Đề Toán Lớp 5 Học Kỳ 1

  -  

Bộ 15 Đề thi học tập kì 1 Toán lớp 5 năm 2022 - 2023 có đáp án giúp học viên ôn luyện để đạt điểm cao trong bài thi Toán 5 học tập kì 1. Mời chúng ta cùng đón xem:


Đề thi học tập kì 1 Toán lớp 5 năm 2022 - 2023 bao gồm đáp án (5 đề)

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào tạo nên .....

Bạn đang xem: đề toán lớp 5 học kỳ 1

Đề khảo sát unique Học kì 1

Năm học 2022 - 2023

Môn: Toán lớp 5


Thời gian làm bài: 45 phút

Đề thi học tập kì 1 Toán lớp 5 gồm đáp án đề số 1

Phần I. Trắc nghiệm

Câu 1. Số thập phân gồm: tám mươi ba đơn vị; chín phần mười với bảy phần nghìn, viết là:

A. 83,97

B. 83,097

C. 83,907

D. 83,079

Câu 2. hỗn số 312100viết dưới dạng số thập phân là:

A. 3,12


B. 3,012

C. 3,0012

D. 12,3

Câu 3. ước Thanh Trì nhiều năm 3km 84m. Vậy nên cầu Thanh Trì nhiều năm số km là:

A. 30,84 km

B. 3,084 km

C. 0,3084 km

D. 308,4 km

Câu 4. Số thích hợp để viết vào khu vực chấm của 3 tấn 976 kg=..........tấn là:

A. 3976

B. 39,76

C. 3,0976

D. 3,976

Câu 5. Một phòng có tác dụng việc hình vuông có chu vi là trăng tròn m. Diện tích s phòng làm việc đó là:

A. 25 m2

B. 40 m2

C. 80 m2

D. 25 m

Câu 6. Dãy số có các số thập phân được viết theo vật dụng tự từ nhỏ xíu đến phệ là:

A. 0,197 ; 0,32 ; 0,48 ; 0,5

B. 0,5 ; 0,48 ; 0,32 ; 0,197

C. 0,32 ; 0,48 ; 0,197 ; 0,5

D. 0,5 ; 0,32 ; 0,48 ; 0,197

Câu 7. sở hữu 5 quyển vở không còn 32500 đồng. Vậy tải 15 quyển vở như thế hết số tiền là:

A. 975000 đồng

B. 957000 đồng

C. 97500 đồng

D. 95700 đồng

Câu 8. kết quả của phép tính 49,54 x 10 : 100 là:

A. 4,954

B. 49,54

C. 495,4

D. 4954

Phần II. Trường đoản cú luận

Câu 1. Đặt tính rồi tính:

132,84 + 8,25

364,7 - 98,85

2,04 x 3,6

83,64 : 3,4

Câu 2. Một mảnh đất nền hình chữ nhật tất cả chiều dài 20m, chiều rộng bởi 34chiều dài. Người chủ mảnh đất sử dụng 35% diện tích s mảnh khu đất đó để gia công nhà, còn lại để gia công vườn. Hỏi diện tích phần đất để làm vườn là bao nhiêu mét vuông?

Bài giải

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Câu 3. Điền dấu phù hợp vào vị trí chấm:

15a,42¯+48,b6¯+2,3c¯  …  a,bc¯+199,78

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 1

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM:

Hãy tính diện tích s của hình tam giác không tô đậm

GỢI Ý ĐÁP ÁN

Câu 1. (1 điểm)Khoanh tròn vào chữ đặt trước lời giải đúng

a) Số một trăm linh bố phẩy không trăm linh bảy được viết như thế nào?

B. 103,007

b) Số bé bỏng nhất trong số số dưới đó là số nào?

D. 0,170

Câu2: (1 điểm)HS khoanh đúng được 1 điểm.

C. 84,36 x 0,1

Câu 3:(1 điểm) Điền đúng mỗi ý được 0,5 điểm.

a) C. 4 m2;

b) A. 7,023 tấn

Câu 4:(1 điểm) Điền đúng từng ý được 0,25 điểm.

