Bài 2 trang 121 sgk đại số 11

Giải bài 2 trang 121 SGK Đại số và Giải tích 11. Chứng minh rằng lim ...


*
Bài 3 trang 121 sgk đại số 11

Giải bài 3 trang 121 SGK Đại số và Giải tích 11. Tìm giới hạn sau:


*
Bài 4 trang 122 sgk đại số 11

Giải bài 4 trang 122 SGK Đại số và Giải tích 11. Để trang hoàng cho căn hộ của mình, chú chuột Mickey quyết định tô màu một miếng bìa hình vuông cạnh bằng 1.

Xem thêm: Soạn Bài Hầu Trời (Tản Đà)


*
Bài 5 trang 122 sgk đại số 11

Giải bài 5 trang 122 SGK Đại số và Giải tích 11. Tính tổng S


*
Bài 6 trang 122 sgk đại số 11

Giải bài 6 trang 122 SGK Đại số và Giải tích 11. Cho số thập phân vô hạn tuần hoàn a = 1, 020 020 ... (chu kì là 02). Hãy viết a dưới dạng một phân số.


*
Bài 7 trang 122 sgk đại số 11

Giải bài 7 trang 122 SGK Đại số và Giải tích 11. Tính các giới hạn sau: