Giải sách bài tập tiếng anh lớp 8 unit 5

  -  

Read the sentences ba said to lớn Khanh yesterday and change them into reported speech.

Bạn đang xem: Giải sách bài tập tiếng anh lớp 8 unit 5

Đọc rất nhiều câu bố nói với Khánh ngày hôm qua và đảo sang câu gián tiếp. 

a) "You should change the way you learn English."

Ba said Khanh should________________________________________ .

b) "Can you lend me your history book?"

c) "Could I borrow your physics paper? I want to kiểm tra the answers."

d) "Please help me with this exercise. I"m hopeless at Vietnamese."

e) "You should learn the phonetic symbols khổng lồ improve your English pronunciation."

f) "Can you show me how to lớn work this out?"

Hướng dẫn giải 

a) ba said Khanh should change the way he earned English.

Xem thêm: Hãy Nhìn Vào Đôi Mắt Này Để Cảm Nhận Bao Đắm Say, Lời Bài Hát Yêu Và Yêu

b) cha told Khanh khổng lồ lend him hishistory book. 

c) tía asked Khanh if he could borrow his physics paper because he wanted to kiểm tra the answers. 

d) cha asked Khanh to help him with that exercise because he was hopeless at Vietnamese.

e) cha said Khanh should learn the phonetic symbols lớn improve your English pronunciation.

Xem thêm: Những Bài Thơ Của Bác Hồ Viết Về Trăng Hoặc Cảnh Thiên Nhiên

f) cha told Khanh to show him how to lớn work that out.


Bài tiếp theo

*

Xem giải mã SGK - giờ Anh 8 - xem ngay


Báo lỗi - Góp ý
*
*
*
*
*
*
*
*các tác phẩm khác


Bài viết mới nhất


× Báo lỗi góp ý
vụ việc em gặp phải là gì ?

Sai chủ yếu tả Giải nặng nề hiểu Giải sai Lỗi khác Hãy viết chi tiết giúp vanphongphamsg.vn