Giáo Trình Tín Dụng Ngân Hàng

  -  
*
*
*
*
*
*
*
*Bạn đang xem: Giáo trình tín dụng ngân hàng

*

Trong nền kinh tế thị trường, tín dụng thanh toán là chuyển động chính của các ngân mặt hàng thương mại, dưới những hình thức, trong phạm vi to lớn (trong nước với quốc tế). Nó là vận động phức tạp và cực kỳ nhạy cảm với sự dịch chuyển của nền gớm tế. Với cùng 1 doanh số thanh toán giao dịch lớn nhất, với khá nhiều loại người sử dụng (Doanh nghiệp công ty nước, Doanh nghiệp quanh đó quốc doanh,cá nhân, tổ chức triển khai tài bao gồm - tín dụng...) có chức năng tài chính, đạo đức kinh doanh khác nhau. Hoạt động tín dụng chịu đựng sự điều chỉnh khắt khe của khá nhiều văn bản pháp luật, cơ chế tín dụng trong phòng nước, chính sách và quy định tín dụng của các ngân hàng thương mại. Đồng thời, tín dụng là hoạt động xảy ra khủng hoảng thường xuyên với gây tổn thất mập nhất cho các ngân hàng thương mại. Sự tuyên chiến đối đầu trong hoạt động tín dụng dành riêng hoạt động kinh doanh nói chung của những ngân hàng dịch vụ thương mại ngày càng trở buộc phải gay gắt. Để tồn tại và cải tiến và phát triển bắt buộc các NHTM phải tăng tốc trang bị technology hiện đại (Core Banking) nâng cao năng lực quản ngại trị và thanh toán cho bank mình.Trên cơ sở giáo trình "Nghiệp vụ bank thương mại" xuất bạn dạng năm 2008 dùng làm giảng dạy dỗ cho tất cả các chuyên ngànhở học viện chuyên nghành Tài chính. Tiến hành chương trình đào tạo mới cho sinh viên chăm ngành ngân hàng, Ban soạn Giáo trình "Quản trị tín dụng ngân hàng thương mại" dùng để giảng dạy mang đến sinh viên chuyên ngành ngân hàng đã chuyển vào những kỹ năng hiện đại. Cạnh bên tiếp cận những đại lý lý luận new nhất, thiết chế hoá văn bản pháp luật, chính sách tín dụng với các hoạt động giao dịch, giáo trình còn trình diễn các mô hình cho vay mới, phương pháp quản trị tiên tiến mà những Ngân hàng thương mại dịch vụ trên thế giới và việt nam đang áp dụng.

Giáo trình bởi PGS.TS. Đinh Xuân Hạng cùng ThS. Nguyễn Văn Lộc đồng chủ biên và thuộc tham gia là hồ hết giảng viên có tương đối nhiều kinh nghiệm thuộc cỗ môn Nghiệp vụ ngân hàng - học viện Tài chính:

- PGS.TS. Đinh Xuân Hạng - Trưởng khoa NH và BH, công ty biên và biên soạn chương 5,

- ThS. Nguyễn Văn Lộc - Phó trưởng khoa NH & BH, Trưởng cỗ môn NVNH đồng chủ biên và biên soạn chương 3

- ThS. Lã Thị Lâm - Giảng viên cỗ môn NVNH soạn chương 1,

- ThS. - Đặng Thị Ái - Giảng viên cỗ môn NVNH soạn chương 2,

- ThS. è cổ Thị Thu nhân hậu - Giảng viên bộ môn NVNH soạn chương 4,

MỤC LỤC

Trang

Lời nói đầu

3

CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ thông thường TRONG vay CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

5

1.1. Khái quát vận động cho vay của NHTM

5

1.1.1. Có mang về cho vay của NHTM

5

1.1.2. Phân loại cho vay của NHTM

5

1.1.3. Cách làm cho vay

9

1.1.4. Thời hạn đến vay

15

1.1.5. Lãi và giá tiền tiền vay

23

1.2.

Xem thêm: Danh Sách Truyện Mới Cập Nhật, 170 Ý Tưởng Hay Nhất Về Danh Sách Truyện


Xem thêm: Trình Bày Khái Niệm Và Nguyên Nhân Hình Thành Sóng Biển Lặng Gió Mà Vẫn Có Sóng?


Một trong những quy định pháp lý về giải ngân cho vay của NHTM

29

1.2.1. Chế độ cho vay

29

1.2.2. Điều khiếu nại vay vốn

30

1.2.3. Đối tượng đến vay

33

1.2.4. Đảm bảo tiền vay

34

1.2.5. Giảm bớt tín dụng

41

1.2.6. Phù hợp đồng tín dụng và hợp đồng đảm bảo tiền

46

CHƯƠNG 2: QUY TRÌNH VÀ PHÂN TÍCH TÍN DỤNG CỦA NHTM

49

2.1. Tiến trình cho vay của NHTM

49

2.1.1. Sơ đồ tiến trình cho vay

49

2.1.2. Các bước trong các bước cho vay

51

2.2. Hồ sơ tín dụng

64

2.2.1. Hồ nước sơ pháp lý của khách hàng

65

2.2.2. Làm hồ sơ tài thiết yếu của khách hàng hàng

67

2.2.3. Hồ sơ về dự án, giải pháp tín dụng

68

2.2.4. Làm hồ sơ về bảo đảm an toàn tiền vay

70

2.3. Phân tích tín dụng NHTM

72

2.3.1. Điều tra tín dụng

73

2.3.2. đối chiếu tín dụng

77

2.3.3. Báo cáo phân tích tín dụng

110

CHƯƠNG 3: TÍN DỤNG NGÂN HÀNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP

115

3.1. Sự cần thiết của tín dụng ngân hàng so với doanh nghiệp

115

3.1.1. Do mâu thuẫn trong quy trình tuần hoàn vốn của các doanh nghiệp

115

3.1.2. Do vận dụng thành tựu khoa học công nghệ tiên tiến vào cung cấp kinh doanh