Giải Bài Tập Vật Lý 8 Bài 25 Sbt

  -  

Giải bài tập SBT đồ gia dụng lý lớp 8 bài 25: Phương trình cân đối nhiệt hướng dẫn những em giải chi tiết các bài bác tập cơ bản và cải thiện trong sách bài xích tập đồ lý 8. Hy vọng đây đã là lời giải hay môn vật lý lớp 8 giành riêng cho quý thầy cô và các em học sinh tham khảo.

Bạn đang xem: Giải bài tập vật lý 8 bài 25 sbt


Giải vật lý 8 bài bác 25.1 trang 67 SBT đồ gia dụng lí 8

Người ta thả cha miếng đồng, nhôm, chì tất cả cùng khối lượng vào một cốc nước nóng. Hãy đối chiếu nhiệt độ sau cùng của ba miếng sắt kẽm kim loại trên.

A. ánh sáng của bố miếng bởi nhau.

B. ánh sáng của miếng nhôm cao nhất, rồi mang đến miếng đồng, miếng chì

C. ánh sáng của miếng chì cao nhất, rồi mang đến miếng đồng, miếng nhôm

D. Nhiệt độ của miếng đồng cao nhất, rồi mang đến miếng nhôm, miếng chì.

Giải

Chọn A. ánh sáng của tía miếng bởi nhau.

Giải thiết bị lý 8 bài bác 25.2 trang 67 SBT thứ lí 8

Người ta thả cha miếng đồng, nhôm, chì bao gồm cùng khối lượng và thuộc được nung lạnh tới 100°c vào một cốc nước lạnh. Hãy so sánh nhiệt lượng do những miếng sắt kẽm kim loại trên truyền cho nước.

A. Nhiệt lượng của tía miếng truyền đến nước bằng nhau.

B. Lượng của miếng nhôm truyền mang đến nước mập nhất, rồi mang đến miếng đồng, miếng chì.

C. Sức nóng lượng của miếng chì truyền mang đến nước phệ nhất, rồi đến miếng đồng, miếng nhôm.


D. Sức nóng lượng của miếng đồng truyền mang đến nước béo nhất, rồi mang đến miếng nhôm, miếng chì.

Giải

Chọn B. Lượng của miếng nhôm truyền cho nước phệ nhất, rồi cho miếng đồng, miếng chì.

Giải thứ lý 8 bài xích 25.3 trang 67 SBT đồ lí 8

Một học sinh thả 300g chì làm việc 100°C vào 250g nước sinh sống 58,5°C tạo cho nước nóng lên đến 60°C.

a) Hỏi ánh sáng của chì ngay trong khi có cân bằng nhiệt.

b) Tính nhiệt ít nước thu vào.

c) Tính sức nóng dung riêng của chì.

Xem thêm: Trong Mặt Phẳng Tọa Độ Oxy Cho Đường Thẳng A Và B Có Phương Trình Lần Lượt

d) đối chiếu nhiệt dung riêng rẽ của chì tính được với nhiệt dung riêng biệt của chì tra trong bảng và lý giải tại sao bao gồm sự chênh lệch. đem nhiệt dung riêng rẽ của nước là 4190J/Kg.K.

Giải:

Ta có:

a) sức nóng độ sau cuối của chì cũng là nhiệt độ ở đầu cuối của nước, nghĩa là bằng 60°C

b) Nhiệt lượng nước thu vào:


Q = m1C1(t - t1) = 4 190.0,25(60 - 58,5) = 1 571,25J

c) Nhiệt lượng trên vì chưng chì lan ra, cho nên vì vậy tính nhiệt độ dung riêng rẽ của chì:

*


d) nhiệt dung riêng rẽ của chì tính được với sức nóng dung riêng của chì tra vào bảng gần bởi nhau, bởi đã bỏ qua nhiệt lượng truyền cho môi trường xung quanh xung quanh.