Lượng tấm vào bao gạo là:

50x15:100=7,5(kg)

Đáp số: 7,5 kilogam tấm

Câu 5: (1 điểm) học viên điền đúng cả 4 địa chỉ mới có điểm

1 x (0,7 + 0,3) = 1 (Có thể đổi địa điểm giữa 0,3 và 0,7)

Câu6:(1 điểm)

Viết lại các số đo: 2,5 ha; 0,15 km2; 1500 m2và 25 dm2theo vật dụng tự tăng dần.

1500 m2; 25 dm2; 2,5 ha; 0,15 km2(0,5 điểm)

Câu 7:(1 điểm) Đúng mỗi ý được 0,25điểm.

Câu 8: (1 điểm)

60637500

Câu 9:(1 điểm):

Số tiền mẹ đã sở hữu là:(0,25) đ

35000 : 7x100 = 500 000 (đồng)0,5 đ

Đáp số: 500000 đồng0,25 đ

(HS rất có thể giải theo khá nhiều cách)

Câu 10:(1 điểm)

Chiều cao của hình tam giác là:(0,25 đ)

(31,54 x 2) : 8,3 = 7,6 (cm)(0,25 đ)

(m2)(0,25 đ)

Diện tích hình tam giác chưa tô đậm là (kg)(0,25 đ)

( 14,2 x 7,6): 2= 53,96(cm2)(0,25 đ)

Đáp số: 53,96 cm2

Phòng giáo dục và Đào tạo nên .....

Đề khảo sát unique Học kì 1

Năm học tập 2022 - 2023

Môn: Toán lớp 5

Thời gian có tác dụng bài: 45 phút

Đề thi học tập kì 1 Toán lớp 5 tất cả đáp án đề số 7

I. Phần trắc nghiệm (6,0 điểm)

Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu vấn đáp đúng.

Câu 1:Số “Ba phẩy mười bốn” được viết là:

A. 31,4

B. 3,14

C. 314,0

D. 0,314

Câu 2:Số khủng nhất trong số số 4,39; 4,02; 4,35; 4,17 là:

A. 4,17

B. 4,02

C. 4,39

D. 4,35

Câu 3:Số thập phân gồm tía mươi hai đối chọi vị, sáu phần ngàn được viết là:

A. 32,60

B. 32,06

C. 32,006

D. 32,600

Câu 4:Giá trị của chữ số 7 trong những thập phân 174,92 là:

A. 70

B. 7

C.

*

D.

*

Câu 5:Số thập phân 9,46 được viết thành phân số thập phân là:

A.

*

B.

*

C.

*

D.

*

Câu 6:Số tương thích để điền vào chỗ chấm 49,2 = … % là:

A. 492

B. 4920

C. 49,2

D. 4,92

Câu 7:Kết quả của phép tính 39,20 + 59,13 là:

A. 95,27

B. 96,43

C. 97,56

D. 98,33

Câu 8:Số phù hợp để điền vào chỗ chấm 16ha = …m2là:

A. 160000

B. 16000

C. 1600

D. 160

Câu 9:Kết trái của phép tính 82,491 x 10 là:

A. 824910

B. 82491

C. 8249,1

D. 824,91

Câu 10:Chu vi hình tam giác có độ dài tía cạnh thứu tự là 28,19cm; 18,41cm và 20cm là:

A. 62cm

B. 65,5cm

C. 60cm

D. 66,6cm

Câu 11:Diện tích hình chữ nhật gồm chiều nhiều năm 1,2m với chiều rộng lớn 0,8m là:

A. 0,72m2

B. 0,96m2

C. 0,84m2

D. 1,44m2

Câu 12:Số tự nhiên x thỏa mãn 183,2

A. 182

B. 183

C. 184

D. 185

II. Phần từ luận (4,0 điểm)

Câu 13 (1,0 điểm):Tìm x, biết:

a) x – 28,13 = 1,26 × 5

b) 100 – x = 197,71 : 3,4

Câu 14 (2,0 điểm):Câu lạc cỗ sinh hoạt của phường gồm 40 bạn làm việc sinh, trong các số đó số học viên nam chiếm phần 40%, sót lại là học sinh nữ. Hỏi câu lạc bộ sinh hoạt của phường bao gồm bao nhiêu bạn học viên nữ?

