ĐÔNG DƯƠNG HÓA CHIẾN TRANH

  -  

Tóm tắt mục III. Chiến đấu chống chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh” và “Đông Dương hóa chiến tranh” của Mĩ (1969-1973)


Mục 1

1. Chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh” và “Đông Dương hóa chiến tranh” của Mĩ

Sau thất bại của chiến lược “Chiến tranh cục bộ”, Mỹ phải chuyển sang chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh” và “Đông Dương hóa chiến tranh”.

Bạn đang xem: đông dương hóa chiến tranh

- Đây là hình thức chiến tranh thực dân kiểu mới được tiến hành bằng quân đội Sài Gòn là chủ yếu, có sự phối hợp của hỏa lực và không quân Mỹ, vẫn do cố vấn Mỹ chỉ huy.

- Thực chất là tiếp tục thực hiện âm mưu “Dùng người Việt đánh người Việt”, để giảm xương máu người Mỹ trên chiến trường.

- Mở rộng xâm lược Lào và Campuchia, thực hiện âm mưu “Dùng người Đông Dương đánh người Đông Dương”.

- Mỹ tăng viện trợ giúp quân số ngụy tăng lên 1 triệu người cùng với trang thiết bị hiện đại để quân ngụy tự gánh vác được chiến tranh.

- Lợi dụng mâu thuẫn Trung - Xô, thỏa hiệp với Trung Quốc, hòa hoãn với Liên Xô nhằm hạn chế sự giúp đỡ của các nước này đối với cuộc kháng chiến của nhân dân ta.


Mục 2

2. Chiến đấu chống chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh” và “Đông Dương hóa chiến tranh” của Mĩ

- Chiến đấu chống “Việt Nam hóa chiến tranh” là chống lại cuộc chiến tranh toàn diện được tăng cường và mở rộng ra toàn Đông Dương. Ta vừa chiến đấu trên chiến trường vừa đấu tranh trên bàn đàm phán với địch.

- Năm 1969: Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, cả nước đẩy mạnh cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước.

*

a) Thắng lợi về chính trị

- Ở các nơi khác, phong trào đấu tranh của các tầng lớp nhân dân và sinh viên, học sinh nổ ra liên tục.

- Quần chúng nổi dậy phá “Ấp chiến lược”, chống “bình định”.

Xem thêm: Sách Truyện Tranh Trạng Quỷnh : Trạng Quỷnh, Trạng Quỷnh Tập 30: Chiến Công Của Mắm

 Đầu năm 1971, cách mạng làm chủ thêm 3600 ấp với 3 triệu dân.

*

N. Xihanúc, Nguyến Hữu Thọ, Phạm Văn Đồng, Xuphanuvông (từ trái sang phải) tại Hội nghị cấp cao ba nước Đông Dương

b) Thắng lợi quân sự


Mục 3

3. Cuộc Tiến công chiến lược năm 1972

a) Diễn biến

- Cuối 6/1972 ta chọc thủng ba phòng tuyến Quảng Trị, Tây Nguyên, Đông Nam Bộ, diệt 20 vạn quân Sài Gòn, giải phóng nhiều vùng đất đai rộng lớn.

- Sau đó, địch phản công mạnh, gây cho ta nhiều thiệt hại. Mỹ tiến hành trở lại chiến tranh phá hoại miền Bắc.

b) Ý nghĩa

- Giáng đòn mạnh vào chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh”.

- Buộc Mỹ phải tuyên bố “Mỹ hóa” trở lại cuộc chiến tranh (tức thừa nhận sự thất bại của chiến lược Việt Nam hóa chiến tranh).


Mục 4

4. Mở rộng: So sánh chiến lược Chiến tranh cục bộ (1965-1968) và chiến lược "Việt Nam hóa chiến tranh", "Đông Dương hóa chiến tranh" (1969 - 1973).

*


ND chính

- Chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh” và “Đông Dương hóa chiến tranh” của Mĩ.

- Chiến đấu chống chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh” và “Đông Dương hóa chiến tranh”.

- Cuộc Tiến công chiến lược năm 1972.

Xem thêm:

- So sánh chiến lược Chiến tranh cục bộ (1965-1968) và chiến lược "Việt Nam hóa chiến tranh", "Đông Dương hóa chiến tranh" (1969 - 1973).