Đề Thi Học Kì 2 Môn Hóa Lớp 8

  -  
1 Đề thi chất hóa học lớp 8 giữa kì 2 năm 2023 bao gồm đáp án (30 đề).1.1 Đề thi chất hóa học lớp 8 giữa kì 2 năm 2023 tất cả đáp án (30 đề)2 Đề thi giữa kì 2 Hóa 8 năm 20212.1 Đề thi thân học kì 2 lớp 8 môn Hóa – Đề 12.2 Đề thi giữa kì 2 môn hóa học 8 – Đề 2

Đề thi chất hóa học lớp 8 giữa kì hai năm 2023 tất cả đáp án (30 đề)

Dưới đây là Đề thi chất hóa học lớp 8 thân kì 2 gồm đáp án năm học tập 2022 – 2023, cực gần kề đề chủ yếu thức. Mong muốn bộ đề thi này để giúp đỡ bạn ôn luyện & được điểm cao trong những bài thi chất hóa học 8.

Bạn đang xem: đề thi học kì 2 môn hóa lớp 8

Quảng cáo

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào sinh sản …..

Đề thi thân Học kì 2

Năm học tập 2022 – 2023

Bài thi môn: chất hóa học lớp 8

Thời gian có tác dụng bài: phút

(Đề thi số 1)

I. TRẮC NGHIỆM(3 điểm): Hãy chọn đáp án đúng trong những câu sau:

Câu 1: Chất có công thức chất hóa học nào sau đấy là oxit?

A. ZnO

B. Zn(OH)2

C. ZnCO3

D. ZnSO4

Câu 2: Đốt cháy trọn vẹn khí metan (CH4) vào khí oxi (vừa đủ). Sản phẩm của phản ứng là:

A. CO2.

B. H2O.

C. CO2 cùng H2O.

D. CO2, H2O cùng O2.

Câu 3: cho các phương trình hóa học của những phản ứng sau:

1) CaCO3

*
CaO + CO2

2) fe + S

*
 FeS

3) Zn + 2HCl

*
ZnCl2 + H2

4) 2Fe + 3Cl2

*
2FeCl3

Trong những phản ứng trên: số làm phản ứng hóa hợp, phản ứng phân diệt lần lượt là:

A. 3; 1.

B. 2; 1.

C. 1; 3.

D. 1; 2.

Câu 4: Thành phần thể tích của không khí gồm:

A. 21% khí oxi, 78% khí nitơ, 1% những khí không giống (CO2, hơi nước, khí hiếm,…).

B. 21% khí nitơ, 78% khí oxi, 1% những khí khác (CO2, hơi nước, khí hiếm,…).

C. 21% những khí khác, 78% khí nitơ, 1% khí oxi.

D. 21% khí oxi, 78% các khí khác, 1% khí nitơ.

Câu 5: Đốt cháy hoàn toàn 2,24 lít khí CH4 vào bình cất khí oxi. Thể tích khí oxi (đo ở đktc) phải dùng là:

A. 2,24 lít.

B. 3,36 lít.

C. 4,48 lít.

D. 6,72 lít.

Câu 6: Dãy hóa học nào tiếp sau đây gồm toàn oxit bazơ?

A. SO3; P2O5.

B. Na2O; SO3.

C. SO2; CaO.

D. Na­2O; CaO.

II. TỰ LUẬN (điểm)

Câu 1 (1 điểm)

mang lại hình vẽ mô tả thí nghiệm điều chế khí oxi trong chống thí nghiệm. Hãy xác minh 1, 2, 3, 4?

*

Câu 2 (1 điểm): lý giải tại sao: lúc nhốt một bé dế mèn vào một lọ nhỏ tuổi rồi che nút kín, sau một thời gian con vật vẫn chết dù là đủ thức ăn?

Câu 3 (1 điểm): cho những oxit có công thức hóa học sau: SO2; Fe2O3, CO2, CaO. Hóa học nào thuộc các loại oxit bazơ, chất nào thuộc các loại oxit axit. điện thoại tư vấn tên các oxit đó? 