Câu 15 (1,0 điểm):Tính quý hiếm của biểu thức:

A = (100000 – 8293,39 + 390,104 × 2 – 29,302) × (4,16 – 4,992 : 1,2) + 2021

GỢI Ý ĐÁP ÁN

I. Phần trắc nghiệm

Câu 1

Câu 2

Câu 3

Câu 4

Câu 5

Câu 6

B

C

C

A

D

B

Câu 7

Câu 8

Câu 9

Câu 10

Câu 11

Câu 12

D

A

D

D

B

C

II. Phần từ bỏ luận

Câu 13:

a) x – 28,13 = 1,26 × 5

x – 28,13 = 6,3

x = 6,3 + 28,13

x = 34,43

b) 100 – x = 197,71 : 3,4

100 – x = 58,15

x = 100 – 58,15

x = 41,85

Câu 14:

Số bạn học viên nam trong câu lạc cỗ là:

40 x 40 : 100 = 16 (bạn)

Số bạn học viên nữ trong câu lạc cỗ là:

40 – 16 = 24 (bạn)

Đáp số: 24 bạn làm việc sinh.

Câu 15:

A = (100000 – 8293,39 + 390,104 × 2 – 29,302) × (4,16 – 4,992 : 1,2) + 2021

A = (100000 – 8293,39 + 390,104 × 2 – 29,302) × (4,16 – 4,16) + 2021

A = (100000 – 8293,39 + 390,104 × 2 – 29,302) × 0 + 2021

A = 0 + 2021

A = 2021.

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào chế tạo ra .....

Đề khảo sát chất lượng Học kì 1

Năm học tập 2022 - 2023

Môn: Toán lớp 5

Thời gian làm bài: 45 phút

Đề thi học kì 1 Toán lớp 5 gồm đáp án đề số 8

Bài 1 (3,5đ):Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng

Câu 1:Số thập phân có 5 chục, 4 phần mười, 7 phần ngàn được viết là:

A. 5,47

B. 50,47

C. 50,407

D. 50,047

Câu 2: cực hiếm của biểu thức

*
là:

A. 541,53

B. 504,153

C. 540,153

D. 541,503

Câu 3:Tìm số từ bỏ nhiên nhỏ tuổi nhất để điền vào ô trống: 12,13

A. 12

B. 13

C. 14

D. 15

Câu 4: cho 3m225cm2= ... Dm2

Số tương thích điền vào nơi trống là:

A. 325

B. 30,25

C. 300,25

D. 32,5

Câu 5:Số dư của phép chia này là:

A. 0,003

B. 0,03

C. 0,3

D. 3

Câu 6:Cho 3 mảnh mộc hình chữ nhật có kích thước đồng nhất và chiều nhiều năm mỗi mảnh vội vàng 3 lần chiều rộng. Ghép 3 miếng gỗ kia ta được một hình vuông vắn có chu vi bằng 72cm. Diện tích s một mảnh gỗ hình chữ nhật là :

A. 24cm2B. 108cm2C. 18cm2D. 1728cm2

Bài 2 (1đ):Tìm X

a. 18,7 – X = 5,3 x 2

b. 0,096 : X = 0,48 : 0,01

Bài 3 (2đ)Đặt tính cùng tính:

456,25 + 213,98

578,4 – 407,89

55,07 x 4,5

78,24 : 1,2

Bài 4(2 điểm): Giải toán

Cửa hàng thuở đầu bán một đôi giày giá 400000 đồng. Lần lắp thêm nhất cửa hàng hạ giá chỉ 12% giá chỉ ban đầu. Cuối năm, siêu thị tiếp tục hạ tiếp 10% giá bán trước đó. Hỏi sau nhị lần hạ giá, đôi giầy đó giá bao nhiêu tiền?

