ĐỀ THI TOÁN HỌC LỚP 1

  -  

Download Đề khám nghiệm cuối học kì 2 lớp 1 môn Toán - bài xích thi môn Toán lớp 1 học kì 2


Bộ đề khám nghiệm cuối học tập kì 2 lớp 1 môn Toán là tư liệu hữu ích có thiết kế theo công tác học Toán lớp 1 học kì 2 theo khí cụ của bộ giáo dục và Đào tạo. Những giáo viên và phụ huynh rất có thể tham khảo, cho học viên ôn tập phù hợp.

Bạn đang xem: đề thi toán học lớp 1


Kiến thức Toán lớp 1 gồm những dạng bài bác về cộng, trừ, nhân, chia. Sau đây, vanphongphamsg.vn vẫn tổng hợp những bộ đề kiểm soát cuối học kì 2 lớp 1 môn Toán bao gồm các kiến thức trên, các phụ huynh hoàn toàn có thể download về cho các em làm, củng gắng và nâng cao kiến thức.

*

Bài 3:

50 + 30 = 80 90 – 40 = 50 29 – 5 = 24

27 + 2 = 29 15 + 2 – 3 = 14 87 – 2 – 4 = 81

Bài 4:

Giải:

Cả hai bạn hái được: 23 + 26 = 49 bông hoa

Đáp án: 49 bông hoa.

----- Hết lời giải đề thi 1 -----

2. Đề khám nghiệm cuối học kì 2 lớp 1 môn Toán số 2

1. Tính:

13 + 34 =

17 + 23 =

11 + 44 =

24 + 25 =

12 + 16 =

62 + 26 =

20 + đôi mươi =

30 + 30 =

50 + đôi mươi =

37 + 40 =

58 + 20 =

66 + 30 =

2. Tính:

20 +30 +30 =

21 + 32 + 40 =

32 + 43 +54 =

50 - 10 -30 =

65 - 33 - 10 =

79 - 47 - 21 =

90 - trăng tròn +30 =

65 + 10 - 23 =

35 + 42 - 54 =

 

3. Đặt tính rồi tính

*

 

Điền vệt hoặc = vào ô trống mang lại đúng 

 

 

 

*

3. Vào vườn đơn vị em có 26 cây cam, ba em phân phối đi 13 cây cam. Hỏi trong vườn công ty em còn lại toàn bộ bao nhiêu cây cam?

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

----- hết đề thi 2 -----

=> Đáp án Đề soát sổ cuối học tập kì 2 lớp 1 môn Toán số 2

1. Tính:

13 + 34 = 47

17 + 23 = 40

11 + 44 = 55

24 + 25 = 49

12 + 16 = 28

62 + 26 = 88

20 + 20 = 40

30 + 30 = 60

50 + đôi mươi = 70

37 + 40 = 77

58 + đôi mươi = 78

66 + 30 = 96

2. Tính:

20 +30 +30 = 80

21 + 32 + 40 = 93

32 + 43 +54 = 129

50 - 10 -30 = 10

65 - 33 - 10 = 22

79 - 47 - 21 = 11

90 - đôi mươi +30 = 100

65 + 10 - 23 = 52

35 + 42 - 54 = 23

3. Đặt tính rồi tính

*

Điền vệt hoặc = vào ô trống mang đến đúng 

 

*

3. Giải

Trong vườn công ty em còn tất cả: 26 – 13 = 13 cây cam

Đáp án: 13 cây cam

----- Hết đáp án đề thi 2 -----

3. Đề chất vấn cuối học kì 2 lớp 1 môn Toán số 3

Bài 1. Đặt tính rồi tính:

32 + 42; 94 - 21

50 + 38; 67 – 3

Bài 2. Viết số phù hợp vào ô trống:

*

Bài 3.

a) Khoanh tròn vào số bé xíu nhất: 81 75 90 51

b) Khoanh tròn vào số mập nhất: 62 70 68 59

c) Đúng ghi (Đ), không đúng ghi (S):

Số ngay lập tức sau của 23 là 24 ....

Số tức thì sau của 84 là 83 ....

Số lập tức sau của 79 là 70 ....

Số tức thì sau của 98 là 99 ....

Số ngay tắp lự sau của 99 là 100 ....

Bài 4. An có 19 quả táo, An mang đến em 7 quả. Hỏi An còn bao nhiêu quả táo bị cắn dở ?

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

Bài 5. Tính:

36 + 32 – 15 = ……………………………………………

………………………………………………………………………………………………

48 – 23 + 12 = ……………………………………………

………………………………………………………………………………………………

18cm + 41cm + 20cm = ……………………………

97cm – 32cm – 2cm = …………………………………

Bài 6. Điền số phù hợp vào nơi chấm:

*

Bài 7. đơn vị Lan nuôi 64 nhỏ gà cùng vịt, trong các số ấy có 4 chục bé gà. Hỏi bên Lan nuôi từng nào con vịt?

