Đơn Giản Biểu Thức Lớp 6

  -  

lúc vứt vết ngoặc bao gồm vệt "(-) " đằng trước ta nên đổi lốt toàn bộ những số hạng vào vệt ngoặc: vệt "(+) " thành vệt "(-)" với dấu "(-)" thành vết "(+) ".

lúc bỏ vệt ngoặc tất cả vết " (+)" đằng trước thì vết các số hạng trong ngoặc vẫn giữ nguyên.

Bài giải:

(eginalign a) ,, và x + 22 + (-14) + 52 \ &= x + 22 - 14 + 52 \ &= x + (22 + 52) - 14 \ &= x + 74 - 14 \ &= x + 60 endalign)

(eginalign b) ,, & (-90) - (p + 10) + 100 \ &= - ,90 – p - 10 + 100 \ &= (-90 - 10) - p + 100 \ &= -100 - p + 100 \ &= -100 + 100 - p \ &= 0 - p \ &= -p endalign)
Bạn đang xem: đơn giản biểu thức lớp 6

Xem video clip bài bác giảng cùng làm thêm bài rèn luyện về bài học này tại chỗ này nhằm học tốt hơn.
*

Ttê mê khảo giải mã các bài bác tập Bài 8: Quy tắc lốt ngoặc khác • Giải bài xích 57 trang 85 - SGK Toán lớp 6 tập 1 Tính tổng:(a) ,, (-17)... • Giải bài 58 trang 85 - SGK Tân oán lớp 6 tập 1 Đơn giản biểu... • Giải bài bác 59 trang 85 - SGK Tân oán lớp 6 tập 1 Tính nkhô hanh các tổng... • Giải bài xích 60 trang 85 - SGK Toán lớp 6 tập 1 Bỏ vệt ngoặcrồi...
Mục lục Giải bài xích tập SGK Toán thù 6 theo chương •Cmùi hương 1: Ôn tập cùng vấp ngã túc về số thoải mái và tự nhiên - Số học •Chương 1: Đoạn thẳng - Hình học •Chương 2: Góc - Hình học •Chương 2: Số ngulặng - Số học tập •Cmùi hương 3: Phân số - Số học tập
Bài trước Bài sau
Giúp bạn học giỏi giờ đồng hồ Anh
Giải bài xích tập SGK Tân oán 6
Bài 8: Quy tắc vệt ngoặc
• Giải bài xích 57 trang 85 - SGK Toán lớp 6 tập 1 • Giải bài bác 58 trang 85 - SGK Tân oán lớp 6 tập 1 • Giải bài 59 trang 85 - SGK Toán thù lớp 6 tập 1 • Giải bài 60 trang 85 - SGK Tân oán lớp 6 tập 1
Giải bài bác tập SGK Toán thù 6
Chương 1: Ôn tập với vấp ngã túc về số thoải mái và tự nhiên Cmùi hương 1: Đoạn thẳng Cmùi hương 2: Góc Chương thơm 2: Số nguyên Chương thơm 3: Phân số
Giải bài xích tập SGK Tân oán 6
Giải bài bác tập SGK Toán thù 6 Tập 1 Giải bài bác tập SGK Toán thù 6 Tập 2
+ Mở rộng lớn coi đầy đủ
Giải bài bác tập những lớp
Giải bài tập Lớp 3
Giải bài xích tập Lớp 4
Giải bài xích tập Lớp 5
Giải bài xích tập Lớp 6
Giải bài xích tập Lớp 7


Xem thêm: Giải Bài 37 Trang 79 Sgk Toán 8 Tập 2, Bài 37 Trang 79 Sgk Toán 8 Tập 2

Giải bài xích tập Lớp 8
Giải bài tập Lớp 9
Giải bài tập Lớp 10
Giải bài xích tập Lớp 11
Giải bài bác tập Lớp 12
Giải bài bác tập những môn
Giải bài bác tập Môn Toán
Giải bài tập Soạn Văn
Giải bài bác tập Môn Vật Lý
Giải bài bác tập Môn Hóa Học
Giải bài bác tập Môn Lịch Sử
Giải bài tập Môn Địa Lý
Giải bài xích tập Môn Sinh Học
Giải bài bác tập Môn GDCD
Giải bài bác tập Môn Tiếng Anh
Học giờ đồng hồ Anh
Bài giảng môn toán
Tân oán lớp 1 Tân oán lớp 2 Tân oán lớp 3 Tân oán lớp 4 Toán lớp 5
Toán lớp 6 Tân oán lớp 7 Toán lớp 8 Tân oán lớp 9


Xem thêm: Viết Đoạn Văn Bằng Tiếng Anh Nói Về Sở Thích Bằng Tiếng Anh, 19 Đoạn Văn Viết Về Sở Thích Bằng Tiếng Anh

Toán thù lớp 10 Toán thù lớp 11 Toán thù lớp 12