Bài 5(1,5 điểm):

a. Tính bằng phương pháp thuận tiện:

*

b. đối chiếu A với B, biết:

A = 18,18 x 2525,25

B = 25,25 x 1818,18

GỢI Ý ĐÁP ÁN

Bài 1:(Mỗi câu đúng 0,5đ)

Câu

1

2

3

4

5

6

Đáp án

C

D

B

C

A

B

Điểm

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

1

Bài 2:1 điểm

a. 18,7 – X = 5,3 x 2

18,7 – X = 10,6

X = 18,7 – 10,6

X = 8,1

b. 0,096 : X = 0,48 : 0,01

0,096 : X = 48

X = 0,096 : 48

X = 0,002

Bài 3:Mỗi phép tính để tính với tính đúng được 0,5đ

Học sinh tự để tính

Kết trái là:

456,25 + 213,98 = 670,23

578,4 – 407,89 = 170,51

55,07 x 4,5 = 247.815

78,24 : 1,2 = 65.2

Bài 4: (2đ)

Câu lời giải/ phép tính

Số điểm

Số chi phí đôi giầy được giảm ở lần hạ giá trước tiên là:

0,5 đ

400000 : 100 x 12 = 48000 (đồng)

Giá chi phí đôi giầy sau lần hạ giá trước tiên là:

0,5 đ

400000 – 48000 = 352000 (đồng)

Số chi phí đôi giày được giảm ở lần hạ giá thứ hai là:

0,5 đ

352000 : 100 x 10 = 35200 (đồng)

Giá chi phí đôi giày sau hai lần hạ giá bán là:

0,5 đ

352000 – 35200 = 316800 (đồng)

Đáp số: 316800 đồng

(Thiếu đáp số trừ 0,25đ)

HS tất cả cách làm khác vẫn cho điểm

Sau lần trang bị nhất áp dụng chính sách ưu đãi giảm giá thì giá bán đôi giày lúc đó là:

400000 × (100%−12%) = 352000 (đồng)

Sau lần trang bị hai hạ giá chỉ thì đôi giầy đó có giá tiền là:

352000 × (100%−10%) = 316800 (đồng)

Đáp số: 316800 đồng.

Bài 5:(1đ)

a.

*

= 0,25 : 0,25 – 0,125 : 0,125 + 0,5 : 0,5 –

*
(0,25)

= 1 – 1 + 1 –

*

=

*

b.

A = 18,18 x 2525,25

A = 18 x 1,01 x 25 x 101,01 (0,25)

B = 25,25 x 1818,18

B = 25 x 1,01 x 18 x 101,01 (0,25)

Thấy những thừa số sinh hoạt tích A với B đều bởi nhau. (0,25)

Vậy A = B (0,25)

Phòng giáo dục đào tạo và Đào tạo .....

Đề khảo sát chất lượng Học kì 1

Năm học tập 2022 - 2023

Môn: Toán lớp 5

Thời gian làm cho bài: 45 phút

Đề thi học tập kì 1 Toán lớp 5 bao gồm đáp án đề số 9

PHẦN I: TRẮC NGHIỆM: (3,5 điểm)

Khoanh vào vần âm đặt trước câu vấn đáp hoặc giải đáp đúng.

Câu 1. (0,5 điểm). Số thập phân có ba nghìn, một solo vị, bảy phần trăm được viết là:

A. 3100,1

B. 3001,70

C. 3001,07

D. 3010,07

Câu 2. (0,5 điểm). Chữ số 5 trong các thập phân 127,056 có mức giá trị là:

A. 5

B.

*

C.

*

D.

*

Câu 3. (0,5 điểm). Quý giá của biểu thức 70 + 8 + 0,6 + 0,005 là:

A. 78,65

B. 78,0605

C. 78,605

D. 78,6005

Câu 4.(0,5 điểm). Số tương thích điền vào vị trí chấm 8,06 ha = .......... M2là:

A. 86000

B. 80060

C. 80006

D. 80600

Câu 5. (0,5 điểm). Viết phân số sau thành

*
tỉ số phần trăm, ta được:

A. 16%

B. 25%

C. 46%

D. 64%

Câu 6.(0,5 điểm). Thiết lập 4 m vải cần trả 320 000 đồng. Tìm mua 6,8 m vải thuộc loại bắt buộc trả nhiều hơn bao nhiêu tiền?