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

Bài 8. từng hình vẽ sau đây có từng nào đoạn trực tiếp ?

*

Có ........ đoạn thẳng

*

Có ........ đoạn thẳng

----- không còn đề thi 3 -----

=> Đáp án Đề khám nghiệm cuối học tập kì 2 lớp 1 môn Toán số 3

Bài 1. Đặt tính rồi tính:

32 + 42 = 74

94 - 21 = 73

50 + 38 = 88

67 – 3 = 64

Bài 2.

*

Bài 3.

a) 51

b) 70

c)

Số tức tốc sau của 23 là 24 (Đúng)

Số tức thì sau của 84 là 83 (Sai)

Số tức khắc sau của 84 là 85

Số ngay thức thì sau của 79 là 70 (Sai)

Số tức thời sau của 79 là 80

Số lập tức sau của 98 là 99 (Đúng)

Số tức thì sau của 99 là 100 (Đúng)

Bài 4. An bao gồm 19 quả táo, An mang đến em 7 quả. Hỏi An còn từng nào quả apple ?

Bài giải

An sót lại số quả hãng apple là:

19 – 7 = 12 (quả) Đáp số: 12 trái táo

Bài 5. Tính: 36 + 32 – 15 = 68 – 15 = 53 48 – 23 + 12 = 25 + 12 = 37 18cm + 41cm + 20cm = 59cm + 20cm = 79cm 97cm – 32cm – 2cm = 65cm – 2cm = 63cm

Bài 6. Điền số tương thích vào chỗ chấm:

a. Những số có thể điền vào là 33, 34, ..., 88

b. Các số có thể điền là 80, 81, …

85 - 12 = 73

97 - 56 = 41

Bài 7. Nhà Lan nuôi 64 nhỏ gà cùng vịt, trong số đó có 4 chục con gà. Hỏi đơn vị Lan nuôi từng nào con vịt?

Bài giải

4 chục nhỏ gà = 40 nhỏ gà

Nhà Lan nuôi số con vịt là:

64 – 40 = 24 (con)

Đáp số: 24 bé vịt

Bài 8.

- Hình lắp thêm nhất: tất cả 5 đoạn thẳng

- Hình thiết bị hai: bao gồm 3 đoạn thẳng

----- Hết lời giải đề thi 3 -----

4. Đề chất vấn cuối học tập kì 2 lớp 1 môn Toán số 4

Bài 1.

a) Viết thành các số:

Năm mươi tứ : ……… Mười : ………

Bảy mươi kiểu mốt : ……… Một trăm : …… b) Khoanh tròn số bé bỏng nhất : 54 ; 29 ; 45 ; 37

c) Viết những số 62; 81; 38; 73; 16; 83; 29 theo trang bị tự từ bé xíu đến lớn.

Bài 2.

Nối số cùng với phép tính phù hợp :

*

b) Đặt tính rồi tính :

3 + 63 99 – 48

54 + 45 65 – 23

c) Tính :

27 + 12 – 4 = ……………… 38 – 32 + 32 = ………………...

28cm + 25cm + 14cm = ………….. 56cm – 6cm + 7cm = ………….

Bài 3. Đồng hồ chỉ mấy giờ đồng hồ ?

*

Bài 4. Viết , =

27 ……… 31 99 ……… 100

94 – 4 ……… 80 18 ……… 20 – 10

56 – 14 ……… 46 – 14 25 + 41 ……… 41 + 25

Bài 5.

*

Hình vẽ mặt có:

……… hình tam giác

……… hình vuông

……… hình tròn

Bài 6. Lớp em tất cả 24 học sinh nữ, 21 học viên nam. Hỏi lớp em có toàn bộ bao nhiêu học sinh?

Bài 7. Một sợi dây dài 25cm. Lan giảm đi 5cm. Hỏi tua dây còn lại dài mấy xăng - ti - mét?

Bài 8. Tính nhẩm :

43 + 6 = …………… 60 – 20 = …………..

50 + 30 = …………... 29 – 9 = …………...

Bài 9. Tính nhanh:

3 + 6 + 7 + 4 =

19 + 17 + 13 + 11 =

99 + 97 + 98 + 96 =

Bài 10. Cho các chữ số 5, 3, 4, 1, 2. Hãy viết các số gồm hai chữ số khác nhau.

----- không còn đề thi 4 -----

=> Đáp án Đề đánh giá cuối học tập kì 2 lớp 1 môn Toán số 4

Bài 1.

a) Viết thành những số:

Năm mươi tư : 54 Mười : 10

Bảy mươi mốt : 71 Một trăm : 100

b) Khoanh tròn số bé bỏng nhất : 54 ; 29 ; 45 ; 37

c) sắp xếp theo sản phẩm công nghệ tự từ nhỏ xíu đến lớn: 16, 29, 38, 62, 73, 81, 83.

Bài 2.

a)

*

b)

*

c) Tính :

28+ 12 – 4 = 36

38 – 32 + 32 = 38

28cm + 25cm + 14cm = 67cm

56cm – 6cm + 7cm = 57cm

Bài 3. 2 tiếng ; 8 giờ

Bài 4.

*

Bài 5. 6 hình tam giác; 2 hình vuông; 2 hình tròn

Bài 6.

Lớp em tất cả số học sinh là:

24 + 21 = 45 (học sinh)

Đáp số: 45 học tập sinh

Bài 7.

Sợi dây còn sót lại dài số xăng-ti-mét là:

25 – 5 = 30 (cm)

Đáp số: 30cm

Bài 8.

43 + 6 = 49; 60 – trăng tròn = 40;

50 + 30 = 80; 29 – 9 = 20

Bài 9. Tính nhanh:

3 + 6 + 7 + 4 = (3 + 7) + (6 + 4) = 10 + 10 = 20

19 + 17 + 13 + 11 = (19 + 11) + (17 + 13) = 30 + 30 = 60

99 + 97 + 98 + 96 = 100 – 1 + 100 – 2 + 100 – 3 + 100 – 4

= (100 + 100 + 100 + 100) – (1 + 2 + 3 + 4)

= 400 – 10

= 390

Bài 10.

Các số có hai chữ số khác nhau:

53; 54; 51; 52

35; 34; 31; 32

45; 43; 41; 42

15; 13; 14; 12

25; 23; 24; 21

----- Hết câu trả lời đề thi 4 ----

5. Đề đánh giá cuối học tập kì 2 lớp 1 môn Toán số 5

Bài 1.

a) Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

60; …; …; …; 64; 65; …; 67; …; …; 70; 71;…; 73;…;…; 76; 77; …; …; 80

b) Viết thành các số:

Bốn mươi ba:

Ba mươi hai:

Chín mươi bảy:

Hai mươi tám:

Sáu mươi chín:

Tám mươi tư:

Bài 2.

a) Đặt tính rồi tính:

45 + 34 56 - 20

18 + 71 74 - 3

b) 58cm + 40cm = ................ 57 + 2 - 4 = ...............

Bài 3. Điền lốt >,  

63 .... 60

95 .... 99

88 – 45 .... 63 – 2

17 – 2 .... 68 – 54

49 – 2 .... 50 – 3

Bài 4. Tính:

50 + 30 + 6 = ..........

86 – 30 – 6 = ..........

60 + trăng tròn + 5 = ...........

90 – 30 + 5 = ..........

86 – 6 – 30 = ..........

56 + trăng tròn + 3 = ...........

Bài 5. chị em hái được 85 quả hồng, mẹ đã buôn bán 60 trái hồng. Hỏi mẹ sót lại bao nhiêu quả hồng ?

Bài 6. Lan có 1 chục loại kẹo. Bà nội cho thêm 3 dòng nữa. Hoa cho mình 2 cái. Hỏi Hoa còn từng nào cái kẹo?

Bài 7. kiếm tìm số gồm hai chữ số, biết chữ số hàng chục là số lớn số 1 có một chữ số. Chữ số hàng đơn vị chức năng kém chữ số hàng chục là 4.

Bài 8. Vẽ thêm một quãng thẳng để có: Một hình vuông vắn và một hình tam giác ?

*

----- không còn đề thi 5 -----

=> Đáp án Đề soát sổ cuối học kì 2 lớp 1 môn Toán số 5

Bài 1.

a) Điền số tương thích vào chỗ chấm:

60; 61; 62; 63; 64; 65; 66; 67; 68; 69; 70; 71; 72; 73; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 80

b) Viết thành những số:

Bốn mươi ba: 43

Ba mươi hai: 32

Chín mươi bảy: 97

Hai mươi tám: 28

Sáu mươi chín: 69

Tám mươi tư: 84

Bài 2.

a) Đặt tính rồi tính:

*

b) 58cm + 40cm = 98cm 57 + 2 - 4 = 55

Bài 3. Điền vệt >,  

*

Bài 4. Tính:

50 + 30 + 6 = 86

86 – 30 – 6 = 50

60 + đôi mươi + 5 = 85

90 – 30 + 5 = 65

86 – 6 – 30 = 50

56 + 20 + 3 = 79

Bài 5. chị em hái được 85 trái hồng, bà bầu đã buôn bán 60 trái hồng. Hỏi mẹ còn sót lại bao nhiêu quả hồng ?

Bài giải

Mẹ còn lại số trái hồng là:

85 – 60 = 25 (quả)

Đáp số: 25 quả hồng

Bài 6.

Bài giải

5 chục = 50

Lan gồm số keọ là:

50 + 13 – 22 = 41 (cái)

Đáp số: 41 dòng kẹo

Bài 7.

Số lớn số 1 có một chữ số là: 9

Chữ số hàng chục là: 9

Chữ số hàng đơn vị chức năng là: 9 – 4 = 5

Số đề xuất tìm là: 95

Bài 8. Hình vẽ:

*

----- Hết đáp án đề thi 5 -----

6. Đề chất vấn cuối học tập kì 2 lớp 1 môn Toán số 6

Bài 1. Tính:

65 – 23 + 42 = ........... 11 + 46 – 27 = ...........

