Giá Trị Tích Số Ion Của Nước Phụ Thuộc Vào

  -  

Với giải bài 3.1 trang 5 sbt hóa học lớp 11 được biên soạn lời giải chi tiết sẽ giúp học viên biết phương pháp làm bài xích tập môn Hóa 11. Mời các bạn đón xem:


Giải SBT Hoá 11 Bài 3: Sự điện li của nước. PH. Chất chỉ thị axit – bazơ

Bài 3.1 trang 5 Sách bài xích tập hóa học lớp 11: Giá trị tích số ion của nước phụ thuộc vào:

A. Áp suất.

Bạn đang xem: Giá trị tích số ion của nước phụ thuộc vào

B. Nhiệt độ độ.

C. Sự xuất hiện của axit hoà tan.


D. Sự xuất hiện của bazơ hoà tan.

Lời giải:

Đáp án B

Giá trị tích số ion của nước phụ thuộc vào vào nhiệt độ độ.

Bài 3.2 trang 5 sbt Hóa 11: Hoà rã một axit vào nước ở 25oC, hiệu quả là...

Bài 3.3 trang 5 sbt Hóa 11: dung dịch của một bazơ sinh hoạt 25oC có:...

Xem thêm: File Trình Ký Tại Fahasa - Tổng Hợp Sản Phẩm Bìa Trình Ký Tại Fahasa

Bài 3.4 trang 5 sbt Hóa 11: cho những dung dịch K2CO3, KCl, CH3COONa, NH4Cl, NaHSO4, Na2S....

Bài 3.5 trang 5 sbt Hóa 11: Tích số ion của nước ở một số nhiệt độ như sau:...

Bài 3.6 trang 5 sbt Hóa 11: Dùng những số liệu ở bài xích tập 3.5, hãy khẳng định môi ngôi trường axit, trung tính, kiềm ngơi nghỉ 20oC với 30oC nhờ vào nồng độ H+...


Quảng cáo


Bài 3.7 trang 6 sbt Hóa 11: Nước nguyên chất ở 25oC gồm nồng độ H+bằng 1.10-7mol/l. Hỏi có bao nhiêu xác suất phân tử H2O phân li ra ion...

Bài 3.8 trang 6 sbt Hóa 11: gồm 250 ml hỗn hợp HCl 0,4M. Hỏi yêu cầu thêm từng nào nước vào dung dịch này để được dung dịch gồm pH = 1,00?...

Bài 3.9 trang 6 sbt Hóa 11: Cần từng nào gam NaOH nhằm pha chế 250 ml dung dịch tất cả pH = 10?...

Xem thêm: Top 6 Mẫu Tóm Tắt: Truyện An Dương Vương Và Mị Châu, Trọng Thủy

Bài 3.10 trang 6 sbt Hóa 11: Chỉ cần sử dụng thuốc thử phenolphtalein, hãy trình bày cách phân biệt bố dung dịch cùng nồng độ mol sau: KOH, HNO3và H2SO4...

Lý thuyết Sự năng lượng điện li của nước. PH. Chất chỉ thị axit – bazơ

Trắc nghiệm Sự điện li của nước. PH. Chất thông tư axit-bazơ bao gồm đáp án


Tham khảo các loạt bài bác Hóa học 11 khác:


Bài viết cùng lớp mới nhất

1 596 lượt xem
Trang trước
Chia sẻ
Trang sau

*

ra mắt
links
cơ chế
kết nối
nội dung bài viết mới tốt nhất
Tổng hợp kiến thức và kỹ năng
tuyển chọn sinh
Lớp 12
Lớp 11
Lớp 10
Lớp 9
Lớp 8
Lớp 7
Lớp 6
Lớp 5
Lớp 4
Lớp 3
Lớp 2
Lớp 1
thắc mắc mới tốt nhất
Thi demo THPT nước nhà
Đánh giá năng lượng
Lớp 12
Lớp 11
Lớp 10
Lớp 9
Lớp 8
Lớp 7
Lớp 6
Lớp 5
Lớp 4
Lớp 3
Lớp 2
Lớp 1