Reading, Writing, And Speaking: Preparing For The Unit 2 Assessment

  -  

1. Which of the following activities vị you think teenagers should or shouldn’t bởi vì to live green? Put a tick (✓) in the appropriate column. 2. The table below presents the reasons why teenagers should or shouldn’t do the activities in 1. Work in pairs & match them with the activities. 3. Work in groups. Discuss and present your ideas about what you should or shouldn’t do to live green.

Bạn đang xem: Reading, writing, and speaking: preparing for the unit 2 assessment


Tổng phù hợp đề thi giữa kì 2 lớp 10 toàn bộ các môn - liên kết tri thức

Toán - Văn - Anh - Lí - Hóa - Sinh


Living green (Sống xanh)

1. Which of the following activities vì chưng you think teenagers should or shouldn’t vày to live green? Put a tick (✓) in the appropriate column.

(Bạn nghĩ về thanh thiếu thốn niên đề xuất hoặc cấm kị những vận động nào dưới đây để sinh sống xanh? Đánh lốt (✓) vào cột phù hợp hợp.)


Activities

Should

Shouldn’t

1. Leaving your appliances on when not in use

  

2. Recycling your used items

  

3. Using plastic bags when shopping

  

4. Buying organic food

  

5. Dropping litter in the street

  

6. Planting trees

  

Lời giải bỏ ra tiết:

*
There are many things that we should or shouldn’t bởi to live green. We should plant more trees because they provide shade and fresh air. We shouldn’t leave our appliances on when not in use as this wastes electricity and creates dangerous situations.

Xem thêm: Tổng Hợp Những Hình Ảnh Sex Bú Liếm Lồn Đẹp Nhất, Anh Liem Lon Me Vo Sex Videos

(Có tương đối nhiều điều mà bọn họ nên làm cho hoặc không nên làm để sống xanh. Bọn họ nên trồng các cây xanh hơn do chúng mang đến bóng mát và không khí vào lành. Chúng ta không nên để các thiết bị của mình bật khi không sử dụng vì điều này gây tiêu tốn lãng phí điện và gây nên các tình huống nguy hiểm.)


từ vựng

1.

*
& polluted." translate_example1="Điều này khiến cho đường phố trở nên dơ dáy và ô nhiễm." type="lghaudio" />

3.

Xem thêm: 5 - Kiếm Ma Độc Cô Cầu Bại

*
electricity và creates dangerous situations." translate_example1="Điều này gây tiêu tốn lãng phí điện và tạo thành những trường hợp nguy hiểm." type="lghaudio" />

4.

*
& fresh air." translate_example1="Cây hỗ trợ bóng râm cùng không khí vào lành." type="lghaudio" />