MỤC LỤC GIẢI SÁCH BÀI TẬP NGỮ VĂN LỚP 6 TẬP 2

  -  

Ngữ văn lớp 6 Tập 2 – Soạn và giải bài bác tập SGK ngữ văn lớp 6 tập 2, Để học giỏi hơn môn ngữ văn 6 tập 2, Học xuất sắc hơn giới thiệu chuyên mục giải bài bác tập ngữ văn 6 tập 2 đầy đủ và chi tiết nhất được biên soạn bám cạnh bên theo sách giáo khoa bài bác tập ngữ văn của học sinh lớp 6 tập 2. Để dễ dãi nhất cho chúng ta học sinh và phụ huynh xem thêm lời giải, ko kể việc sắp xếp thứ tự và giải theo câu ngơi nghỉ từng trang vào SGK ở bên dưới đây.

*
Bạn đang xem: Mục lục giải sách bài tập ngữ văn lớp 6 tập 2

Giải bài xích tập ngữ văn lớp 6 – Tập 2 – Soạn bài ngữ văn 6

Để theo dõi từng phần mời chúng ta click vào từng đường links tương ứng nhằm xem bài bác soạn và giải bài tập của từng mục học trong sách giáo khoa đang được chúng tôi biên soạn sau đây.

Soạn giải bài bác tập SGK ngữ văn lớp 6 – Tập 2

Bài 18 – SGK ngữ văn 6 – Tập 2

Bài 19 – SGK ngữ văn 6 – Tập 2

Bài 20 – SGK ngữ văn 6 – Tập 2

Bài 21 – SGK ngữ văn 6 – Tập 2

Bài 22 – SGK ngữ văn 6 – Tập 2

Bài 23 – SGK ngữ văn 6 – Tập 2

Bài 24 – SGK ngữ văn 6 – Tập 2

Bài 25 – SGK ngữ văn 6 – Tập 2

Bài 26 – SGK ngữ văn 6 – Tập 2

Bài 27 – SGK ngữ văn 6 – Tập 2

Bài 28 – SGK ngữ văn 6 – Tập 2

Bài 29 – SGK ngữ văn 6 – Tập 2

Bài 30 – SGK ngữ văn 6 – Tập 2

Bài 31 – SGK ngữ văn 6 – Tập 2

Bài 32 – SGK ngữ văn 6 – Tập 2

Bài 33 – SGK ngữ văn 6 – Tập 2

Hy vọng với phần soạn cùng giải bài tập môn ngữ văn lớp 6 – Tập 2 này sẽ giúp chúng ta học giỏi hơn cùng là tài liệu tham khảo, nếu thấy tuyệt hãy chia sẻ để ủng hộ nội dung bài viết nhé.

(vanphongphamsg.vn)