A. 224 000 đồng

B. 544 000 đồng

C. 80 000 đồng

D. 2 176 000 đồng

Câu 7.(0,5 điểm). Bạn Việt cài đặt 15 quyển vở giá bán 5000 đồng một quyển thì vừa hết số tiền đã có. Cùng với số tiền đó nếu sở hữu vở với giá 7500 đồng một quyển thì bạn Việt cài được từng nào quyển vở?

A. 10 quyển

B. đôi mươi quyển

C. 15 quyển

D. 30 quyển

PHẦN II: TỰ LUẬN: (6,5 điểm)

Câu 8. (1 điểm). Nối từng phân số (hỗn số) cùng với số thập phân bằng nó.

Câu 9.(0,5 điểm). Điền số phù hợp vào chỗ trống.

Sau khi đi đơn vị sách mua vật dụng học tập, em được cô bán sản phẩm trả lại 50 000 đồng với đầy đủ 3 loại giấy bạc đôi mươi 000 đồng, 10 000 đồng, 5 000 đồng. Vậy số tờ giấy bội bạc mỗi một số loại em hoàn toàn có thể nhận được là:

a) .............tờ trăng tròn 000 đồng, ............tờ 10 000 đồng, ...........tờ 5 000 đồng.

b) .............tờ 20 000 đồng, ............tờ 10 000 đồng, ...........tờ 5 000 đồng.

Câu 10.(2 điểm). Đặt tính rồi tính.

Xem thêm: Một Số Bài Thơ Đến Lớp Nhà Trẻ 24, Giáo Án Dạy Thơ: Bé Đến Lớp

a. 75,18 + 16,754

…………………

…………………

…………………

b. 345,1 – 17,25

…………………

…………………

…………………

c. 25,8 x 3,02

…………………….

…………………….

…………………….

d. 43,5 : 0,58

…………………….

…………………….

…………………….

Câu 11. (2 điểm). Một mảnh vườn hình chữ nhật gồm chiều rộng lớn 45m và bởi 2/3 chiều dài.

a. Tính diện tích s mảnh vườn?

b. Trên mảnh vườn đó, người ta trồng rau không còn 80% diện tích. Tính diện tích s đất sót lại chưa được sử dụng?

Câu 12. (1 điểm). Tính nhanh.

*

GỢI Ý ĐÁP ÁN

PHẦN I: Trắc nghiệm: (3,5 điểm)

Câu

1

2

3

4

5

6

7

Đáp án

C

C

C

D

D

A

A

Điểm

0,5 đ

0,5 đ

0,5 đ

0,5 đ

0,5 đ

0,5 đ

0,5 đ

PHẦN II: trường đoản cú luận: (6,5 điểm)

Câu 8.(1 điểm). Từng ý nối đúng cho0,25 điểm

Câu 9.(0,5 điểm). Số tờ giấy bạc đãi mỗi loại em hoàn toàn có thể nhận được là:

a) 1 tờ 20000 đồng, 2 tờ 10000 đồng, 2 tờ 5000 đồng. (0,25 điểm)

b) 1 tờ 20000 đồng, 1 tờ 10000 đồng, 4 tờ 5000 đồng. (0,25 điểm)

Câu 10.(2 điểm) - học viên đặt tính, tính đúng từng phép tính được 0,5 điểm.