36 + 25 – 10 = ........... 40 + 37 + 23 = ...........

41 + 28 + 15 = ........... 99 – 72 + 26 = ...........

55 + 22 – 12 = ........... 13 + 25 – 7 = .............

Bài 2. Tính:

a) 7 + 3 + 40 – 20 + 60 – 40

b) đôi mươi + 60 – (30 + 20) + 40 – (10 + 50)

Bài 3. Điền lốt >,  

31 + 25 .... 90 – 23 81 – 40 .... 30 + 12

42 + 25 .... 95 – 30 31 + 25 .... 70 – 19

Bài 4. Tra cứu số tất cả hai chữ số, chữ số hàng trăm là số đứng ngay lập tức sau số 5. Chữ số hàng đơn vị chức năng là số đứng liền trước số 1.

Bài 5. nhà Mai tất cả 30 cái bút, mẹ mua thêm 1 chục dòng nữa. Hỏi công ty Mai có tất cả bao nhiêu dòng bút?

Bài 6. nhì hộp cây viết chì có toàn bộ 7 chục cái. Hộp thứ nhất có 25 cái. Hỏi hộp trang bị hai bao gồm bao nhiêu cái bút chì?

Bài 7. cho những số 40, 20, 30, 90. Hãy lập các phép tính đúng gồm chứa cả bốn số trên.

----- không còn đề thi 6 -----

=> Đáp án Đề đánh giá cuối học kì 2 lớp 1 môn Toán số 6

Bài 1.

65 – 23 + 42 = 84 11 + 46 – 27 = 30

36 + 25 – 10 = 51 40 + 37 + 23 = 100

41 + 28 + 15 = 84 99 – 72 + 26 = 53

55 + 22 – 12 = 65 13 + 25 – 7 = 31

Bài 2. Tính:

a) 7 + 3 + 40 – đôi mươi + 60 – 40 = (7 + 3) + (40 – 20) + (60 – 40) = 10 + 20 + trăng tròn = 50

b) trăng tròn + 60 – (30 + 20) + 40 – (10 + 50) = đôi mươi + 60 – 50 + 40 – 60 = 10

Bài 3.

*

Bài 4. kiếm tìm số tất cả hai chữ số, chữ số hàng trăm là số đứng ngay lập tức sau số 5. Chữ số hàng đơn vị là số đứng liền trước số 1.

Chữ số hàng chục là: 6

Chữ số hàng đơn vị chức năng là: 5

Số cần tìm là: 65

Bài 5. nhà Mai tất cả 30 chiếc bút, mẹ mua thêm một chục dòng nữa. Hỏi bên Mai có toàn bộ bao nhiêu mẫu bút?

Bài giải

1 chục = 10

Nhà Mai có tất cả số cây bút là:

30 + 10 = 40 (cái)

Đáp số: 40 mẫu bút

Bài 6. nhị hộp bút chì có tất cả 7 chục cái. Hộp đầu tiên có 25 cái. Hỏi hộp thứ hai gồm bao nhiêu cái cây bút chì?

Bài giải

7 chục mẫu = 70 cái

Hộp lắp thêm hai có số bút chì là:

70 – 25 = 45 (bút chì)

Đáp số: 45 cây bút chì

Bài 7. những phép tính hoàn toàn có thể lập được:

40 + 30 + đôi mươi = 90

90 – đôi mươi – 30 = 40

90 – trăng tròn – 40 = 30

90 – 40 – 30 = 20

----- Hết câu trả lời đề thi 6 -----

7. Đề kiểm soát cuối học kì 2 lớp 1 môn Toán số 7

Bài 1. cho các số 28; 17; 10; 90; 55; 72; 42; 83; 18.

a) Số bé dại nhất trong dãy số trên là số làm sao ?

b) Số lớn số 1 trong hàng số bên trên là số như thế nào ?

c) sắp xếp các số theo sản phẩm công nghệ tự tăng vọt ?

Bài 2.

a) Tính :

31 + 14 = ……….. 36 – 21 = ………… 87 + 12 = …………

14 + 31 = ……….. 36 – 15 = ………… 87 – 12 = …………

62 + 3 = ……….. 55 – 2 = ………… 90 + 8 = …………

62 + 30 = ……….. 55 – đôi mươi = ………… 90 – 80 = …………

b) Viết số tương thích vào địa điểm chấm :

50 + …. = 50 49 – … = 40 49 – …. = 9

…. + …. = 40 75 = …. + ….. 60 – ….. > 40

Bài 3. Em hãy quan sát vào các tờ lịch cùng điền vào chỗ trống :

*

a) Nếu lúc này là thứ bốn thì: Ngày ngày hôm qua là lắp thêm ………..