Giải bài xích tập Content


Expand All
bài 18 – SGK ngữ văn lớp 6 – Tập 2 3 bài học kinh nghiệm SGK | 19 Giải câu SGK Sample Mục học tập SGK
Expand
Mục học tập SGK content
0% Complete 0/3 Steps
Soạn bài bác – bài học đường đời đầu tiên
Giải câu 1 (Trang 10 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Giải câu 2 (Trang 10 – 11 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Giải câu 3 (Trang 11 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Giải câu 4 (Trang 11 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Giải câu 5 (Trang 11 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Giải câu 1 – luyện tập (Trang 11 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Giải câu 2 – luyện tập (Trang 11 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Soạn bài xích – Phó tự
Giải câu 1 – Phó từ bỏ là gì (Trang 12 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Giải câu 2 – Phó trường đoản cú là gì (Trang 12 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Giải câu 1 – các loại phó trường đoản cú (Trang 13 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Giải câu 2 – những loại phó tự (Trang 13 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Giải câu 3 – những loại phó từ bỏ (Trang 13 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Giải câu 1 – rèn luyện (Trang 14 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Giải câu 2 – luyện tập (Trang 15 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Giải câu 3 – rèn luyện (Trang 15 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Soạn bài bác – tìm hiểu chung về văn diễn đạt
Giải câu 1 – gắng nào là văn diễn tả (Trang 15 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Giải câu 2 – nuốm nào là văn diễn tả (Trang 15 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Giải câu 1 – luyện tập (Trang 16 – 17 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Giải câu 2 – rèn luyện (Trang 17 SGK ngữ văn 6 tập 2)
bài 19 – SGK ngữ văn lớp 6 – Tập 2 3 bài học SGK | 26 Giải câu SGK Sample Mục học tập SGK
Expand
Mục học SGK nội dung
0% Complete 0/3 Steps
Soạn bài bác – Sông nước Cà Mau
Giải câu 1 (Trang 22 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Giải câu 2 (Trang 22 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Giải câu 3 (Trang 22 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Giải câu 4 (Trang 22 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Giải câu 5 (Trang 22 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Giải câu 6 (Trang 22 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Giải câu 1 – rèn luyện (Trang 23 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Giải câu 2 – rèn luyện (Trang 23 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Soạn bài bác – so sánh
Giải câu 1 – so sánh là gì? (Trang 24 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Giải câu 2 – so sánh là gì? (Trang 24 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Giải câu 3 – đối chiếu là gì? (Trang 24 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Giải câu 1 – cấu tạo các phép đối chiếu (Trang 24 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Giải câu 2 – kết cấu các phép đối chiếu (Trang 25 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Giải câu 3 – cấu tạo các phép so sánh (Trang 25 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Giải câu 1 – luyện tập (Trang 25 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Giải câu 2 – rèn luyện (Trang 26 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Giải câu 3 – rèn luyện (Trang 26 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Giải câu 4 – rèn luyện (Trang 27 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Soạn bài – quan liêu sát, tưởng tượng, so sánh và dìm xét vào văn miêu tả
Giải câu 1 – (Trang 27 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Giải câu 2 – (Trang 27 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Giải câu 3 – (Trang 28 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Giải câu 1 – luyện tập (Trang 28 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Giải câu 2 – rèn luyện (Trang 29 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Giải câu 3 – rèn luyện (Trang 29 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Giải câu 4 – luyện tập (Trang 29 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Giải câu 5 – luyện tập (Trang 29 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Bài 20 – SGK ngữ văn lớp 6 – Tập 2 2 bài học SGK | 12 Giải câu SGK
Expand
Mục học tập SGK nội dung
0% Complete 0/2 Steps
Soạn bài bác – tranh ảnh của em gái tôi (Tạ Duy Anh)
Giải câu 1 bức tranh của em gái tôi (Trang 35 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Giải câu 2 bức ảnh của em gái tôi (Trang 35 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Giải câu 3 tranh ảnh của em gái tôi (Trang 35 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Giải câu 4 bức ảnh của em gái tôi (Trang 35 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Giải câu 5 tranh ảnh của em gái tôi (Trang 35 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Giải câu 1 rèn luyện bức tranh của em gái tôi (Trang 36 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Giải câu 2 luyện tập bức tranh của em gái tôi (Trang 36 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Soạn bài xích – Luyện nói về quan sát, tưởng tượng, đối chiếu và dìm xét vào văn diễn đạt
