Câu 1, 2, 3, 4 trang 62 vở bài tập (vbt) toán 5 tập 2

  -  

Tính:a) 375,84 - 95,69 + 36,78 Tính bằng hai phương pháp Mua 4m vải đề nghị trả 60 000 đồng. Tìm mua 6,8m vải thuộc loại buộc phải trả nhiều hơn nữa bao nhiêu tiền?


Tính:

(a) ;375,84 - 95,69 + 36,78); ( b) ;7,7 + 7,3 imes 7,4).

Phương pháp giải:

- Biểu thức chỉ gồm phép cùng và phép trừ thì ta tính theo thứ tự từ trái sang phải.

Bạn đang xem: Câu 1, 2, 3, 4 trang 62 vở bài tập (vbt) toán 5 tập 2

- Biểu thức bao gồm phép nhân và phép cùng thì ta tính phép nhân trước, tính phép cộng sau.

Lời giải chi tiết:

a) (375,84 - 95,69 + 36,78)

(= 280,15 + 36,78) 

(= 316,93)

b) ( 7,7 + 7,3 imes 7,4)

(= 7,7 + 54,02)

(= 61,72)


Tính bởi hai cách:

a) ((6,75 + 3,25 ) imes 4,2); b) ((9,6 - 4,2) imes 3,6).

Phương pháp giải:

Áp dụng các công thức: 

((a + b)  imes c = a  imes c + b  imes c )

((a - b)  imes c = a  imes c - b  imes c )

Lời giải đưa ra tiết:

a) biện pháp 1:

(left( 6,75 + 3,25 ight) imes 4,2)

(= 10 imes 4,2 = 42)

Cách 2: 

(left( 6,75 + 3,25 ight) imes 4,2 )

(= 6,75 imes 4,2 + 3,25 imes 4,2 )

(= 28,35 + 13,65 = 42)

b) phương pháp 1:

(left( 9,6 - 4,2 ight) imes 3,6 )

(= 5,4 imes 3,6 = 19,44)

Cách 2:

(left( 9,6 - 4,2 ight) imes 3,6 )

(= 9,6 imes 3,6 - 4,2 imes 3,6)

( = 34,56 - 15,12 = 19,44)


bài xích 3


Video trả lời giải


a) Tính bằng phương pháp thuận luôn tiện nhất:

(0,12 imes 400;) (4,7 imes 5,5 - 4,7 imes 4,5.)

b) Tính nhẩm kết quả tìm (x):

(5,4 imes x = 5,4) (9,8 imes x = 6,2 imes 9,8)

Phương pháp giải:

Áp dụng các đặc thù của phép nhân các số thập phân: 

- đặc thù giao hoán: khi đổi nơi hai số hạng trong một tích thì tích không cố gắng đổi:

(a imes b = b imes a)

- đặc thù nhân cùng với (1): Một số nhân cùng với (1) thì bởi chính nó: 

 (a imes 1 = a)

- Nhân một trong những với một hiệu: (a imes b - a imes c = a imes (b-c)).

Lời giải chi tiết:

a) 

+) (0,12 imes 400 = 0,12 imes 100 imes 4)

(= 12 imes 4 = 48)

 

 +) (4,7 imes 5,5 - 4,7 imes 4,5 )

(= 4,7 imes (5,5 - 4,5) = 4,7 imes 1 = 4,7)

 

b) (5,4 imes x = 5,4)

x = 5,4 : 5,4

x = 1

 

(9,8 imes x = 6,2 imes 9,8)

x = 6,2 x 9,8 : 9,8

x = 6,2 x 1

x = 6,2


bài bác 4


Video khuyên bảo giải


Mua (4m) vải yêu cầu trả (600 00) đồng. Hỏi mua (6,8m) vải thuộc loại đề xuất trả nhiều hơn nữa bao nhiêu tiền?

Phương pháp giải:

- Số tiền khi mua (1m) vải (=) số tiền cài đặt (4m) vải vóc (: ;4).

Xem thêm: Kể Câu Chuyện Về Lòng Nhân Ái Mà Em Biết, Tấm Lòng Nhân Ái Của Cựu Binh

- Số tiền lúc mua (6,8m) vải (=) số tiền cài đặt (1m) vải (× 6,8).

- Số tiền đề nghị trả nhiều hơn thế nữa (=) Số tiền khi mua (6,8m) vải vóc (-) số tiền tải (4m) vải.

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

4m: 60 000 đồng

6,8m: trả nhiều hơn ... đồng?

Bài giải

Mua (1m) vải cần trả số tiền là:

(60 000 : 4 = 15 000) (đồng)

Mua (6,8m) vải đề nghị trả số tiền là:

(15 000 imes 6,8 = 102 000) (đồng)

Mua (6,8m) vải cùng loại phải trả nhiều hơn là:

(102 000 - 60 000 = 42 000) (đồng)

Đáp số: (42 000) đồng.

Xem thêm: Tại Sao Con Gái Mọc Râu - Tại Sao Con Gái Vẫn Mọc Ria Mép


*
Bình luận
*
phân chia sẻ
Chia sẻ
Bình chọn:
4.7 trên 173 phiếu
Bài tiếp theo
*


Luyện bài bác Tập Trắc nghiệm Toán lớp 5 - xem ngay


Báo lỗi - Góp ý
*
*
*


TẢI phầm mềm ĐỂ coi OFFLINE


*
*

× Báo lỗi góp ý

Vấn đề em gặp mặt phải là gì ?

Sai chính tả

Giải cạnh tranh hiểu

Giải không đúng

Lỗi không giống

Hãy viết cụ thể giúp vanphongphamsg.vn


gửi góp ý Hủy vứt
× Báo lỗi

Cảm ơn chúng ta đã thực hiện vanphongphamsg.vn. Đội ngũ thầy giáo cần nâng cao điều gì để bạn cho bài viết này 5* vậy?

Vui lòng nhằm lại thông tin để ad có thể liên hệ cùng với em nhé!


Họ cùng tên:


gửi Hủy quăng quật
Liên hệ chế độ
*

*
*

*
*

*

*

Đăng ký để nhận giải thuật hay và tài liệu miễn phí

Cho phép vanphongphamsg.vn gởi các thông báo đến chúng ta để nhận ra các lời giải hay cũng giống như tài liệu miễn phí.