Dung dịch x chứa các ion fe3+ so42- nh4+ cl-

  -  

Dung dịch X chứa những ion: Fe3+ ; SO42 ; NH4+; Cl−. Chia hỗn hợp thành 2 phần bởi nhau:

- Phần 1: Cho tính năng cùng với lượng dư dung dịch NaOH , đun nóng nhận được 0,672 lít khí nghỉ ngơi đktc cùng 1,07 gam kết tủa.

Bạn đang xem: Dung dịch x chứa các ion fe3+ so42- nh4+ cl-

- Phần 2: Tác dụng với lượng dư dung dịch BaCl2 thu được 4,66 gam kết tủa.

Tổng cân nặng các muối khan nhận được lúc cô cạn hỗn hợp X là (quá trình cô cạn chỉ gồm nước bay hơi)


- Tính số mol (NH_4^ + , ext n_Fe^3 + , ext n_SO_4^2 - )

(n_NH_4^ + = n_NH_3, ext n_Fe^3 + = n_Fe(OH)_3, ext n_SO_4^2 - = n_BaSO_4)

- Tính số mol Cl-

Bảo toàn năng lượng điện tích: $3.n_Fe^3 + + ext 1.n_NH_4^ + = ext 2.n_SO_4^2 - + ext 1.n_Cl^ - $ 

=> nCl-

- Tính trọng lượng phần 1:

Bảo toàn trọng lượng trong một phần

$m_Fe^3 + + ext extm_NH_4^ + ext + extm_SO_4^2 - + ext extm_Cl^ - $

=> cô cạn dung dịch X thu được: mmuối = 2.m phần 1


Phản ứng Bàn bạc ion trong dung dịch --- Xem bỏ ra tiết

Xem lời giải


Lời giải của GV vanphongphamsg.vn


- Phần 1: nNH3 = 0,03 mol; nFe(OH)3 = 0,01 mol => nFe3+ = 0,01 mol

NH4+ + OH- → NH3 + H2O

nNH4+ = nNH3 = 0,03 mol

Phần 2: nBaSO4 = 0,02 mol => nSO4 = 0,02 mol

- Bảo toàn điện tích: $3.n_Fe^3 + + ext 1.n_NH_4^ + = ext 2.n_SO_4^2 - + ext 1.n_Cl^ - $ 

=> 3.0,01 + 1.0,03 = 2.0,02 + nCl- => nCl- = 0,02 mol

- Bảo toàn cân nặng (trong 1 phần)

$m_Fe^3 + + ext extm_NH_4^ + ext + extm_SO_4^2 - + ext extm_Cl^ - = 0,01.56 + 0,03.18 + 0,02.96 + 0,02.35,5 = 3,73,,gam$

=> cô cạn hỗn hợp X thu được: mmuối bột = 2.3,73 = 7,46 gam


Đáp án đề xuất lựa chọn là: c


...

các bài tập luyện gồm liên quan


các bài tập luyện làm phản ứng hội đàm ion vào hỗn hợp Luyện Ngay
*
*
*
*
*
*
*
*

Câu hỏi liên quan


Dãy tất cả những chất rất có thể thuộc trường tồn vào một dung dịch:


Trong một dung dịch rất có thể cùng trường tồn những ion sau:


Dãy bao gồm các ion tất yêu cùng trường tồn trong một hỗn hợp là


Cho các làm phản ứng hoá học tập sau:

(1) (NH4)2SO4+ BaCl2 (2) CuSO4+ Ba(NO3)2

(3) Na2SO4+ BaCl2 (4) H2SO4+ BaSO3

(5) (NH4)2SO4+ Ba(OH)2 (6) Fe2(SO4)3+ Ba(NO3)2

Các làm phản ứng đều phải sở hữu thuộc pmùi hương trình ion rút ít gọn gàng là


Cho 0,1 mol Ca2+ và x mol NO3− cùng sống thọ trong một dung dịch. Giá trị của x là:


Một dung dịch chứa 0,01 mol Mg2+, 0,03 mol Na+, x mol Cl- cùng y molPO43−. Tổng khối lượng các muối chảy tất cả trong dung dịch là 2,59 gam. Giá trị của x và y theo lần lượt là:


Dựa vào định điều khoản bảo toàn điện tích cho biết thêm hỗn hợp nào sau đây không thể tồn tại ?


