Đề Thi Giữa Học Kì 1 Lớp 8 Môn Toán

  -  

Đề thi thân kì 1 Toán 8 năm 2022 - 2023 gồm 5 đề kiểm tra bao gồm đáp án chi tiết kèm theo bảng ma trận. Đề khám nghiệm giữa học tập kì 1 Toán lớp 8 được soạn theo hiệ tượng đề thi trắc nghiệm + từ bỏ luận (theo điểm số) với thời gian làm bài xích 90 phút.

Bạn đang xem: đề thi giữa học kì 1 lớp 8 môn toán


Đề thi thân kì 1 Toán 8 năm 2022 - 2023


Đề thi giữa kì 1 Toán 8 năm 2022

Bài 1: (3,0 điểm) Rút gọn các biểu thức sau:

1/ (x – 3)(x + 3) – (x – 3)2

2/ (x – 2)(x2 + 2x + 4) – x3 + 5

Bài 2: (3,0 điểm) Phân tích những đa thức sau thành nhân tử

1/ x2 – y2 - 5x + 5y

2/ 5x3 – 5x2y – 10x2 + 10xy

3/ x2 + 5x + 4

Bài 3: (1,0 điểm) chứng minh rằng biểu thức (5n -2)2 – (2n -5)2 luôn luôn chia hết đến 21, với đa số giá trị nguyên n.

Bài 4: (3,0 điểm) đến tam giác ABC gồm BC = 4cm, những đường trung tuyến BD cùng CE cắt nhau tại G. Hotline I, K theo vật dụng tự là trung điểm của GB, GC.

1/ Tính độ dài ED

2/ chứng tỏ DE//IK

3/ chứng tỏ tứ giác EDKI là hình bình hành.

Đáp án đề đánh giá giữa kì 1 Toán 8

Bài

Câu

Nội dung

Điểm

Bài 1

(3,0 đ)

1)

1,5 đ

(x – 3)(x + 3) – (x – 3)2 =

= x2 – 9 – x2 + 6x – 9

= 6x – 18

 

 

0,75 đ

0,75 đ

2)

1,5 đ

(x – 2)(x2 + 2x + 4) – x3 + 5 =

= x3 – 8 – x3 + 5

= -3

 

0,75 đ

0,75 đ

 

Bài 2

(3,0 đ)

1)

1,0 đ

x2 – y2 - 5x + 5y =

= (x – y)(x + y) – 5(x – y)

= (x – y)(x + y – 5)

 

0,5 đ

0,5đ

2)

1,0 đ

5x3 – 5x2y – 10x2 + 10xy =

= 5x(x2 – xy – 2x + 2y)

= 5x

= 5x(x – y)(x – 2)

 

0,5 đ

0,25đ

0,25 đ

3)

1,0 đ

x2 + 5x + 4 =

= x2 + x + 4x + 4

= x(x + 1) + 4(x + 1)

= (x + 1)(x + 4)

 

0,5 đ

0,25đ

0,25 đ

Bài 3

(1,0 đ)

Ta có:

(5n -2)2 – (2n -5)2 =

= (5n – 2 – 2n + 5)( 5n – 2 + 2n – 5)

= (3n + 3)(7n – 7)

= 21(n + 1)(n – 1)

Mà 2121 đề nghị 21(n + 1)(n – 1) 21

Vậy (5n -2)2 – (2n -5)2 21

 

 

0,25 đ

 

0,25đ

0,25 đ

0,25 đ

Bài 4

(3,0 đ)

1)

1,25 đ

*/ Vẽ hình đúng

*/Tam giác ABC có:

EA = EB (Vì CE là trung tuyến)

DA = DC (Vì BD là trung tuyến)

Do đó, ED là con đường trung bình của tam giác ABC

*
(1)

*

Vậy ED = 2(cm)

 

 

 

 

 

 

0,25 đ

 

 

0,25 đ

 

0,25 đ

 

0,25 đ

 

0,25 đ

2)

1,0 đ

Tam giác BGC có:

IB = IG (gt)

KC = kg (gt)

Do đó, IK là con đường trung bình của tam giác BGC

*
*
(2)

Từ (1) với (2) suy ra ED // IK

 

0,25 đ

 

0,25 đ

 

0,25 đ

 

0,25 đ

c)

0,75 đ

Từ (1) và (2) suy ra

*

*

Do đó EDKI là hình bình hành

0,25 đ

 

0,25 đ

 

0,25 đ

 


Ma trận đề thi thân kì 1 Toán 8

Chủ đề

Tầm quan lại trọng

Trọng số

Tổng điểm

Làm tròn điểm

Theo ma trận

Thang điểm

Hằng đẳng thức bình phương của một hiệu, hiệu của nhì bình phương, hiệu của hai lập phương.

15

3

45

2,8

3,0

Phân tích đa thức thành nhân tử:

- Đặt nhân tử chung.

- team hạng tử.

Xem thêm: Download Sách 36 Kế Ứng Dụng Trong Kinh Doanh Và Cuộc Sống Pdf

- dùng hằng đẳng thức.

- phối kết hợp nhiều phương pháp.

 

 

11

 

4

 

44

 

2,8

 

3.0

Hằng đẳng thức hiệu của nhì bình phương phân tích đa thức thành nhân tử gồm một hạng tử là số nguyên

 

 

4

 

 

4

 

 

16

 

 

1,0

 

 

1.0

Đường mức độ vừa phải của tam giác, của hình thang.

 

9

 

2

 

18

 

1,2

 

1.25

Dấu hiệu nhận thấy hình bình hành

11

3

33

2,2

1.75

 

100%

 

156

10.0

10.0

Khung ma trận đề bình chọn theo hình thức tự luận

Tên chủ đề

(nội dung,chương…)

Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng

 

Vận dụng ở tầm mức cao hơn

Cộng

Hằng đẳng thức bình phương của một hiệu, hiệu của hai bình phương, hiệu của nhị lập phương

Nhận ra hằng đẳng thức để khai triển nhằm rút gọn biểu thức

 

 

 

 

 

Số câu

Số điểm tỉ trọng %

2

3.0

2

3.0 30.0%

Phân tích nhiều thức thành nhân tử:

- Đặt nhân tử chung.

- đội hạng tử.

- sử dụng hằng đẳng thức.

Xem thêm: Các Bài Toán Phép Chia Có Dư Lớp 3 Phép Chia Hết Và Phép Chia Có Dư

- phối hợp nhiều phương pháp

Nhận ra hằng đẳng thức để phân tích nhiều thức thành nhân tử

 

 

Thấy được nhân tử thông thường và cần sử dụng nhân tử phổ biến để phân tích đa thức thành nhân tử

 

 

 

Số câu

Số điểm tỉ lệ thành phần %

1

1.0

2

2.0

3

3.0 30.0%

Hằng đẳng thức hiệu của nhị bình phương phân tích nhiều thức thành nhân tử tất cả một hạng tử là số nguyên

 

 

 

Vận dụng so với đ thức thành nhân tử để chứng tỏ biểu thức chia hết cho một trong những với đông đảo giá trị nguyên của biến

 

Số câu

Số điểm tỉ trọng %

1

1.0

1

1.0 10.0%

Đường vừa đủ của tam giác, của hình thang.

 

Hiểu được tính chất đường vừa đủ tam giác nhằm tính độ nhiều năm đoạn thẳng

 

 

 

Số câu

Số điểm tỉ trọng %

1

1.25

2

1.25 12.5%

Dấu hiệu phân biệt hình bình hành

 

 

Vận dụng đặc thù đường mức độ vừa phải tam giác để minh chứng tứ giác là hình bình hành

hotlive