Giải Toán Lớp 4 Trang 48

  -  

Tuổi chị với tuổi em cùng lại được (36) tuổi. Em kém chị (8) tuổi. Hỏi chị từng nào tuổi, em bao nhiêu tuổi ?

Phương pháp giải:

Áp dụng các công thức:

Số mập = (Tổng + Hiệu) : 2 ; Số bé xíu = (Tổng – Hiệu) : 2.

Bạn đang xem: Giải toán lớp 4 trang 48

Lời giải chi tiết:

*

Tuổi em là: ((36 - 8) : 2 = 14) (tuổi)

Tuổi chị là: (14 + 8 = 22) (tuổi)

Đáp số: Chị (22) tuổi ;

Em: (14) tuổi.


Một tủ sách trường học tập cho học viên mượn (65) quyển sách có hai loại: sách giáo khoa với sách phát âm thêm. Số sách giáo khoa nhiều hơn thế sách xem thêm là (17) quyển.Hỏi thư viện đã cho học sinh mượn mỗi loại từng nào quyển sách?

Phương pháp giải:

Áp dụng những công thức:

Số bự = (Tổng + Hiệu) : 2 ; Số nhỏ xíu = (Tổng – Hiệu) : 2.

Lời giải chi tiết:

*

Số sách giáo khoa tủ sách cho học viên mượn là:

((65 +17) : 2 = 41) (quyển)

Số sách tham khảo thêm thư viện cho học viên mượn là:

(41 - 17 = 24) (quyển)

Đáp số : Sách giáo khoa : (41) quyển ;


bài xích 4


Video giải đáp giải


Hai phân xưởng làm cho được (1200) sản phẩm. Phân xưởng đầu tiên làm được ít hơn phân xưởng lắp thêm hai (120) sản phẩm. Hỏi mỗi phân xưởng làm được bao nhiêu thành phầm ?

Phương pháp giải:

Áp dụng những công thức:

Số mập = (Tổng + Hiệu) : 2 ; Số bé bỏng = (Tổng – Hiệu) : 2.

Xem thêm: Soạn Bài Các Thành Phần Chính Của Câu Ngắn Nhất, Soạn Bài Các Thành Phần Chính Của Câu

Lời giải đưa ra tiết:

Tóm tắt

*

Xưởng trước tiên làm được số sản phẩm là:

((1200 - 120) : 2 = 540) (sản phẩm)

Xưởng thiết bị hai làm được số thành phầm là:

(540 + 120 = 660) (sản phẩm)

Đáp số: Xưởng thiết bị nhất: (540) sản phẩm;

Xưởng lắp thêm hai: (660) sản phẩm.


bài xích 5


Video trả lời giải


Thu hoạch từ nhì thửa ruộng được (5) tấn (2) tạ thóc. Thu hoạch sống thửa ruộng trước tiên được nhiều hơn ở thửa ruộng sản phẩm hai là (8) tạ thóc. Hỏi thu hoạch làm việc mỗi thửa ruộng được bao nhiêu ki-lô-gam thóc ?

Phương pháp giải:

Áp dụng các công thức:

Số béo = (Tổng + Hiệu) : 2 ; Số nhỏ nhắn = (Tổng – Hiệu) : 2.

Lời giải bỏ ra tiết:

Ta bao gồm sơ đồ

*

Đổi: (5) tấn (2) tạ = (52) tạ

Số thóc thu hoạch ngơi nghỉ thửa ruộng đầu tiên là:

((52 + 8) : 2 = 30) (tạ)

(30) tạ = (3000kg)

Số thóc thu hoạch ngơi nghỉ thửa ruộng vật dụng hai là: 

(30 - 8 = 22) (tạ) 

( 22) tạ = (2200 kg)

Đáp số: Thửa ruộng thứ nhất : (3000kg) thóc; 

Thửa ruộng máy hai : (2200 kg) thóc.

Xem thêm: Lịch Sử 11 - Lý Thuyết Theo Chuyên Đề Và Dạng

vanphongphamsg.vn


*
Bình luận
*
chia sẻ
Chia sẻ
Bình chọn:
4.6 trên 2295 phiếu
Bài tiếp theo
*


Luyện bài xích Tập Trắc nghiệm Toán lớp 4 - coi ngay


Báo lỗi - Góp ý
*
*
*


TẢI ứng dụng ĐỂ xem OFFLINE


*
*

× Báo lỗi góp ý
vấn đề em gặp phải là gì ?

Sai bao gồm tả Giải khó hiểu Giải không nên Lỗi khác Hãy viết cụ thể giúp vanphongphamsg.vn


giữ hộ góp ý Hủy bỏ
× Báo lỗi

Cảm ơn bạn đã áp dụng vanphongphamsg.vn. Đội ngũ gia sư cần nâng cao điều gì để chúng ta cho nội dung bài viết này 5* vậy?

Vui lòng để lại tin tức để ad rất có thể liên hệ cùng với em nhé!


Họ với tên:


giữ hộ Hủy bỏ
Liên hệ chế độ
*

*
*

*
*

*

*

Đăng ký để nhận giải mã hay và tài liệu miễn phí

Cho phép vanphongphamsg.vn gửi các thông tin đến các bạn để nhận thấy các lời giải hay cũng tương tự tài liệu miễn phí.