Giải bài tập tiếng anh 11 unit 1

  -  

Hướng dẫn soạn, giải bài tập giờ Anh lớp 11 Unit 1: Getting started trang 7 cụ thể đầy đủ các phần giúp học viên làm bài xích tập giờ Anh 11 thí điểm dễ dãi hơn.

Bạn đang xem: Giải bài tập tiếng anh 11 unit 1


Tiếng Anh 11 Unit 1: Getting started trang 7

Video giải giờ đồng hồ Anh 11 Unit 1: The generation gap: Getting started

1. Listen và read (Nghe và đọc)

Audio: track 2

Bài nghe:


Our falimies

Sam:Do you visit your grandparents every weekend?

Ann:Well, just my mom"s parents, but I don"t need to lớn visit my other grandparents. You see, I live in a big house with my dad"s parents & my uncle"s family.

Sam:I see. You"re part of anextended familythen. You certainly have more fun than me. I live in anuclear familywith just my parents & my younger brother.

Ann:That"s right. I think my parents are luckier than others because they don"t have to worry aboutchildcare. My sister & I also learn a lot of skills from my grandmother.

Sam:So, are there any problems between the generations in your family?

Ann:You mean ageneration gap? Well, there are. My grandma has her own beliefs about things like hairstyles, appearance andtable manners. She thinks women must vày all the housework while my parents believe family members should mô tả the chores.

Sam:What about your grandpa?

Ann:He’s the most conservative person in my family. He thinks that I ought khổng lồ get a job in a state-owned organisation after university. He says I should follow in his footsteps.

Sam:Oh, really? vị your parents share hisviewpoints?

Ann:No, they don’t. My parents are more open-minded. They just give us advice, but they never try khổng lồ impose their decisions on us.

Sam:You mean there"s no generation gap between you & your parents?

Ann:Well, sometimes conflicts vì chưng happen, but we sit together và discuss. We all think we need to understand each other better.

Sam:Lucky you! You must be so happy to lớn have such a great relationship with your parents!

Ann:Thank you!

Hướng dẫn dịch:

Sam:Cuối tuần nào bạn cũng về thăm ông bà bản thân chứ?

Ann:Ừ, nhưng lại chỉ thăm ông bà ngoại bản thân thôi. Chúng ta thấy đấy, mình sống vào một gia đình đông bạn với các cụ nội và cả mái ấm gia đình chú bản thân nữa.

Sam:Mình đọc rồi. Bạn là một trong những thành viên của một gia đình đa vắt hệ. Chắc chắn rằng là bạn vui rộng mình rồi. Bản thân sống vào một gia đình hạt nhân chỉ có cha mẹ và em trai bản thân thôi

Ann:Đúng vậy. Mình nghĩ rằng bổ chị em mình suôn sẻ hơn những người dân khác do họ không phải lo lắng về việc chăm lo con cái. Chị mình và mình còn đề xuất học không ít kỹ năng chăm lo gia đình từ bỏ bà bản thân đấy.

Sam:Vậy có phải là có rất nhiều vấn đề giữa những thế hệ trong mái ấm gia đình bạn cần không?

Ann:Bạn muốn nói tới khoảng phương pháp giữa các thế hệ? Đúng vậy đấy. Bà mình có các cách nghĩ riêng rẽ về rất nhiều việc chẳng hạn như kiểu tóc, nước ngoài hình, cung cách. Bà mình mang lại rằng đàn bà phái làm hết bài toán nhà trong những khi ba bà mẹ mình lại mang lại rằng các thành viên trong gia đình phải cùng nhau chia sẻ việc nhà.

Sam:Thế còn ông bạn nghĩ núm nào?

Ann:Ông mình là bạn bảo thủ duy nhất nhà. Ông mình nhận định rằng mình nên có việc làm ở cơ sở nhà nước sau khi xuất sắc nghiệp đại học. Ông còn nói mình đề xuất đi theo con đường của ông.

Sam:Ồ vậy à? chũm ba người mẹ bạn có cùng quan điểm với ông các bạn không?

Ann:Không. Ba bà bầu mình nháng hơn. Ba người mẹ chỉ khuyên nhủ mình chứ không cần áp đặt quyết định của ba mẹ lên chúng mình.

Sam:Bạn nói thế tức là không có khoảng cách giữa bạn và ba mẹ bạn phải không?

Ann:Ừ. Đôi lúc cũng đều có xung bỗng xảy ra, nhưng anh chị mình ngồi lại với nhau và thảo luận. Cả gia đình mình đều nhận định rằng chúng mình phải hiểu nhau hơn.

Sam:Bạn thiệt là may mắn. Chắc hẳn bạn vô cùng vui khi có được mối quan liêu hệ tuyệt đối hoàn hảo như thể cùng với ba bà mẹ mình.

Ann:Cám ơn bạn.

