đốt cháy hoàn toàn a gam triglixerit

     
*Bạn đang xem: đốt cháy hoàn toàn a gam triglixerit


Đốt cháy hoàn toàn a gam triglixerit X đề xuất toàn vẹn 4,83 mol O2, nhận được 3,42 mol CO2 và 3,18 mol H2O. Mặt không giống, mang đến a gam X phản bội ứng trọn vẹn cùng với hỗn hợp NaOH, thu được b gam muối bột. Giá trị của b là


*
Nhóm học tập facebook miễn tổn phí đến teen 2k4: fb.com/groups/hoctap2k4/

*
Đồng giá chỉ 250k 1 khóa huấn luyện lớp 3-12 bất kỳ tại VietJachồng. Đăng ký kết ngay!

*
Thi online trên app VietJaông xã. Tải ngay!


Giải thích:

X + O2 → CO2 + H2O

a gam 4,83 mol 3,42 mol 3,18 mol

BTKL => a = 3,42.44+3,18.18-4,83.32 = 52,16 gam

BTNT O: nO(X) = 2nCO2+nH2O-2nO2 = 0,36 mol

=> nX = 0,36/6 = 0,06 mol (Vì X cất 6O)

*

Đáp án B


HÓA 12 - BUỔI 7. BÀI TẬPhường ESTE PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC TƯ DUY - DẠNG THỦY PHÂN ESTE ĐA CHỨC VÀ CHẤT BÉO - Livestream HÓA thầy TÀI


Đốt cháy hoàn toàn 6 gam một este solo chức X thu được 4,48 lkhông nhiều khí CO2 (đktc) và 3,6 gam H2O. Công thức phân tử của X là


Thủy phân 4,4 gam etyl axetat bằng 100ml hỗn hợp NaOH 0,2M. Sau khi phản bội ứng xảy ra hoàn toàn, cô cạn dung dịch thu được m gam chất rắn khan. Giá trị của m là
Xem thm: Ebook Cô Gái Trên Tàu Ebook Cô Gái Trên Tàu, Cô Gái Trên Tàu Ebook Pdf/Epub/Prc/Mobi

Cho este đa chức X ( tất cả phương pháp phân tử C6H10O4) tác dụng với dung dịch NaOH, nhận được thành phầm gồm một muối bột của axit cacboxylic Y với một ancol Z. Biết X không có phản nghịch ứng tnắm bạc. Số phương pháp cấu trúc thỏa mãn nhu cầu của X là


Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol triglixerit X ta thu được 250,8 gam CO2 cùng 90 gam H2O. Mặt khác 0,1 mol X phản bội ứng toàn diện với V lkhông nhiều hỗn hợp Br2 1M. Giá trị của V là


Cho 8,88 gam chất chứa nhân thơm X tất cả phương pháp C2H3OOCC6H3(OH)OOCCH3 vào 200 ml KOH 0,9M đun cho nóng mang lại phản bội ứng hoàn toàn, thu được hỗn hợp Y. Cô cạn Y thu được b gam chất rắn khan. Giá trị của b là


CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚPhường 3-12, vanphongphamsg.vn HỖ TRỢ DỊCH COVID
*

*

*Xem thêm: Điều Kiện Phản Xạ Toàn Phần Hay, Chi Tiết Nhất, Phản Xạ Toàn PhầnChuyên mục: Giải bài tập