Xem thêm: Hoá Học 8 Bài 2: Chất - Giải Hóa 8 Bài 2: Chất

Ngày mai là lắp thêm ………………………………………………………………………..

Ngày hôm tê là lắp thêm ………………………………………………………………………..

Ngày tê là sản phẩm công nghệ ………………………………………………………………………..

b) đồ vật năm , ngày ..............., mon .............

Thứ .............., ngày 11 , mon ................

Bài 4. Kì nghỉ ngơi hè, Lan về quê thăm ông bà không còn 2 tuần lễ với 3 ngày . Hỏi Lan sẽ ở quê toàn bộ mấy ngày ?

Bài 5. Vẽ đoạn trực tiếp AB tất cả độ dài bởi 10 cm.

Bài 6. Số ?

Hình bên tất cả :

…….. Hình tam giác

…….. Hình vuông

Bài 7. phái nam có một trong những bi là số lớn nhất có nhì chữ số như là nhau. Hải có thấp hơn Nam 17 viên bi. Hỏi cả đôi bạn trẻ có toàn bộ bao nhiêu viên bi?

Bài 8. bên trên sân công ty Lan có một số trong những gà và một số trong những chó. Lan đếm được tất cả 8 chân vừa gà, vừa chó. Hỏi trên sân bao gồm mấy bé gà, mấy con chó?

----- không còn đề thi 7 -----

=> Đáp án Đề đánh giá cuối học kì 2 lớp 1 môn Toán số 7

Bài 1.

a) Số bé dại nhất trong hàng số trên là 10

b) Số lớn nhất trong hàng số bên trên là số nào 90

c) chuẩn bị xếp những số theo thứ tự tăng dần: 10, 17, 18, 28, 42, 55, 72, 83, 90.

Bài 2.

a) Tính :

31 + 14 = 45 36 – 21 = 15 87 + 12 = 99

14 + 31 = 45 36 – 15 = 21 87 – 12 = 75

62 + 3 = 65 55 – 2 = 53 90 + 8 = 98 63

+ 30 = 93 55 – đôi mươi = 35 90 – 80 = 10

b) Viết số thích hợp vào địa điểm chấm :

50 + 0 = 50 49 – 9 = 40 49 – 40 = 9

10 + 30 = 40 75 = 70 + 5 60 – 19 > 40

Bài 3.

Em hãy quan sát vào các tờ lịch cùng điền vào chỗ trống :

*

a) Nếu lúc này là thứ tứ thì: Ngày ngày qua là lắp thêm ba

Ngày mai là máy năm

Ngày hôm tê là vật dụng hai

Ngày cơ là thiết bị sáu

b) máy năm , ngày 13, tháng 5

Thứ ba, ngày 11 , mon 5

Bài 4.

Bài giải.

Đổi 2 tuần lễ = 14 ngày

Lan đã ở quê số ngày là :

14 + 3 =17 (ngày)

Đáp số : 17 ngày

Bài 5.

*

Bài 6.

*

Hình bên gồm :

8 hình tam giác

5 hình vuông

Bài 7. phái nam có một vài bi là số lớn số 1 có hai chữ số tương đương nhau. Hải có thấp hơn Nam 17 viên bi. Hỏi Hải tất cả bao nhiêu viên bi?

Bài giải.

Số lớn nhất có nhị chữ số giống như nhau là: 99

Nam bao gồm số viên bi là: 99 viên bi

Hải có số viên bi là:

99 – 17 = 82 (viên bi)

Đáp số: 82 viên bi

Bài 8.

Vì 8 = 4 + 2 + 2 đề nghị sân bên Lan có 1 con chó cùng 2 nhỏ gà.

----- Hết đáp án đề thi 7 -----

8. Đề chất vấn cuối học tập kì 2 lớp 1 môn Toán số 8

Bài 1. Viết số :

a) Viết những số tự 89 mang lại 100 :

b) Viết số vào địa điểm chấm:

Số tức thời trước của 99 là …… ; 70 gồm …… chục với … đối kháng vị

Số tức thì sau của 99 là ……… ; 81 gồm ……chục với … đối kháng vị

Bài 2.

a) Tính nhẩm:

3 + 36 = ……... 45 – trăng tròn = ……...

50 + 37 = ……… 99 – 9 = ……

b) Đặt tính rồi tính :

51 + 27 78 – 36

98 – 6 100 – 35

Bài 3.

79 ……… 74 56 ……... 50 + 6

60 ……… 95 32 – 2 …….. 32 + 2

Bài 4.

Hình vẽ bên bao gồm :

………… hình tam giác

………… hình vuông

Bài 5. vào vườn đơn vị em có 26 cây cam cùng cây bưởi, trong đó có 15 cây cam. Hỏi vào vườn công ty em tất cả bao nhiêu cây bưởi?

Bài 6. Viết những số có hai chữ số cơ mà chữ số hàng đơn vị chức năng hơn chữ số hàng trăm là 3.