75,18 + 16,754 = 91,934

345,1 – 17,25 = 327,85

25,8 x 3,02 = 77,916

43,5 : 0,58 = 75

(Nếu đặt tính viết không thẳng cột trừ 0,25 điểm)

Câu 11. (2 điểm)

Chiều dài mảnh sân vườn là: 45 : 2/3 = 67,5 (m) (0,5 điểm)

Diện tích miếng vườn là: 67,5 x 45= 3037,5 (m2) (0,5 điểm)

Diện tích trồng rau là 3037,5 x 80 :100 = 2430 (m2) (0,5 điểm)

Diện tích sót lại là: 3037,5 - 2430 = 607,5 (m2) (0,5 điểm)

Đáp số: 3037,5 m2; 607,5 m2

* giữ ý: - nếu như HS tuân theo cách khác cơ mà đúng thì cũng được tính điểm tương đương. Khi

HS lấy lệ trừ tỉ số xác suất mà không có ký hiệu tỉ số phần trăm (100% - 80% = 20%)

thì trừ một nửa số điểm của phép tính đó.

Câu 12(1 điểm) Tính nhanh

*

= 0,75 x 1 + 0,75 x 29 + 0,75 x 30 + 0,75 x 40 (0,5 điểm)

= 0,75 x (1+ 29 + 30 + 40) (0,25 điểm)

= 0,75 x 100 = 75 (0,25 điểm)

Phòng giáo dục đào tạo và Đào tạo ra .....

Đề khảo sát chất lượng Học kì 1

Năm học 2022 - 2023

Môn: Toán lớp 5

Thời gian làm bài: 45 phút

Đề thi học tập kì 1 Toán lớp 5 tất cả đáp án đề số 10

Bài 1(1 điểm). A) lưu lại cách đọc các số sau:

555,035:.........................................................................................................................................

*
:...........................................................................................................................................

b) Viết số thập phân gồm:

- Tám 1-1 vị, chín phần trăm:.......................................................................................................

- nhị nghìn không trăm mười tám đối chọi vị, tứ phần nghìn:..........................................................

Bài 2(1 điểm). Điền vết >,

534,1.......533,99

536,4.......536,400;

98,532.......98,45

Bài 3(2 điểm). Đặt tính rồi tính

758,7 + 65,46

4,62 x 35,4

234,8 – 87

225,54 : 6,3

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

Bài 4(1 điểm). Search X biết:

a) X – 13,1 = 7,53 x 6

b) 21 x X = 9,45 : 0,1

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

Bài 5(1 điểm). Viết số thập phân thích hợp vào khu vực chấm:

8 km 62 m = …………km

2018 dm2= ……………..m2

9 tấn 5 tạ = …………..tấn

5 giờ đồng hồ 15 phút = …………giờ

Bài 6(2 điểm). Một mảnh vườn hình chữ nhật tất cả nửa chu vi là 76m. Chiều rộng bằng 60% chiều dài.

a) Tính diện tích mảnh vườn đó.

b) fan ta áp dụng 8% diện tích mảnh vườn làm lối đi. Tìm diện tích s lối đi.

Bài giải

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….

.....................................................................................................................................................

Bài 7(1 điểm). Lãi suất tiết kiệm 1 tháng là 0,65%. Để sau 1 tháng nhận thấy tiền lãi là 780000 đồng thì quý khách phải gửi từng nào tiền?

Bài giải

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

Bài 8(1 điểm). Khoanh vào chữ để trước câu vấn đáp đúng.

1) quý hiếm của chữ số 6 ở vị trí thập phân trong những 63,546 là:

A. 6

B. 60

C.

*

D.

*

2)

*
viết dưới dạng số thập phân là:

A. 75,8

B. 75,08

C. 75,008

D. 75,80

3) trong những số 4,686; 4,688; 4,868; 4,288. Số bé xíu nhất là:

A. 4,686

B. 4,688

C. 4,868

D. 4,288

4) 45% của 120 là:

A. 540

B. 54

C. 45

D. 12

GỢI Ý ĐÁP ÁN

Bài 1(1 điểm). A)

555,035: Năm trăm năm mươi lăm phẩy không trăm tía mươi lăm

*
: bố mươi bảy với năm phần chín mươi mốt

b) Viết số thập phân gồm:

- Tám đơn vị, chín phần trăm: 8,09

- nhị nghìn không trăm mười tám đối kháng vị, tứ phần nghìn: 2018,004

Bài 2(1 điểm). Điền vệt >,

321,089

534,1 > 533,99

536,4 = 536,400;

