GIẢI VỞ BÀI TẬP NGỮ VĂN 7 HAY NHẤT

  -  
Tổng hợp, Giải VBT Ngữ văn 7 gồm tất cả 117 bài viết, giúp cho các em học sinh hoàn thành tốt các câu hỏi trong VBT Ngữ văn 7 với đủ ý, cách diễn đạt cũng như cách trình bày logic. Qua đó các em hiểu sâu hơn về bài học và đạt được kết quả cao trong môn học.

Mục lục Giải VBT Ngữ văn 7

VBT Ngữ Văn 7 Tập 1

Bài 1Cổng trường mở ra - trang 5 VBT Ngữ Văn 7 Tập 1Mẹ tôi - trang 8 VBT Ngữ Văn 7 Tập 1Từ ghép - trang 11 VBT Ngữ Văn 7 Tập 1Liên kết trong văn bản - trang 13 VBT Ngữ Văn 7 Tập 1Bài 2Cuộc chia tay của những con búp bê - trang 16 VBT Ngữ Văn 7 Tập 1Bố cục trong văn bản - trang 18 VBT Ngữ Văn 7 Tập 1Mạch lạc trong văn bản - trang 20 VBT Ngữ Văn 7 Tập 1Bài 3Ca dao, dân ca những câu hát về tình cảm gia đình - trang 23 VBT Ngữ Văn 7 Tập 1Những câu hát về tình yêu quê hương, đất nước, con người - trang 28 VBT Ngữ Văn 7 Tập 1Từ láy - trang 30 VBT Ngữ Văn 7 Tập 1Viết bài tập làm văn số 1 - Văn tự sự và miêu tả - Ngữ văn 7Quá trình tạo lập văn bản - trang 34 VBT Ngữ Văn 7 Tập 1Bài 4Những câu hát than thân - trang 37 VBT Ngữ Văn 7 Tập 1Những câu hát châm biếm - trang 41 VBT Ngữ Văn 7 Tập 1Đại từ - trang 45 VBT Ngữ Văn 7 Tập 1Luyện tập tạo lập văn bản - trang 47 VBT Ngữ Văn 7 Tập 1Bài 5Sông núi nước Nam - trang 50 VBT Ngữ Văn 7 Tập 1Phò giá về kinh - trang 52 VBT Ngữ Văn 7 Tập 1Từ hán việt - trang 54 VBT Ngữ Văn 7 Tập 1Trả bài tập làm văn số 1 - trang 56 VBT Ngữ Văn 7 Tập 1Tìm hiểu chung về văn biểu cảm - trang 58 VBT Ngữ Văn 7 Tập 1Bài 6Buổi chiều đứng ở phủ Thiên Trường trông ra - trang 60 VBT Ngữ Văn 7 Tập 1Bài ca Côn Sơn - trang 63 VBT Ngữ Văn 7 Tập 1Từ hán việt (tiếp theo) - trang 65 VBT Ngữ Văn 7 Tập 1Đặc điểm của văn bản biểu cảm - trang 68 VBT Ngữ Văn 7 Tập 1Đề văn biểu cảm và cách làm bài văn biểu cảm - trang 69 VBT Ngữ Văn 7 Tập 1Bài 7Sau phút chia li - trang 71 VBT Ngữ Văn 7 Tập 1Bánh trôi nước - trang 74 VBT Ngữ Văn 7 Tập 1Quan hệ từ - trang 75 VBT Ngữ Văn 7 Tập 1Luyên tập cách làm văn biểu cảm - trang 76 VBT Ngữ Văn 7 Tập 1Bài 8Qua đèo ngang - trang 80 VBT Ngữ Văn 7 Tập 