ĐỀ KIỂM TRA CUỐI NĂM LỚP 4

  -  
Bạn đang xem nội dung bài viết ✅ Tuyển tập 28 đề thi học tập kì 2 môn Toán lớp 4 theo Thông tư 22 Đề soát sổ học kỳ II lớp 4 môn Toán (Có ma trận, đáp án) ✅ tại website vanphongphamsg.vn có thể kéo xuống dưới nhằm đọc từng phần hoặc nhấn cấp tốc vào phần mục lục để truy vấn thông tin bạn cần lập cập nhất nhé.

Bạn đang xem: đề kiểm tra cuối năm lớp 4


TOP 28 Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 4 theo Thông tứ 22 giúp các em học sinh lớp 4 tham khảo, luyện giải đề, cụ vững cấu tạo đề thi để đạt công dụng cao trong kỳ thi cuối học tập kì hai năm 2022 – 2023.

Với 28 đề thi kì 2 môn Toán 4, bao gồm đáp án, trả lời chấm với bảng ma trận 4 mức độ theo Thông bốn 22, góp thầy cô tham khảo xây dựng đề thi học kì hai năm 2022 – 2023 cho học sinh của mình. Ko kể ra, có thể bài viết liên quan đề thi học kì 2 môn tiếng Việt, lịch sử vẻ vang – Địa lý. Mời thầy cô và các em theo dõi nội dung bài viết dưới đây:


Mục Lục bài xích Viết


Đề thi học kì 2 môn Toán 4 theo Thông bốn 22 – Đề 1Đề thi học kì 2 môn Toán 4 theo Thông bốn 22 – Đề 2Đề thi học tập kì 2 môn Toán 4 theo Thông bốn 22 – Đề 3Đề thi học kì 2 môn Toán 4 theo Thông tư 22 – Đề 4

Đề thi học tập kì 2 môn Toán lớp 4 theo Thông bốn 22

Đề thi học tập kì 2 môn Toán 4 theo Thông tứ 22 – Đề 1Đề thi học tập kì 2 môn Toán 4 theo Thông tứ 22 – Đề 2Đề thi học kì 2 môn Toán 4 theo Thông bốn 22 – Đề 3Đề thi học tập kì 2 môn Toán 4 theo Thông tứ 22 – Đề 4

Đề thi học tập kì 2 môn Toán 4 theo Thông tứ 22 – Đề 1

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 4

Câu 1: (M1 – 0,5đ) Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:

Trong những phân số sau, phân số lớn số 1 là:

A. B. C. D.

Câu 2: (M1 – 0,5đ) Khoanh tròn vào vần âm đặt trước câu trả lời đúng:

Giá trị của chữ số 2 trong các 82 360 945 là:

A. 2 000B. Trăng tròn 000 C. 200 000D. 2 000 000

Câu 3: (M1 – 1đ) Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước công dụng đúng:

Số tương thích để điền vào vị trí chấm là:

7 giờ đồng hồ 15 phút = ….. Phút

A. 415 B. 435C. 420D. 405

Câu 4: (M2 – 1đ) Điền vào địa điểm chấm:

a. Hình bình hành gồm …………………… cặp cạnh song song .

b. Diện tích s hình thoi bởi ………………………… diện tích s hình chữ nhật .

Câu 5: (M3 – 1đ)Điền vào chỗ chấm:p

a. 6 m217 cm2 = ………….. Cm2

b. 9 thay kỉ = ………… năm

Câu 6: (M2 – 2đ) Tính:

a. ……………………………….

b. ……………………………….

c. ……………………………….

d. ……………………………….

Câu 7: (M3 – 0,5đ): Nửa chu vi của một hình chữ nhật là 24 cm. Nếu như chiều dài là 15 centimet thì diện tích của hình chữ nhật là: …………..

Câu 8: (M3 – 1,5đ): Một tín đồ đã bán tốt 280 trái cam cùng quýt, trong đó số cam ngay số quýt. Tìm kiếm số cam, số quýt vẫn bán?

Câu 9: (M4 – 2đ): hiện nay bà hơn cháu 60 tuổi. Sau 5 năm nữa số tuổi của cháu bằng số tuổi của bà. Tính tuổi của mỗi người hiện nay.

Đáp án đề thi học kì 2 môn Toán lớp 4

Câu 1: (M1 – 0,5đ) Khoanh vào D

Câu 2: (M1 – 0,5đ) Khoanh vào D

Câu 3: (M1 – 1đ) Khoanh vào B

Câu 4: (M2 – 1đ) Điền đúng mỗi vị trí chấm được 0,5đ

a. Hình bình hành bao gồm hai cặp cạnh tuy vậy song.

b. Diện tích s hình thoi bởi một nửa (hay ) diện tích hình chữ nhật .

