Dịch phần read unit 1 lớp 9

  -  

Phần Read - Unit 1. A visit from a pen pal vẫn giusop bạn học rèn luyện kĩ năng đọc hiểu, đồng thời bàn sinh hoạt có thêm kiến thức xã hội về nước nhà Malaysia thuộc với các từ vựng liên quan đến nhà đề. Nội dung bài viết sau là gợi ý giải bài bác tập trong sách giáo khoa.


*

READ – UNIT 1: A VISIT FROM A PENPAL

Malaysia is one of the countries of the Association of South East Asian Nations (ASEAN). It is divided into two regions, known as West Malaysia and East Malaysia. They are separated by about 640 kni of the sea and together comprise an area of 329,758 sq km. Malaysia enjoys tropical climate. The Malaysian unit of currency is theringgit, consisting of 100sen.

Bạn đang xem: Dịch phần read unit 1 lớp 9

The capital of Malaysia is Kuala Lumpur & it is also the largest city in the country. The population in 2001 was over 22 million. Islam is the country’s official religion. In addition, there are other religions such as Buddhism & Hinduism. The national language isBahasaMalaysia (also known simply as Malay). English, Chinese, & Tamil are also widely spoken. The language of instruction for primary school children isBahasaMalaysia, Chinese, or Tamil.BahasaMalaysia is the primary language of instruction in all secondary schools, although some students may continue learning in Chinese or Tamil. And English is a compulsory second language.

Xem thêm: Sách Doraemon Học Tập: Cách Giải Toán Nhanh, Truyện Doremon Học Tập

Dịch bài:

Malaysia là 1 trong các quốc gia nằm trong hiệp hội các tổ quốc Đông nam Á (ASEAN). Nó được chia thành hai miền tất cả Tây Malaysia, Đông Malaysia. Bọn chúng bị chia cắt bởi khoảng 640km đường thủy và thuộc hợp thành một diện tích rộng 329,758 km2. Malaysia có khí hậu nhiệt độ đới. Đơn vị tiền tệ của Malaysia là ringgit, một ringgit bởi 100 sen.

Xem thêm: Luận Ngữ Tân Thư By Phạm Lưu Vũ, Luận Ngữ Tân Thư (Kỳ 14) “Tụng” Của Nước Việt

Thủ đô của Malaysia là Kuala Lumpur và đó cũng là thành phố lớn duy nhất nước. Dân số của Malaysia năm 2001 là trên 21 triệu người. Hồi giáo là tôn giáo bằng lòng của nước này. Trong khi còn bao gồm tôn giáo khác ví như Phật giáo với Hindu giáo. Quốc ngữ là giờ Bahasa Malaysia (được viết đơn giản và dễ dàng là tiếng Malay). Giờ Anh, giờ đồng hồ Trung với tiếng Tamil cũng rất được sử dụng rộng lớn rãi. Ngôn từ được dạy dỗ cho học viên là giờ đồng hồ Bahasa Malaysia, giờ đồng hồ Trung Quốc, hoặc giờ Tamil. Tiếng Bahasa Malaysia là ngôn ngữ chính được áp dụng trong việc đào tạo ở những trường trung học tập phổ thông, tuy nhiên, một số học sinh vẫn hoàn toàn có thể tiếp tục học tiếng trung quốc hoặc giờ đồng hồ Tamil. Dường như tiếng Anh là ngôn từ bắt buộc thứ hai.

a) Fill in the table with the right information about Malaysia. (Điền thông tin đúng vào bảng nói đến nước Malaysia.)

Giải:

Area:(Diện tích)=> 329,758 km2Population:(Dân số)=> over 22 million (Hơn 22 triệu dân)Climate:(Khí hậu)=> tropical climate (khí hậu sức nóng đới)Unit of currency: Đơn vị tiền tệ)=> ringgitCapital city:(Thành phố thủ đô)=> Kuala LumpurOfficial religion: (Tôn giáo bao gồm thức)=> Islam (Hồi giáo)National language:(quốc ngữ)=> Bahasa MalaysiaCompulsory second language: (ngôn ngữ đề nghị thứ hai)=> English (Tiếng Anh)

b) True or false? kiểm tra (x) the boxes. Then correct the false statements.(Đúng tuyệt sai. Điền vệt (v) vào ô trống. Kế tiếp sửa các câu sai cho đúng.)

Trả lời:

T

F

1. Malaysia is a thành viên country of ASEAN. (Malaysia là một trong thành viên của ASEAN)

x

2. There are two religions in Malaysia. (Có nhì tôn giáo sinh sống Malaysia)

x

3. People speak only Malay in Malaysia. (Mọi tín đồ chỉ nói giờ đồng hồ Malay nghỉ ngơi Malaysia)

x

4. Primary school children learn three languages at school. (Trẻ em tiểu học học ba ngôn ngữ ở ngôi trường học)

x

5. All secondary school children learn in English. (Mọi trẻ nhỏ trung học tập đề học tiếng Anh)

x

Sửa lại những câu sai:

2.There are Islam, Buddhisin và Hinduism. (Có đạo hồi, phật giáo và Hin đu giáo)3.People speak Bahasa Malaysia, English, Chinese & Tamil. (Mọi người nói giờ Bahasa Malaysia, giờ đồng hồ Anh với tiếng Tamil