Giải thứ lý 8 bài 25.4 trang 67 SBT đồ lí 8

Một nhiệt độ lượng kế chứa 2 lít nước ở ánh nắng mặt trời 15℃. Hỏi nước nóng lên đến mức bao nhiêu độ nếu cho vô nhiệt lượng kế một quả cân bằng đồng thau trọng lượng 500g được nung lạnh tới 100℃?


Lấy nhiệt dụng riêng rẽ của đồng thau là 368J/kg.K, của nước là 4186J/kg.K. Bỏ qua nhiệt lượng truyền cho nhiệt kế và môi trường bên ngoài.

Giải:

Nhiệt lượng quả cân nặng tỏa ra:

Qtỏa = m1. C1 (t1 – t) = 0,5.368 (100 – t)

Nhiệt lượng nước thu vào:

Qthu = m2. C2 (t – t2) = 2.4186 (t – 15)

Vì Qtỏa = Qthu

0,5.368(100 – t) = 2. 4186 (t – 15)

t = 16,82℃

Giải thứ lý 8 bài bác 25.5 trang 67 SBT vật lí 8

Người ta thả một miếng đồng có cân nặng 600g ở ánh nắng mặt trời 100℃ vào 2,5 kg nước. Nhiêt độ khi gồm sự cân bằng nhiệt là 30℃. Hỏi nước nóng dần lên thêm từng nào độ, nếu bỏ qua mất sự trao đổi nhiệt với lọ nước và môi trường bên ngoài?

Giải:

Nhiệt lượng đồng lan ra:

Qtỏa = m1. C1 (t1 – t) = 380. 0,6 (100 – 30)

Nhiệt số lượng nước thu vào:

Qthu = m2. C2 (t – t2) = 2,5. 4200 (t – t2)

Vì Qtỏa = Qthu

380. 0,6 (100 – 30) = 2,5. 4200 (t – t2)

t – t2 = 1,5℃

Vậy nước nóng thêm lên 1,5℃

Giải trang bị lý 8 bài 25.6 trang 68 SBT vật dụng lí 8

Đổ 738g nước ở ánh sáng 15℃ vào một trong những nhiệt lượng kế bằng đồng nguyên khối có khối lượng 100g, rồi thả vào đó một miếng đồng có khối lượng 200g và ánh sáng 100℃. Nhiệt độ khi ban đầu có cân đối nhiệt là 17℃. Tính nhiệt dung riêng biệt của đồng, đem nhiệt dung riêng rẽ của nước là 4186J/kg.K

Giải:

Nhiệt lượng bởi miếng đồng lan ra:

Qtỏa = m1. C11 (t1 – t) = 0,2 C1 (100 – 17)

Nhiệt lượng do nước với nhiệt lượng sức nóng kế thu vào

Qthu 1 = m2. C2 ( t2 – t) = 0,738. 4186 (17 - 15)

và Qthu 2 = m3. C1 ( t2 – t) = 0,1 C1 (17 - 15)

Vì Qtỏa = Qthu 1 + Qthu 2

0,2 C1 (100 – 17) = 0,738. 4186 (17 - 15) + 0,1 C1 (17 - 15)

C1 ≈ 377 J/kg.K

Vậy nhiệt dung riêng của đồng ≈ 377 J/kg.K


Giải đồ gia dụng lý 8 bài bác 25.7 trang 68 SBT thứ lí 8

Muốn tất cả 100 lít nước ở nhiệt độ 35°C thì yêu cầu đổ từng nào lít nước vẫn sôi vào bao nhiêu lít nước ở ánh sáng 15°C. đem nhiệt dung riêng của nước là 4.190J/kg.K?

Giải:

Gọi x là trọng lượng nước nghỉ ngơi 15°C với y là cân nặng nước sẽ sôi.