2. Read conversation again. Are the following sentences true or false ( Đọc lại đoạn hội thoại. Gần như câu tiếp sau đây đúng tốt sai)

Đáp án:

1.F

2.F

3.T

4.F

5.T

Hướng dẫn dịch:

1– F.Sam is part of an extended family.

(Sam là một trong những phần trong đại gia đình.)

2– F.Ann is part of a nuclear family.

(Ann là một phần của một gia đình hạt nhân.)

3– T.Ann"s grandparents look after their grandchildren.

Xem thêm: Phân Tích Truyện Truyền Thuyết Thánh Gióng, Phân Tích Truyền Thuyết Thánh Gióng

(Ông bà của Ann chăm sóc cháu của họ.)

4– F.Ann"s grandma thinks that all family members should nói qua housework.

(Bà của Ann suy nghĩ rằng toàn bộ các thành viên trong gia đình nên chia sẻ các bước nhà.)

5– T.Ann"s grandpa wants her to vì chưng the same job và things in life as he did.

(Ông nội của Ann mong mỏi bạn ấy làm quá trình và đa số thứ trong cuộc sống tương từ như ông vẫn làm.)

3. Complete the following definitions, using the highlighted compound nouns in the conversation. (Hoàn thành gần như định nghĩa sau, dùng hầu như từ gạch ốp chân trong khúc hội thoại)

Đáp án:

1. A nuclear family

2. Childcare

3. A generation gap

4. Table manners

5. A viewpoint

6. An extended family

Hướng dẫn dịch:

1.Một gia đình bé dại là một gia đình bao hàm cha bà mẹ và bé cái.

2.Chăm sóc trẻ em là việc quan tâm hầu như đứa trẻ, nhất là trong khi cha mẹ chúng đi làm

3.Khoảng phương pháp thế hệ là sự khác biệt về thái độ hoặc hành động giữa những nhóm trẻ cùng lứa tuổi khủng hơn, rất có thể gây ra sự thiếu phát âm biết.

4.Phép tắc siêu thị nhà hàng trên bànlà những quy tắc nhưng mà thường được đồng ý trong lúc mọi người đang ăn uống ở bàn.

5.Quan điểm là chủ kiến của một người về nhà thể.

6.Một gia đình nhiều cầm hệ là một gia đình lớn bao gồm không chỉ bố mẹ và nhỏ cái, nhiều hơn cả ông bà, chú bác, chưng dì và bằng hữu họ, tất cả đều sinh sống dưới và một mái nhà.

4.Find other compound nouns in the conversation. Use a dictionary lớn look up their meanings, if necessary.(Hãy tìm hầu như danh từ kép khác trong đoạn hội thoại. Sử dụng từ điển để tra nghĩa của từ nếu như thấy đề nghị thiết.)

Đáp án:

1. Grandparents:ông bà

5. Hairstyle:kiểu tóc

2. Grandma:bà

6. Housework:việc nhà

3. Grandpa:ông

7. Footsteps:tiếp bước

4. Grandmother:bà

5. Read the conversation again và find the verbs used khổng lồ express duty, obligation, advice or lack of obligation. (Hãy gọi lại đoạn hội thoại với tìm rất nhiều động từ miêu tả bổn phận, sự bắt buộc, lời khuyên răn hoặc sự không bất buộc.)

• Opinion & advice: _________

• Duty và obligation: _________

• Lack of obligation: _________

Hướng dẫn giải:

- Opinion và advice: should, ought to

(Ý kiến và lời khuyên: nên, nên)

- Duty & obligation: must, have to

(Nhiệm vụ và nghĩa vụ: phải, phải)

- Lack of obligation: (not) have to, (not) need to

(Thiếu nghĩa vụ: (không) phải, (không) đề nghị phải)

Bài giảng giờ đồng hồ Anh 11 Unit 1: The generation gap: Getting started

Unit 1: Language (trang 8, 9): Match each word (1-9) with another word (a-i) to make a compound noun. Four of them are written as one word...

Unit 1: Reading (trang 10): You are going khổng lồ read a text about conflicts between parents and their teenage children. Which of the following bởi you think youmay find in the text.

Unit 1: Speaking (trang 11,12): Read about three situations facing teenagers. Match them with the problems a, b, or c in the box below.

Unit 1: Listening (trang 13): You are going to lớn listen lớn Tom & Linda discussing their conflicts with their parents. What vị you think they will mention?

Unit 1: Writing (trang 14): The following are some family rules. Complete them, using the phrases below. Add a few more if you can.

Unit 1: Communication và Culture (trang 15): Work in groups. Practise asking the following questions and take notes of their answers.

Xem thêm: Top 30+ Truyện Ngôn Tình Se Hiện Đại Có Kết Buồn Nhất, Ngôn Tình Se (Hiện Đại)

Unit 1: Looking back (trang 16): Identify the stressed words and put a căng thẳng mark (") before their stressed syllables in the following statements. Listen and check your answers.