-  

Giải bài bác tập SGK Toán 8 Tập 1 trang 31, 32 giúp các em học viên lớp 8 xem gợi ý giải các bài tập của bài xích 12: chia đa thức một biến đã sắp tới xếp.

Bạn đang xem:

trải qua đó, những em sẽ biết phương pháp giải toàn cục các bài tập của bài 12 Chương một phần Đại số vào sách giáo khoa Toán 8 Tập 1.


Giải bài bác tập Toán 8 tập 1 bài bác 12 Chương I: phân tách đa thức một thay đổi đã sắp xếp

Giải bài tập Toán 8 trang 31 tập 1Giải bài bác tập Toán 8 trang 32 tập 1: Luyện tập

Lý thuyết bài 12: chia đa thức một phát triển thành đã chuẩn bị xếp

Ta trình bày phép chia tựa như như biện pháp chia những số từ nhiên. Với hai đa thức A và B của một biến, B ≠ 0 tồn tại độc nhất hai nhiều thức Q với R sao cho:

A = B . Q + R, với R = 0 hoặc bậc bé nhiều hơn bậc của 1

Nếu R = 0, ta được phép phân tách hết.Nếu R ≠ 0, ta được phép chia có dư.

Giải bài bác tập Toán 8 trang 31 tập 1

Bài 67 (trang 31 SGK Toán 8 Tập 1)

Sắp xếp những đa thức theo lũy thừa giảm dần của trở thành rồi chiếu lệ chia:


Gợi ý đáp án:

a) x3 – 7x + 3 – x2 = x3 – x2 – 7x + 3

Thực hiện tại phép chia:


Vậy (x3 – x2 – 7x + 3) : (x – 3) = x2 + 2x – 1

b) 2x4 – 3x3 – 3x2 – 2 + 6x = 2x4 – 3x3 – 3x2 + 6x – 2

Thực hiện tại phép chia:

Vậy (2x4 – 3x3 – 3x2 + 6x – 2) : (x2 – 2) = 2x2 – 3x + 1.

Bài 68 (trang 31 SGK Toán 8 Tập 1)

Áp dụng hằng đẳng thức đáng nhớ để triển khai phép chia:


Gợi ý đáp án:

a) (x2 + 2xy + y2) : (x + y) = (x + y)2 : (x + y) = x + y.

b) (125x3 + 1) : (5x + 1) = <(5x)3 + 1> : (5x + 1)

= (5x)2 – 5x + 1 = 25x2 – 5x + 1.

c) (x2 – 2xy + y2) : (y – x) = (x – y)2 : <-(x – y)> = – (x – y) = y – x

Hoặc (x2 – 2xy + y2) : (y – x) = (y2 – 2xy + x2) : (y – x)

= (y – x)2 : (y – x) = y – x.

Bài 69 (trang 31 SGK Toán 8 Tập 1)

Cho hai nhiều thức: A = 3x4 + x3 + 6x – 5 và B = x2 + 1. Search dư R trong phép chia A đến B rồi viết A bên dưới dạng A = B.Q + R

Gợi ý đáp án:

Thực hiện nay phép phân tách ta có:

Vậy 3x4 + x3 + 6x – 5 = (x2 + 1).(3x2 + x – 3) + 5x – 2.

Giải bài bác tập Toán 8 trang 32 tập 1: Luyện tập

Bài 70 (trang 32 SGK Toán 8 Tập 1)

Làm tính chia:


a) (25x5 – 5x4 + 10x2) : 5x2 ;


b) (15x3y2- 6x2y – 3x2y2) : 6x2y


Gợi ý đáp án:

a) (25x5 – 5x4 + 10x2) : 5x2 = (25x5 : 5x2 ) – (5x4 : 5x2 ) + (10x2 : 5x2) = 5x3 – x2 + 2


b) (15x3y2 – 6x2y – 3x2y2) : 6x2y

= (15x3y2 : 6x2y) + (– 6x2y : 6x2y) + (– 3x2y2 : 6x2y)

=

*
xy – 1 –
*
y =
*
xy –
*
y – 1.

Bài 71 (trang 32 SGK Toán 8 Tập 1)

Không thực hiện phép chia, hãy xét xem đa thức A có chia hết mang đến đa thức B tốt không.

a) A = 15x4 – 8x3 + x2

B =

*
x2

b) A = x2 – 2x + 1

B = 1 – x

Gợi ý đáp án:

a) Ta tất cả 15x4 ; 8x3 ; x2 phân tách hết mang đến 1/2x2 yêu cầu đa thức A phân chia hết mang đến B.

