Giảng Bài Toán Lớp 6

  -  
Một số xem xét khi thực hiện bài giảng elearning môn Toán lớp 6

♥ Muốn tạm dừng ở bất kể thời điểm nào của một trang, hay muốn chuyển trang tiếp theo hoặc xem lại trang trước. Em kích loài chuột vào các hình tượng trên thanh điều khiển.

Bạn đang xem: Giảng bài toán lớp 6

♥ hy vọng tải tệp tin nguồn trình chiếu PowerPoint, các em kích con chuột vào hình tượng

*

Danh sách bài bác giảng elearning môn Toán lớp 6 – Sách Cánh Diều

Chương I. Số từ nhiên

Bài 1. Tập hợp.

§ tiết 1 Tập hợp

§ ngày tiết 2 Tập hợp

Bài 2. Tập hợp những số từ nhiên.

§ huyết 1 Tập hợp những số từ bỏ nhiên

§ huyết 2 Tập hợp các số trường đoản cú nhiên

§ huyết 3 Tập hợp những số tự nhiên

Bài 3. Phép cộng, phép trừ những số từ bỏ nhiên.

§ huyết 1 Phép cộng, phép trừ các số từ nhiên

§ máu 2 Phép cộng, phép trừ những số từ bỏ nhiên

Bài 4. Phép nhân, phép chia các số tự nhiên.

§ máu 1 Phép nhân, chia những số từ bỏ nhiên

§ máu 2 Phép nhân, chia các số tự nhiên

Bài 5. Phép tính luỹ vượt với số mũ tự nhiên.

§ ngày tiết 1 Phép tính luỹ vượt với số nón tự nhiên

§ ngày tiết 2 Phép tính luỹ thừa với số nón tự nhiên

§ tiết 3 Phép tính luỹ thừa với số nón tự nhiên

Bài 6. Sản phẩm tự tiến hành các phép tính.

§ máu 1 máy tự tiến hành các phép tính

§ huyết 2 máy tự triển khai các phép tính

Bài 7. Quan liêu hệ chia hết. Tính chất chia hết.

§ quan tiền hệ phân chia hết. đặc điểm chia hết

Bài 8. Dấu hiệu chia hết đến 2, mang đến 5.

§ Dấu hiệu chia hết cho 2, mang lại 5

Bài 9. Tín hiệu chia hết cho 3, mang đến 9.

§ dấu hiệu chia hết mang lại 3, mang đến 9

Bài 10. Số nguyên tố. Hòa hợp số.

§ Tiết 1 số ít nguyên tố. Thích hợp số

§ máu 2 Số nguyên tố. đúng theo số

Bài 11. Phân tích một số trong những ra quá số nguyên tố.

Xem thêm: 30 Chia 1/3 Rồi Cộng Thêm 15 Thì Bằng Bao Nhiêu ? 30 Chia 1/3 Rồi Cộng Thêm 15 Thì Là Bao Nhiêu

§ ngày tiết 1 Phân tích một số ra quá số nguyên tố

§ ngày tiết 2 Phân tích một trong những ra thừa số nguyên tố

Bài 12. Ước tầm thường và cầu chung béo nhất

§ tiết 1 Ước bình thường và cầu chung bự nhất

§ máu 2 Ước chung và cầu chung mập nhất

§ ngày tiết 3 Ước chung và mong chung mập nhất

Bài 13. Bội bình thường và bội chung nhỏ dại nhất

§ tiết 1 Bội bình thường và bội chung nhỏ tuổi nhất

§ huyết 2 Bội phổ biến và bội chung nhỏ tuổi nhất

§ huyết 3 Bội chung và bội chung nhỏ dại nhất

Bài tập cuối chương I

§ máu 1 Ôn tập chương I

§ tiết 2 Ôn tập chương I

CHƯƠNG II. SỐ NGUYÊN

Bài 1. Số nguyên âm

§ Tiết 1 số ít nguyên âm

Bài 2. Tập hợp các số nguyên

§ huyết 1 Tập hợp những số nguyên

§ tiết 2 Tập hợp những số nguyên

§ tiết 3 Tập hợp những số nguyên

Bài 3. Phép cộng các số nguyên

§ huyết 1 Phép cộng những số nguyên

§ máu 2 Phép cộng những số nguyên

§ huyết 3 Phép cộng các số nguyên

Bài 4. Phép trừ số nguyên. Quy tắc lốt ngoặc

§ huyết 1 Phép trừ số nguyên. Quy tắc vết ngoặc

§ tiết 2 Phép trừ số nguyên. Quy tắc vệt ngoặc

Bài 5. Phép nhân những số nguyên

§ ngày tiết 1 Phép nhân những số nguyên

§ ngày tiết 2 Phép nhân những số nguyên

Bài 6. Phép chia hết hai số nguyên. Quan lại hệ phân chia hết vào tâp thích hợp số nguyên.