Câu 4 (2 điểm): xong các phương trình hoá học của những phản ứng sau (ghi rõ điều kiện phản ứng nếu có):

a) S + O2

*
 ………

b) fe + O2

*
 ……..

c) KMnO4

*
K2MnO4 + MnO2 + …..

Xem thêm: Học Tốt Anh Văn 10 - Sách Giải Bài Tập Tiếng Anh

d) ………

*
KCl + O2. 

Câu 5 (2 điểm): Đốt cháy trọn vẹn 2,48 gam photpho vào bình chứa khí oxi, tạo thành điphotpho pentaoxit.

a) Tính cân nặng hợp chất tạo thành?

b) nếu trong bình chứa 4 gam khí oxi. Hỏi sau thời điểm phản ứng xong chất nào còn dư với dư bao nhiêu gam?

(Cho nguyên tử khối của những nguyên tố: p. = 31; O = 16; C =12; H = 1)

—————— không còn ——————


I. TRẮC NGHIỆM ( 3 điểm) (0,5 điểm/câu đúng)

Câu

1

2

3

4

5

6

Đáp án

A

C

B

A

C

D

Câu 1: Đáp án A

 Oxit là hợp hóa học của 2 nguyên tố, vào đó có 1 nguyên tố là oxi => ZnO

Câu 2: Đáp án C

CH4 + 2O2

*
CO2 + 2H2O

Do oxi là đầy đủ nên sản phẩm chỉ là CO2, H2O (không còn oxi dư)

Câu 3: Đáp án B

 – bội phản ứng hóa hợp là làm phản ứng hóa học trong số đó chỉ tất cả một chất mới được tạo nên thành tự 2 hay những chất ban đầu. => phản ứng 2 cùng 4

– bội phản ứng phân hủy là phản ứng hoá học trong các số ấy 1 hóa học sinh ra nhị hay những chất mới 

=> bội nghịch ứng 1

Câu 4: Đáp án A

Câu 5: Đáp án C

CH4 + 2O2

*
CO2 + 2H2O

nCH4 = 2,24 : 22,4 = 0,1 mol

nO2 = 0,1.2 = 0,2 mol

VO2 = 0,2. 22,4 = 4,48 lít

Câu 6: Đáp án D

Oxit bazơ là oxit của kim loại và tương ứng với 1 bazơ.

II. TỰ LUẬN (7 điểm)

Câu 1: (1): KMnO4 hoặc KClO3; (2): đèn cồn; (3): bông; (4): Khí oxi 

Câu 2: vì trong quá trình hô hấp của chúng cần oxi cho quy trình trao đổi hóa học (quá trình này góp phần vào sự tồn tại của bạn và động vật), lúc ta che nút kín đáo có tức thị sau một thời hạn trong lọ đã hết khí oxi để duy trì sự sống. Vì thế con vật sẽ chết.

Câu 3: Oxit bazơ là: Fe2O3 (Sắt (III) oxit), CaO (canxi oxit)

Oxit axit là: SO2 (Lưu huỳnh đioxit), CO2 (cacbon đioxit/ khí cacbonic)

Câu 4: 

 a) S + O2

*
SO2

 b) 3Fe + 2O2

*
Fe3O4

 c) 2KMnO4

*
K2MnO4 + MnO2 + O2↑ 

 d) 2KClO3

*
2KCl + 3O2↑ 

Câu 5: 

a) Số mol của phường là:

*

4P + 5O2

*
2P2O5 (1)

Theo PTHH: 4 ——-> 2 (mol)

Theo bài bác ra: 0,08 ——-> 0,04 (mol)

Khối lượng P2O5 tạo nên thành là: 

=>

*

b) Số mol của oxi là:

*

Xét tỉ lệ:

*
=> O2 dư, p. Phản ứng hết.