98,532 > 98,45

Bài 3(2 điểm). Đặt tính rồi tính

KQ: 758,7 + 65,46 = 824,16

4,62 x 35,4 = 163,548

234,8 – 87 = 147,8

225,54 : 6,3 = 35,8

Bài 4(1 điểm). Tra cứu X biết:

a) X – 13,1 = 7,53 x 6

X – 13,1 = 45,18

X = 45,18 + 13,1

X = 58,28

b) 21 x X = 9,45 : 0,1

21 x X = 94,5

X = 94,5 : 21

X = 4,5

Bài 5(1 điểm). Viết số thập phân thích hợp vào khu vực chấm:

8 km 62 m = 8,062 km

2018 dm2= 20,18 m2

9 tấn 5 tạ = 9,5 tấn

5 giờ đồng hồ 15 phút = 5,25 giờ

Bài 6(2 điểm). Một miếng vườn hình chữ nhật có nửa chu vi là 76 m. Chiều rộng bằng 60% chiều dài.

a) Tính diện tích s mảnh sân vườn đó.

b) tín đồ ta sử dụng 8% diện tích s mảnh vườn có tác dụng lối đi. Tìm diện tích s lối đi.

Bài giải

60% = 3/5

Sơ đồ:

Chiều rộng: I-----I-----I-----I

Chiều dài: I-----I-----I-----I-----I-----I (76 m)

Chiều rộng miếng vườn là:

76 : (3+5) x 3 = 28,5 (m)

Chiều nhiều năm mảnh vườn cửa là:

76 – 28,5 = 47,5 (m)

Diện tích mảnh vườn:

28,5 x 47,5 = 1353,75 (m2)

Diện tích lối đi:

1353,75 : 100 x 8= 108,3 (m2)

Đáp số: diện tích mảnh sân vườn 1353,75 (m2)

Diện tích lối đi 108,3 (m2)

Bài 7(1 điểm). Lãi suất tiết kiệm ngân sách và chi phí 1 mon là 0,65%. Để sau 1 tháng nhận ra tiền lãi là 780000 đồng thì khách hàng phải gửi bao nhiêu tiền?

Bài giải

Số tiền quý khách phải gởi là:

780000 : 0,65 x 100= 120000000 (đ)

Bài 8(1 điểm). Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng.

1) quý giá của chữ số 6 ở đoạn thập phân trong những 63,546 là:

D.

*

2)

*
viết dưới dạng số thập phân là:

B. 75,08

3) trong số số 4,686; 4,688; 4,868; 4,288. Số bé nhất là:

D. 4,288

4) 45% của 120 là:

B. 54

Phòng giáo dục và Đào tạo .....

Đề khảo sát unique Học kì 1

Năm học 2022 - 2023

Môn: Toán lớp 5

Thời gian làm bài: 45 phút

Đề thi học tập kì 1 Toán lớp 5 gồm đáp án đề số 11

Phần I: Phần trắc nghiệm (6 điểm):

Câu 1:(M1 - 1 đ)

a) Số "Bốn mươi bảy đơn vị chức năng bốn phần mười với tám phần trăm" viết như sau:

A. 47,480

B. 47,48

C. 47,0480

D. 47,048

b) Phân số thập phân 834/10 được viết dưới dạng số thập phân là:

A. 0,0834

B. 0,834

C. 8,34

D. 83,4

Câu 2:(M1 - 1 đ)

a)- biến hóa số thập phân 3, 03 thành hỗn số là:

b)-Chuyển đổi đơn vị chức năng đo độ dài 1 m 53 centimet thành lếu số.

Câu 3:(M2 - 1 đ)

a)-Mua 2 quyển vở không còn 24000 đồng. Vậy mua 10 quyển vở như vậy hết số tiền là:

A. 60 000 đ

B. 600 000 đ

C. 240 000 đ

D. 120 000 đ

b) Lớp học có 25 học sinh, trong số ấy có 13 nữ. Số học viên nữ chỉ chiếm bao nhiêu phần trăm của lớp học đó?