Bài 7. Tính:

a) 64 + 35 – 19 =

b) 98 – 23 – 35 =

Bài 8. Mai gồm 25 dòng kẹo, chị nếm nếm thêm Mai 14 mẫu nữa, Mai cho bạn 6 cái. Hỏi Mai có toàn bộ bao nhiêu chiếc kẹo?

----- không còn đề thi 8 -----

=> Đáp án Đề chất vấn cuối học kì 2 lớp 1 môn Toán số 8

Bài 1. Viết số :

a) 89; 90; 91; …; 100

b)

Số tức khắc trước của 99 là 98 ; 70 bao gồm 7 chục với 0 1-1 vị

Số ngay thức thì sau của 99 là 100 ; 81 tất cả 8 chục cùng 1 đơn vị

Bài 2.

a) 3 + 36 = 39 45 – đôi mươi = 25

50 + 37 = 87 99 – 9 = 90

b) 51 + 27 = 78 78 – 36 = 42

98 – 6 = 92 100 – 35 = 65

Bài 3.

*

Bài 4.

Hình vẽ bên gồm :

3 hình tam giác

3 hình vuông

Bài 5. vào vườn bên em gồm 26 cây cam cùng cây bưởi, trong những số ấy có 15 cây cam. Hỏi vào vườn bên em có bao nhiêu cây bưởi?

Bài giải

Trong vườn tất cả số cây bòng là:

26 – 15 = 11 (cây)

Đáp số: 11 cây bưởi

Bài 6.

Các số tất cả hai chữ số cơ mà chữ số hàng đơn vị hơn chữ số hàng chục là 3: 14; 25; 36; 47; 58; 69

Bài 7.

a) 64 + 35 – 19 = 80

b) 98 – 23 – 35 = 40

Bài 8.

Bài giải

Mai có tất cả số kẹo là:

25 + 14 – 6 = 33 (cái)

Đáp số: 33 mẫu kẹo

----- Hết lời giải đề thi 8 -----

9. Đề kiểm tra cuối học kì 2 lớp 1 môn Toán số 9

Bài 1. Điền vào vị trí chấm :

a) Số lớn số 1 có 2 chữ số là …………………………………………

b) Số lẻ lớn nhất có 2 chữ số là…………………………………………

c) các số gồm 2 chữ số cơ mà tổng 2 chữ số là 9 là …………………………

d) Số ngay tức thì trước của 90 là ………… ; 17 có ………… chục và …………đơn vị

Số lập tức sau của 99 là ………… ; 50 có ………… chục và …………đơn vị

e) Viết các số tròn chục: …………………………………………………………..

Bài 2.

a) Tính :

3 + 36 = ……... 45 – 20 = ………

50 + 37 = ……… 99 – 9 = ………

17 – 16 = ……… 3 + 82 = ………

17 + 14 – 14 = …………… 38 centimet – 10cm = ……………

b) Đặt tính rồi tính :

51 + 27 78 – 36 84 – 4 91 + 7

Bài 3. Viết > ;

a) 39 ……… 74 89 …… 98 56 ……... 50 + 6

68 ……… 66 99 ……100 32 – 2 … 32 + 2

b) 

*

Bài 8. lắp thêm năm của một tuần lễ là ngày 21 vào tháng. Hỏi thiết bị sau của tuần lập tức sau là ngày như thế nào trong tháng?

----- hết đề thi 9 -----

=> Đáp án Đề bình chọn cuối học kì 2 lớp 1 môn Toán số 9

Bài 1. Điền vào nơi chấm :

a) Số lớn nhất có 2 chữ số là 99

b) Số lẻ lớn số 1 có 2 chữ số là 99

c)

9 = 9 + 0 = 8 + 1 = 7 + 2 = 6 + 3 = 5 + 4

Các số tất cả 2 chữ số nhưng tổng 2 chữ số là 9 là: 90; 18; 81; 72; 27; 63; 36; 54; 45

d) Số liền trước của 90 là 89; 17 gồm 1 chục và 7 đối kháng vị

Số tức thì sau của 99 là 100 ; 50 bao gồm 5 chục cùng 0 đối chọi vị

e) Viết những số tròn chục: 10; 20; 30; 40; 50; 60; 70; 80; 90

Bài 2.

a) Tính :

3 + 36 = 39 45 – 20 = 25 50 + 37 = 87

99 – 9 = 90 17 – 16 = 1 3 + 82 = 85

17 + 14 – 14 = 17 38cm – 10cm = 28cm

b)

Bài 3. Viết > ;

*

Bài 4.

Bài giải

Đoạn dây còn lại dài số xăng – ti – mét là:

18 – 5 = 13 (cm)

Đáp số: 13 cm

Bài 5. Dũng gồm 39 nhãn vở. Sau khi cho mình thì Dũng còn sót lại 11 nhãn vở. Hỏi Dũng đã cho chính mình bao nhiêu mẫu nhãn vở?