Giải câu 1 (Trang 36 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Giải câu 2 (Trang 37 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Giải câu 3 (Trang 37 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Giải câu 4 (Trang 37 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Giải câu 5 (Trang 38 SGK ngữ văn 6 tập 2)
bài 21 – SGK ngữ văn lớp 6 – Tập 2 4 bài học kinh nghiệm SGK | 23 Giải câu SGK
Expand
Mục học SGK content
0% Complete 0/4 Steps
Soạn bài – thừa thác (Võ Quảng)
Giải câu 1 vượt thác (Trang 41 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Giải câu 2 quá thác (Trang 41 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Giải câu 3 thừa thác (Trang 41 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Giải câu 4* quá thác (Trang 41 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Giải câu 5 vượt thác (Trang 41 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Giải câu 1 rèn luyện vượt thác (Trang 42 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Soạn bài bác – so sánh (Tiếp theo)
Giải câu 1 Các kiểu so sánh (Trang 42 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Giải câu 2 Các kiểu so sánh (Trang 42 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Giải câu 3 Các kiểu so sánh (Trang 42 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Giải câu 1 tính năng của so sánh (Trang 43 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Giải câu 2 tính năng của đối chiếu (Trang 43 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Giải câu 1 Luyện tập So sánh (Tiếp theo) (Trang 44 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Giải câu 2 Luyện tập So sánh (Tiếp theo) (Trang 44 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Giải câu 3 Luyện tập So sánh (Tiếp theo) (Trang 44 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Soạn bài – cách thức tả cảnh
Giải câu 1 cách thức viết văn tả cảnh (Trang 46 – 47 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Giải câu 2 phương pháp viết văn tả cảnh (Trang 46 – 47 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Giải câu 1 Luyện tập phương thức viết văn tả cảnh (Trang 48 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Giải câu 2 Luyện tập phương pháp viết văn tả cảnh (Trang 48 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Giải câu 3 Luyện tập cách thức viết văn tả cảnh (Trang 48 – 49 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Soạn bài – Viết bài bác tập làm cho văn số 5: Văn tả cảnh
Giải Đề 1 – (Trang 50 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Giải đề 2 – (Trang 50 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Giải đề 3 – (Trang 50 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Giải đề 4 – (Trang 50 SGK ngữ văn 6 tập 2)
bài xích 22 – SGK ngữ văn lớp 6 – Tập 2 3 bài học kinh nghiệm SGK | 23 Giải câu SGK Sample Mục học SGK
Expand
Mục học tập SGK content
0% Complete 0/3 Steps
Soạn bài – Buổi học ở đầu cuối (An-phông-xơ Đô-đê)
Giải câu 1 (Trang 54 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Giải câu 2 (Trang 55 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Giải câu 3 (Trang 55 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Giải câu 4 (Trang 55 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Giải câu 5 (Trang 55 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Giải câu 6 (Trang 55 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Giải câu 7 (Trang 55 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Giải câu 1 – rèn luyện Buổi học sau cùng (Trang 56 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Giải câu 2 – luyện tập Buổi học ở đầu cuối (Trang 56 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Soạn bài bác – Nhân hóa
Giải câu 1 – Nhân hóa là gì? (Trang 56 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Giải câu 2 – Nhân hóa là gì? (Trang 57 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Giải câu 1 – những kiểu nhân hóa (Trang 57 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Giải câu 2 – các kiểu nhân hóa (Trang 57 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Giải câu 1 – rèn luyện (Trang 58 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Giải câu 2 – rèn luyện (Trang 58 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Giải câu 3 – rèn luyện (Trang 58 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Giải câu 4 – luyện tập (Trang 59 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Giải câu 5 – luyện tập (Trang 59 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Soạn bài bác – phương pháp tả fan
Giải câu 1 (Trang 59 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Giải câu 2 (Trang 61 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Giải câu 1 – rèn luyện (Trang 62 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Giải câu 2 – luyện tập (Trang 62 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Giải câu 3 – luyện tập (Trang 62 SGK ngữ văn 6 tập 2)