Câu 5: (M3 – 1đ) Điền đúng mỗi khu vực chấm được 0,5đ

a. 6 m217 cm2 = 60017 cm2

b. 9 nạm kỉ = 900 năm

Câu 6: (M2 – 2đ)Tính đúng mỗi câu được 0,5đ

a.

b.

c.

d.

Câu 7: (M3 – 0,5đ)

Nửa chu vi của một hình chữ nhật là 24 cm. Nếu như chiều lâu năm là 15 cm thì diện tích của hình chữ nhật là: 135 cm2

Câu 8: (M3 – 1,5đ)

Tổng số phần đều bằng nhau là:


2 + 5 7 (phần)

Số quả cam đã buôn bán là:

280 : 7 x 2 = 80 (quả)

Số trái quýt đã phân phối là:

280 – 80 = 200 (quả)

Đáp số: cam: 80 quả; quýt: 200 quả

Câu 9: (M4 – 2đ)

Sau 5 năm nữa bà vẫn hơn con cháu 60 tuổi. Ta có sơ đồ:

Hiệu số phần cân nhau là:

5 – 1 = 4 (phần)

Tuổi cháu sau 5 năm nữa là:

60 : 4 = 15 (tuổi)

Tuổi cháu hiện giờ là:

15 – 5 = 10 (tuổi)

Tuổi bà bây giờ là:

10 + 60 = 70 (tuổi)

Đáp số: Cháu: 10 tuổi

Bà: 70 tuổi

Ma trận bài xích kiểm tra môn Toán cuối học tập kì II lớp 4

TTChủ đềMức 1Mức 2Mức 3Mức 4Tổng
TNTLTNTLTNTLTNTLTNTL

1

Số học

Số câu

 

02

 

 

01

 

01

 

01

01

03

 

Biết so sánh những phân số cùng với 1. Nắm giá tốt trị của số. Giải được bài toán. Triển khai các phép tính phân số.

Câu số

 

1,2

 

 

6

a,b,c,d

 

8

 

9

1,2

6a,b,c,d,8,9

 

 

Số điểm

1

2

1,5

2

1

5,5

2

Đại lượng

Số câu

01

 

 

 

01

 

 

 

02

 

 

Chuyển thay đổi được những số đo diện tích, thời gian

Câu số

3

 

 

 

5

 

 

 

3,5

 

 

 

Số điểm

1

1

2

 

3

Yếu tố hình học

Số câu

 

 

01

 

 

01

 

 

01

01

 

Nhận biết được điểm sáng hình bình hành. Tính được diện tích hình thoi, diện tích hình chữ nhật.

Câu số

 

 

4

 

 

7

 

 

4

7

 

 

Số điểm

 

1

0,5

1

0,5

Tổng số câu

03

 

01

01

01

02

 

01

05

04

Tổng số điểm

2

1

2

1

2

2

4

6

Đề thi học kì 2 môn Toán 4 theo Thông tứ 22 – Đề 2

Ma trận bài xích kiểm tra môn Toán cuối học kì II lớp 4

Mạch con kiến thức, kĩ năng

Số câu và số điểm

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 4

Tổng

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

Số tự nhiên và thoải mái và các phép tính với số từ bỏ nhiên, phân số và các phép tính với chúng. Tín hiệu chia hết mang lại 2,3,5,9.

Số câu

5

 

 

5

1

 

 

1

 

Câu số

1a, 1c

 

 

3a,b,c,d; 4a

1d

 

 

4b

 

Số điểm

1

 

 

2,5

0,5

 

 

0,5

 

Đại lượng với đo đại lượng

Số câu

1

2

 

2

 

 

 

 

 

Câu số

 

2a, 2c

 

2b, 2d

 

 

 

 

 

Số điểm

0,5

0,5

 

0,5

 

 

 

 

 

-Yếu tố hình học;

-Giải toán về tìm hai số lúc biết hiệu và tỉ số; Tìm nhị số khi biết tổng cùng hiệu của hai số đó

– Giải câu hỏi về TBC

Số câu

 

 

 

 

1

1

1

1

 

Câu số

 

 

 

 

1e

5

1g

6

 

Số điểm

0,5

2

1

1

 

 

Tổng

Số câu

6

2

 

7

2

2

1

2

6

12

Số điểm

1,5

0,5

3

1

2

0,5

1,5

3

7

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 4

Trường:…………………..

BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II NĂM HỌC 2022 – 2023MÔN: TOÁN- Lớp 4(Thời gian làm cho bài: 40 phút)

Bài 1: Khoanh tròn chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:

a. Rút gọn phân số ta được phân số tối giản là:

A. B. C. D.

b. Số thích hợp viết vào chỗ chấm 6 mét vuông 5dm2 = …… dm2 là:

A. 650B. 65 C. 605D. 6 005

c. Phân số có giá trị to hơn 1 là:

A. B. C. D.

d. Số tự nhiên lớn nhất gồm 8 chữ số chia hết cho 2; 3; 5 với 9 là:

A. 99 999 999 B. 99 999 998C. 99 999 990D. 90 000 000

e. Một hình thoi bao gồm tổng độ dài hai đường chéo là 28cm cùng hiệu nhị đường chéo cánh là 4cm. Diện tích s của hình thoi đó là:

A. 96 cm2B. 192 cm2C. 54cm2D. 108cm2

g. Trung bình cùng của số đầu tiên và số máy hai là 32, trung bình cộng của số sản phẩm hai cùng số thứ ba là 36, trung bình cùng của số thứ nhất và số thứ tía là 30. Bố số đó là:

A. 32; 36 và 30B. 26; 38 với 34 C. 38; 26 và 36 D. 32; 26 cùng 34

Bài 2. Viết số tương thích vào khu vực chấm:

a. 150 000 cm2 =……………. M2

b. 2 tiếng 20 phút = ……….. Phút

c. 7 000 kilogam = …………….tấn

d. 12m 3cm =…………….cm

Bài 3. Tính


a. = ……………………………..

c. = ………………………………


b. = ……………………………..

d. = …………………………


a. 3 321 : X = 27

…………………………………………..

…………………………………………..

…………………………………………..

…………………………………………..


b. X : 134 – 1564 = 2718

…………………………………………..

…………………………………………..

…………………………………………..

…………………………………………..


Bài 5. Một thửa ruộng hình bình hành gồm cạnh lòng gấp 2 lần chiều cao với tổng độ nhiều năm cạnh lòng và chiều cao là 150 m.

a. Tính diện tích s của thửa ruộng hình bình hành đó?

b. Bên trên thửa ruộng đó người ta trồng lúa, vừa phải cứ 1m2 thu được kilogam thóc. Hỏi đã thu được sinh sống thửa ruộng đó bao nhiêu tấn thóc?

………………………………………………………………………………………………………………..


………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

Xem thêm: Đọc Truyện Trăm Năm Cô Đơn Tác Giả Gabriel Garcia Márquez, Mua Trăm Năm Cô Đơn

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

Bài 6. Một người phân phối gạo, buổi sáng bán được tổng thể gạo, buổi chiều bán tốt tổng số gạo. Tính ra buổi sáng bán hơn chiều tối là 77 kilogam gạo. Hỏi ban đầu người kia có tất cả bao nhiêu ki-lô-gam gạo?

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

Đáp án đề thi học kì 2 môn Toán lớp 4

Bài 1. (3 điểm) Mỗi câu đúng 0,5 điểm

a

b

c

d

e

g

D

C

D

C

A

B

Bài 2. Viết số tương thích vào chỗ chấm: (1 điểm, đúng mỗi câu đến 0,25 điểm)

a) 150000 cm2 = 15 m2 b) 2 tiếng đồng hồ 20 phút = 140 phútc) 7000 kilogam = 7 tấnd) 12m 3cm = 1203 cm

Bài 3. Tính (2 điểm) Mỗi câu đúng 0,5 điểm


a.

c.


b.

d.


Bài 4. Tìm x (1 điểm) Mỗi câu đúng 0,5 điểm

a) 3 321 : X = 27

x = 3321 : 27

x = 123

 

 

b) X : 134 – 1564 = 2718

X : 134 = 2718 +1564

X : 134 = 4282

X = 4282 x 134

X = 573 788

Bài 5.2 điểm

Chiều cao thửa ruộng là: 150 : (1 + 2) = 50 (m)

0,25 điểm

Độ lâu năm cạnh đáy thửa ruộng là: 150 – 50 = 100 (m)

0,25 điểm

Diện tích thửa ruộng kia là: 100 x 50 = 5 000 (m2)