A. 13 %

B. 25%

C. 52 %

D. 25 %

Câu 4: (M2 - 1 đ)

A. 11

B. 12

C. 13

D. 14

b)-Tìm 15 % của 320 kilogam là

A. 320

B. 15

C. 48

D. 32

Câu 5: (M2 - 1 đ)

a) Vẽ độ cao cho tam giác ABC sau. Biết cạnh đáy BC

b) mang đến hình chữ nhật ABCD tất cả chiều nhiều năm 6 cm, chiều rộng 4 centimet (như hình vẽ). Diện tích s hình tam giác MDC phía bên trong hình chữ nhật là bao nhiêu?

Diện tích hình tam giác MDC là:

Câu 6:(M2 - 1 đ) Nối vế A cùng với vế B mang lại phù hợp.

II.Tự Luận (4 điểm)

Câu 7: Tính biểu thức (M 3 - 1 đ)

a) (128,4 - 73,2): 2,4 - 18,32

b) 8,64: (1,46 + 3,34) + 6,32

Câu 8: tìm x (M 3 - 1 đ)

25: x = 16: 10

210: x = 14,92 - 6,52

Câu 9: (M 3 - 1 đ)

Một hình chữ nhật ABCD tất cả chiều lâu năm 12, 15 m, chiều rộng bởi 2/5 chiều dài. Tín đồ ta cắt 1 phần đất AMD có làm ra tam giác (như hình vẽ). Biết DM = 1/3 CD

Tính:

a) diện tích s phần đất đang cắt?

b) diện tích s đất còn lại?

Câu 10: (M 4 - 1 đ)

Cho một trong những có nhì chữ số, lúc ta viết thêm vào bên trái số kia một chữ hàng đầu thì tổng của số bắt đầu và số đã chỉ ra rằng 168. Search số vẫn cho.

GỢI Ý ĐÁP ÁN

Phần I: Phần trắc nghiệm (6 điểm):

Câu

1

2

3

4

a

b

a

b

a

b

a

b

Đáp án

B

D

B

B

D

C

D

C

Điểm

1 đ

1 đ

1 đ

1 đ

Câu 5:(M2 - 1 đ)

Đường cao AH = h

Diện tích hình tam giác MDC là:

6 x 4 : 2 = 12 cm2

Câu 6:(M2 - 1 đ) Nối vế A cùng với vế B cho phù hợp.

Xem thêm: Luyện Từ Chỉ Tính Chất Là Gì, Luyện Từ Và Câu Lớp 2: Từ Chỉ Tính Chất

I.Tự Luận(4 điểm)

Câu 7:Tính biểu thức(M 3 - 1 đ)

a) (128,4 - 73,2) : 2,4 - 18,32

b) 8,64 : (1,46 + 3,34) + 6,32

=55,2 : 2,4 - 18,32

=23 - 18,32

= 4,68

= 8,64 : 4,8 + 6,32

= 1,8 + 6,32

= 8,12

Câu 8:Tìmx(M 3 - 1 đ)

25 :x= 16 : 10

210 :x= 14,92 - 6,52

25 :x= 1,6

x= 25: 1,6

x= 15,625

210 :x= 8,4

x= 210 : 8,4

x= 25

Câu 9

Chiều rộng lớn hình chữ nhật:

12,15 x

*
= 4,86 (m)

Diện tích hình chữ nhật:

12,15 x 4,86 = 59,049 (m2)

Cạnh lòng DM hình tam giác

12,15 x

*
= 8,1 (m)

Diện tích hình tam giác ADM

4,86 x 8,1 : 2 = 19,638 (m2)

Diện tích đất còn lại:

59,049 - 19,683 = 39, 366 (m2)

Đáp số: a) 19,638 m2

b) 39, 366 m2

Câu 10:(M 4 - 1 đ)

Khi viết thêm 1 vào bên trái một số trong những có nhì chữ số, ta được một số trong những có tía chữ số, hơn số cũ 100 đơn vị.