bài xích 23 – SGK ngữ văn lớp 6 – Tập 2 3 bài học SGK | 19 Giải câu SGK Sample Mục học tập SGK
Expand
Mục học SGK content
0% Complete 0/3 Steps
Soạn bài bác – Đêm nay bác bỏ không ngủ
Giải câu 1 (Trang 67 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Giải câu 2 (Trang 67 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Giải câu 3 (Trang 67 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Giải câu 4 (Trang 67 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Giải câu 5 (Trang 67 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Giải câu 6 (Trang 67 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Giải câu 1 – rèn luyện (Trang 68 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Giải câu 2 – rèn luyện (Trang 68 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Soạn bài – Ẩn dụ
Giải câu 1 – Ẩn dụ là gì? (Trang 68 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Giải câu 2 – Ẩn dụ là gì? (Trang 68 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Giải câu 1 – những kiểu ẩn dụ (Trang 68 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Giải câu 2 – các kiểu ẩn dụ (Trang 69 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Giải câu 3 – các kiểu ẩn dụ (Trang 69 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Giải câu 1 – luyện tập (Trang 69 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Giải câu 2 – rèn luyện (Trang 70 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Giải câu 3 – luyện tập (Trang 70 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Soạn bài xích – Luyện nói về văn biểu đạt
Giải câu 1 (Trang 71 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Giải câu 2 (Trang 71 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Giải câu 3 (Trang 71 SGK ngữ văn 6 tập 2)
bài 24 – SGK ngữ văn lớp 6 – Tập 2 4 bài học kinh nghiệm SGK | 28 Giải câu SGK
Expand
Mục học SGK nội dung
0% Complete 0/4 Steps
Soạn bài xích – lặt (Tố Hữu)
Giải câu 1 lượm (Tố Hữu) (Trang 77 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Giải câu 2 lặt (Tố Hữu) (Trang 77 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Giải câu 3 nhặt (Tố Hữu) (Trang 77 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Giải câu 4 lượm (Tố Hữu) (Trang 77 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Giải câu 5 lặt (Tố Hữu) (Trang 77 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Giải câu 1 luyện tập Lượm (Tố Hữu) (Trang 78 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Giải câu 2 luyện tập Lượm (Tố Hữu) (Trang 78 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Soạn bài xích – Mưa (Trần Đăng Khoa)
Giải câu 1 Mưa (Trang 81 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Giải câu 2 Mưa (Trang 81 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Giải câu 3 Mưa (Trang 81 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Giải câu 4 Mưa (Trang 82 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Giải câu 1 luyện tập Mưa (Trang 82 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Giải câu 2 luyện tập Mưa (Trang 82 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Soạn bài bác – Hoán dụ
Giải câu 1 Hoán dụ là gì (Trang 83 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Giải câu 2 Hoán dụ là gì (Trang 83 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Giải câu 3 Hoán dụ là gì (Trang 83 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Giải câu 1 những kiểu hoán dụ (Trang 84 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Giải câu 2 các kiểu hoán dụ (Trang 84 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Giải câu 3 những kiểu hoán dụ (Trang 84 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Giải câu 1 luyện tập hoán dụ (Trang 85 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Giải câu 2 rèn luyện hoán dụ (Trang 85 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Giải câu 3 luyện tập hoán dụ (Trang 85 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Soạn bài bác – Tập làm thơ tư chữ
Giải câu 1 chuẩn bị ở bên (Trang 85 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Giải câu 2 chuẩn bị ở đơn vị (Trang 85 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Giải câu 3 sẵn sàng ở nhà (Trang 86 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Giải câu 4 chuẩn bị ở nhà (Trang 86 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Giải câu 5 chuẩn bị ở bên (Trang 87 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Giải câu 1 Tập có tác dụng thơ bốn chữ bên trên lớp (Trang 87 SGK ngữ văn 6 tập 2)
bài xích 25 – SGK ngữ văn lớp 6 – Tập 2 3 bài học SGK | 22 Giải câu SGK
Expand
Mục học SGK content
0% Complete 0/3 Steps
Soạn bài bác – huyện đảo cô tô (Nguyễn Tuân)
Giải câu 1 huyện đảo cô tô (Nguyễn Tuân) (Trang 92 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Giải câu 2 đảo cô tô (Nguyễn Tuân) (Trang 92 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Giải câu 3 huyện đảo cô tô (Nguyễn Tuân) (Trang 92 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Giải câu 4 huyện đảo cô tô (Nguyễn Tuân) (Trang 92 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Giải câu 1 luyện tập Cô sơn (Nguyễn Tuân) (Trang 92 SGK ngữ văn 6 tập 2)


