Giải bài tập vật lý lớp 8 trong sách bài tập bài 25

  -  
Byvanphongphamsg.vn Apr 1, 2022 giải bài tập vật lý 8 tập 2, giải sách bài tập đồ dùng lý lớp 8, giải sbt vật lý 8, giải sbt vật dụng lý lớp 8, giải sbt đồ vật lý lớp 8 trang 67, sách giải bài bác tập đồ gia dụng lý lớp 8, sách giải bt đồ vật lý 8

Giải sách bài bác tập thứ lý lớp 8 bài 25 câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 67 đúng & cụ thể nhất: Người ta thả bố miếng đồng, chì có thuộc khối lượng vào một cốc nước rét. Hãy so sánh ánh sáng sau cùng của ba miếng sắt kẽm kim loại bên trên. A. Nhiệt độ của tía miếng cân nhau. B. Nhiệt độ của miếng nhôm cao nhất, rồi mang lại miếng đồng, miếng chì. C. Nhiệt độ của miếng chì cao nhất, rồi mang đến miếng đồng, miếng nhôm. D. Nhiệt độ của miếng đồng tối đa, rồi đến miếng nhôm, miếng chì.

Bạn đang xem: Giải bài tập vật lý lớp 8 trong sách bài tập bài 25


Vật lý 8 Bài 24

Vật lý 8 trang 66

Giải sách bài xích tập trang bị lý lớp 8 bài xích 25 câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 67 đúng & chi tiết nhất


Giải sách bài tập thứ lý lớp 8 bài xích 25 câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 67 đúng & cụ thể nhất

Phần câu hỏi sách bài tập đồ gia dụng lý lớp 8 bài 25 câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 67

+ Câu hỏi sbt lớp 8 bài 25. 1 trang 67

Người ta thả bố miếng đồng, chì có cùng trọng lượng vào một ly nước nóng. Hãy đối chiếu nhiệt độ cuối cùng của bố miếng kim loại bên trên.

A. Nhiệt độ của ba miếng cân nhau.

B. Nhiệt độ của miếng nhôm tối đa, rồi mang lại miếng đồng, miếng chì.

C. Nhiệt độ của miếng chì tối đa, rồi mang đến miếng đồng, miếng nhôm.

D. Nhiệt độ của miếng đồng tối đa, rồi mang đến miếng nhôm, miếng chì.

+ Câu hỏi sbt lớp 8 bài bác 25. 2 trang 67

Người ta thả ba miếng đồng, chì có thuộc cân nặng với cùng được đun nóng tới 100oC vào một cốc nước giá buốt. Hãy đối chiếu sức nóng lượng vì các miếng sắt kẽm kim loại bên trên truyền trộn nước.

A. Nhiệt lượng của ba miếng truyền chan nước đều nhau.

B. Nhiệt lượng của miếng nhôm truyền trộn nước lớn nhất, rồi cho miếng đồng,miếng chì.

C. Nhiệt lượng của miếng chì truyền cho nước lớn nhất, rồi đến miếng đồng, miếng nhôm.

Xem thêm: Băng Keo Liên Kết - Băng Keo Vải Liên Kết

D. Nhiệt lượng của miếng đồng truyền cho nước lớn số 1, rồi mang đến miếng nhôm, miếng chì.

+ Câu hỏi sbt lớp 8 bài xích 25. 3 trang 67

Một học sinh thả 300g chì sinh hoạt 100oC vào 250g nước 58,5oC tạo cho nước lạnh lên tới 60oC.

a) Hỏi ánh sáng của chì ngay khi cân bằng nhiệt?

b) Tính nhiệt số lượng nước thu vào.

c) Tính sức nóng dung riêng biệt của chì.

d) So sánh sức nóng dung riêng rẽ của chì tính được với nhiệt dung riêng biệt của chì tra vào bảng cùng phân tích và lý giải vì sao gồm sự chênh lệch. Lấy nhiệt dung riêng rẽ của nước là 4190J/kilogam.K

+ Câu hỏi sbt lớp 8 bài 25. 4 trang 67

Một sức nóng lượng kế cất 2 lít nước ở nhiệt độ 15oC. Hỏi nước lạnh lên tới mức từng nào độ ví như cho vào sức nóng lượng kế một quả cầu bằng đồng thau cân nặng 500 g được nấu nóng cho tới 100oC.