0,5 điểm

Đã thu hoạch được ở thửa ruộng đó số tạ thóc là:

x 5000 = 3 000 (kg)

Đổi: 3 000 kg = 3 tấn

 

0,75 điểm

Đáp số: a. 5000 m2 b. 3 tấn

0,25 điểm

Bài 6. (1 điểm)

Phân số ứng với 77 kg gạo là:

( toàn bô gạo)

0,25 điểm

Lúc đầu người đó có tất cả số ki-lô-gam gạo là:

(kg)

0,5 điểm

Đáp số: 245 kg

0,25 điểm

Đề thi học tập kì 2 môn Toán 4 theo Thông bốn 22 – Đề 3

Ma trận bài kiểm tra môn Toán cuối học kì II lớp 4

Mạch loài kiến thức, kĩ năngSố câu cùng số điểmMức 1 (20%)Mức 2 (30%)Mức 3 (40%)Mức 4 (10%)Tổng
TNTLTNTLTNTLTNTLTNTL
Phân sốCâu số 4218  523
Số điểm 2,01,01,00,5  1,01,54,0
Đại lượng với đo đại lượngCâu số  3 69  21
Số điểm  1,0 1,01,5  2,01,0
Yếu tố hình họcCâu số    7   1 
Số điểm    1,0   1,0 
TổngSố câu 12131 154
Số điểm 2,02,01,02,51,5 1,05,05,0

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 4

PHÒNG GD&ĐT…….TRƯỜNG TH……LỚP 4C

ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI HỌC KÌ IINĂM HỌC……..MÔN TOÁN

Câu 1: Điền dấu >,2

C. 69dm2

D. 69cm2

c. Trên bản đồ tỉ lệ 1 : 150, chiều dài phòng học lớp đó đo được 6cm. Chiều lâu năm thật trong phòng học lớp đó là :

A. 9m

B. 5m

C. 10m

D. 6m

Câu 3: Chọn công dụng đúng: (M2)

a. 2km2 45m2 = …… m2

A. 2000045

B. 200045

C. 20045

D. 2045

b. 3 tấn 20kg = ….. Kg

A. 30020

B. 3020

C. 320

D. 302

c. 3 giờ 15 phút = …. Phút

A. 175

B. 185

C. 195

D. 215

d. Cố gắng kỉ = …. Năm

A. 75

B. 85

C. 95

D. 105

Câu 4: Tính rồi rút gọn: (M1)

a.

b.

c.

d.

Câu 5: Viết số vào vệt * (M4)

a.

b.

Câu 6: Đúng ghi Đ, sai ghi S (M3)

Một khu đất nền hình chữ nhật tất cả chu vi 320m với chiều dài gấp tứ lần chiều rộng. Vậy diện tích khu đất đó là:


 


Câu 8: search x (M3):

Câu 9: (M3)

Một mảnh vườn hình chữ nhật gồm nửa chu vi là 90 dm, chiều rộng bởi chiều dài. Tính diện tích s mảnh vườn kia ra đơn vị chức năng mét vuông.

Đáp án đề thi học tập kì 2 môn Toán lớp 4

Câu 1: 1 điểm. Từng câu đúng 0,25 điểm

a. =

b. >

c. 25

d. 2) 0.25 điểm

2000 dm2 = trăng tròn m2

Đáp số: 20 m2

Đề thi học tập kì 2 môn Toán 4 theo Thông tứ 22 – Đề 4

Ma trận đề kiểm soát cuối học tập kì 2 môn Toán lớp 4

Mạch loài kiến thức, kĩ năngSố câu với số điểmMức 1Mức 2Mức 3Mức 4Tổng
TNKQTLTNKQTLTNKQTLTNKQTLTNKQTL
Số thoải mái và tự nhiên và phép tính với những số từ bỏ nhiên. Phân số và những phép tính với phân số.Số câu5  1 1  52
Số điểm2,5  1,0 2,0  2,53,0
Dấu hiệu phân tách hếtSố câu1       1 
Số điểm0,5       0,5 
Số vừa phải cộng, Tỉ lệ bạn dạng đồ   1 1   2 
   0,5 0,5   1,0 
Đại lượng và đo đại lượng với những đơn vị đo vẫn học.Số câu2 1     3 
Số điểm1,0 0,5     1,5 
Yếu tố hình học: hai tuyến phố thẳng vuông góc, hai đường thẳng tuy vậy song; hình thoi, diện tích s hình thoi.Số câu  1     1 
Số điểm  0,5     0,5 
Giải bài toán về tính diện tích s hình chữ nhậtSố câu       1 1
 Số điểm       1,0 1,0
TổngSố câu8 3111 1123
 Số điểm4,0 1,51,00,52,0 1,06,04,0

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 4 theo Thông bốn 22

Trường: Tiểu học ……………..

