Đề kiểm tra 15 phút toán hình 7 chương 1

  -  

Cho tam giác ABC bao gồm (widehat A = 80^o) và (widehat B = 40^o). Tia phân giác của góc C cắt AB tại D. Tính số đo (widehat CDA) với (widehat CDB).

Bạn đang xem: đề kiểm tra 15 phút toán hình 7 chương 1


Đề bài

Cho tam giác ABC bao gồm (widehat BIC > widehat BAC.) (widehat A = 80^o),tia phân gisc của góc B với C cắt nhau tại I. hotline D là giao điểm của AI với BC.

a) Tính số đo của góc (widehat BIC)

b) So sánh (widehat BID) với (widehat BAD); (widehat BIC) và (widehat BAC).


Đề bài

Cho đoạn thẳng AB, mặt đường trung trực d của AB trên I, bên trên cùng một nửa phương diện phẳng bờ là mặt đường thẳng AB đem nhì điểm C với D thuộc d (D nằm giữa hai điểm C và I). Hãy so sánh hai góc ADI và góc BDI.

Xem thêm: Khi Nào Đơn Thức A Chia Hết Cho Đơn Thức B, Khi Nào Thì Đơn Thức A Chia Hết Cho Đơn Thức B


Đề bài

Cho tam giác ABC. hotline M, N theo thứ tự là trung điểm của AB và AC. Trên tia đối của tia MC mang E sao cho ME = MC. Trên tia đối của tia NB rước F làm thế nào cho NF = NB. Chứng minch A là trung điểm của EF.


Đề bài

Cho tam giác ABC, M là trung điểm của BC. Trên nửa mặt phẳng bờ là con đường trực tiếp BC đựng điểm A vẽ tia Cx song song với AB. Trên tia Cx đem D làm thế nào để cho ( Rightarrow widehat AMC + widehat CMD = 180^o), (CD = AB). Chứng minh:

a)(MA = MD.)

b) Ba điểm A, M, D thẳng sản phẩm.


Đề bài

Cho góc (widehat xOy). Lấy A, C thuộc tia Ox sao cho OCXem lời giải


Xem lời giải


Xem lời giải


Xem lời giải


Xem lời giảiĐề kiểm tra 15 phút ít - Đề số 14 - Bài 2, 3, 4, 5 - Chương thơm 2 - Hình học 7
Đề soát sổ 15 phút ít - Đề số 15 - Bài 2, 3, 4, 5 - Cmùi hương 2 - Hình học tập 7
Đề bình chọn 15 phút - Đề số 16 - Bài 2, 3, 4, 5 - Chương 2 - Hình học tập 7
Đề soát sổ 15 phút ít - Đề số 17 - Bài 2, 3, 4, 5 - Chương thơm 2 - Hình học 7
Đề khám nghiệm 15 phút ít - Đề số 18 - Bài 2, 3, 4, 5 - Chương thơm 2 - Hình học tập 7
Đề chất vấn 15 phút - Đề số 19 - Bài 2,3,4,5 - Chương thơm 2 - Hình học tập 7
Đề soát sổ 15 phút ít - Đề số 1 - Bài 6 - Chương 2 - Hình học 7
Đề kiểm tra 15 phút ít - Đề số 2 - Bài 6 - Cmùi hương 2 - Hình học 7
Đề bình chọn 15 phút ít - Đề số 3 - Bài 6 - Chương 2 - Hình học 7
Đề kiểm soát 15 phút ít - Đề số 4 - Bài 6 - Chương 2 - Hình học tập 7
Đề kiểm soát 15 phút ít - Đề số 5 - Bài 6 - Chương thơm 2 - Hình học tập 7
Đề chất vấn 15 phút ít - Đề số 6 - Bài 6 - Chương 2 - Hình học tập 7
Đề kiểm tra 15 phút ít - Đề số 7 - Bài 6 - Cmùi hương 2 - Hình học 7
Đề chất vấn 15 phút ít - Đề số 8 - Bài 6 - Cmùi hương 2 - Hình học tập 7
Đề chất vấn 15 phút - Đề tiên phong hàng đầu - Bài 7, 8 - Chương thơm 2 - Hình học 7
Đề soát sổ 15 phút ít - Đề số 2 - Bài 7, 8 - Chương 2 - Hình học tập 7
Đề đánh giá 15 phút ít - Đề số 3 - Bài 7, 8 - Chương 2 - Hình học 7
Đề soát sổ 15 phút - Đề số 5 - Bài 7, 8 - Chương 2 - Hình học tập 7
Đề soát sổ 15 phút ít - Đề số 7 - Bài 7, 8 - Chương 2 - Hình học 7
Đề đánh giá 15 phút - Đề số 8 - Bài 7, 8 - Chương 2 - Hình học tập 7
Đề đánh giá 15 phút - Đề số chín - Bài 7, 8 - Chương thơm 2 - Hình học tập 7

Đề bài

Cho tam giác ABC cân tại A, kẻ AH vuông góc với BC.

Xem thêm: Mẫu Phiếu Đề Nghị Mua Vật Tư Hàng Hóa, Thiết Bị, Vật Tư, Mẫu Phiếu Đề Xuất Mua Hàng Cho Bạn

a) Chứng minc (Delta AHB = Delta AHC)

b) Trên tia đối của tia BC rước điểm D, trên tia đối của tia Cb rước điểm E sao cho (BD = CE). Chứng minch rằng (Delta ADE) cân nặng.Quote Of The Day

*
“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I"m not sure about the universe.”