4P + 5O2

*
2P2O5

Theo PTHH: 4 —-> 5 (mol)

Theo bài bác ra: 0,08 —>

*

 => Số mol oxi gia nhập phản ứng là:

*

=> Số mol oxi còn dư sau bội nghịch ứng:

*
(dư) = 0,125 – 0,1 = 0,025 (mol)

=> trọng lượng oxi còn dư là: m = 0,025 . 32 = 0,8 (g)

Quảng cáo

Phòng giáo dục đào tạo và Đào chế tạo ra …..

Đề thi giữa Học kì 2

Năm học 2022 – 2023

Bài thi môn: chất hóa học lớp 8

Thời gian làm bài: phút

(Đề thi số 2)

*

I. TRẮC NGHIỆM (3 điểm): Hãy chọn câu trả lời đúng trong mỗi câu sau:

Câu 1. Trong phòng thí nghiệm, oxi được điều chế từ 2 chất nào sau đây?

A. CuO; Fe3O4 B. KMnO4; KClO3

C. Không khí; H2O D. KMnO4; MnO2

Câu 2. trong những phản ứng hóa học sau, bội nghịch ứng như thế nào là làm phản ứng hóa hợp:

A. S + O2

*
SO2 B. CaCO3
*
 CaO + CO2

C. CH4 + 2O2

*
 CO2 + 2H2O D. 2H2O
*
2H2 + O2

Câu 3. trong các phản ứng sau, làm phản ứng nào xẩy ra sự oxi hóa

A. CaO + H2O → Ca(OH)2 B. S + O2

*
 SO2

C. K2O + H2O → 2KOH D. CaCO3

*
CaO + CO2

Câu 4. tín đồ ta thu khí oxi bằng phương pháp đẩy không khí nhờ vào tính hóa học nào tiếp sau đây của oxi:

A. Khí O2 nhẹ hơn không khí

C. Khí O2 là khí ko mùi.

B. Khí O2 dễ hoà tan trong nước.

D. Khí O2 nặng rộng không khí

Câu 5. Hiện tượng lạ nào sau đấy là sự thoái hóa chậm:

A. Đốt đụng trong ko khí.

B. Sắt để lâu trong bầu không khí bị gỉ.

 C. Nước bốc hơi.

D. Đốt cháy sulfur trong khôngkhí.

Câu 6. bội phản ứng như thế nào dưới đây là phản ứng phân hủy

A. CuO + H2

*
Cu + H2O B. CO2 + Ca(OH)2
*
CaCO3 + H2O

C. CaO + H2O

*
Ca(OH)2 D. Ca(HCO3)2
*
CaCO3 + CO2 + H2O

II. TỰ LUẬN (7 điểm)

Câu 1:  cho những chất sau: SO2, Fe2O3, Al2O3, P2O5. Đọc tên với hãy cho biết thêm những hóa học nào là oxit bazơ, là oxit axit?

Câu 2:  xong phản ứng sau:

a) S + O2

*
b) sắt + O2
*

c) p. + O2

*
d) CH4 + O2
*
 

Câu 3: Đốt cháy trọn vẹn 16,8 gam fe (Fe) trong ko khí


a) Tính cân nặng sản phẩm thu được?

b) Tính thể tích khí oxi, và thể tích không.khí đề xuất dùng sống đktc? (biết rằng oxi chiếm phần 20% thể tích không khí)

c) Tính trọng lượng KMnO4 cần dùng để điều chế đầy đủ oxi mang đến phản ứng trên? hiểu được lượng oxi chiếm được hao hụt 20%

Cho biết: fe = 56, O = 16, K = 39, Mn = 55

—————— hết ——————

HƯỚNG DẪN CHẤM

ĐỀ THI GIỮA HỌC KỲ II – ĐỀ 2

I. TRẮC NGHIỆM ( 3 điểm) (0,5 điểm/câu đúng)

Câu

1

2

3

4

5

6

Đáp án

B

A

B

D

B

D

Câu 1: Đáp án B

Trong chống thí nghiệm, khí oxi đươc điều chế bằng cách đun nóng đầy đủ hợp hóa học giàu oxi và dễ bị phân diệt ở nhiệt độ cao như KMnO4 và KClO3