Họ cùng tên:……………………………….

Lớp: ….., khu……………………………

ĐỀ KIỂM TRA MÔN TOÁN LỚP 4Cuối học kì II

(Thời gian 40 phút ko kể thời gian giao đề)

PHẦN I: Trắc nghiệm (6 điểm)

Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng

Câu 1. Giá trị chữ số 4 trong các 240 853 là: (M1)

A. 4 B. 40C. 40853D. 40 000

Câu 2. Số phù hợp điền vào địa điểm chấm nhằm là : (M1)

A. 1 B. 2C. 5D. 50

Câu 3. Số tương thích điền vào nơi chấm của 3h 25 phút = … phút là: (M1)

A. 205 B. 325C. 55 D. 3025

Câu 4. Số tương thích điền vào nơi chấm của 6 m2 25 cm2 = … cm2 là: (M2)

A. 625 B. 6 025C. 60 025D. 600 025

Câu 5. tứ giờ bằng một trong những phần mấy của một ngày? (M1)

A. ngàyB. ngàyC. ngàyD. ngày

Câu 6. Phân số nào lớn hơn 1 là: (M1)

A. B. C. D.

Câu 7. Hình bình hành có diện tích s là 30 dm2. Biết độ dài đáy là 6dm.Tính đường cao của hình bình hành đó. (M2)

A. 24 dm B. 5 dm C . 180 dmD. 5 dm2

Câu 8: Phân số bằng phân số nào bên dưới đây: (M1)

A. B. C. D.

Câu 9: Trung bình cộng của 5 số là 15. Tổng của 5 số đó là: (M3)

A. 70 B. 75C. 92D. 90

Câu 10: Trên phiên bản đồ xác suất 1 : 200, chiều rộng lớn phòng học của lớp em đo được 3cm. Hỏi chiều rộng lớn thật ở trong phòng học đó là mấy mét? (M2)

A. 9m B. 4m C. 8mD. 6m

Câu 11. Trong những phân số sau, phân số tối giản là: (M1)

A. B. C. D.

Câu 12. Chữ số buộc phải điền vào ô trống để 13 phân chia hết cho tất cả 3 cùng 5 là (M1)

A. 5

B. 2

C. 0

D. 8

II. Phần từ luận: 4 điểm

1. Tính: (2 đ) (M3)

Câu 2. Search x (1 điểm) (M2)

a) x – 2008 = 7999 b) x + 56789 = 215354

………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

Câu 3. Một mảnh đất hình chữ nhật bao gồm chiều nhiều năm là 20m, chiều rộng bởi 2/5 chiều dài. Tính diện tích s của mảnh đất đó. (1 điểm) (M4)

Bài giải

………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

Đáp án đề thi học kì 2 môn Toán lớp 4

Phần I: Trắc nghiệm (6 điểm)

CâuCâu 1Câu 2Câu 3Câu 4Câu 5Câu 6Câu 7Câu 8Câu 9Câu 10Câu 11Câu 12
Đáp ánDBACCCBABDDA
Điểm 0,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,5

PHẦN II. TỰ LUẬN

Câu 1. Tính (M3) (2 điểm)

Câu 2. Search x (1 điểm) (M2)

a) x – 2008 = 7999 b) x + 56789 = 215354

x = 7999 + 2008 x = 215354 – 56789

x = 10007 x = 158565

Câu 3.

Xem thêm: Chú Bé Rồng - 7 Viên Ngọc Rồng Chap 259

(1 điểm)

Bài giải

Chiều rộng mảnh đất hình chữ nhật là:

20 x = 8 (m)

Diện tích mảnh đất hình chữ nhật là:

20 x 8 = 160 (m2)

Đáp số: 160 m2

Tài liệu vẫn còn, mời chúng ta tải về giúp thấy tiếp


Cảm ơn các bạn đã theo dõi nội dung bài viết Tuyển tập 28 đề thi học kì 2 môn Toán lớp 4 theo Thông bốn 22 Đề đánh giá học kỳ II lớp 4 môn Toán (Có ma trận, đáp án) của vanphongphamsg.vn nếu thấy bài viết này hữu ích hãy nhờ rằng để lại phản hồi và reviews giới thiệu website với mọi người nhé. Tình thực cảm ơn.