GIẢI SÁCH BÀI TẬP TOÁN 9 TẬP 2

  -  

Giải bài tập trang 61 bài bác 8 Giải bài tân oán bằng phương pháp lập phương thơm trình Sách bài tập (SBT) Toán thù 9 tập 2. Câu 51: Tìm số sẽ mang đến...

Bạn đang xem: Giải sách bài tập toán 9 tập 2


Câu 51 trang 61 Sách bài xích tập (SBT) Tân oán 9 tập 2

Cho một số có nhị chữ số. Tổng hai chữ số của bọn chúng bằng 10. Tích hai chữ số ấy nhỏ dại rộng số đã cho rằng 12. Tìm số đang cho.

Xem thêm: Tóm Tắt & Review Sách Khéo Ăn Khéo Nói Sẽ Có Được Thiên Hạ ( Tái Bản )

Giải

điện thoại tư vấn chữ số hàng chục là x; điều kiện: x ∈ N*; x≤ 9 thì chữ số sản phẩm đơn vị là 10 – x

Giá trị của số kia bằng: 10x + 10 –x =9x +10

Tích của nhì chữ số nhỏ dại rộng số sẽ cho rằng 12, ta bao gồm phương thơm trình:

(eqalignvà xleft( 10 - x ight) = 9x + 10 - 12 cr và Leftrightarrow 10x - x^2 = 9x - 2 cr & Leftrightarrow x^2 - x - 2 = 0 cr )

Pmùi hương trình tất cả dạng: (a - b + c = 0)

(eqalignvà 1 - left( - 1 ight) + left( - 2 ight) = 1 + 1 - 2 = 0 cr và x_1 = - 1;x_2 = - - 2 over 1 = 2 cr )

Vì x ∈ N* bắt buộc x1 = -1 ko thỏa mãn nhu cầu điều kiện bài bác toán: loại

Vậy chữ số hàng chục là 2, chữ số mặt hàng solo vị: 10 – 2 = 8

Số cần search 28.

Xem thêm: Bút Pháp Tả Cảnh Ngụ Tình Là Gì, Thế Nào Là Nghệ Thuật Tả Cảnh Ngụ Tình ?

 

Câu 52 trang 61 Sách bài tập (SBT) Toán 9 tập 2

Trong một chống họp bao gồm 360 ghế được xếp thành các hàng và số ghế trong những dãy hầu như bằng nhau. Có một lần phòng họp bắt buộc xếp thêm 1 hàng ghế cùng từng hàng tăng 1 ghế (số ghế trong những dãy vẫn bởi nhau) để có đầy đủ địa điểm mang lại 400 đại biểu. Hỏi thông thường trong chống bao gồm bao nhiêu hàng ghế?

Giải

gọi số các ghế ban sơ ở trong nhà họp là x (dãy); điều kiện: x ∈ N*

Thì số số ghế vào một dãy là (360 over x) (ghế)

Số dãy ghế sau khoản thời gian tăng lên là (x + 1) (dãy)

Số ghế vào một hàng sau khoản thời gian tăng là (400 over x + 1) (ghế)

Theo bài ra ta có phương thơm trình: (400 over x + 1 - 360 over x = 1)

(eqalignvà Leftrightarrow 400x - 360left( x + 1 ight) = xleft( x + 1 ight) cr và Leftrightarrow 400x - 360x - 360 = x^2 + x cr & Leftrightarrow x^2 - 39x + 360 = 0 cr và Delta = 1521 - 1440 = 81 > 0 cr và sqrt Delta = sqrt 81 = 9 cr & x_1 = 39 + 9 over 2.1 = 48 over 2 = 24 cr & x_2 = 39 - 9 over 2.1 = 30 over 2 = 15 cr )

Cả hai giá trị hầu hết thỏa mãn nhu cầu điều kiện bài xích toán

Vậy số dãy ghế ban đầu là 24 dãy hoặc 15 dãy.

 

Câu 53 trang 61 Sách bài xích tập (SBT) Toán thù 9 tập 2

Một cửa hàng vận tải đường bộ dự định dùng mẫu xe lớn để chsinh sống 15 tấn rau theo một thích hợp đồng. Nhưng Khi vào Việc, chủ thể không còn xe to phải đề xuất cố bởi phần nhiều xe gồm trọng thiết lập nhỏ tuổi hơn nửa tấn. Để bảo vệ thời gian sẽ thích hợp đồng, công ti yêu cầu dùng một số trong những lượng xe nhiều hơn nữa số xe pháo dự tính là một xe). Hỏi trọng cài đặt của từng xe cộ bé dại là bao nhiêu tấn?

Giải

gọi trọng sở hữu của xe pháo nhỏ tuổi là x (tấn); điều kiện: x > 0

Thì trọng mua của xe bự là (x + 0,5) (tấn)

Số lượng xe cộ phệ ý định để chsinh hoạt là: (15 over x + 0,5) (xe)

Số lượng xe bé dại chsinh sống hết 15T là: (15 over x) (xe)

Ta bao gồm pmùi hương trình: (15 over x - 15 over x + 0,5 = 1)

(eqalignvà Leftrightarrow 15left( x + 0,5 ight) - 15x = xleft( x + 0,5 ight) cr & Leftrightarrow 15x + 7,5 - 15x = x^2 + 0,5x cr & Leftrightarrow x^2 + 0,5x - 7,5 = 0 cr & Delta = 1^2 - 4.2.left( - 15 ight) = 1 + 120 = 121 > 0 cr và sqrt Delta = sqrt 121 = 11 cr và x_1 = - 1 + 11 over 2.2 = 10 over 4 = 2,5 cr & x_2 = - 1 - 11 over 2.2 = - 12 over 4 = - 3 cr )

x2 = -3

Câu 54 trang 61 Sách bài tập (SBT) Toán thù 9 tập 2

Một tổ thiết bị trộn bê tông phải sản xuất 450m3 bê tông cho 1 đập thủy lợi trong một thời gian hình thức. Nhờ tăng năng suất từng ngày 4,5m3 yêu cầu 4 Từ lâu thời hạn lao lý tổ sẽ tiếp tế được 96% công việc). Hỏi thời hạn cơ chế là từng nào ngày?

Giải

Điện thoại tư vấn thời gian mức sử dụng trong công việc là x (ngày); điều kiện: x > 4

Năng suất chính sách là: (450 over x(m^3))

4 ngày trước thời hạn giải pháp tổ mãy chế tạo được là:

(450.96 over 100 = 432(m^3))

Năng suất thực tiễn làm cho là: (432 over x - 4(m^3))

Ta bao gồm phương thơm trình:

(eqalign& 432 over x - 4 - 450 over x = 4,5 cr & Leftrightarrow 432x - 450left( x - 4 ight) = 4,5xleft( x - 4 ight) cr và Leftrightarrow 432x - 450x + 1800 = 4,5x^2 - 18x cr & Leftrightarrow 4,5x^2 - 1800 = 0 cr và Leftrightarrow x^2 - 400 = 0 cr và Leftrightarrow x^2 = 400 cr và Rightarrow x_1 = 20;x_2 = - trăng tròn cr )