1Bạn đến chơi nhà - trang 83 VBT Ngữ Văn 7 Tập 1Chữa lỗi về quan hệ từ - trang 84 VBT Ngữ Văn 7 Tập 1Viết bài tập làm văn số 2 - Văn biểu cảm - VBT Ngữ Văn 7 Tập 1Bài 9Xa ngắm thác núi Lư - trang 88 VBT Ngữ Văn 7 Tập 1Từ đồng nghĩa - trang 90 VBT Ngữ Văn 7 Tập 1Cách lập ý của bài văn biểu cảm - trang 93 VBT Ngữ Văn 7 Tập 1Bài 10Cảm nghĩ trong đêm thanh tĩnh - trang 96 VBT Ngữ Văn 7 Tập 1Ngẫu nhiên viết nhân buổi mới về quê - trang 99 VBT Ngữ Văn 7 Tập 1Từ trái nghĩa - trang 102 VBT Ngữ Văn 7 Tập 1Luyện nói : văn biểu cảm về sự vật, con người - trang 103 VBT Ngữ Văn 7 Tập 1Bài 11Bài ca nhà tranh bị gió thu phá - trang 106 VBT Ngữ Văn 7 Tập 1Từ đồng âm - trang 109 VBT Ngữ Văn 7 Tập 1Trả bài tập làm văn số 2 - VBT Ngữ Văn 7 Tập 1Các yếu tố tự sự, miêu tả trong văn bản biểu cảm - trang 113 VBT Ngữ Văn 7 Tập 1Bài 12Cảnh khuya, Rằm tháng giêng - trang 116 VBT Ngữ Văn 7 Tập 1Thành ngữ - trang 119 VBT Ngữ Văn 7 Tập 1Viết bài tập làm văn số 3 - Văn biểu cảm - VBT Ngữ Văn 7 Tập 1Cách làm bài văn biểu cảm về tác phẩm văn học - trang 123 VBT Ngữ Văn 7 Tập 1Bài 13Tiếng gà trưa - trang 125 VBT Ngữ Văn 7 Tập 1Điệp ngữ - trang 127 VBT Ngữ Văn 7 Tập 1Luyện nói: Phát biểu cảm nghĩ về tác phẩm văn học - trang 129 VBT Ngữ Văn 7 Tập 1Làm thơ lục bát - trang 130 VBT Ngữ Văn 7 Tập 1Bài 14Một thứ quà của lúa non: Cốm - trang 134 VBT Ngữ Văn 7 Tập 1Chơi chữ - trang 138 VBT Ngữ Văn 7 Tập 1Chuẩn mực sử dụng từÔn tập văn biểu cảm - trang 139 VBT Ngữ Văn 7 Tập 1Bài 15Sài Gòn tôi yêu - trang 143 VBT Ngữ Văn 7 Tập 1Mùa xuân của tôi - trang 146 VBT Ngữ Văn 7 Tập 1Luyện tập sử dụng từ - trang 149 VBT Ngữ Văn 7 Tập 1Trả bài tập làm văn số 3 - Ngữ Văn 7 Tập 1Bài 16Ôn tập tác phẩm trữ tình - trang 152 VBT Ngữ Văn 7 Tập 1Ôn tập phần tiếng việt - trang 154 VBT Ngữ Văn 7 Tập 1Kiểm tra tổng hợp cuối học kì 1 - Ngữ Văn 7 Tập 1Bài 17Ôn tập tác phẩm trữ tình (tiếp theo) - trang 162 VBT Ngữ Văn 7 Tập 1Ôn tập phần tiếng việt (tiếp theo) - trang 166 VBT Ngữ Văn 7 Tập 1Chương trình địa phương (phần tiếng việt): Rèn luyện chính tả - trang 170 VBT Ngữ Văn 7 Tập 1