§ máu 1 Phép phân tách hết hai số nguyên. Quan lại hệ phân chia hết trong tâp vừa lòng số nguyên

§ huyết 2 Phép chia hết nhì số nguyên. Quan lại hệ phân tách hết vào tâp phù hợp số nguyên

§ ngày tiết 3 Phép phân tách hết nhì số nguyên. Quan tiền hệ chia hết trong tâp hòa hợp số nguyên

Bài tập cuối chương II

§ tiết 1 Ôn tập chương II

§ máu 2 Ôn tập chương II

HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH VÀ TRẢI NGHIỆM

Chủ đề 1. Đầu tư kinh doanh

§ ngày tiết 1 Đầu bốn kinh doanh

§ tiết 2 Đầu tứ kinh doanh

§ máu 3 Đầu tứ kinh doanh

CHƯƠNG III. HÌNH HỌC TRỰC QUANBài 1. Tam giác đều. Hình vuông. Lục giác đều.

§ huyết 1 Tam giác đều. Hình vuông. Lục giác đều

§ ngày tiết 2 Tam giác đều. Hình vuông. Lục giác đều

§ máu 3 Tam giác đều. Hình vuông. Lục giác đều

Bài 2. Hình chữ nhật. Hình thoi.

§ máu 1 Hình chữ nhật. Hình thoi

§ ngày tiết 2 Hình chữ nhật. Hình thoi

§ ngày tiết 3 Hình chữ nhật. Hình thoiBài 3. Hình bình hành.

§ ngày tiết 1 Hình bình hành

§ tiết 2 Hình bình hành

§ ngày tiết 3 Hình bình hành

Bài 4. Hình thang cân.

§ máu 1 Hình thang cân

§ tiết 2 Hình thang cân

§ ngày tiết 3 Hình thang cân

Bài 5. Hình tất cả trục đối xứng.

§ ngày tiết 1 Hình có trục đối xứng

§ huyết 2 Hình gồm trục đối xứng

Bài 6. Hình gồm tâm đối xứng.

§ tiết 1 Hình gồm tâm đối xứng

§ ngày tiết 2 Hình tất cả tâm đối xứng

Bài 7. Đối xứng vào thực tiễn.

§ tiết 1 Đối xứng trong thực tiễn

§ máu 2 Đối xứng vào thực tiễn

Bài tập cuối chương III

§ tiết 1 Ôn tập chương III

§ máu 2 Ôn tập chương III

CHƯƠNG IV. MỘT SỐ YẾU TỐ THỐNG KÊ VÀ XÁC SUẤT.

Bài 1. Thu thập, tổ chức, biểu diễn, so sánh và xử lí dữ liệu.

Xem thêm: Review Sách Hãy Kể Về Giấc Mơ Của Em 2023, Hãy Kể Giấc Mơ Của Em Full

Bài 2. Biểu đồ cột kép.

Bài 3. Quy mô xác suất trong một số trò đùa và thí nghiệm đối chọi giản

Bài 4. Xác suất thực nghiệm trong một số trò chơi và thí nghiệm solo giản

Bài tập cuối chương IV

CHƯƠNG V. PHÂN SỐ VÀ SỐ THẬP PHÂN

Bài 1. Phân số cùng với tử và mẫu mã là số nguyên

Bài 2. So sánh các phân số. Hỗn số dương

Bài 3. Phép cộng, phép trừ phân số

Bài 4. Phép nhân, phép phân tách phân số

Bài 5. Số thập phân

Bài 6. Phép cộng, phép trừ số thập phân

Bài 7. Phép nhân, phép phân tách số thập phân

Bài 8. Ước lượng và có tác dụng tròn số

Bài 9. Tỉ số. Tỉ số phần trăm

Bài 10. Hai vấn đề về phân số

Bài tập cuối chương V

HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH VÀ TRẢI NGHIỆMChủ đề 2. Chỉ số khối khung người (BMI)CHƯƠNG VI. HÌNH HỌC PHẲNG

Bài 1. Điểm. Đường thẳng

Bài 2. Hai tuyến đường thẳng cắt nhau. Hai tuyến phố thẳng song song

Bài 3. Đoạn thẳng

Bài 4. Tia

Bài 5. Góc

Bài tập cuối chương VIHOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH VÀ TRẢI NGHIỆM

Chủ đề 3. Thu xếp thành những vị trí thẳng hàng

NGOÀI CÁCH TẢI file PPT MIỄN PHÍ vào MỤC TÀI NGUYÊN TỪNG BÀI. CÁC BẠN CÓ THỂ TẢI cấp tốc 1 LẦN TOÀN BỘ file PPT+GIÁO ÁN (có phí) !