Ta có: x + y = 100kg (1)

Nhiệt lượng y kg nước vẫn sôi lan ra:

Q1 = y.4190.(100 - 35)

Nhiệt lượng x kilogam nước ở nhiệt độ 15°C thu vào để tăng cao lên 35°C:

Q2 = x.4190.(35 - 15)

Nhiệt lượng tỏa ra bằng nhiệt lượng thu vào:

Q1 = quận 2 ⇔ x.4190.(35 - 15) = y.4190.(100 - 35) (2)

Giải hệ phương trình (1) cùng (2) ta được:

x ≈ 76,5kg; y ≈ 23,5kg

Phải đổ 23,5 lít nước sẽ sôi vào 76,5 lít nước làm việc 15°C

Giải thiết bị lý 8 bài bác 25.8 trang 68 SBT trang bị lí 8

Thả một miếng nhôm được đun cho nóng vào nước lạnh. Câu bộc lộ nào tiếp sau đây trái cùng với nguyên lí truyền nhiệt?

A. Nhôm truyền nhiệt trộn nước tới khi nhiệt độ của nhôm cùng nước bằng nhau

B. Nhiệt độ năng của nhôm giảm đi bao nhiêu thì nhiệt độ năng của nước tạo thêm bấy nhiêu

C. ánh nắng mặt trời của nhôm sụt giảm bao nhiêu thì nhiệt độ của nước tạo thêm bấy nhiêu

D. Nhiệt lượng vị nhỏm lan ra bàng nhiệt lượng vì nước thu vào

Giải

Chọn C. Nhiệt độ của nhôm giảm xuống bao nhiêu thì ánh sáng của nước tạo thêm bấy nhiêu

Giải vật lý 8 bài bác 25.9 trang 68 SBT thứ lí 8

Câu nào tiếp sau đây nói về điều kiện truyền nhiệt giữa hai vật dụng là đúng?

A. Nhiệt bắt buộc truyền tự vật có nhiệt năng bé dại sang vật tất cả nhiệt năng phệ hơn

B. Nhiệt quan trọng truyền thân hai vật bao gồm nhiệt năng bởi nhau

C. Nhiệt chỉ rất có thể truyền trường đoản cú vật tất cả nhiệt năng khủng sang vật có nhiệt năng nhỏ tuổi hơn

D. Nhiệt tất yêu tự truyền được từ trang bị có ánh nắng mặt trời thấp sang thiết bị có nhiệt độ cao hơn

Giải

Chọn D. Nhiệt quan yếu tự truyền được từ thứ có ánh sáng thấp sang vật có ánh nắng mặt trời cao hơn

Giải đồ dùng lý 8 bài bác 25.10 trang 68 SBT đồ dùng lí 8

Hai đồ dùng 1 và 2 thảo luận nhiệt cùng với nhau. Lúc có cân đối nhiệt thì nhiệt độ của thứ 1 giảm bớt Δt1, ánh sáng của đồ gia dụng 2 tạo thêm Δt2. Hỏi Δt1 = Δt2 trong trường hòa hợp nào sau đây:


Giải:

Chọn B

Giải đồ gia dụng lý 8 bài xích 25.11 trang 69 SBT thứ lí 8

Hai trang bị 1 và 2 có khối lượng m1 = 2m2 truyền nhiệt với nhau. Khi có cân đối nhiệt thì ánh nắng mặt trời của hai vật đổi khác một lượng là Δt2 = 2Δt1. Hãy so sánh nhiệt dung riêng của những vật cấu tạo nên vật:

A. C1 = 2c2

B. C1 = 50% c2

C. C1 = c2

D. Chưa thể xác minh được vì chưa biết t1 > t2 tốt t1 2

Giải:

Chọn C. C1 = c2

Dùng phương trình cân bằng nhiệt nhằm suy luận

Giải đồ gia dụng lý 8 bài bác 25.12 trang 69 SBT thiết bị lí 8

Hai quả cầu bằng đồng nguyên khối cùng khối lượng, được nung nóng đến cùng một nhiệt độ độ. Thả quả thứ nhất vào nước bao gồm nhiệt dung riêng biệt 4200J/kg.K, quả sản phẩm công nghệ hai vào dầu gồm nhiệt dung riêng 2100J/kg.K. Nước và dầu bao gồm cùng khôi lượng và ánh sáng ban đầu.