Câu 2: Đáp án A

– phản nghịch ứng hóa phù hợp là phản nghịch ứng hóa học trong những số ấy chỉ bao gồm một chất new được tạo nên thành từ 2 hay các chất ban đầu. => phản ứng A

Câu 3: Đáp án B

Sự chức năng của oxi với một chất là sự oxi hóa

Câu 4: Đáp án D

Thu khí oxi bằng hai cách: đẩy không khí hoặc đẩy nước

Oxi đẩy không khí ra khỏi lọ vì oxi nặng rộng không khí.

Câu 5: Đáp án B

Sự lão hóa chậm là sự oxi hóa tất cả tỏa nhiệt tuy vậy không vạc sáng, thường xảy ra trong tự nhiên và thoải mái : các đồ vật bằng gang, thép trong tự nhiên dần trở thành oxit, sự lão hóa chậm các chất hữu cơ trong khung người diễn ra liên tục,…

Câu 6: Đáp án D 

 Phản ứng phân diệt là phản nghịch ứng hoá học trong những số ấy 1 chất sinh ra nhị hay nhiều chất mới 

II. TỰ LUẬN (7 điểm)

Câu 1: 

Oxit axit: SO2, P2O5

SO2: sulfur đioxit

P2O5: điphotpho pentaoxit

Oxit bazơ: Fe2O3, Al2O3

Fe2O3: fe (III) oxit

Al2O3: Nhôm oxit

Câu 2: 

a) S + O2

*
SO2

b) 3Fe + 2O2

*
Fe3O4

c) 4P + 5O2

*
2P2O5

d) CH4 + 2O2

*
CO2 + 2H2O

Câu 3: 

a/ Số mol fe là : nFe = 16,8: 56 = 0,3 mol

PTPƯ:

3Fe + 2O2

*
Fe3O4 (1)

0,3 mol → 0,2mol → 0,1 mol

Từ (1) ta có số mol Fe3O4 = 0,1mol

→ m Fe3O4 = n.M = 0,1.232 = 23,2gam

b/ Từ (1) ta có số mol O2 đã cần sử dụng nO2 = 0,2 mol

Thể tích khí oxi đã dùng sinh sống đktc: VO2 = n.22,4 = 0,2.22,4 = 4,48 lít

Thể tích ko khí đã dùng: Vkk = 5. VO2= 5.4,48 = 22,4 lít.

c/ PTPƯ

2 KMnO4

*
 K2MnO4 + MnO2 + O2 (2)

0,4444mol ← 0,222mol

Vì lượng Oxi nhận được hao hụt 10% cần số mol O2 cần gồm là:

nO2 = 0,2mol.100/90 = 0.222 mol

Từ (2) ta có số mol KMnO4 = 0,444mol

Khối lượng KMnO4 bị sức nóng phân

mKMnO4 = n.M = 0,444.158 = 70.152 gam

Phòng giáo dục và Đào sinh sản …..

Đề thi giữa Học kì 2

Năm học 2022 – 2023

Bài thi môn: chất hóa học lớp 8

Thời gian làm cho bài: phút

(Đề thi số 3)

I. TRẮC NGHIỆM ( 3 điểm) (0,5 điểm/câu đúng)

Câu 1. Để thu khí hiđro trong chống thí nghiệm bằng cách đẩy nước bạn ta dựa vào tính hóa học nào của khí hiđro ? A. Nhẹ hơn không khí. C. Không tính năng với ko khí. B. Không tính năng với nước.  D. Nhẹ hơn không khí và ít chảy trong nước.