Bài giải

Dũng đã cho mình số nhãn vở là:

39 – 11 = 28 (nhãn vở)

Đáp số: 28 nhãn vở

Bài 6.

Bài giải

Số nhỏ dại nhất bao gồm hai chữ số như là nhau là: 11

Nam giành được số điểm 10 là:

11 + 9 = 20 (điểm 10)

Số béo nhất có một chữ số là: 9

Hằng giành được số điểm 10 là:

9 + 10 = 19 (điểm 10)

Đáp số: Nam: đôi mươi điểm 10; Hằng: 19 điểm 10

Bài 7. Hình vẽ bên dưới đây, gồm bao nhiêu đoạn thẳng? từng nào hình tam giác?

Có 10 đoạn thẳng với 8 hình tam giác.

Bài 8.

Thứ năm của tuần ngay lập tức sau là ngày 28 trong tháng.

Thứ sáu của tuần lập tức sau là ngày 29 vào tháng.

----- Hết giải đáp đề thi 9 -----

10. Đề bình chọn cuối học tập kì 2 lớp 1 môn Toán số 10

Bài 1. Điền vào chỗ chấm:

a) Số nhỏ xíu nhất gồm hai chữ số là: …………………………………………………………….

b) Số ngay tức thì trước của số lớn nhất có một chữ số là: ………………………………………………

c) Số tức khắc sau của số nhỏ dại nhất tất cả hai chữ số là: …………………………………………………

d) Số tròn chục lớn nhất có nhị chữ số là:…………………………………………………………..

Bài 2. Đặt tính rồi tính:

56 + 43 79 – 2

4 + 82 65 – 23

Bài 3. Tính :

40 + đôi mươi – 40 = …………… 38 – 8 + 7 = ……………….

55 – 10 + 4 = …………… 25 + 12 + 2 = ……………….

25cm + 14cm = ……………... 56cm – 6cm + 7cm = ………….

48 centimet + 21cm = …………….. 74cm – 4cm + 3cm = ………….

Bài 4. Nam gồm 36 viên bi bao gồm bi xanh với bi đỏ, trong những số ấy có 14 viên bi xanh. Hỏi Nam tất cả mấy viên bi đỏ ?

Bài 5. Một siêu thị có 95 quyển vở , siêu thị đã phân phối bốn chục quyển vở . Hỏi siêu thị còn lại bao nhiêu quyển vở ?

Bài 6. Một quyển sách tất cả 65 trang, Lan đang đọc hết 35 trang. Hỏi Lan còn bắt buộc đọc bao nhiêu trang nữa thì hết quyển sách ?

Bài 7. Với các số 0; 3; 4 hãy viết toàn bộ các số gồm hai chữ số khác nhau ?

Bài 8. Viết số tương thích vào chỗ chấm:

Hình vẽ mặt có:

a) …………………………điểm

Tên các điểm là: ……………….

b) …………………đoạn thẳng

Tên những đoạn trực tiếp là: ………….

c) …………………….tam giác-

---- không còn đề thi 10 -----

=> Đáp án Đề chất vấn cuối học tập kì 2 lớp 1 môn Toán số 10

Bài 1. Điền vào chỗ chấm:

a) Số nhỏ nhắn nhất tất cả hai chữ số là: 10

b) Số tức khắc trước của số lớn số 1 có một chữ số là: 8

c) Số liền sau của số nhỏ dại nhất gồm hai chữ số là: 11

d) Số tròn chục lớn nhất có nhì chữ số là: 90

Bài 2. Đặt tính rồi tính:

56 + 43 = 99 79 – 2 = 77

4 + 82 = 86 65 – 23 = 42

Bài 3. Tính :

40 + 20 – 40 = 20 38 – 8 + 7 = 37

55 – 10 + 4 = 49 25 + 12 + 2 = 39

25cm + 14cm = 39cm 56cm – 6cm + 7cm = 57cm

48 centimet + 21cm = 69cm 74cm – 4cm + 3cm = 73cm

Bài 4. Nam có 36 viên bi có bi xanh và bi đỏ, trong số đó có 14 viên bi xanh. Hỏi Nam gồm mấy viên bi đỏ ?

Bài giải

Nam tất cả số viên bi đỏ là:

36 – 14 = 22 (viên bi)

Đáp số: 22 viên bi đỏ

Bài 5.

Bài giải

4 chục quyển vở = 40 quyển vở

Cửa hàng còn sót lại số quyển vở là:

95 – 40 = 55 (quyển vở)

Đáp số: 55 quyển vở

Bài 6.

Bài giải

Lan còn nên đọc số trang sách là:

65 – 35 = 30 (trang)

Đáp số: 30 trang sách

Bài 7.

Các số gồm hai chữ số khác biệt được lập tự 0, 3, 4 là : 30; 34; 40; 43

Bài 8.