VBT Ngữ Văn 7 Tập 2

Bài 18Tục ngữ về thiên nhiên và lao động sản xuất - trang 3 VBT Ngữ văn 7 tập 2Chương trình địa phương (phần Văn và Tập làm văn) - trang 7 VBT Ngữ văn 7 tập 2Tìm hiểu chung về văn nghị luận - trang 11 VBT Ngữ văn 7 tập 2Bài 19Tục ngữ về con người và xã hội - trang 15 VBT Ngữ văn 7 tập 2Rút gọn câu - trang 20 VBT Ngữ văn 7 tập 2Đặc điểm của văn bản nghị luận - trang 22 VBT Ngữ Văn 7 Tập 2Đề văn nghị luận và việc lập ý cho bài văn nghị luận - trang 24 VBT Ngữ văn 7 tập 2Bài 20Tinh thần yêu nước của nhân dân ta - trang 27 VBT Ngữ Văn 7 Tập 2Câu đặc biệt - trang 30 VBT Ngữ Văn 7 Tập 2Bố cục và phương pháp lập luận trong bài văn nghị luận - trang 32 VBT Ngữ Văn 7 Tập 2Luyện tập về phương pháp lập luận trong văn nghị luận - trang 36 VBT Ngữ Văn 7 Tập 2Bài 21Sự giàu đẹp của tiếng việt - trang 39 VBT Ngữ Văn 7 Tập 2Thêm trạng ngữ cho câu - trang 42 VBT Ngữ Văn 7 Tập 2Tìm hiểu chung về phép lập luận chứng minh - trang 44 VBTBài 22Thêm trạng ngữ cho câu - trang 47 VBT Ngữ Văn 7 Tập 2Cách làm văn lập luận chứng minh - trang 49 VBT Ngữ Văn 7 Tập 2Luyện tập lập luận chứng minh - trang 52 VBT Ngữ Văn 7 tập 2Bài 23Đức tính giản dị của Bác Hồ - trang 56 VBT Ngữ Văn 7 Tập 2Chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động - trang 60 VBT Ngữ Văn 7 Tập 2Viết bài tập làm văn số 5: Văn lập luận chứng minh - Ngữ văn 7 tập 2Bài 24Ý nghĩa của văn chương - trang 64 VBT Ngữ Văn 7 Tập 2Chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động (tiếp theo) - trang 65 VBTLuyện tập viết đoạn văn chứng minh - trang 68 VBTBài 25Ôn tập văn nghị luận - trang 72 VBT Ngữ Văn 7 Tập 2Tìm hiểu chung về phép lập luận giải thích - trang 77 VBT Ngữ Văn 7 Tập 2Dùng cụm chủ vị để mở rộng câu - trang 75 VBT Ngữ Văn 7 Tập 2Bài 26Sống chết mặc bay - trang 80 VBT Ngữ Văn 7 Tập 2Cách làm bài văn lập luận giải thích - trang 83 VBT Ngữ Văn 7 Tập 2Luyện tập lập luận giải thích - trang 86 VBT Ngữ văn 7 tập 2Viết bài tập làm văn số 6: Văn lập luận giải thích - Ngữ văn 7 tập 2Bài 27Những trò lố hay là Va-ren và Phan Bội Châu - trang 92 VBT Ngữ Văn 7 Tập 2Dùng cụm chủ - vị để mở rộng câu: Luyện tập (tiếp theo) - trang 94 VBT Ngữ Văn 7 Tập 2Luyện nói: Bài văn giải thích một số vấn đề - trang 96 VBT Ngữ Văn 7 Tập 2Bài 28Ca Huế trên sông Hương - trang 100 VBT Ngữ Văn 7 Tập 2Liệt kê - trang 102 VBT Ngữ Văn 7 Tập 2Tìm hiểu chung về văn bản hành chính - trang 107 VBT Ngữ Văn 7 Tập 2Bài 29Quan Âm Thị Kính - trang 110 VBT Ngữ Văn 7 Tập 2Dấu chấm lửng và dấu chấm phẩy - trang 113 VBT Ngữ Văn 7 Tập 2Văn bản đề nghị - trang 115 VBT Ngữ Văn 7 Tập 2Bài 30Ôn tập phần văn - trang 117 VBT Ngữ Văn 7 Tập 2Dấu gạch ngang - trang 120 VBT Ngữ Văn 7 Tập 2Văn bản báo cáo - trang 124 VBT Ngữ Văn 7 Tập 2Bài 31Kiểm tra phần văn lớp 7 học kì 2 - trang 127 VBT Ngữ Văn 7 Tập 2Luyện tập làm văn bản đề nghị và báo cáo - trang 133 VBTÔn tập về phần tập làm văn - trang 136 VBT Ngữ Văn 7 Tập 2Bài 32Ôn tập phần Tiếng Việt kì 2 - trang 141 VBT Ngữ Văn 7 Tập 2Kiểm tra tổng hợp cuối năm - trang 142 VBT Ngữ Văn 7 Tập 2Bài 33Chương trình địa phương (phần Văn và Tập làm văn) - Kì 2 - trang 146 VBT Ngữ Văn 7 Tập 2Hoạt động ngữ văn - trang 149 VBT Ngữ Văn 7 Tập 2Bài 34Chương trình địa phương (phần Tiếng Việt): Rèn luyện chính tả (Lớp 7) - trang 154 VBT Ngữ Văn 7 Tập 2