Dung dịch Y đựng Ca2+ 0,1 mol; Mg2+ 0,3 mol; Cl− 0,4 mol; HCO3− y mol. Cô cạn dung dịch ta nhận được m gam muối bột khan. Giá trị của m là:


Cho hỗn hợp X gồm x mol FeS2 và 0,025 mol Cu2S tác dụng vừa đủ với HNO3 loãng, đun nóng thu được dung dịch chỉ chứa muối sunfat của các klặng loại và giải pchờ khí NO duy nhất. Giá trị của x là :


Dụng dịch X có chứa 5 ion: Mg2+, Ba2+, Ca2+; 0,125 mol Cl- và 0,25 mol NO3-. Thêm dần V lít dung dịch Na2CO3 1M vào X đến Lúc thu được lượng kết tủa lớn nhất. Giá trị của V là:


Hoà chảy trọn vẹn 16 gam các thành phần hỗn hợp X có Mg cùng Fe bởi hỗn hợp HCl 3M. Kết thúc thí nghiệm thu được hỗn hợp Y với 8,96 lkhông nhiều khí H2 (đktc). Để kết tủa phản ứng hoàn toàn với hỗn hợp Y yêu cầu trọn vẹn 300 ml NaOH 2M. Thể tích dung dịch HCl đã cần sử dụng là:


Chia hỗn hợp X gồm 2 kim loại có hóa trị ko biến thành 2 phần bằng nhau.

Phần 1: Hòa rã trọn vẹn bằng dung dịch HCl dư thu được 1,792 lít H2 (đktc).

Phần 2: Nung trong ko khí dư, thu được 2,84 gam hỗn hợp rắn chỉ gồm các oxit.

Khối lượng hỗn hợp X là:


Trộn hỗn hợp chứa Ba2+ ; OH− 0,06 mol cùng Na+ 0,02 mol với hỗn hợp HCO3− 0,04 mol; CO32− 0,03 mol cùng Na+. Khối hận lượng kết tủa chiếm được sau thời điểm trộn là:


Dung dịch X đựng 0,025 mol CO32-; 0,1 mol Na+ ; 0,25 mol NH4+ và 0,3 mol Cl−. Cho 270 ml dung dịch Ba(OH)2 0,2 M vào với đun vơi (giả sử H2O cất cánh tương đối ko đáng kể).Tổng cân nặng hỗn hợp X với hỗn hợp Ba(OH)2 sau quy trình phản bội ứng sụt giảm là:


Dung dịch X đựng các ion: Fe3+ ; SO42 ; NH4+; Cl−. Chia hỗn hợp thành 2 phần bằng nhau:

- Phần 1: Cho chức năng cùng với lượng dư dung dịch NaOH , đun nóng thu được 0,672 lít khí sinh sống đktc với 1,07 gam kết tủa.

- Phần 2: Tác dụng với lượng dư hỗn hợp BaCl2 nhận được 4,66 gam kết tủa.

Tổng trọng lượng các muối hạt khan nhận được Lúc cô cạn hỗn hợp X là (quá trình cô cạn chỉ tất cả nước cất cánh hơi)


Cho 22,4 gam hỗn hợp Na2CO3, K2CO3 tác dụng trọn vẹn cùng với hỗn hợp BaCl2. Sau bội phản ứng thu được 39,4 gam kết tủa. Lọc tách kết tủa, cô cạn hỗn hợp thì thu được từng nào gam muối bột clorua khan?


