Giải bài tập sgk toán 6

  -  

Giải SGK Toán lớp 6 trang 24 tập 2 Chân trời sáng chế - bài 7. Láo số. Bài xích 4 trang 24: nhị xe xe hơi cùng đi được quãng con đường 100 km, xe taxi chạy vào (1frac15) giờ cùng xe cài đặt chạy trong 70 phút. So sánh gia tốc hai xe.

Bạn đang xem: Giải bài tập sgk toán 6


Bài 1 trang 24 SGK Toán 6 tập 2 - Chân trời sáng sủa tạo

Dùng hỗn số viết thời hạn ở đồng hồ thời trang trong các hình vẽ

Thời gian nghỉ ngơi hình a hoàn toàn có thể viết là (2frac13) giờ hoặc (14frac2060) tiếng được không?

Phương pháp:

Hỗn số đề nghị tìm gồm:

Phần nguyên = số giờ

Phần phân số = Số phút: 60

Lời giải:

Hỗn số cần tìm gồm:

Phần nguyên = số giờ;

Phần phân số = số phút : 60.

* Hình a đồng hồ nước chỉ 2 tiếng đồng hồ 20 phút (vào buổi sáng) hoặc 14 giờ đôi mươi phút (vào buổi chiều).

- Phần nguyên là 2 hoặc 14;

- Phần phân số là trăng tròn : 60 = (frac2060) = (frac13)

Vậy thời hạn trong hình a rất có thể viết là 2(frac13) giờ đồng hồ hoặc 14(frac13) giờ

* Hình b đồng hồ chỉ 4 giờ đồng hồ 50 phút (vào buổi sáng) hoặc 16 giờ đồng hồ 50 phút (vào buổi chiều).

- Phần nguyên là 4 hoặc 16;

 

- Phần phân số là 50 : 60 = (frac5060) = (frac56)

 

Vậy thời hạn trong hình b có thể viết là 4(frac56) tiếng hoặc 16(frac56) giờ

* Hình c đồng hồ nước chỉ 6 giờ 10 phút (vào buổi sáng) hoặc 18 tiếng 10 phút (vào buổi tối).

Xem thêm: Tây Du Ký Offline Chiến Ngưu Ma Vương, Tay Du Ky: Amazon

- Phần nguyên là 6 hoặc 18;

 

- Phần phân số là 10 : 60 = (frac1060) = (frac16)

 

Vậy thời hạn trong hình c hoàn toàn có thể viết là 6(frac16) giờ đồng hồ hoặc 18(frac16) giờ

* Hình đ là 9 giờ nửa tiếng (vào buổi sáng) hoặc 21 giờ nửa tiếng (vào buổi tối).

- Phần nguyên là 9 hoặc 21;

 

Bài 2 trang 24 SGK Toán 6 tập 2 - Chân trời sáng sủa tạo

Sắp xếp các trọng lượng sau theo thiết bị tự từ phệ đến nhỏ:

(3frac34) tạ; (frac377100) tạ; (frac72) tạ; (3frac45100) tạ; (365)kg.

Phương pháp:

Đổi các khối lượng ra cùng đơn vị. 

Lời giải:

Ta có: 1 tạ = 100 kg.

Khi đổi từ kg sang tạ, ta chia số đó cho 100 (viết dưới dạng phân số).

Xem thêm: Gdcd 6 Bài 11 - Quyền Cơ Bản Của Trẻ Em

Đổi các phân số, lếu số sau về phân số gồm mẫu số bằng 100, ta được:Bài 3 trang 24 SGK Toán 6 tập 2 - Chân trời sáng tạo

Dùng phân số hoặc hỗn số để viết những đại lượng diện tích dưới đây theo mét vuông

a) (125,dm^2) b) (218,cm^2)

c) (240,dm^2) d) (34,cm^2)

Nếu viết chúng theo đề-xi-mét vuông thì sao?

Phương pháp:

(1cm^2 = frac1100,dm^2)

 (1cm^2 = frac110000,m^2) 

Lời giải:

 a) (frac125100,m^2=frac54,m^2=1frac14,m^2)

b) (frac21810000,m^2=frac1095000,m^2)

c) (frac240100,m^2=frac125,m^2=2frac40100,m^2)

d) (frac3410000,m^2=frac175000,m^2)

Nếu viết bọn chúng theo đề-xi-mét vuông:

a) (frac1251,dm^2)

b) (frac218100,dm^2=frac10950,dm^2=2frac950,dm^2)

c) (frac2401,dm^2)

d) (frac34100,,dm^2=frac1750,dm^2)

Bài 4 trang 24 SGK Toán 6 tập 2 - Chân trời sáng tạo

Hai xe ô tô cùng đi được quãng mặt đường 100 km, xe xe taxi chạy trong (1frac15) giờ với xe download chạy vào 70 phút. So sánh vận tốc hai xe.