VỞ BÀI TẬP TIẾNG ANH LỚP 6

  -  

Giải sách bài xích tập giờ Anh lớp 6 Tập 1

Trọn bộ lời giải sách bài xích tập giờ Anh lớp 6 Tập 1 cuốn sách Kết nối tri thức chi tiết được biên soạn bám sát chương trình sách bài xích tập giờ đồng hồ Anh 6 (Global Success 6) giúp học viên làm bài tập về nhà trong SBT giờ Anh 6 thuận lợi hơn.

*

Unit 1: My new school

Unit 2: My house

Unit 3: My friends

Test yourself 1

Unit 4: My neighbourhood

Unit 5: Natural wonders of Vietnam

Unit 6: Our Tet holiday

Test yourself 2

Sách bài bác tập giờ Anh lớp 6 Unit 1: My new school

A. Pronunciation

Exercise 1. Find the word which has a different sound in the part underlined. Say the words aloud. (Hãy kiếm tìm từ bao gồm phần gạch ốp chân được phát âm khác. Đọc to những từ)

1. A. Study B. Lunch C. Subject D. Computer

2. A. Calculator B. Classmate C. Fast D. Father

3. A. School B. Teaching C. Chess D. Chalk

4. A. Smart B. Sharpener C. Grammar D. Star

5. A.


Bạn đang xem: Vở bài tập tiếng anh lớp 6


Xem thêm: Download Miễn Phí Tư Duy Nhanh Và Chậm Pdf, Tư Duy Nhanh Và Chậm


Xem thêm: Cảm Nghĩ Về Sông Núi Nước Nam, Phát Biểu Cảm Nghĩ Về Bài Thơ Sông Núi Nước Nam


Compass B. Homework C. Someone D. Wonderful

Đáp án cùng giải thích:

1. Đáp án D

Các câu trả lời A, B, C vạc âm là /ʌ/, đáp án D phân phát âm là /ju:/

2. Đáp án A

Các lời giải B, C, D vạc âm là /ɑː/, câu trả lời A phạt âm là /æ/

3. Đáp án A

Các lời giải B, C, D phát âm là /tʃ/, lời giải A vạc âm là /k/

4. Đáp án C

Các lời giải A, B, D vạc âm là /ɑː/, lời giải C phát âm là /ə/

5. Đáp án B

Các giải đáp A, C, D phạt âm là /ʌ/, đáp án B vạc âm là /əʊ/

Exercise 2. Give the names of the following. Then read the words abloud (The first letter(s) of each word is/ are given) (Hãy đưa ra tên những vật sau. Tiếp nối đọc to những từ. Kí từ đầu tiên của từng từ sẽ được mang lại sẵn)

*

Đáp án:

1. Compass (cái com-pa)

2. điện thoại cảm ứng thông minh (điện thoại thông minh)

3. Star (ngôi sao)

4. Rubber (cái tẩy)

5. Carton (thùng cát-tông)

6. Monday (thứ Hai)

Sách bài tập tiếng Anh lớp 6 Unit 2: My house

A. Pronunciation

Exercise 1. Match the words which have the final “s” with the appropriate sound /s/ or /z/ (Hãy nối những từ xong với “s” với âm phù hợp /s/ hoặc /z/)

*

Đáp án:

1. /z/

2. /s/

3. /z/

4. /s/

5. /z/

6. /s/

Exercise 2. In each column write three words with the final “s” pronounced /s/ or /z/ (Trong từng cột, hãy viết 3 từ với tận thuộc là “s” được phát âm /s/ hoặc /z/)