Hình vẽ mặt có:

a) 5 điểm

Tên những điểm là: A, B, C, D, E

b) 8 đoạn thẳng

Tên các đoạn thẳng là: AB, AC, AD, AE, BC, CD, CE, DE

c) 4 tam giác

Tên những tam giác là: ABC, ACD, ADE, AEC

----- Hết lời giải đề thi 10 -----

11. Đề soát sổ cuối học tập kì 2 lớp 1 môn Toán số 11

Bài 1.

a) Viết những số thoải mái và tự nhiên có hai chữ số giống nhau.

b) Số phệ nhất, bé nhỏ nhất có 2 chữ số kiểu như nhau là số nào?

c) Số béo nhất, bé bỏng nhất gồm hai chữ số khác biệt là số nào?

Bài 2. cho các số: 60; 70; 65; 18; 35; 96; 72

a) sắp xếp những số trên theo đồ vật tự tăng dần.

b) chuẩn bị xếp những số trên theo thiết bị tự giảm dần.

Bài 3. Viết số thích hợp vào địa điểm chấm:

- Số tức thì trước số 24 là: ……

- Số tròn chục ngay tức khắc sau số 28 là: ………

- Số tức tốc sau số 88 là: ……...

- Số tròn chục ngay thức thì trước số 33 là: …….

Bài 4. Cho ba số 7; 3 và 10. Hãy cần sử dụng dấu +; - để viết thành các phép tính đúng.

Bài 5. Tính:

50 + 24 – 13 =

56 – 26 + đôi mươi =

34 + 5 – trăng tròn =

44 – 44 + 23 =

Bài 6. An hơn Tùng 3 tuổi. Hiểu được An 10 tuổi. Hỏi Tùng bao nhiêu tuổi?

Bài 7. Tìm 1 số biết rằng mang số đó cùng với 5 rồi trừ đi 8 được hiệu quả là 11?

Bài 8.

Hình vẽ bên gồm bao nhiêu hình tam giác?

----- không còn đề thi 11 -----

=> Đáp án Đề soát sổ cuối học tập kì 2 lớp 1 môn Toán số 11

Bài 1.

a) Viết các số tự nhiên có hai số kiểu như nhau.

Các số tự nhiên và thoải mái có hai chữ số giống như nhau là: 11; 22; 33; 44; 55; 66; 77; 88; 99

b) Số thoải mái và tự nhiên lớn nhất gồm hai chữ số tương tự nhau là: 99

Số từ bỏ nhiên nhỏ nhắn nhất có hai chữ số giống như nhau là: 11

c) Số tự nhiên và thoải mái lớn nhất bao gồm hai chữ số khác nhau là: 98

Số từ bỏ nhiên bé nhất có hai chữ số khác nhau là: 10

Bài 2.

a) sắp xếp theo sản phẩm công nghệ tự tăng dần: 18, 35, 60, 65, 70, 72, 96.

b) sắp xếp theo máy tự giảm dần: 96, 72, 70, 65, 60, 35, 18. 

Bài 3. Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

- Số liền trước số 24 là: 23

- Số tròn chục tức khắc sau số 28 là: 30

- Số tức thì sau số 88 là: 89

- Số tròn chục liền trước số 33 là: 30

Bài 4. Cho tía số 7; 3 với 10. Hãy cần sử dụng dấu +; - để viết thành những phép tính đúng.

Các phép tính là:

7 + 3 = 10

10 – 3 =7

10 -7 = 3

Bài 5. Tính:

50 + 24 – 13 = 74 – 13 = 61

56 – 26 + 20 = 30 + trăng tròn = 70

34 + 5 – trăng tròn = 39 – đôi mươi = 19

44 – 44 + 23 = 0 + 23 = 23

Bài 6.

Bài giải

Tuổi của Tùng là:

10 – 3 = 7 (tuổi)

Đáp số: 7 tuổi

Bài 7.

Bài giải

Số đề xuất tìm là:

11 + 8 – 5 = 14

Đáp số: 14

Bài 8.

Có 9 hình tam giác.

----- Hết lời giải đề thi 11 -----

Đề bình chọn cuối học kì 2 lớp 1 môn Toán có giải mã chọn lọc

Hy vọng với cỗ đề soát sổ cuối học kì 2 lớp 1 môn Toán đang là tài liệu có ích để các bé bỏng tham khảo, luyện tập nhằm mục tiêu ôn luyện kiến thức tốt nhất. Ko kể ra, những em bài viết liên quan đề thi Toán lớp 1 học kì 2 năm 2019 trở đi nhằm ôn tập con kiến thức xuất sắc nhất, làm bài xích thi tới đây đạt hiệu quả cao.

Xem thêm: Các Chuyện Cổ Tích Việt Nam, Truyện Cổ Tích Việt Nam Hay Nhất

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 4 cũng khá được vanphongphamsg.vn tổng hợp, những bậc phụ huynh hoàn toàn có thể cùng cài đặt về lắp thêm và mang lại các bé nhỏ của mình làm thử đề thi học kì 2 môn Toán lớp 4 nhằm củng cố kiến thức hơn.