đề thi tiếng anh lớp 4 cuối học kỳ 2

Download Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 4 - Bài đánh giá tiếng Anh học tập kỳ 2


vanphongphamsg.vn xin tư liệu đề thi học tập kì 2 môn Tiếng Anh lớp 4 cho những em học viên thuộc các thầy thầy giáo dạy giờ Anh. Bộ tư liệu này bao gồm nhiều dạng bài tập giờ Anh lớp 4 của chương trình bắt đầu, không chỉ góp các em nâng cao, trau dồi kỹ năng và kiến thức mà lại còn làm thầy cô xem thêm để ra đề thi tác dụng.

Bạn đang xem: đề thi tiếng anh lớp 4 cuối học kỳ 2


Bộ đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 4 năm học 2021 bao hàm 5 cỗ đề thi, có file nghe với lời giải đi kèm. Đây được coi là tư liệu hữu dụng, được vanphongphamsg.vn tuyển chọn chọn kỹ càng giúp những em học viên có thể thâu tóm được dạng, cấu tạo, câu hỏi tất cả vào bài bác thi, từ bỏ kia thi hiệu quả rộng.


Nội dung bài bác viết: 1. Đề thi số 1=> Đáp án đề thi số 12. Đề thi số 2=> Đáp án đề thi số 23. Đề thi số 3=> Đáp án đề thi số 34. Đề thi số 4=> Đáp án đề thi số 45. Trọn cỗ 5 đề thi học tập kì 2 môn Tiếng Anh lớp 4

1. Đề thi học kì 2 Tiếng Anh lớp 4 số 1

Question 1: Chọn từ không giống loại

1. A. about B. where C. how D. who

2. A. collect B. read C. bởi D. like

3. A. Art B. Music C. subject D. History

4. A. xanh B. puppet C. purple D. red

Question 2: Dựa vào tranh để ngừng những câu sau

*

Question 3: Đọc đoạn văn uống cùng trả lời câu hỏi

It is Sunday today. Phong & Mai go to lớn four places. First, they go to lớn the booksiêu thị because Mai wants lớn buy some books and pens. Then they go lớn the pharmacy because Phong wants lớn buy some medicine. After that, they go to the zoo because they want khổng lồ see the animals. Finally, they go to lớn the bakery. They want to buy something to eat because they are hungry.

1. How many places bởi Phong and Mai go?

__________________________________________________.

2. What do they buy at the pharmacy?

 __________________________________________________.

3. Do they go to the post office?

__________________________________________________.

4. Why vày they go to the zoo?

__________________________________________________.

Question 4: Sắp xếp những trường đoản cú sau thành câu hoàn chỉnh

1. a/ time/ It’s/ great.

________________________________________________________.

2. Where/ this/ you/ summer/ going/ are?

________________________________________________________?

3. homework/ stay/ because/ I/ home/ have to/ at/ do/ I.

________________________________________________________.

4. is/ Ho Chi Minh/ He/ to/ going/ đô thị.

________________________________________________________.

---- Hết đề 2 ----

=> Đáp án đề thi học tập kì 2 Tiếng Anh lớp 4 số 2

Question 1: Chọn tự không giống loại 

1. C

2. B

3. D

4. A

Question 2: Đọc cùng tiông xã vào tnhóc đam mê hợp 

1. b

2. c

3. a

4. b

Question 3: Đọc đoạn vnạp năng lượng với trả lời câu hỏi

1. They go to four places.

2. They buy some medicine.

3.

Xem thêm: Câu Hỏi Thủy Phân Hoàn Toàn M Gam Đipeptit Gly-Ala, Thủy Phân Hoàn Toàn M Gam Đipeptit Gly

 No, they don’t.

4. They go lớn the zoo because they want khổng lồ see the animals.

Question 4: Sắp xếp các trường đoản cú sau thành câu hoàn chỉnh

1. It’s a great time.

2. Where are you going this summer?

3. I stay at trang chính because I have sầu lớn bởi vì homework.

4. He is going khổng lồ Ho Chi Minch city.

----- Hết giải đáp đề 2-----

3. Đề thi học tập kì 2 Tiếng Anh lớp 4 số 3

Question 1: Tìm trường đoản cú khác loại

1. A. this B. that C. cheap D. those

2. A. scary B. parrot C. tiger D. elephant

3. A. wonderful B. weather C. enormous D. beautiful

4. A. would B. fish C. rice D. chicken

Question 2: Nối cột A cùng với cột B

1. Why vì you like parrot? a. Yes, she is.

2. What are you going lớn do this Sunday? b. It’s in May.

3. Is she a nurse? c. They’re ten thousand dong

4. When is your birthday? d. Because they’re colourful

5. How much is this pen? e. No, they don’t.

6. Do they lượt thích swimming? f. I’m going to lớn the zoo

1 -

2 -

3 -

4 -

5 -

6 -

 

Question 3: Điền trường đoản cú không đủ vào địa điểm trống

does phone go much Excuse to lớn because than

1. How _____________ is this jumper?

2. What _____________ your mother do?

3. My father is taller _____________ me.

4. ____________ me. Can I have sầu a look at these jeans?

5. What animal vị you want _____________ see?

6. I lượt thích elephants ___________ they are enormous.

7. Let’s __________ to the theater.

Xem thêm: Top 44 Đề Thi Toán 7 Học Kì 2 Có Đáp Án Lớp 7 Có Đáp Án, Đề Thi Học Kì 2 Toán 7 Có Đáp Án

8. What’s your __________ number?

Question 4: Đọc đoạn văn uống với vấn đáp câu hỏi

Dear Jane,

My name’s Mary. I’m nine years old và I live sầu in Da Nang. There are four people in my family: my father, my mother, my brother & me. My father’s 34 years old. He’s a teacher; & he’s tall và slim. My mother’s 31 years old. She’s a doctor. She’s very beautiful. My brother và I are pupils at Hoa Hong Primary School. I’m older than my brother but he’s taller than me. I love sầu my family a lot.


Chuyên mục: Giải bài tập