Lấy nhiệt dung riêng biệt của đồng thau là 368J/kgK, của nước là 4186J/kgK. Bỏ qua sức nóng lượng truyền cho sức nóng lượng kế và môi trường thiên nhiên bên phía ngoài.

+ Câu hỏi sbt lớp 8 bài 25. 5 trang 67

Người ta thả một miếng đồng cân nặng 600g ngơi nghỉ ánh sáng 100oC vào 2,5kg nước. Nhiệt độ Lúc bao gồm sự thăng bằng sức nóng là 30oC. Hỏi nước nóng dần lên thêm bao nhiêu độ, giả dụ bỏ qua mất sự thương lượng sức nóng với bình đựng nước với môi trường xung quanh bên ngoài?

Câu giải sách bài bác tập vật dụng lý lớp 8 bài 25 câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 67

+ Lời giải sbt lớp 8 bài xích 25. 1 trang 67

Chọn A

Vì Khi thả bố miếng kim loại cùng khối lượng vào ly nước nóng thì ánh sáng của ly nước cao hơn đã truyền lịch sự ba miếng kim loại cùng sau cuối Khi ánh sáng của cha miếng bằng nhau thì quy trình truyền nhiệt đã dừng lại.

+ Lời giải sbt lớp 8 bài 25. 2 trang 67

Chọn B

Vì sức nóng lượng bởi 3 miếng sắt kẽm kim loại lan ra là: Qtỏa = m. c.Δt nhưng mà chúng tất cả cùng khối lượng với ánh nắng mặt trời tương đồng yêu cầu nhiệt dung riêng rẽ của sắt kẽm kim loại làm sao phệ hơn nữa thì sức nóng lượng của nó tỏa ra to hơn. Cnhôm > cđồng > cchì bắt buộc Qnhôm > Qđồng > Qchì.

Xem thêm: Nghĩa Của Từ Phương Trâm Hay Phương Châm Ngôn Sống Của Mình, Phương Châm Sống Có Cần Thiết Với Bạn Hay Không

+ Lời giải sbt lớp 8 bài xích 25. 3 trang 67

a) Nhiệt độ sau cùng của chì bằng ánh nắng mặt trời cuối của nước:

Qlan = Qthu

m1.c1.(100 – tcân bằng) = mét vuông.c2.(tcân bằng – 58,5)

⇒ tthăng bằng = 60o

b) Nhiệt lượng nước thu vào là:

Q.2 = mét vuông.c2.(t – t2) = 0,25.4190.(60 – 58,5) = 1571,25J

c) Nhiệt lượng bên trên là vì chì lan ra, cho nên vì thế rất có thể tính được sức nóng dung riêng rẽ của chì là:

*

d) Chỉ gần bằng. Có sự chênh lệch này là vì sự thất thoát sức nóng bởi truyền đến môi trường xunh xung quanh.

+ Lời giải sbt lớp 8 bài xích 25. 4 trang 67

Nhiệt lượng quả cầu đồng tỏa ra là:

Q2 = m2.c2.(t2 – t) = 0,5.368.(100 – t)

Nhiệt số lượng nước thu vào là:

Q.1 = m1.c1.(t – t1) = 2.4186.(t – 15)

Vì nhiệt lượng lan ra bởi nhiệt độ lượng thu vào nên:

Qthu = Qtỏa ↔ quận 2 = Q1

↔ 0,5.368.(100 – t) = 2.4186.(t – 15)

Suy ra t = 16,83oC

+ Lời giải sbt lớp 8 bài bác 25. 5 trang 67

Nhiệt lượng đồng tỏa ra là:

Q.1 = m1.c1.(t1 – t) = 380.0,6.(100 – 30)

Nhiệt ít nước thu vào là:

quận 2 = m2.c2.(t – t2) = 2,5.4200.(t – t2)

Vì nhiệt lượng tỏa ra bởi nhiệt độ lượng thu vào nên:

Qthu = Qtỏa ↔ Q2 = Q1

↔ 380.0,6.(100 – 30) = 2,5.4200.(t – t2)

Suy ra Δt = t – t2 = 1, 52oC