Cho hỗn hợp X gồm x mol FeS2 và y mol Cu2S tác dụng vừa đủ với HNO3 loãng, đun nóng thu được dung dịch chỉ chứa muối sunfat của các kyên loại. Và giải pchờ khí NO duy nhất. Mối liện hệ giữa x với y là:


Dung dịch B đựng tía ion K+; Na+; PO43-. 1 lkhông nhiều dung dịch B công dụng cùng với CaCl2 dư thu được 31 gam kết tủa. Mặt không giống nếu như cô cạn 1 lít hỗn hợp B thu được 37,6 gam chất rắn khan. Nồng độ của 3 ion K+; Na+; PO43- theo thứ tự là:


Phản ứng nào sau đây chưa phải là phản bội ứng trao đổi?


Cặp hóa học như thế nào sau đây không thể tồn tại trong một dung dịch?


Phản ứng hiệp thương ion trong hỗn hợp các chất năng lượng điện li chỉ xẩy ra khi


Phương thơm trình ion rút gọn của phản nghịch ứng mang lại biết


Ion (CO_3^2 - ) thuộc lâu dài với những ion sau vào một dung dịch:


Trong các cặp hóa học mang đến tiếp sau đây, cặp chất làm sao có thể cùng trường thọ trong một dung dịch?


Trong những dung dịch: HNO3, NaCl, Na2SO4, Ca(OH)2, KHSO4, Mg(NO3)2, tất cả từng nào hóa học chức năng được với dung dịch Ba(HCO3)2?


Trộn các cặp hỗn hợp những hóa học sau với nhau:

1) NaHSO4 + NaHSO3 2) Na3PO4 + K2SO4

3) AgNO3 + Fe(NO3)2 4) C6H5ONa + H2O

5) CuS + HNO3 6) BaHPO4 + H3PO4

7) NH4­Cl + NaNO2 (đun nóng) 8) Ca(HCO3)2 + NaOH

9) NaOH + Al(OH)3 10) MgSO4 + HCl.

Xem thêm: Tập 7 Viên Ngọc Rồng Siêu Cấp Tập 73 Vietsub Hd, 7 Viên Ngọc Rồng Siêu Cấp 2016 Tập 73

Số phản bội ứng xẩy ra là


Cho dãy các chất: H2SO4,KOH, Ca(NO3)2, SO3, NaHSO4, Na2SO3, K2SO4. Số hóa học vào dãy tạo thành thành kết tủa Lúc làm phản ứng với hỗn hợp BaCl2 là


Phương thơm trình phân tử: BaHPO4 + H2SO4 →BaSO4 ↓+ H3PO4 tương xứng cùng với phương trình ion thu gọn như thế nào sau đây?


Dung dịch NaHSO4 tính năng được với tất cá các chất gồm trong đội nào sau đây?


Cho sơ đồ gia dụng sau: X + Y → CaCO3 + BaCO3 + H2O

X,Y hoàn toàn có thể là


Phản ứng điều đình ion trong hỗn hợp các chất năng lượng điện li chỉ xẩy ra khi


Dung dịch nào dưới đây không tính năng cùng với hỗn hợp HCl loãng?


Một dung dịch chứa x mol Na+, y mol Ca2+, z mol HCO3-, t mol Cl-. Hệ thức quan hệ giữa x, y , z, t được khẳng định là:


Thể tích (ml) của hỗn hợp NaOH 0,3M bắt buộc để hòa hợp 3 lít dung dịch HCl 0,01M là


Cặp chất nào tiếp sau đây tác dụng cùng nhau tạo nên thành phầm hồ hết là chất khí?


Phương trình hóa học như thế nào viết sai so với phản ứng xảy ra?


Cho bội phản ứng NaOH + HCl → NaCl + H2O. Phản ứng chất hóa học làm sao tiếp sau đây gồm cùng pmùi hương trình ion thu gọn gàng với phản bội ứng trên?