Xem thêm: Loạt Ảnh Nữ Sinh Ăn Mặc Phản Cảm Khi Đến Trường (2), Loạt Ảnh Nữ Sinh Ăn Mặc Phản Cảm Khi Đến Trường

Giải câu 2 rèn luyện Cô tô (Nguyễn Tuân) (Trang 92 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Soạn bài xích – những thành phần chính của câu
Giải câu 1 (Trang 93 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Giải câu 2 (Trang 93 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Giải câu 3 (Trang 93 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Giải câu 1 Vị Ngữ (Trang 94 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Giải câu 2 Vị Ngữ (Trang 94 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Giải câu 1 chủ Ngữ (Trang 94 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Giải câu 2 công ty Ngữ (Trang 94 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Giải câu 3 nhà Ngữ (Trang 94 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Giải câu 1 luyện tập (Trang 95 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Giải câu 2 luyện tập (Trang 95 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Giải câu 3 rèn luyện (Trang 95 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Soạn bài – Viết bài tập có tác dụng văn số 6 – Văn tả tín đồ
Giải đề 1 (Trang 95 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Giải đề 2 (Trang 95 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Giải đề 3 (Trang 95 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Giải đề 4 (Trang 95 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Giải đề 5 (Trang 95 SGK ngữ văn 6 tập 2)
bài xích 26 – SGK ngữ văn lớp 6 – Tập 2 3 bài học SGK | 14 Giải câu SGK Sample Mục học tập SGK
Expand
Mục học tập SGK nội dung
0% Complete 0/3 Steps
Soạn bài xích – Cây tre vn
Giải câu 1 (Trang 99 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Giải câu 2 (Trang 99 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Giải câu 3 (Trang 99 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Giải câu 4 (Trang 99 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Giải câu 1 – luyện tập (Trang 100 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Soạn bài – Câu è thuật solo
Giải câu 1 – Câu nai lưng thuật đối kháng là gì ? (Trang 101 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Giải câu 2 – Câu è thuật 1-1 là gì ? (Trang 101 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Giải câu 3 – Câu è thuật đối kháng là gì ? (Trang 101 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Giải câu 1 – luyện tập (Trang 101 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Giải câu 2 – rèn luyện (Trang 102 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Giải câu 3 – luyện tập (Trang 102 – 103 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Giải câu 4 – luyện tập (Trang 103 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Soạn bài xích – vận động ngữ văn: Thi có tác dụng thơ năm chữ
Giải câu 1 – (Trang 103 – 105 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Giải câu 2 – (Trang 105 SGK ngữ văn 6 tập 2)
bài 27 – SGK ngữ văn lớp 6 – Tập 2 3 bài học kinh nghiệm SGK | đôi mươi Giải câu SGK Sample Mục học tập SGK
Expand
Mục học tập SGK nội dung
0% Complete 0/3 Steps
Soạn bài – Lòng yêu thương nước
Giải câu 1 (Trang 108 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Giải câu 2 (Trang 108 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Giải câu 3 (Trang 108 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Giải câu 4 (Trang 109 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Giải câu 1 – luyện tập (Trang 109 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Soạn bài – Lao xao
Giải câu 1 (Trang 113 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Giải câu 2 (Trang 113 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Giải câu 3 (Trang 113 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Giải câu 4 (Trang 113 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Giải câu 1 – rèn luyện (Trang 114 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Soạn bài bác – Câu è thuật đối chọi có từ LÀ
Giải câu 1 – Đặc điểm của câu trần thuật 1-1 có trường đoản cú LÀ (Trang 114 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Giải câu 2 – Đặc điểm của câu nai lưng thuật đối chọi có từ LÀ (Trang 114 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Giải câu 3 – Đặc điểm của câu nai lưng thuật 1-1 có trường đoản cú LÀ (Trang 114 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Giải câu 1 – những kiểu câu trần thuật solo có từ LÀ (Trang 115 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Giải câu 2 – những kiểu câu nai lưng thuật đối kháng có từ LÀ (Trang 115 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Giải câu 3 – các kiểu câu trần thuật đối kháng có trường đoản cú LÀ (Trang 115 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Giải câu 4 – những kiểu câu trần thuật 1-1 có tự LÀ (Trang 115 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Giải câu 1 – luyện tập (Trang 115 – 116 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Giải câu 2 – rèn luyện (Trang 116 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Giải câu 3 – luyện tập (Trang 116 SGK ngữ văn 6 tập 2)
bài xích 28 – SGK ngữ văn lớp 6 – Tập 2 4 bài học kinh nghiệm SGK | 20 Giải câu SGK Sample Mục học SGK
Expand
Mục học tập SGK nội dung
0% Complete 0/4 Steps
Soạn bài – Ôn tập truyện và kí
