Giải Vở Bài Tập (Vbt) Toán Lớp 5 Tập 1, Tập 2

  -  

a. Một hình thang gồm diện tích S 20mét vuông, đáy bự 55dm với lòng bé xíu 45dm. Tính độ cao của hình thang.

Bạn đang xem: Giải vở bài tập (vbt) toán lớp 5 tập 1, tập 2

b. Tính vừa phải cùng nhì lòng của một hình thang, biết rằng diện tích S hình thang bởi 7m2 cùng chiều cao bởi 2m.

3.

Xem thêm: Sách Ebook Bắt Trẻ Đồng Xanh Epub Mobi Pdf, Bắt Trẻ Đồng Xanh

Một thửa ruộng hình thang tất cả đáy nhỏ nhắn 26m, lòng lớn hơn đáy bé 8m, đáy nhỏ nhiều hơn chiều cao 6m. Trung bình cứ 100m2 thu hoạch được 70,5kilogam thóc. Hỏi thu hoạch được bao nhiêu ki-lô-gam thóc bên trên thửa ruộng đó ?

4. Viết số tương thích vào vị trí chấm.

*

Cho hình chữ nhật ABCD gồm những size nhỏng hình vẽ mặt :

Diện tích phần đã sơn đậm của hình chữ nhật là………… cm2

Bài giải

1.

Diện tích hình thang ô trống trước tiên :

 (S = left( 15 + 10 ight) imes 12 over 2 = 150cm^2)

Diện tích hình thang ô trống lắp thêm nhị :

 (S = left( 4 over 5 + 1 over 2 ight) imes 2 over 3 over 2 = 13 over 30m^2)

Diện tích hình thang ô trống máy cha :

 (S = left( 1,3 + 1,8 ight) imes 0,6 over 2 = 0,93dm^2)

Hình thang

Đáy lớn

Đáy bé

Chiều cao

Diện tích

15cm

10cm

12cm

150cm2

 (4 over 5m)

(1 over 2m) 

(2 over 3m) 

(13 over 30m^2) 

1,8dm

1,3dm

0,6dm

0,93dm2

2.

Xem thêm: Top 5 Cuốn Sách Kinh Doanh Làm Giàu Nhất Định Phải Đọc, 8 Cuốn Sách Dạy Làm Giàu Hay Nhất Nên Đọc

Bài giải

a. 20mét vuông = 2000dm2

Chiều cao hình thang :

 (2 imes 2000 over 55 + 45 = 40,left( dm ight))

b. Điện thoại tư vấn lòng lớn, lòng nhỏ, chiều cao, diện tích S của hình thang theo thứ tự là: a; b; h; S

(S = a + b over 2 imes h Rightarrow a + b over 2 = S:h)

Trung bình cộng nhì lòng của hình thang là:

( 7:2 = 3,5,left( m ight))

Đáp số : a. 40dm ; b. 3,5m

3.

Đáy to của thửa ruộng hình thang là :

26 + 8 = 34 (m)

Chiều cao của thửa ruộng hình thang là :

26 – 6 = trăng tròn (m)

Diện tích thửa ruộng hình thang là :

 (left( 34 + 26 ight) imes 20 over 2 = 600,left( m^2 ight))