Trung hòa 10 ml dung dịch HCl 1M phải trăng tròn ml dung dịch KOH độ đậm đặc a mol/l. Giá trị của a là


Cần thêm ít nhất bao nhiêu lít NH3 (đktc) vào 250 ml hỗn hợp Al2(SO4)3 0,2M để làm kết tủa trọn vẹn ion nhôm dưới dạng Al(OH)3.


Dung dịch X được tạo nên trường đoản cú 2 muối đựng bên cạnh đó các ion: Al3+, Fe2+, Cl-, SO42-. Cho dung dịch BaCl2 dư vào dung dịch chứa 200 ml dung dịch X thu được 13,98 gam kết tủa. Mặt không giống, cho dung dịch Ba(OH)2 cho dư vào 200 ml dung dịch X thu được 21,18 gam kết tủa. Nồng độ mol/l của Cl- là?


Nhỏ thong thả 0,125 lít hỗn hợp Ba(OH)2 1M vào hỗn hợp bao gồm 0,024 mol FeCl3; 0,016 mol Al2(SO4)3 và 0,04 mol H2SO4 thu được m gam kết tủa. Tính giá trị m?


Cho 7,65 gam các thành phần hỗn hợp Al cùng Mg tan trọn vẹn trong 500 ml dung dịch HCl 1,04M với H2SO4 0,28M, thu được dung dịch X và khí H2. Cho 850 ml hỗn hợp NaOH 1M vào X, sau thời điểm các bội nghịch ứng xẩy ra hoàn toàn chiếm được 16,5 gam kết tủa có 2 hóa học. Mặt khác đến đàng hoàng dung dịch hỗn hợp KOH 0,8M cùng Ba(OH)2 0,1M vào X đến lúc nhận được lượng kết tủa lớn số 1, thanh lọc kết tủa rước nung mang đến trọng lượng ko thay đổi, thu được m gam hóa học rắn. Giá trị của m gần nhất với cái giá trị nào sau đây?


Dung dịch X có 0,25 mol Ba2+; 1,3 mol Na+; a mol OH- cùng b mol Cl-. Cho 400 ml hỗn hợp Y gồm H2SO4 0,25M; HCl 0,25M cùng ZnSO4 1M vào hỗn hợp X. Sau Lúc những bội phản ứng dứt, chiếm được kết tủa G. Nung toàn bộ G cho khối lượng ko thay đổi chiếm được 69,59 gam chất rắn H. Giá trị của b là:


Dung dịch X bao gồm NaOH 0,2M cùng Ba(OH)2 0,05M. Dung dịch Y gồm Al2(SO4)3 0,4M với H2SO4 xM. Trộn 0,1 lkhông nhiều hỗn hợp Y với cùng 1 lkhông nhiều dung dịch X chiếm được 16,33 gam kết tủa. Giá trị của x là:


Dung dịch X đựng những cation tất cả Mg2+, Ba2+, Ca2+ cùng những anion tất cả Cl- với NO3-. Thêm rảnh 250 ml hỗn hợp Na2CO3 1M vào dung dịch X thì nhận được lượng kết tủa lớn số 1. Tổng số mol những anion bao gồm vào hỗn hợp X là:


Trộn lẫn tất cả hổn hợp những ion sau:

(I) K+, CO32-, S2- với H+, Cl-, NO3-

(II) Na+, Ba2+, OH- với H+, Cl-, SO42-

(III) NH4+, H+, SO42- với Na+, Ba2+, OH-

(IV) H+, Fe2+, SO42- cùng với Ba2+, K+, OH-

(V) K+, Na+, HSO3- với Ba2+, Ca2+, OH-

(VI) Cu2+, Zn2+, Cl- với K+, Na+, OH-

Trường hợp rất có thể xẩy ra 3 phản bội ứng là :


Có 2 dung dịch chứa 2 cation với 2 anion không trùng nhau trong những ion sau: K+ (0,15 mol), Mg2+ (0,1 mol), NH4+ (0,25 mol), H+ (0,25 mol), Cl- (0,1 mol), SO42- (0,075 mol), NO3- (0,25 mol), CO32- (0,15 mol). Một vào 2 dung dịch bên trên cất các ion như thế nào dưới đây?


