đề thi học kì 1 toán 3

     

36 Đề thi học kì 1 môn Toán thù 3 được vanphongphamsg.vn học hỏi, tinh lọc tổng hòa hợp những dạng tân oán trung tâm, góp các em học sinh ôn tập, củng nạm, tập luyện năng lực giải các dạng Tân oán, sẵn sàng tốt cho kì thi học kì 1 lớp 3, đôi khi để giúp đỡ các em trường đoản cú học, tự nâng cấp kiến thức môn Toán 3.

Bạn đang xem: đề thi học kì 1 toán 3


Để tiện dàn xếp, chia sẻ kinh nghiệm về đào tạo và tiếp thu kiến thức những môn học lớp 3, vanphongphamsg.vn mời các thầy giáo viên, các bậc phụ huynh với các bạn học viên truy vấn nhóm riêng rẽ dành riêng cho lớp 3 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 3. Rất hy vọng nhận thấy sự cỗ vũ của những thầy cô cùng chúng ta.


Đề thi học tập kì 1 môn Toán thù lớp 3:

I. Đề thi học tập kì 1 lớp 3 môn Tân oán năm 20trăng tròn - 2021 II. Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Toán năm 2019 - 2020 III. Bộ 36 đề thi học kì 1 lớp 3 môn Tân oán

I. Đề thi học tập kì 1 lớp 3 môn Tân oán năm 2020 - 2021

1. Đề thi học tập kì 1 lớp 3 môn Toán

Phần I. Trắc nghiệm khách quan (3 điểm)

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng

Câu 1. Số bao gồm 7 trăm cùng 7 đơn vị chức năng là số:

A. 707

B. 77

C. 770

D. 777

Câu 2. Có từng nào số tròn trăm to hơn 500

A. 2 số

B. 5 số

C. 3 số

D. 4 số

Câu 3. Bảng lớp hình chữ nhật có chiều nhiều năm 4m, chiều rộng lớn 2m. Chu vi bảng là

A. 8m

B. 42 m

C. 6 m

D. 12 m

Câu 4. Số mập là 54, số nhỏ nhắn là 9. Vậy số phệ cấp số bé

A. 54 lần

B. 9 lần

C. 6 lần

D. 4 lần

Câu 5. Cho hàng số: 9; 12; 15;...; ...; ... Các số thích hợp để điền vào địa điểm chnóng là

A. 18, 21, 24

B. 16, 17, 18

C. 17,19,21

D . 18, trăng tròn, 21

Câu 6. Hình mặt tất cả bao nhiêu hình tam giác?


A. 4

B. 5

C. 6

D. 7

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1. (2 điểm) Đặt tính rồi tính:

a. 102 x 6

b. 77 x 3

c. 405 : 3

d. 840 : 8

Câu 2. (1 điểm) Tìm x:

a. 231 - x = 105

b. x – 86 = 97

Câu 3. (2 điểm) Túi đầu tiên đựng 63kg gạo. Số gạo sống túi thiết bị nhì gấp 3 lần sống túi trước tiên. Hỏi cả hai túi chứa từng nào ki-lô-gam gạo?

Câu 4. (2 điểm) Năm nay cha Lan 45 tuổi. 5 năm trước tuổi Lan bằng 1/5 tuổi của ba. Hỏi trong năm này Lan từng nào tuổi?

2. Đáp án Đề thi học tập kì 1 lớp 3 môn Toán

Phần I. Trắc nghiệm một cách khách quan (3 điểm)

Mỗi câu đúng được 0,5 điểm:

Câu 1

Câu 2

Câu 3

Câu 4

Câu 5

Câu 6

A

D

D

C

A

D

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1. (2 điểm) Học sinch trường đoản cú Đặt tính rồi tính.

Câu 2. (1 điểm) Tìm x:

a. 231 - x = 105

x = 231 – 105

x = 126

b. x – 86 = 97

x = 97 + 86

x = 183

Câu 3. (2 điểm)

Túi sản phẩm nhị cất số ki-lô-gam gạo là:

63 × 3 = 189 (kg)

Cả hai túi cất số ki-lô-gam gạo là:

63 + 189 = 252 (kg)

Đáp số: 252 kg

Câu 4. (2 điểm)

5 năm kia bố gồm số tuổi là:

45 − 5 = 40 (tuổi)

5 năm ngoái Lan gồm số tuổi là:

40 : 5 = 8 (tuổi)

Năm ni Lan có số tuổi là:

8 + 5 = 13 (tuổi)

Đáp số: 13 tuổi.

II. Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Tân oán năm 2019 - 2020


1. Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Toán

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM: Khoanh trước câu vấn đáp đúng

Câu 1 (1đ): M1

a. Số nào lớn số 1 trong những số sau:

A. 295

B. 592

C. 925

D. 952

b. Số tức tốc sau của 489 là:

A. 480

B. 488

C. 490

D. 500

Câu 2 (1đ): M2

a. Chu vi hình chữ vuông bao gồm cạnh 4centimet là

A. 8

B. 8cm

C. 16

D. 16cm

b. 5hm + 7 m có tác dụng là:

A. 57 m

B. 57 cm

C. 507 m

D. 507 cm

Câu 3: Đúng ghi Đ, sai ghi S (1đ)

a. Phxay phân chia mang lại 7 có số dư lớn số 1 là 7. M1

b. Tháng 2 một năm bao gồm 4 tuần với 1 ngày. Tháng hai năm đó có 29 ngày. M2

B. PHẦN TỰ LUẬN:

Bài 1 (2đ): Đặt tính rồi tính: (M2)

a. 492 + 359

b. 582 – 265

c. 114 x 8

d. 156 : 6

Bài 2: ( 1 đ) Tính quý hiếm biểu thức: (M3)

a. 139 + 603 : 3

……………………

……………………

……………………b. 164 : (32: 8)

……………………

……………………

……………………

Bài 3 (1đ): Tìm X (M3)

a. X – 258 = 347

……………………

……………………

……………………

b. X x 9 = 819

……………………

……………………

……………………Bài 4 (2đ): Cửa hàng gạo có 232kg gạo. Thương hiệu đã chào bán đi 1/4 số gạo kia. Hỏi siêu thị còn từng nào ki-lô-gam gạo? (M3)

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

Bài 5 (1đ):

a. Tìm một trong những hiểu được. Lấy số đó nhân với số lớn số 1 có một chữ số thì được 108 (M4)

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

b. Tính nhanh: (M4)

115 + 146 + 185 + 162 + 138 + 154

…………………………………………………………………………………………

2. Đáp án Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Toán

A. TRẮC NGHIỆM: Mỗi giải đáp đúng 0,5 đ

Câu 1: a. D. 952 b. C. 490

Câu 2 a. D. 16cm b. C. 507 m

Câu 3: a. S b. Đ

B. PHẦN TỰ LUẬN:


Bài 1 (2đ): Mỗi phép tính đúng 0,5 đ

Bài 2: (1 đ) Mỗi phần đúng được 0,5đ

c. 139 + 603 : 3

= 139 + 201

= 340

d. 164 : ( 32: 8 )

= 164 : 4

= 41

Bài 3 (1đ): Mỗi phần đúng được 0,5đ

a. X – 258 = 347

X = 347 + 258

X = 605

b. X x 9 = 819

X = 819 : 9

X = 91

Bài 4 (2đ):

Bài giải

Cửa hàng đang cung cấp đi số gạo là : 0,5đ

232: 4 = 58 (kg) 0,5đ

Thương hiệu còn sót lại số gạo là : 0,25đ

232 – 58 = 174 (kg) 0,5đ

Đáp số: 174kilogam gạo 0,25đ

Bài 5 (1đ): Mỗi phần đúng 0,5 đ

a. Số lớn số 1 có 1 chữ số là 9

Số nên search là: 108 : 9 = 12

b. Tính nhanh:

115 + 146 + 185 + 162 + 138 + 154

= (115 + 185) + (146 + 154) + (162 + 138)

= 300 + 300 + 300 = 300 x 3 = 900

III. Bộ 36 đề thi học tập kì 1 lớp 3 môn Toán

Đề thi học tập kì 1 môn Toán thù 3 - Đề 1

Bài 1: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

a) Số ngay thức thì trước của 160 là:

A. 161

B. 150

C. 159

D. 170

b) Một cái ao hình vuông bao gồm cạnh 6 m. Chu vi của hình vuông đó là:

A. 4m

B. 36 m

C. 10 m

D. 12 cm

c) 9m 8cm = …. centimet . Số tương thích yêu cầu điền vào vị trí chấm là:

A. 98

B. 908

C. 980

D . 9080

d) Gấp 7 lít lên 8 lần thì được:

A. 15 lít

B. 49 lít

C. 56 lít

D. 65 lít

Bài 2: Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống:

*Giá trị của biểu thức

a) 2 + 8 x 5 = 50...

b) 32 : 4 + 4 = 12....

Bài 3: Tính nhẩm

7 x 6 = …….

8 x 7 = ….....

63 : 9=…….

64 : 8 =…….

Bài 4: Đặt tính rồi tính

487 + 302

660 – 251

124 x 3

845 : 7

Bài 5: Tìm x:

a) X : 6 = 144

b) 5 x X = 375

Bài 6: Một quyển truyện dày 128 trang. An sẽ đọc được

*
số trang đó. Hỏi còn từng nào trang truyện nữa mà An không đọc?