Gọi Qn là nhiệt độ lượng nước nhận được, Qd là nhiệt độ lượng dầu dìm được. Lúc dầu và nước nóng đến cùng một ánh nắng mặt trời thì

A. Qn = Qd

B. Qn = 2Qd

c. Qn = 1212Qd

D. Chưa xác định được vì chưa chắc chắn nhiệt độ thuở đầu của nhì quả cầu

Giải

=> chọn B

Qnước = mn. Cn. ∆t1,

Qdầu = md. Cd. ∆t2

Mà mn = md, ∆t1 = ∆t2, công nhân = 2 cd ⇒ Qnước = 2 Qdầu

Giải vật dụng lý 8 bài bác 25.13 trang 69 SBT thiết bị lí 8

Nếu bỏ qua mất sự bàn bạc nhiệt giữa hai chất lỏng và môi trường (cốc đựng, ko khí...) thì khi có thăng bằng nhiệt, ánh nắng mặt trời t của hai hóa học lỏng trên có giá trị là:

A. T = (t2 − t1)/2

B. T = (t2 + t1)/2

C. T 1 2

D. T > t2 > t1

Giải

Chọn B.

Giải vật dụng lý 8 bài bác 25.14 trang 69 SBT đồ vật lí 8

Nếu không bỏ lỡ sự bàn bạc nhiệt giữa hai hóa học lỏng và môi trường xung quanh (cốc đựng, ko khí...) thì khi có cân bằng nhiệt, nhiệt độ t của hai chất lỏng trên có giá trị là

Giải

Chọn B.

Giải vật lý 8 bài bác 25.15 trang 70 SBT thứ lí 8

Một chiếc thìa bằng đồng và một dòng thìa bởi nhôm có trọng lượng và nhiệt độ thuở đầu bằng nhau, được nhúng chìm vào thuộc một cốc đựng nước nóng.

a) sức nóng độ sau cuối của nhị thìa có bằng nhau không? trên sao?

b) sức nóng lượng cơ mà hai thìa chiếm được từ nước có cân nhau không? trên sao?

Giải

a) nhiệt độ ở đầu cuối là nhiệt độ khi có cân đối nhiệt. Vì thế nhiệt độ ở đầu cuối của nhị thìa đều bằng nhau.

b) sức nóng lượng nhị thìa chiếm được từ nước không bằng nhau, bởi vì độ tăng nhiệt độ của nhì thìa tương tự nhau nhưng nhiệt dung riêng của đồng với nhôm không giống nhau.

Giải đồ dùng lý 8 bài xích 25.16 trang 70 SBT thứ lí 8

Một nhiệt độ lượng kế bằng đồng khối lượng 128g cất 240g nước ở ánh sáng 8,4°C. Người ta thả vào nhiệt độ lượng kế một miếng thích hợp kim trọng lượng 192g làm nóng cho tới 100°C. Nhiệt độ khi thăng bằng nhiệt là 21,5°C. Biết nhiệt độ dung riêng biệt của đồng là 380J/kg.K; của nước là 4200J/kg.K Tính nhiệt độ dung riêng biệt của thích hợp kim. Hợp kim đó tất cả phải là hợp kim của đồng cùng sắt không?Tại sao?