Xem thêm: Toán Lớp 6 Tập 2 Trang 43 - Giải Câu 1 Trang 43 Cánh Diều Toán 6 Tập 2

b) A chia hết mang lại B, bởi x2 – 2x + 1 = (1 – x)2, phân tách hết cho một – x

Bài 72 (trang 32 SGK Toán 8 Tập 1)

Làm tính chia:

(2x4 + x3 – 3x2 + 5x – 2) : (x2 – x + 1).

Gợi ý đáp án:

Thực hiện phép chia:

Vậy (2x4 + x3 – 3x2 + 5x – 2) : (x2 – x + 1) = 2x2 + 3x - 2

Bài 73 (trang 32 SGK Toán 8 Tập 1)

Tính nhanh:


a) (4x2 – 9y2) : (2x – 3y) ;

c) (8x3 + 1) : (4x2 – 2x + 1) ;


b) (27x3 – 1) : (3x – 1)

d) (x2 – 3x + xy – 3y) : (x + y)


Gợi ý đáp án:

a) (4x2 – 9y2) : (2x – 3y)

(Sử dụng HĐT để phân tích số bị tạo thành tích)

= <(2x)2 – (3y)2> : (2x – 3y)

(Xuất hiện hằng đẳng thức (3))

= (2x – 3y)(2x + 3y) : (2x – 3y)

= 2x + 3y.

b) (27x3 – 1) : (3x – 1)

(Sử dụng HĐT nhằm phân tích số bị chia thành tích)

= <(3x)3 – 1> : (3x – 1)

(Xuất hiện nay hằng đẳng thức (7))

= (3x – 1).<(3x)2 + 3x.1 + 12> : (3x – 1)

= (3x – 1).(9x2 + 3x + 1) : (3x – 1)

= 9x2 + 3x + 1

c) (8x3 + 1) : (4x2 – 2x + 1)

(Sử dụng HĐT để phân tích số bị tạo thành tích)

= <(2x)3 + 1> : (4x2 – 2x + 1)

(Xuất hiện nay HĐT (6))

= (2x + 1).<(2x)2 - 2x.1 + 12> : (4x2 – 2x + 1)

= (2x + 1).(4x2 - 2x + 1) : (4x2 – 2x + 1)

= 2x + 1.

d) (x2 – 3x + xy – 3y) : (x + y)

(Nhóm hạng tử nhằm phân tích số bị tạo thành tích)

= <(x2 – 3x) + (xy – 3y)> : (x + y)

= : (x + y)

= (x + y).(x – 3) : (x + y)

= x – 3.

Bài 74 (trang 32 SGK Toán 8 Tập 1)

Tìm số a để đa thức 2x3 – 3x2 + x + a phân chia hết mang lại đa thức x + 2.

Gợi ý đáp án:

Cách 1: triển khai phép chia:


2x3 – 3x2 + x + a chia hết mang đến x + 2

⇔ số dư = a – 30 = 0

⇔ a = 30.

Cách 2: so với 2x3 – 3x2 + x + a thành nhân tử có chứa x + 2.

Xem thêm: Toán 8 Ôn Tập Chương 3 Hình Học 8 Ôn Tập Chương 3 Phần Hình Học 8

2x3 – 3x2 + x + a

= 2x3 + 4x2 – 7x2 – 14x + 15x + 30 + a – 30

(Tách -3x2 = 4x2 – 7x2; x = -14x + 15x)

= 2x2(x + 2) – 7x(x + 2) + 15(x + 2) + a – 30

= (2x2 – 7x + 15)(x + 2) + a – 30

2x3 – 3x2 + x + a phân chia hết mang đến x + 2 ⇔ a – 30 = 0 ⇔ a = 30.


Chia sẻ bởi:
*
Tử Đinh hương thơm

vanphongphamsg.vn


Mời bạn đánh giá!
Lượt tải: 13 Lượt xem: 884 Dung lượng: 310,7 KB
Liên kết vanphongphamsg.vn về

Link tải về chính thức:

Giải Toán 8 bài bác 12: chia đa thức một đổi thay đã bố trí tải về Xem
Sắp xếp theo mang địnhMới nhấtCũ nhất
*

Xóa Đăng nhập để Gửi

Chủ đề liên quan


Mới duy nhất trong tuần


Giải Toán 8

Toán 8 - Tập 1

Đại số - Chương 1: Phép nhân với Phép chia các đa thức Đại số - Chương 2: Phân thức Đại số Hình học tập - Chương 1: Tứ giác Hình học - Chương 2: Đa giác. Diện tích đa giác

Toán 8 - Tập 2

Đại số - Chương 3: Phương trình bậc nhất một ẩn Đại số - Chương 4: Bất phương trình số 1 một ẩn Hình học - Chương 3: Tam giác đồng ngoại hình học - Chương 4: Hình lăng trụ đứng. Hình chóp đều
Tài khoảnGiới thiệuĐiều khoảnBảo mậtLiên hệFacebookTwitterDMCA