Địa lí 9 bài 13

  -  

Hướng dẫn giải, soạn bài, làm bài tập, bài thực hành trong bài 13: Vai trò, đặc điểm phát triển và phân bố của dịch vụ - trang 47 địa lí 9. Tất cả các kiến thức trong bài học này đều được giải đáp cẩn thận, chi tiết. Chúng ta tham khảo để học tốt địa lí 9 bài 13: Vai trò, đặc điểm phát triển và phân bố của dịch vụ nhé.

Bạn đang xem: địa lí 9 bài 13


I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT BÀI HỌC

1. Cơ cấu và vai trò của dịch vụ trong nền kinh tế

1.1. Cơ cấu ngành dịch vụ

Dịch vụ là các hoạt động đáp ứng nhu cầu sản xuất và sinh hoạt của con người.Cơ cấu nước ta rất đa dạng, gồm các nhóm ngành : Dịch vụ tiêu dùng, dịch vụ sản xuất, dịch vụ công cộng…..Khi kinh tế càng phát triển thì cơ cấu dịch vụ càng đa dạng.

1.2. Vai trò của dịch vụ trong sản xuất và đời sống

Đối với sản xuất:Cung ứng nguyên liệu, vật tư cho sản xuất và đưa sản phẩm đến người tiêu dùng.Tạo ra liên hệ giữa các ngành sản xuất, các vùng trong nước và giữa nước ta với nước ngoài.Trong đời sống:Tạo điều kiện việc làm, nâng cao đời sống nhân dân, đem lại nguồn thu nhập lớn cho nền kinh tế.

2. Đặc điểm phát triển và phân bố các ngành dịch vụ ở nước ta

2.1. Đặc điểm phát triển

Dịch vụ phát triển khá nhanh. Năm 2002 chiếm 25% lao động và chiếm 38,55 trong cơ cấu GDP nước ta.Cơ cấu các ngành dịch vụ ngày càng đa dạng hơn.Chủ yếu là dich vụ tiêu dùng (51%) dịch vụ sản xuất còn chiếm tỉ trọng nhỏ (26,8%).

2.2. Đặc điểm phân bố

Sự phân bố dich vụ phụ thuộc chặt chẽ vào phân bố dân cư, sự phát triển của sản xuất.Các hoạt động dịch vụ ở nước ta phân bố không đồng đều chủ yếu tập trung ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh.Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội là hai trung tâm dịch vụ lớn nhất và đa dạng nhất nước ta…
Back to top

II. HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CÂU HỎI GIỮA BÀI


Back to top

Câu 1: Dựa vào hình 13.1, tính tỉ trọng của các nhóm dịch vụ tiêu dùng, dịch vụ...

Xem thêm: Hướng Dẫn Vẽ Trang Trí Hình Vuông Đơn Giản Nhất, Các Bước Trang Trí Hình Vuông Đẹp, Đơn Giản Nhất

Dựa vào hình 13.1, tính tỉ trọng của các nhóm dịch vụ tiêu dùng, dịch vụ sản xuất, dịch vụ công cộng và nêu nhận xét?

*


Trả lời:

Tỉ trọng của các nhóm dịch vụ tiêu dùng, dịch vụ sản xuất, dịch vụ công cộng:

tỉ trọng của nhóm dịch vụ tiêu dùng: 36,7 + 8,3 + 6,0 = 51%tỉ trọng của nhóm dịch vụ sản xuất: 10,2 + 4,7 + 11,9 = 26, 8%tỉ trọng của nhóm dịch vụ công cộng: 15,1 + 7,1 = 22,2 %

Nhận xét:

Cơ cấu dịch vụ nước ta đa dạng.Trong cơ cấu dịch vụ, chiếm tỉ trọng lớn nhất là dịch vụ tiêu dùng; dịch vụ sản xuất chưa được phát triển mạnh.

Câu 2: Dựa vào kiến thức đã học và sự hiểu biết của bản thân, hãy phân tích vai trò...

Dựa vào kiến thức đã học và sự hiểu biết của bản thân, hãy phân tích vai trò của ngành bưu chính - viễn thông trong sản xuất và đời sống.Trả lời:Trong sản xuất: Dịch vụ bưu chính viễn thông phục vụ thông tin kinh tế giữa các nhà kinh doanh, các cơ sở sản xuất, dịch vụ, giữa nước ta với thế giới bên ngoài.Trong đời sống: Ngành bưu chính viễn thông đảm bảo chuyển thư từ, bưu phẩm, điện báo và nhiều dịch vụ khác; đảm bảo thông suốt thông tin trong cứu hộ, cứu nạn, ứng phó với thiên tai,...
Back to top

Câu 3: Dựa vào hình 13.1, tính tỉ trọng của các nhóm dịch vụ tiêu dùng,...

Xem thêm: Giải Hóa 10 Bài 38: Cân Bằng Hóa Học Lớp 10 : Bài 38, Lý Thuyết Hóa 10: Bài 38

Dựa vào hình 13.1, tính tỉ trọng của các nhóm dịch vụ tiêu dùng, dịch vụ sản xuất, dịch vụ công cộng và nêu nhận xét.Trả lời:Dịch vụ tiêu dùng : 51%Dịch vụ sản xuất : 26,8%Dịch vụ công cộng : 22,2%

Nhận xét: 


Cơ cấu dịch vụ nước ta đa dạng.Trong cơ cấu dịch vụ, có tỉ trọng lớn nhất là dịch vụ tiêu dùng; dịch vụ sản xuất chưa được phát triển mạnh.
Back to top

Câu 4: Tại sao các hoạt động dịch vụ ở nước ta phân bố không đồng đều?