Giải tiếng anh lớp 8 unit 5

  -  

Nhìn vào hình. Thảo luận các thắc mắc sau với một người các bạn tiếp nối viết rất nhiều từ bỏ đúng bên dưới gần như bức hình.

Bạn đang xem: Giải tiếng anh lớp 8 unit 5


1. Look at the pictures. Discuss the following questions with a partner and then write the right words under the pictures.

(Nhìn vào hình. Thảo luận phần lớn câu hỏi sau với một tín đồ chúng ta tiếp nối viết hầu như từ bỏ đúng dưới đầy đủ bức hình.)

a. What are the things in the pictures?

(Những trang bị trong ảnh là gì?)

*

Hướng dẫn giải:

1. bamboo archway

2. green rice flakes

3. potatoes

4. coconuts

5. pia cake

6. clasped hands

7. lanterns

8. rồng boat race

Tạm dịch:

1. cổng vòm bởi tre

2. cbé xanh

3. đông đảo củ khoai tây

4. phần lớn trái dừa

5. bánh pía

6. lẹo tay

7. lồng đèn

8. đua thuyền rồng

b. Do you know the festival at which they appear?

(Quý khách hàng gồm biết tiệc tùng như thế nào nhưng mà chúng xuất hiện thêm không?)

Hướng dẫn giải:

Ooc bom boc festival.

Tạm dịch:

Lễ hội Óc-om-bốc (Lễ hội cúng Trăng của dân tộc bản địa Khmer).

2. Now listen khổng lồ an interview between a TV reporter and a man about a festival to lớn check your answers.

(Bây giờ đồng hồ nghe một bài chất vấn giữa một người report với một fan bọn ông về một lễ hội đế kiểm soát câu vấn đáp của em.)

Cliông xã tại đây để nghe:

*

Audio script:

A: Good morning. Can I ask you some questions about this festival?

B: Yes, of course.

A: What is the festival called?

B: Ooc bom boc. It’s held by our ethnic group in Soc Trang on the 14th and 15th evening of the 10th lunar month.

A: Who vày you worship at the festival?

B: Our Moon God. We thank hlặng for giving us a good harvest và plenty of fish in the rivers.

A: What vì you do during the festival?

B: First, we have a worshipping ceremony at trang chủ, under the bamboo archway or at the pagoda. When the moon appears, the old pray to lớn the Moon God và the children raise their clasped hands lớn the moon.

A: Sounds great! So what are the offerings?

B: Green rice flakes, coconuts, potatoes và pia cakes.

A: Do you vì chưng any other activities after that?

B: Sure. Then we float beatiful paper lanterns on the river, & the next evening, we hold thrilling rồng boat races.

Dịch Script:

A: Chào buổi sáng. Tôi hoàn toàn có thể hỏi các bạn một trong những câu hỏi về liên hoan tiệc tùng này không?

B: Vâng, tất nhiên rồi.

Xem thêm: Otaku Nuts: Fairy Tail, Chapter 381 Review, Fairy Tail, Chapter 381

A: Lễ hội kia mang tên là gì?

B: Ooc bom boc. Nó được tổ chức triển khai bởi đội dân tộc của Cửa Hàng chúng tôi làm việc Sóc Trăng vào về tối ngày 14 và 15 tháng 10 âm lịch.

A: Lễ hội nhằm tôn thờ ai?

B: Đức Chúa Ttách Mặt Trăng của bọn họ. Chúng tôi cảm ơn ông sẽ mang lại công ty chúng tôi một vụ thu hoạch tốt với những cá trong số con sông.

A: quý khách làm những gì vào lễ hội?

B: Trước tiên, Shop chúng tôi có một buổi lễ thờ phượng ở trong nhà, bên dưới lối đi bằng tre hoặc tại ca tòng. lúc phương diện trăng mở ra, bạn già cầu nguyện lên Mặt trăng của Thiên Chúa và đầy đủ đứa trẻ giơ tay lên mặt trăng.

A: Nghe thiệt tốt vời! Vậy có các món ăn gì?

B: Xôi xanh, dừa, khoai tây với bánh pía.

A: Quý Khách gồm tiến hành bất kỳ hoạt động làm sao không giống kế tiếp không?

B: Chắc chắn rồi. Sau kia, Cửa Hàng chúng tôi nổi đèn lồng trên cuộc đua thuyền rồng.

3. Listen to the interview again & complete the table below with the answers to lớn the suggested questions.

(Nghe bài bác chất vấn đợt tiếp nhữa cùng hoàn thành bảng bên dưới với câu vấn đáp đến thắc mắc được đề nghị.)

Cliông xã tại đây để nghe:

*

Hướng dẫn giải:


Where?

1. Soc Trang 

When?

2. 14th và 15th evenings of the 10th lunar month 

Who is wordhipped?

3. Moon God 

What activities?

4. Have a worshipping ceremony, 5. float paper lanterns, 6. hold Long boat races 


Tạm dịch:

Ở đâu?

1. Sóc Trăng

khi nào?

2. đềm 14 với 15 mon 10 Âm lịch

Ai được thờ cúng?

3. Thần Mặt trăng

Hoạt cồn gì?

4. Có nghi lễ phụng dưỡng, lồng đèn giấy thả nổi, tổ chức triển khai đua thuyền rồng

4. Role-play in groups of three. One of you is a reporter; two of you are locals. Do an interview about a local festival. It can a real or an imaginary festival.

(Đóng vai trong nhóm. Một vào các bạn là fan báo cáo; nhì người là fan địa phương. Làm một bài chất vấn về một tiệc tùng, lễ hội địa pmùi hương. Nó hoàn toàn có thể là 1 trong lễ hội tất cả thật hoặc tưởng tượng.)


A: What is the festival called? 

B: It’s Huong pagodomain authority Festival. 

A: Who vị you worship at festival?

B: Buddha. 

A: When does it take place? 

B: It takes place annually và lasts for three months from the first tel the third lunar month.

A: How about activities? 

B: Worship ceremony, hiking in the mountains, exploring caves it: taking photos of beautiful scenery. 

Tạm dịch:


A: Lễ hội này tên gì vậy?

B: Lễ hội ca tòng Hương.

A: Các các bạn phụng dưỡng ai nghỉ ngơi lễ hội?

B: Đức Phật.

Xem thêm: Soạn Văn Đấu Tranh Cho Một Thế Giới Hòa Bình Của G, Soạn Bài Đấu Tranh Cho Một Thế Giới Hòa Bình

A: Nó diễn ra lúc nào?

B: Nó diễn ra hàng năm với kéo dãn dài trong 3 tháng từ tháng gièng cho mon 3 Âm lịch.