Write A Paragraph To Describe A Football Match You'Ve Watched

  -  
(Lose) ………….my keys, I didn’t know how (get) ………in the house.Last year I (make)……….. (clean) ………..the classroom for two weeks.He (not have)……….. the accident if he (not drive) ………so fast.John (water) ……….the flowers when it (start) ………….khổng lồ rain.When we (get) ……….to lớn her house last week, she (just leave)………….She (come)…………….. at 9 am. So, she (be) ……………here for more than 4 hours.My parents would rather I (find)… a job, but I’d rather (go) ..to university for higher education.Jane (do) the demo again at the moment because she (not pass) ……………it the first time.The man (sit)…………. next to lớn me was nervous because he (not fly) …………before.


Bạn đang xem: Write a paragraph to describe a football match you've watchedToán 11

Lý tngày tiết Toán thù 11

Giải bài bác tập SGK Tân oán 11

Giải BT sách cải thiện Toán 11

Trắc nghiệm Toán thù 11

Hình học 11 Chương thơm 1


Tiếng Anh 11

Giải bài xích Tiếng Anh 11

Giải bài xích Tiếng Anh 11 (Mới)

Trắc nghiệm Tiếng Anh 11

Unit 2 lớp 11 Personal Experiences

Tiếng Anh 11 mới Unit 1


Vật lý 11

Lý ttiết Vật Lý 11

Giải bài xích tập SGK Vật Lý 11

Giải BT sách cải thiện Vật Lý 11

Trắc nghiệm Vật Lý 11

Ôn tập Vật lý 11 Cmùi hương 1


Hoá học tập 11

Lý tmáu Hóa 11

Giải bài bác tập SGK Hóa học 11

Giải BT sách nâng cao Hóa học tập 11

Trắc nghiệm Hóa 11

Ôn tập Hóa học 11 Cmùi hương 1


Sinh học 11

Lý thuyết Sinc 11

Giải bài bác tập SGK Sinc 11

Giải BT sách cải thiện Sinc 11

Trắc nghiệm Sinc 11

Sinh Học 11 Chương 1
Xem thêm: Những Người Có Đôi Mắt Màu Đỏ, Những Màu Mắt Nào Hiếm Nhất Trên Thế Giới

Lịch sử 11

Lý thuyết Lịch sử 11

Giải bài bác tập SGK Lịch sử 11

Trắc nghiệm Lịch sử 11

Lịch Sử 11 Chương 2 LSTG Cận Đại


Địa lý 11

Lý tngày tiết Địa lý 11

Giải bài xích tập SGK Địa lý 11

Trắc nghiệm Địa lý 11

Địa Lý 11 Khái quát lác nền KT-XH TG


Công nghệ 11

Lý tmáu Công nghệ 11

Giải bài xích tập SGK Công nghệ 11

Trắc nghiệm Công nghệ 11

Công nghệ 11 Cmùi hương 1


Xem các tuyệt nhất tuần

Vào phủ Chúa Trịnh

Câu cá mùa thu

Tmùi hương vợ

Phân tích đề, lập dàn ý bài vnạp năng lượng nghị luận

Luyện tập làm việc lập luận phân tích

Cấp số cộng

Cấp số nhân

Tiếng Anh Lớp 11 Unit 1

Tiếng Anh Lớp 11 Unit 2

Video tu dưỡng HSG môn Toán

Văn chủng loại và dàn bài xuất xắc về bài bác thơ Đây làng mạc Vĩ Dạ


*

*
*

TẢI ỨNG DỤNG HỌC247

*
*Xem thêm: Cách Chỉnh Máy In Giấy Dày, Giấy Decal Không Bị Tróc Chữ Máy In Canon 2900

Đơn vị chủ quản: Doanh Nghiệp Cổ Phần Giáo Dục HỌC 247