Giải bài tập gdcd 9 bài 11

  -  

Thanh niên là những thế hệ tiếp theo nối bước cha ông xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Trong bối cảnh ngày nay, khi hòa bình lặp lại, thanh niên có nhiệm vụ cao cả trong sự nghiệp xây dựng đất nước theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Cụ thể như thế nào, chúng ta cùng đến với bài học ngay dưới đây.
Bạn đang xem: Giải bài tập gdcd 9 bài 11

*

A.Kiến thức trọng tâm

I.Đặt vấn đề

Gợi ý trả lời câu hỏi:

a)Hãy nêu vai trò, vị trí của thanh niên trong sự nghiệp CNH, HĐH đất nước qua bài phát biểu của đỗng chí Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh ?

Vai trò và vị trí của thanh niên:

Thanh niên đảm đương trách nhiệm của lịch sử, mỗi người vươn lên tự rèn luyện.Là lực lượng lòng cốt khơi dậy hào khí Việt Nam và lòng tự hào dân tộc.Quyết tâm xoá tình trạng nước nghèo và kém phát triển.Thực hiện thắng lợi CNH, HĐH

b)Tại sao đồng chí Tổng Bí Thư lại cho rằng: Thực hiện mục tiêu CNH, HĐH đất nước là "trách nhiệm vẻ vang và cũng là thời cơ rất to lớn." của thế hệ trẻ thanh niên ngày nay?

Thực hiện mục tiêu CNH, HĐH đất nước là "Trách nhiệm vẻ vang và cũng là thời cơ to lớn." của thế hệ thanh niên ngày nay vì:ý nghĩa cuộc sống mỗi người là tự vươn lên, gắn với xã hội, quan tâm tới mọi người, nhân dân và tổ quốc.Là mục tiêu phấn đấu cảu thế hệ trẻ trở thành lực lượng xung kích.Vai trò cống hiến của trẻ cho đất nước

c)Để thực hiện tốt trách nhiệm của thế hệ trẻ trong giai đoạn cách mạng hiện nay, đồng chí Tổng Bí thư đòi hỏi thanh niên phải học tập, phải rèn luyện những gì và như thế nào?

Trách nhiệm của thế hệ trẻ trong giai đoạn hiện nay:

Lao động, học tập vươn lên chiếm lĩnh đỉnh cao văn hoá- khoa học.Kế thừa và phát huy truyền thống văn hoá dân tộc, có lòng yêu nước nồng nàn.Sống tình nghĩa thuỷ chung với gia đình, bạn bè, biết ơn người có công, thương người nghèo khó.

II.

Xem thêm: Cách Tính Thể Tích Hình Trụ, Có Ví Dụ Minh Họa, Cách Tính Thể Tích Hình TrụXem thêm: Cách Phân Biệt Must Và Have To Dễ Hiểu Nhất, Cách Phân Biệt Must Và Have To Đơn Giản

Nội dung bài học

1. Công nghiệp hoá, hiện đại hoá

2. ý nghĩa của công nghiệp hoá, hiện đại hoá

Tạo tiền đề phát triển mọi mặt: Kinh tế, xã hội, con ngườiLà nhiệm vụ trung tâm của cả thời kì quá độ nên chủ nghĩa xã hội.Để thực hiện lý tưởng " dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ , văn minh"

3. Trách nhiệm của thanh niên trong sự nghiệp CNH, HĐH đất nước

Ra sức học tập văn hoá, khoa học kĩ thuật, tu dưỡng đạo đức, tư tưởng chính trị; Rèn luyện sức khoẻ và các kĩ năng, phát triển năng lực.Tham gia lao động sản xuất, hoạt động chính trị - xã hội để bảo vệ và phát triển đất nước.Thanh niên phải là lực lượng nòng cốt, lực lượng xung kích trong sự nghiệp đó.