Giải câu 1 (Trang 117 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Giải câu 2 (Trang 117 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Giải câu 3 (Trang 117 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Giải câu 4 (Trang 117 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Soạn bài bác – Câu trần thuật đơn không có từ LÀ
Giải câu 1 (Trang 118 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Giải câu 2 (Trang 119 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Giải câu 3 (Trang 119 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Giải câu 1 – Câu diễn tả và câu trường thọ (Trang 119 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Giải câu 2 – Câu diễn tả và câu vĩnh cửu (Trang 119 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Giải câu 1 – rèn luyện (Trang 120 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Giải câu 2 – luyện tập (Trang 120 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Giải câu 3 – rèn luyện (Trang 120 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Soạn bài – Ôn tập văn biểu đạt
Giải câu 1 (Trang 120 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Giải câu 2 (Trang 120 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Giải câu 3 (Trang 121 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Giải câu 4 (Trang 121 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Soạn bài – Viết bài tập làm cho văn số 7 – Văn biểu đạt sáng chế tạo
Giải đề 1 (Trang 122 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Giải đề 2 (Trang 122 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Giải đề 3 (Trang 122 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Giải đề 4 (Trang 122 SGK ngữ văn 6 tập 2)
bài bác 29 – SGK ngữ văn lớp 6 – Tập 2 3 bài học kinh nghiệm SGK | 18 Giải câu SGK Sample Mục học SGK
Expand
Mục học SGK nội dung
0% Complete 0/3 Steps
Soạn bài – Cầu quận long biên – bệnh nhân lịch sử hào hùng
Giải câu 1 (Trang 127 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Giải câu 2 (Trang 127 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Giải câu 3 (Trang 127 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Giải câu 4 (Trang 127 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Giải thắc mắc – luyện tập (Trang 128 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Soạn bài bác – chữa lỗi về chủ ngữ với vị ngữ
Giải câu 1 – Câu thiếu công ty ngữ (Trang 129 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Giải câu 2 – Câu thiếu công ty ngữ (Trang 129 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Giải câu 1 – Câu thiếu hụt vị ngữ (Trang 129 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Giải câu 2 – Câu thiếu thốn vị ngữ (Trang 129 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Giải câu 1 – luyện tập (Trang 129 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Giải câu 2 – rèn luyện (Trang 130 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Giải câu 3 – luyện tập (Trang 130 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Giải câu 4 – luyện tập (Trang 130 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Giải câu 5 – rèn luyện (Trang 130 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Soạn bài xích – Viết đối kháng
Giải câu 1 – lúc nào cần viết đơn? (Trang 131 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Giải câu 2 – khi nào cần viết đơn? (Trang 131 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Giải câu 1 (Trang 131 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Giải câu 2 (Trang 133 SGK ngữ văn 6 tập 2)
bài 30 – SGK ngữ văn lớp 6 – Tập 2 3 bài học SGK | 18 Giải câu SGK Sample Mục học tập SGK
Expand
Mục học SGK nội dung
0% Complete 0/3 Steps
Soạn bài – Bức thư của thủ lĩnh da đỏ
Giải câu 1 (Trang 139 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Giải câu 2 (Trang 139 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Giải câu 3 (Trang 140 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Giải câu 4 (Trang 140 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Giải câu 5* (Trang 140 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Giải câu luyện tập (Trang 140 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Soạn bài bác – chữa trị lỗi về nhà ngữ cùng vị ngữ (tiếp theo)
Giải thắc mắc – Câu thiếu cả chủ ngữ lẫn vị ngữ (Trang 141 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Giải câu 1 – (Trang 141 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Giải câu 2 – (Trang 141 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Giải câu 1 – luyện tập (Trang 141 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Giải câu 2 – luyện tập (Trang 142 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Giải câu 3 – rèn luyện (Trang 142 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Giải câu 4 – rèn luyện (Trang 142 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Soạn bài bác – luyện tập cách viết đối kháng và sửa lỗi
Giải câu 1 – các lỗi hay mắc khi viết solo (Trang 142 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Giải câu 2 – những lỗi hay mắc lúc viết đơn (Trang 143 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Giải câu 3 – các lỗi hay mắc khi viết đối kháng (Trang 143 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Giải câu 1 – rèn luyện (Trang 144 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Giải câu 2 – luyện tập (Trang 144 SGK ngữ văn 6 tập 2)