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................


......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

Đề thi học tập kì 1 môn Toán 3 - Đề 2

Câu 1: Viết số thích hợp vào chỗ chnóng (1 điểm).

63 : 7 = ……

35 : 5 = ……….

Xem thm: Hoá Học 12 Bài 35: Đồng Và Hợp Chất Của Đồng Và Hợp Chất Của Đồng

42 : 6 = ……..

56 : 7 = ……..

Câu 2: Đặt tính rồi tính (2 điểm):

a) 235 ´ 2 =

b) 630 : 7 =……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Câu 3: Thực hiện tại tính (2 điểm).

a) 205 + 60 +3 = ………..

b) 462 + 7 – 40 = …………….

Câu 4: (3 điểm)

Số bò nhiều hơn số trâu là 28 con. Biết rằng số trâu là 7 nhỏ. Hỏi số trâu bởi một phần mấy số bò?

Bài giải……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………...

Câu 5:

Một hình chữ nhật có chiều nhiều năm 60m, chiều rộng là 20m. Tính chu vi hình chữ nhật đó?

Bài giải……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Đề thi học tập kì 1 môn Tân oán 3 - Đề 3

I/ Phần trắc nghiệm: (4 điểm)

Khoanh tròn vào câu trả lời đúng

1. Giá trị biểu thức: 789 – 45 + 55 là:

A.100

B.799

C.744

D. 689

2. Giá trị biểu thức: 930 – 18 : 3 là:

A.924

B. 304

C.6

D. 912

3. 7m 3 centimet = ....... cm:

A. 73

B. 703

C. 10

D. 4

4. Có 750 cuốn sách sách xếp hầu như vào 5 tủ, từng tủ có 2 ngăn uống. Hỏi từng ngnạp năng lượng có bao nhiêu quyển sách, hiểu được từng ngnạp năng lượng tất cả số sách nlỗi nhau?

A. 75 quyển

B. 30 quyển

C. 60 quyển

D. 125 quyển

5. Có 7 nhỏ vịt, số con kê nhiều hơn số vịt 56 con. Hỏi số vịt bởi một phần mấy số gà?

A.

*

B.

*

C.

*

D.

*

6. Một mẫu bìa hình chữ nhật tất cả chiều lâu năm 25 centimet, chiều rộng 1dm. Chu vi miếng bìa chính là bao nhiêu đề – xi – mét?

A. 52dm

B.70cm

C.7dm

D. 70 dm

7. Hình vẽ tiếp sau đây gồm mấy góc vuông?

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

8. 8 x 7

..............................................................................................................................

Bài 2. Tìm X: (2 điểm)

X : 7 = 100 + 8

X x 7 = 357

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

Bài 3: (2 điểm)

Một siêu thị tất cả 453 kg gạo, đã bán tốt

*
số gạo đó. Hỏi shop còn lại từng nào ki- lô- gam gạo?

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Tân oán gồm câu trả lời hệ thống những kỹ năng đã học tập dành riêng cho các em học sinh tìm hiểu thêm giúp những em học viên nâng cấp năng lực giải Toán thù lớp 3, ôn tập với rèn luyện kỹ năng và kiến thức chuẩn bị mang lại đề thi cuối học tập kì 1 lớp 3 đạt hiệu quả cao. Mời các bạn cùng tải các đề thi Toán lớp 3 học tập kì 1 này về! Đề thi học tập kì 1 môn Tân oán lớp 3 theo Thông tư 22 được đăng mua làm việc trên được gây ra dưới dạng đề thi trắc nghiệm cùng tự luận theo 4 cường độ, giúp những em học viên làm cho thân quen cùng với cấu tạo đề thi, làm quen thuộc với tương đối nhiều dạng bài tập tân oán khác biệt. Các em học viên rất có thể tìm hiểu thêm môn Tân oán lớp 3 nâng cấp cùng bài tập môn Tân oán lớp 3 không thiếu không giống, để học tập xuất sắc môn Toán thù 3 hơn và chuẩn bị cho các bài xích thi đạt kết quả cao. Cụ thể, các em học sinh có thể tìm hiểu thêm đề thi học tập kì 1 lớp 3, đề thi học tập kì 2 lớp 3 khá đầy đủ.

Xem thêm: Công Ty Du Học Thái Bình Dương Là Thương Hiệu Xuất Sắc Tiêu Biểu Năm 2015

.........................................................

1. Đề thi học tập kì 1 lớp 3 Tải nhiều:

2. Đề thi học kì 1 lớp 3 Hay chọn lọc

Đề thi học tập kì 1 lớp 3 môn Toán thù năm 20trăng tròn - 2021:

Chuyên mục: Giải bài tập