ĐỀ THI HỌC KÌ 2 MÔN HÓA LỚP 12 CO DAP AN

  -  

Đề thi học kì 2 chất hóa học 12 năm 2021 - 2022 tất cả 4 đề kiểm tra gồm đáp án cụ thể kèm theo. Thông qua đó giúp chúng ta học sinh nhanh chóng làm quen thuộc với cấu trúc đề thi, ôn tập nhằm đạt được hiệu quả cao vào kì thi học kì 2 lớp 12 sắp tới tới.

Bạn đang xem: đề thi học kì 2 môn hóa lớp 12 co dap an

Đề thi cuối kì 2 môn hóa học 12 cũng là tài liệu tham khảo giành riêng cho quý thầy cô ra đề kiểm tra cho những em học sinh của mình. Hình như các bạn tham khảo thêm một số đề thi như: đề thi học kì 2 môn đồ vật lí 12, ma trận đề thi học tập kì 2 lớp 12, đề thi học tập kì 2 môn lịch sử dân tộc 12, đề thi học tập kì 2 môn Ngữ văn 12.

Đề thi học kì 2 hóa học 12 năm 2021 - 2022

(Cho Cu = 64, Ag = 108, Zn = 65, Al= 27, fe =56, na =23, K =39, ba =137, Ca =40, O =16, N =14, H=1, S = 32, Cl = 35,5)


Câu 1: trong những phát biểu sau, phát biểu nào không đúng?

A. Lượng chất C trong gang nhiều hơn thế trong thép

B. Gang là kim loại tổng hợp Fe – C và một trong những nguyên tố khác

C Gang là hợp hóa học của sắt – C

D. Gang trắng chứa ít C hơn gang xám

Câu 2: triển khai các xem sét sau:

(1) Đốt dây fe trong khí clo.

(2) Đốt nóng tất cả hổn hợp bột Fe với S (trong điều kiện không có oxi).

(3) cho FeO vào dung dịch HNO3 (loãng, dư).

(4) mang đến Fe vào dung dịch Fe2(SO4)3.

(5) mang đến Fe vào hỗn hợp H2SO4 (loãng, dư).

Có từng nào thí nghiệm tạo thành muối fe (III) ?

A. 1

B. 4

C. 3

D. 2

Câu 3: cấu hình electron của ion Fe2+ là:

A. 3d6.

B. 3d5.

C. 3d3.

D. 3d2.

Câu 4: trong 3 oxít FeO, Fe2O3, Fe3O4 hóa học nào chức năng với axít HNO3 mang lại ra chất khí.

A. FeO với Fe3O4

B. Chỉ có Fe2O3.

C. Chỉ bao gồm Fe3O4.

D. Chỉ gồm FeO.

Câu 5: cho 1 miếng mãng cầu vào hỗn hợp CuCl2 từ từ cho dư hiện tượng lạ quan gần kề được

A. Có khí thoát ra và xuất hiện thêm kết tủa xanh


B. Bao gồm khí thoát ra và mở ra kết tủa xanh và tiếp nối tan ra

C. Bao gồm kết tủa color xanh

D. Có khí bay ra

Câu 6: Để khử trọn vẹn 45 gam hỗn hợp bao gồm CuO, FeO, Fe3O4, Fe và MgO yêu cầu dùng toàn diện 8,96 lít teo ở (đktc). Cân nặng chất rắn chiếm được sau làm phản ứng là:

A. 45g

B. 56,2g

C. 38,6 g

D. 39 g

Câu 7: cần sử dụng thuốc thử như thế nào sau đây rất có thể phân biệt được hỗn hợp Fe2(SO4)3 cùng dung dịch Fe2(SO4)3 gồm lẫn FeSO4 ?

A. Dung dịch Ba(OH)2.

B. Dung dịch NH3.

C. Dung dịch KMnO4/H2SO4.

D. Hỗn hợp NaOH.

Câu 8: cấu hình electron lớp bên ngoài cùng của nguyên tử kim loại kiềm là :

A. Ns1

B. (n–1)dxnsy

C. Ns2np1

D. Ns2

Câu 9: phản bội ứng nào tiếp sau đây thu được muối hạt sắt (II)?

A. Fe tính năng với hỗn hợp H2SO4đặc, đun nóng, dư.

B. Fe công dụng với hỗn hợp HNO3loãng dư.

C. Fe, FeO tính năng với hỗn hợp HNO3đặc, đun nóng, dư.

D. Sắt dư tính năng với hỗn hợp HNO3loãng.

Câu 10: Điện phân muối hạt MCl rét chảy người ta chiếm được 0,896 lít (đktc) khí sinh hoạt anot cùng 3,12 g M sinh hoạt catot, M là:

A.Na

B. K

C. Rb

D. Li

Câu 11: Để phân biệt CO2 cùng SO2 chỉ cần dùng thuốc thử là:

A. CaO.

B. Dd Ba(OH)2.

C. Nước brom.

D. Dd NaOH.

Câu 12: hài hòa m gam Al vào dung dịch HNO3 siêu loãng chỉ thu được các thành phần hỗn hợp khí gồm có 0,015 mol N2O với 0,01 mol NO. Quý hiếm của m là:


A. 13,5 g

B. 1,35 g

C. 0,81 g

D. 0,75 g

Câu 13: Dẫn khí CO2 tự từ mang đến dư vào dung dịch Ca(OH)2, hiện tượng kỳ lạ hoá học xẩy ra là