Giải:

Nhiệt lượng sức nóng lượng kế cùng nước thu vào:

Q1 = m1C1 (t – t1) = 0.128. 380 (21,5 – 8,4) = 637,184J

Q2 = m2C2 (t – t2) = 0,24. 4200 (21,5 – 8,4) = 13204,8J

Nhiệt lượng miếng kim loại tổng hợp tỏa ra:

Q3 = m3C3 (t3 – t) = 0.192. C3 (100 - 21,5) = 15,072. C3

Ta có: q1 + q.2 = q.3 = 637,184 + 13204,8 = 15,072. C3

⇒ C3 ≈ 918 J/kg.K

Hợp kim này sẽ không thể là kim loại tổng hợp của đồng cùng sắt bởi cả hai chất đều có nhiệt dung riêng nhỏ hơn 918J/kg.K

Giải đồ vật lý 8 bài bác 25.17 trang 70 SBT vật dụng lí 8

Người ta quăng quật một miếng kim loại tổng hợp chì cùng kẽm trọng lượng 50g ở ánh sáng 136°C vào một nhiệt lượng kế chứa 50g nước nghỉ ngơi 14°C. Biết ánh nắng mặt trời khi có thăng bằng nhiệt là 18°C và hy vọng cho sức nóng lượng kế rét thêm lên 1°C thì nên 65,1J với dung riêng biệt của kẽm là 210J/kg.K, của chì là 130J/kg.K, của nước là 4200J/kg.K

Hỏi có bao nhiêu gam chì và từng nào gam kẽm trong vừa lòng kim?

Giải:

Gọi m1 là cân nặng của chì, mét vuông là trọng lượng của kẽm, m là khối lượng của hợp kim:

m = m1 + mét vuông = 0,05kg

Nhiệt lượng chì và kẽm lan ra:

Q1 = m1C1(136 - 18) = 15 340m1

Q2 = m2C2 (136 - 18) = 24 780m2

Nhiệt số lượng nước thu vào:

Q3 = m3C3 (18 - 14) = 840 J

Nhiệt lượng kế thu vào:

Q4 = 65,1.(18 - 14) = 260,4 J

Ta có: q.1 + q.2 = q.3 + Q4

15 340m1 + 24 780m2 = 1100,4

Giải hệ phương trình (1) cùng (2) ta được: m1 = 0,013kg và mét vuông = 0,037kg

Vậy khối lượng chì là 13g và khối lượng kẽm là 37g

Giải vật lý 8 bài 25.18 trang 70 SBT thứ lí 8

Người ta ao ước có 16 lít nước ở ánh sáng 40°C. Hỏi phải pha từng nào lít nước ở ánh nắng mặt trời 20°C với từng nào lít nước sẽ sôi?

Giải

12 lít nước ở ánh nắng mặt trời 20°C với 4 lít nước ở ánh sáng 100°C

Nhiệt lượng vì chưng nước rét thu vào: quận 1 = C.m1(40 - 20)

Nhiệt lượng vì nước rét tỏa ra: quận 2 = C.m2(100 - 40)

Do: q.1 = q2 => 20m1 = 60m2.

Mặt khác: m1 + mét vuông = 16kg

Từ (1) và (2) => m1 = 12kg; m2 = 4kg => V1 = 12 lít; V2 = 4 lít

..........................................

Trên trên đây vanphongphamsg.vn đang hướng dẫn trả lời các câu hỏi trong bài bác 25. Mong muốn với tư liệu này để giúp đỡ ích cho chúng ta học sinh xong tốt bài bác tập đã làm được giao. Để xem giải thuật những bài bác tiếp theo, mời các bạn vào thể loại Giải SBT Lý 8 bên trên vanphongphamsg.vn nhé. Chuyên mục tổng hợp giải mã sách bài tập đồ dùng lý 8 cho những em tham khảo, cải thiện kỹ năng giải môn đồ gia dụng lý.

Xem thêm: Cách Làm Fs Online Bằng Ảnh Của Mình, Tạo Fs Gái Xinh, Tạo Fs Gái Xinh

Ngoài Giải SBT trang bị lý 8 bài xích 25, mời các bạn học sinh tìm hiểu thêm Vật lý lớp 8, Giải bài tập đồ dùng Lí 8, Trắc nghiệm thứ lý 8 online được cập nhật liên tục bên trên vanphongphamsg.vn.