bài 31 – SGK ngữ văn lớp 6 – Tập 2 2 bài học SGK | 15 Giải câu SGK Sample Mục học tập SGK
Expand
Mục học SGK content
0% Complete 0/2 Steps
Soạn bài bác – Động Phong Nha
Giải câu 1 (Trang 148 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Giải câu 2 (Trang 148 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Giải câu 3 (Trang 148 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Giải câu 4 (Trang 148 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Giải câu 5 (Trang 148 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Giải câu luyện tập (Trang 149 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Soạn bài bác – Ôn tập về lốt câu (dấu chấm, dấu chấm hỏi, vết chấm than)
Giải câu 1 – công dụng (Trang 149 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Giải câu 2 – chức năng (Trang 149 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Giải câu 1 – Chữa một vài lỗi thường gặp (Trang 150 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Giải câu 2 – Chữa một vài lỗi thường gặp (Trang 151 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Giải câu 1 – rèn luyện (Trang 151 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Giải câu 2 – luyện tập (Trang 151 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Giải câu 3 – luyện tập (Trang 152 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Giải câu 4 – rèn luyện (Trang 152 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Giải câu 5 – rèn luyện (Trang 152 SGK ngữ văn 6 tập 2)
bài bác 32 – SGK ngữ văn lớp 6 – Tập 2 3 bài học kinh nghiệm SGK | 27 Giải câu SGK Sample Mục học SGK
Expand
Mục học tập SGK content
0% Complete 0/3 Steps
Soạn bài bác – Tổng kết phần văn
Giải câu 1 (Trang 154 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Giải câu 2 (Trang 154 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Giải câu 3 (Trang 154 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Giải câu 4 (Trang 154 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Giải câu 5 (Trang 154 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Giải câu 6 (Trang 154 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Giải câu 7 (Trang 154 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Soạn bài xích – Tổng kết phần tập làm cho văn
Giải câu 1 – các loại văn bạn dạng và đông đảo phương thức diễn tả đã học (Trang 155 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Giải câu 2 – các loại văn bản và số đông phương thức biểu đạt đã học tập (Trang 155 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Giải câu 3 – những loại văn bản và đều phương thức miêu tả đã học tập (Trang 155 – 156 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Giải câu 1 – Đặc điểm và bí quyết làm (Trang 156 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Giải câu 2 – Đặc điểm và phương pháp làm (Trang 156 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Giải câu 3 – Đặc điểm và phương pháp làm (Trang 157 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Giải câu 4 – Đặc điểm và biện pháp làm (Trang 157 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Giải câu 5 – Đặc điểm và giải pháp làm (Trang 157 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Giải câu 6 – Đặc điểm và cách làm (Trang 157 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Giải câu 7 – Đặc điểm và bí quyết làm (Trang 157 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Giải câu 1 – luyện tập (Trang 157 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Giải câu 2 – rèn luyện (Trang 157 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Giải câu 3 – luyện tập (Trang 157 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Soạn bài bác – Ôn tập về lốt câu (dấu phẩy)
Giải câu 1 – tác dụng (Trang 157 – 158 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Giải câu 2 – chức năng (Trang 158 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Giải câu 1 – Chữa một số trong những lỗi hay gặp (Trang 158 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Giải câu 1 – Luyện tập (Trang 159 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Giải câu 2 – Luyện tập (Trang 159 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Giải câu 3 – Luyện tập (Trang 159 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Giải câu 4 – Luyện tập (Trang 159 SGK ngữ văn 6 tập 2)
bài xích 33 – SGK ngữ văn lớp 6 – Tập 2 2 bài học SGK | 6 Giải câu SGK Sample Mục học SGK
Expand
Mục học tập SGK nội dung
0% Complete 0/2 Steps
Soạn bài bác – công tác địa phương (phần Văn cùng Tập làm văn)
Giải câu 1 – chuẩn bị ở đơn vị (Trang 161 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Giải câu 2 – chuẩn bị ở bên (Trang 161 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Giải câu 3 – chuẩn bị ở đơn vị (Trang 161 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Giải câu 4 – sẵn sàng ở công ty (Trang 161 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Soạn bài bác – Ôn tập tổng hợp chuẩn bị cho bài xích kiểm tra tổng hợp thời điểm cuối năm
Giải thắc mắc phần I – Trắc nghiệm (Trang 164 – 166 SGK ngữ văn 6 tập 2)
Giải thắc mắc phần II – từ luận (Trang 166 SGK ngữ văn 6 tập 2)


Xem thêm: Dấu Ngoặc Đơn Và Dấu Hai Chấm (Chi Tiết), Soạn Bài Dấu Ngoặc Đơn Và Dấu Hai Chấm

About The Author
Quỳnh Anh More from this author

Học giỏi xinh đẹp! Thích share kiến thức, Là fan đưa bài xích rất tâm huyết rất muốn được sự ủng hộ và share của những bạn!