Cho dãy các ion sau:

(a) H+, Fe3+, NO3-, SO42- (b) Ag+, Na+, NO3-, Cl-

(c) Al3+, NH4+, Br-+, OH- (d) Mg2+, K+, SO42-, PO43-

(e) K+, HPO42-, Na+, OH- (g) Fe2+, Na+, HSO4-, NO3-

(h) Ag+, NH4+, SO42-, I- (i) Mg2+, Na+, SO42-

Số dãy có những ion thuộc lâu dài trong một hỗn hợp là:


Trộn 150 ml hỗn hợp MgCl2 0,5M cùng với 50 ml hỗn hợp NaCl 1M thì độ đậm đặc ion Cl- trong dung dịch mới là


Cho những ion sau : K+( 0,15 mol) ; Fe2+(0,1 mol) ; NH4+(0,2mol) ; H+(0,2 mol) ; Cl-(0,1 mol); SO42-(0,15 mol) ; NO3-(0,05 mol) ; CO32-(0,15 mol). Có 2 hỗn hợp mỗi hỗn hợp chứa 2 cation với 2 anion trong những ion bên trên ko trùng nhau. 2 dung dịch chính là :


Hỗn thích hợp X gồm Na với Ba bao gồm tỉ trọng mol 1 : 1. Hòa chảy một lượng X vào nước được 3,36 lkhông nhiều H2 (đktc) và dung dịch Y. Cho 4,48 lkhông nhiều CO2 kêt nạp không còn vào hỗn hợp Y thì nhận được m gam kết tủa. Giá trị của m là:


Hòa tung hoàn toàn hỗn hợp X gồm 0,12 mol FeS2 cùng a mol Cu2S vào dung dịch HNO3 đặc (đủ) sau phản nghịch ứng chiếm được hỗn hợp A chỉ chứa muối bột sunfat cùng khí NO2. Giá trị của a là:


Cho dung dịch KOH 1 M tới dư vào dung dịch X sau phản ứng thu được kết tủa. Dung dịch X có thể chứa đồng thời các chất


Các dung dịch riêng rẽ biệt: Na2CO3, BaCl2, MgCl2, H2SO4, NaOH được viết số hốt nhiên (1), (2), (3), (4), (5). Tiến hành một vài phân tách, hiệu quả được ghi lại vào bảng sau:

*

Các hỗn hợp (1), (3), (5) theo thứ tự là


Thực hiện các thí nghiệm sau:

(a) Cho hỗn hợp Ba(HCO3)2 vào hỗn hợp NaHSO4.

(b) Cho Na vào dung dịch FeCl2 dư.

(c) Cho dung dịch (NH4)2SO4 vào dung dịch Ba(OH)2.

(d) Sục khí CO2 dư vào dung dịch các thành phần hỗn hợp NaOH và Ba(OH)2.

(e) Cho dung dịch AgNO3 vào hỗn hợp Fe(NO3)2.

Xem thêm: Top 10 Xà Phòng Tắm Phù Hợp Cho Từng Loại Da, Top 10 Xà Phòng Tắm Được Ưa Chuộng Nhất Năm 2021

Sau Khi những phản ứng dứt, số thí nghiệm thu được cả kết tủa với khí là


*

Cơ quan công ty quản: shop Cổ phần công nghệ giáo dục Thành Phát


Tel: 0247.300.0559

tin nhắn.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa đơn vị Intracom - Trần Thái Tông - Q.Cầu Giấy - Hà Nội

*

Giấy phxay cung ứng các dịch vụ mạng xã hội trực tuyến đường số 240/GPhường. – BTTTT do Bộ tin tức với Truyền thông.