Câu 2. Phản bội ứng cố là phản nghịch ứng giữa hợp hóa học với: A. H2 B. O2  C. Cu  D. Đơn chất

Câu 3: hỗn hợp của hiđro nổ mạnh nhất khi tỉ lệ H2: O2 là : A. 1:1 B. 2:1 C. 3:1  D. 4:1

Câu 4: Cho 13g Zn vào dung dịch đựng 0,5 mol HCl Thể tích khí H2(đktc) nhận được là: A. 1,12lít B. 2,24 lít C. 3,36 lít  D. 4,48 lít

Câu 5: Dãy hóa học nào công dụng với nước: A. SO3,CaO,P2O5 C. Al2O3,SO3,CaO B. Na2O,CuO,P2O5 D. CuO,Al2O3,Na2O

Câu 6: Khí X gồm tỷ khối với H2 là 8,5. X là khí nào đến dưới đây: A. SO2 B. NH3 C. O2 D. Cl2

II. TỰ LUẬN (7 điểm)

Câu 1: Trong các oxit sau, oxit nào chức năng với nước. Nếu có hãy viết phương trình phản ứng : K2O, Al2O3, P2O5, SO3, CaO

Câu 2: Hoàn thành các phương trình phản ứng sau:

a. ZnO +H2 

*
b. KMnO4  
*
K2MnO4 + MnO2 + …..

c. S + O2

*
d. Mg + O2 
*

Câu 3: mang lại 3,25 g Zn tác dụng với một lượng HCl vừa đủ. Dẫn toàn bộ lượng khí xuất hiện cho trải qua 6g CuO đun nóng. A) Viết phương trình hoá học xảy ra? b) Tính trọng lượng Cu chiếm được sau bội phản ứng và cho biết thêm chất như thế nào là hóa học khử? hóa học oxi hoá? c) hóa học nào còn dư sau bội nghịch ứng hiđro khử CuO? cân nặng dư là bao nhiêu?

HƯỚNG DẪN CHẤM

ĐỀ THI GIỮA HỌC KỲ II – ĐỀ 3

MÔN: HÓA HỌC 8

I. TRẮC NGHIỆM ( 3 điểm) (0,5 điểm/câu đúng)

Câu 1: Đáp án B

Câu 2: Đáp án D

Câu 3: Đáp án B

Hỗn thích hợp khí hi đro và oxi là hỗn hợp nổ, vẫn nổ mạnh mẽ nhất nếu trộn H2 cùng O2 theo tỉ lệ thành phần về thể tích quả như hệ số những chất vào phương trình hóa học

2H2 + O2

*
2H2O

Câu 4: Đáp án D

 nH2 = 13: 65 = 0,2 mol

Zn + 2HCl

*
 ZnCl2 + H2

0,2 0,5 0,2 (mol)

Vì 0,2:1 Zn hết, HCl dư => H2 tính theo Zn

n H2 = 0,2 mol => VH2 = 0,2.22,4 = 4,48 lít

 Câu 5: Đáp án A

SO3 + H2O

*
H2SO4

CaO + H2O

*
Ca(OH)2

P2O5 + 3H2O

*
2H3PO4

Câu 6: Đáp án B

MX = 8,5.2 =17 => X là NH3

II. TỰ LUẬN (7 điểm)

Câu 1: những oxit chức năng với nước 

K2O + H2O

*
2KOH

P2O5 + 3H2O

*
2H3PO4

SO3 + H2O

*
H2SO4

CaO + H2O

*
Ca(OH)2

Câu 2:

a. ZnO +H2

*
 Zn + H2O

b. 2KMnO4

*
K2MnO4 + MnO2 + O2

c. S + O2

*
SO2

d. 2Mg + O2

*
 2MgO

Câu 3:

a) Viết phương trình hóa học: 