A. Tất cả kết tủa trắng, kết tủa ko tan vào CO2dư.

B. Có kết tủa trắng, kết tủa rã trong CO2dư.

Xem thêm: Ái Chà Chàng Trai Khôi Ngô Ghê, Gặp Nhau Trong Rừng Mơ, Lời Bài Hát Gặp Nhau Giữa Rừng Mơ

C. Không tồn tại kết tủa.

D. Không có hiện tượng gì xảy ra.

Câu 14: mang lại a mol CO2 phản vào dd đựng 0,2mol NaOH và 0,15 mol Ba(OH)2 chiếm được 23,64g kết tủa. A là

A. 0,38 hoặc 0,25

B. 0,12 hoặc 0,38

C. 0,12

D. 0,36.

Câu 16: mang đến Fe sắt kẽm kim loại lần lượt vào những dung dịch chứa cá biệt các chất: CuCl2 ; FeCl3 ; HCl, HNO3 đặc nguội, NaOH . Số bội nghịch ứng xảy ra là :

A. 4

B. 1

C. 2

D. 3

Câu 17: Để khác nhau Fe2+ cùng Fe3+ tín đồ ta sử dụng chất nào bên dưới dây:

A. Dd NaOH.

B. H2SO4.

C. Dd HCl.

D. Dd BaSO4.

Câu 18: hình thức làm mượt nước cứng là:

A. Sa thải ion SO42−trong nước

B. Loại bỏ ion HCO3−trong nước

C. Khử ion Ca2+và ion Mg2+trong nước

D. đào thải ion Ca2+ cùng ion Mg2+ vào nước.

Câu 19: dãy nào gồm các chất vừa trình bày tính khử vừa biểu lộ tính lão hóa ?

A. Fe3O4, FeO , FeCl2

B. Fe2O3; Fe2(SO4)3 , Fe(OH)2

C.Fe2(SO4)3, FeCl2, Fe(OH)3

D. Fe2(SO4)3 , FeCl3 , Fe2O3

Câu 20: mang đến hỗn hợp bao gồm Na và Al bao gồm tỉ lệ mol khớp ứng là 1:2 và nước (dư). Sau khoản thời gian các phản bội ứng xẩy ra hoàn toàn, nhận được 8,96 lít khí H2 (đktc) và m gam hóa học rắn không tan. Cực hiếm của m là?

A. 10,8g

B. 7,8g

C. 5,4g

D. 43,2g

Câu 21: cấu hình electron của ion 24Cr là

A. 3d24s1.

B. 3d44s2.

C. 3d34s2.

D. 3d5 4s1.

Câu 22: chất nào sau đó là chất khử oxit fe trong lò cao?

A. Na

B. CO

C. Al

D. H2

Câu 23: Cho cấu hình electron của nguyên tử của những nguyên tố sau :


X : 1s22s2 Y : 1s22s22p2 Z: 1s22s22p63s2 T: 1s22s22p63s23p64s2

G : 1s22s22p63s23p63d24s2 H: 1s22s22p63s23p63d64s2

Các yếu tố được xếp vào nhóm IIA bao gồm :

A. X,Y,Z

B. Z,T,H

C. X,Z,T

D. Z,T,G

Câu 24: Trong không khí ẩm, vật làm bằng cấu tạo từ chất gì sau đây sẽ xảy ra hiện tượng sắt bị bào mòn điện hoá?

A. Sắt nguyên chất.

B. Sắt tây (sắt tráng thiếc).

C. Tôn (sắt tráng kẽm).

D. Hợp kim gồm Al cùng Fe.

Câu 25: Sự phá huỷ sắt kẽm kim loại hay hợp kim do kim loại tác dụng trực tiếp với những chất oxi hoá trong môi trường xung quanh được điện thoại tư vấn là

A. Sự tác dụng của kim loại với nước.

B. Sự khử kim loại.

C. Sự làm mòn điện hoá học.

D. Sự bào mòn hoá học.

Câu 26:Vai trò của Fe3+ trong làm phản ứng Cu + 2Fe(NO3)3 → Cu(NO3)2 + 2Fe(NO3)2 là:

A. Chất bị oxi hoá.

B. Chất bị khử.

C. Hóa học khử.

D. Chất trao đổi.

Câu 27: cho m gam hỗn hợp bột Al cùng Fe tác dụng với hỗn hợp NaOH dư thoát ra 6,72 lít khí (đktc). Nếu mang đến m gam hỗn hợp trên tính năng với hỗn hợp HCl dư thì thoát ra 8,96 lít khí (đktc). Khối lượng của Al và Fe trong hỗn hợp đầu là

A. 5,4 gam Al với 8,4 gam Fe.

B. 5,4 gam Al với 2,8 gam Fe.

C. 5,4 gam Al cùng 5,6 gam Fe.

Xem thêm: Phim Tân Thủy Hử 108 Anh Hùng Lương Sơn Bạc, Tân Thủy Hử

D. 10,8 gam Al cùng 5,6 gam Fe.

Câu 28: mang đến Cu dư chức năng với hỗn hợp AgNO3 thu được dung dịch X. Cho Fe dư tính năng với hỗn hợp X được hỗn hợp Y. Dung dịch Y chứa