Writing Unit 5: Higher Education Giáo Dục Đại Học

  -  

Hướng dẫn giải bài tập Tiếng Anh lớp 12 Unit 5: Writing trang 58 ngắn gọn, chi tiết giúp học sinh dễ dàng soạn Tiếng Anh 12.

Bạn đang xem: Writing unit 5: higher education giáo dục đại học


Tiếng Anh 12 Unit 5: Writing trang 58

(trang 58 tiếng Anh lớp 12)

You want to apply for an undergraduate programme in a university in England. Write a letter of request (about 150 words) to UCAS to ask for the information about the admission requirements to the university, using the information in the Reading and Speaking sections on page 52 &56. You may follow the outline below (Bạn muốn nộp đơn xin học đại học ở Anh. Hãy viết một lá thư (khoảng 150 từ) đến tổ chức UCAS để hỏi thông tin về các yêu cầu cần thiết để xin nhập học, sử dụng thông tin trong phần Reading và Speaking ở trang 52 & 56. Bạn có thể theo dàn bài dưới đây.)

Hướng dẫn dịch:

Mở đầu: Trình bày lý do bạn viết thư, mối quan tâm của bạn đến việc học tập đại học ở nước Anh (đề cập đến tên chương trình/các trường đại học/ ...)

Lời yêu cầu:

- Đưa ra những thông tin bạn muốn họ cung cấp: học phí, chỗ ở, các kì thi, ...

- Nói rằng bạn sẽ rất vui lòng cung cấp thêm thông tin về chính bản thân bạn như trình độ tiếng Anh và bảng điểm học tập phổ thông, ...

Lời kết: Kết thư với lời lẽ lịch sự.

Gợi ý:

30/20 Ho Tung Mau

Hanoi, Vietnam

October 21th, 2022

Dear Sir/Madam,

I"ve read a lot about tertiary study in the UK and very impressed by the reputation of many famous university there. Now I am in the last year of the high school and will finish secondary education in 3 months. I am very much interested in an undergraduate course on language in Bermingham University. Could you please send me some information about the admission requirements, tuition fee, accommodation and details of the course? I am ready to supply any information about myself if necessary.

I look forward to hearing from you soon.

Xem thêm: Tìm Hiểu 1235 Em Có Đánh Rơi Nhịp Nào Không, Mình Yêu Nhau Đi

Yours faithfully,

Nguyen Hai Ha

Hướng dẫn dịch:

30/20 Hồ Tùng Mậu

Hà Nội, Việt Nam

Ngày 21 tháng 10 năm 2022

Thưa ông / bà,

Tôi đã đọc rất nhiều về du học bậc đại học ở Vương quốc Anh và rất ấn tượng về danh tiếng của nhiều trường đại học nổi tiếng ở đó. Bây giờ tôi đang học năm cuối cấp 3 và 3 tháng nữa sẽ học xong cấp 2. Tôi rất quan tâm đến một khóa học đại học về ngôn ngữ ở Đại học Bermingham. Ông/ Bà vui lòng gửi cho tôi một số thông tin về điều kiện nhập học, học phí, chỗ ở và thông tin chi tiết về khóa học được không ạ? Tôi sẵn sàng cung cấp bất kỳ thông tin nào về bản thân nếu cần thiết.

Tôi mong sớm nhận được hồi âm từ ông/ bà.

Trân trọng,

Nguyễn Hải Hà

Unit 5: Reading (trang 52, 53, 54): Work in pairs. Ask and answer the questions...

Unit 5: Speaking (trang 55, 56): Below are the admission requirements for tertiary institutions in some countries...

Xem thêm: Trùng Kiết Lị Có Hại Như Thế Nào Với Sức Khoẻ Con Người ? Tra Cứu & Tìm Kiếm Đáp Án Của Câu Hỏi

Unit 5: Listening (trang 56, 57): Work in pairs. Talk about the problems you may have when studying in a new school...