Zn + 2HCl

*
ZnCl2 + H2

H2 + CuO 

*
 Cu + H2O

b) nZn = 3,25 : 65 = 0,05 mol => nH2 = 0,05 mol

 nCuO = 6 : 80 = 0,075 mol

Vì 0,05 : 1 CuO dư, H2 hết đề nghị tính số mol Cu theo H2

H2 + CuO

*
Cu + H2O

0,05 mol 0,05 mol

=> nCu = 0,05 mol => mCu = 0,05.64 = 3,2 gam

Trong bội nghịch ứng trên H2 chiếm O của CuO => H2 là chất khử

CuO nhường O cho H2=> CuO là hóa học oxi hóa

c) Trong làm phản ứng H2 khử CuO, CuO dư

nCuO dư = 0,075 – 0,05 = 0,025 mol

mCuO dư = 0,025.80 = 2 gam

Tải xuống

Quảng cáo

Phòng giáo dục đào tạo và Đào chế tạo ra …..

Xem thêm: Soạn Bài Quan Sát Tưởng Tượng Nhận Xét Trong Văn Miêu Tả

Đề thi thân Học kì 2

Năm học 2022 – 2023

Bài thi môn: hóa học lớp 8

Thời gian làm bài: phút

(Đề thi số 4)

I. TRẮC NGHIỆM ( 3 điểm) (0,5 điểm/câu đúng)

Câu 1: hàng dung dịch nào tiếp sau đây làm đổi màu quỳ tím thành đỏ? A. H3PO4, HNO3, HCl, NaCl, H2SO4 B. H3PO4, HNO3, KCl, NaOH, H2SO4 C. H3PO4, HNO3, HCl, H3PO3, H2SO4 D. H3PO4, KNO3, HCl, NaCl, H2SO4

Câu 2: cho các phản ứng sau 1) Cu + 2AgNO3 

*
Cu(NO3)2 + 2Ag 2) Na2O + H2O
*
 2NaOH 3) sắt + 2HCl
*
FeCl2 + H2 4) CuO+ 2HCl
*
CuCl2 + H2O 5) 2Al + 3H2SO4
*
Al2(SO4)3 + 3H2 6) Mg + CuCl2
*
MgCl2 + Cu 7) CaO + CO2
*
  CaCO3 8) HCl+ NaOH
*
 NaCl+ H2O

Số phản nghịch ứng thuộc một số loại phản ứng chũm là: A. 3 B. 4 C. 5 D. 6

Câu 3: Dãy những chất tất cả toàn oxit axit là: 

A. MgO, SO2 B. CaO, SiO2 C. P2O5, CO2 D. FeO, ZnO

Câu 4: Phương pháp điều chế khí oxi vào phòng nghiên cứu là:

A. Đun lạnh KMnO4 hoặc KClO3 ở nhiệt độ cao

B. Đi từ ko khí 

C. Điện phân nước

D. Nhiệt phân CaCO3

Câu 5: cho các oxit: CaO; Al2O3; N2O5; CuO; Na2O; BaO; MgO; P2O5; Fe3O4; K2O. Số oxit chức năng với nước sinh sản bazơ khớp ứng là:

A. 3 B. 4 C. 5 D. 2

Câu 6: Cho 11,2 gam fe vào dung dịch cất 0,25 mol H2SO4. Thể tích khí thu được sống đktc là:

A. 4,48 lít B. 5,6 lít C. 8,96 lít D. 11,2 lít

II. TỰ LUẬN (7 điểm)

Câu 1: Hoàn thành các phương trình hóa học sau:

a) CH4 + O2 

*
 

b) p + O2 

*
 

c) CaCO3 

*
 

d) H2 + CuO 

*
 

Câu 2: Cho các oxit gồm công thức: Fe2O3, MgO, CO2, SO3, P2O3, K2O, NO2

Cho biết đâu là oxit bazơ, đâu là oxit axit và hotline tên những oxit trên.

Câu 3: dùng khí hidro nhằm khử không còn 50g các thành phần hỗn hợp A bao gồm đồng(II) oxit với sắt(III) oxit. Biết trong tất cả hổn hợp sắt(III) oxit chỉ chiếm 80% khối lượng.