Đề thi lại môn toán lớp 7

  -  
... ĐỀ THI LẠI NĂM HỌC 2009-2010 MƠN: TỐN LỚP: 7 LÊN 8 Bài 1: (1.5 đ) Thực hiện nay phnghiền tính (bằng cách thích hợp nếu như gồm thể): a) 15 7 19 15 2 1 34 21 34 17 3 + + − + b) 2 3 2 3 16 : 28 : 7 5 7 5...

Bạn đang xem: đề thi lại môn toán lớp 7

Quý Khách đã xem: đề thi lại môn toán lớp 7
*

... ....................................................... Lớp : ................................................................. Bài thi
lại toán 7 Năm học 2009-2010 Thời gian có tác dụng bài: 45 phút ít Phần I: Trắc nghiệm khách quan ( 2 điểm) Chọn ... 54 3 2 zxy là : A.9 B. 10 C. 5 D. 3 2 2. Đa thức yxyx 22 52 + rút ít gọn bằng: A. 7x 2 y B. 3x 4 y 2 C. 3 x 2 y D. -7 x 2 y 3. Cho hình mẫu vẽ. Theo định lí Pytago ta có: A. AB 2 = BC 2 + AC 2 C. AC ... 1 2 3 4 Đáp án B C D D Phần II: Tự luận( 8 điểm) Bài 1 ( 2 điểm): a) A = 0 ( 1,5 điểm) b) B = -7 ( 1,5 điểm) Bài 2 ( 3 điểm) a) P(x) = 2x 3 + x + 9 ( 0,5 điểm) Q(x) = 4x 3 +x 2 -x+1 ( 0,5 điểm)...

Xem thêm:


*

... 3, Điểm đánh giá toán
của các bạn trong một tổ đợc ghi1 sống bảng sau: Tên Hoài Anh Phơng Mai Nhung Nam Công Thuỷ Chung Hơng Điểm 10 7 6 8 7 6 3 7 7 8 a) Tần số của điểm 7 là A. 7 ; B. 4 ; C. 5 b) ... Đề thi lại Môn: Toán thù 7 - Năm học tập 2009 - 2010 Thời gian: 90 (ko kể thời gian giao đề) Bài 1 (3 điểm). Hãy khoanh tròn vào chữ cái đứng trớc ... a) Tần số của điểm 7 là A. 7 ; B. 4 ; C. 5 b) Số vừa đủ cộng điểm soát sổ toán của tất cả tổ là: A. 8 ; B. 10 7 ; C. 4,9 ; D. 6,9 4, Hãy ghxay đôi nhì ý sinh sống cột A và B nhằm đợc xác định đúng. A...

Xem thêm: Lời Bài Thơ Mùa Xuân Chín Của Hàn Mặc Tử, Mùa Xuân Chín


*

*

... ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬPhường THI
LẠI Môn: Toán – Khối: 7 I. Lý thuyết: - Tính giá trị của biểu thức đại số. - Nhân nhị đối kháng thức – ... thức: a) 5x 2 – 3x – 6 trên x= 2 b) 5x – 7y + 10 tại x= 5 cùng y= -7 Bài 2: Tính tích của nhì solo thức rồi kiếm tìm bậc của 1-1 thức thu gọn: a) (-7x 2 yz) . 3 7 xy 2 z b) (- 1 3 x 2 y 2 ) . (-3x 3 y ... sau: a) x 2 + 7x 2 – 5x 2 b) 7x 2 y – 3x 2 y – 5x 2 y Bài 4: Thu gọn nhiều thức rồi search bậc của chúng: a) x 2 y – 3xy + 3x 2 y – 3 + xy + 5 b) x 5 – 2x 4 + 3x 3 – 3x 4 + 2x 5 – x 3 + 7 – x Bài 5:...
*