Đề Cương Tiếng Anh Lớp 7 Học Kì 2 Năm Học 2021

  -  

Đề cương ôn tập giờ Anh 7 cuối kì hai năm 2021 - 2022 là tài liệu rất là hữu ích tổng hợp tổng thể kiến thức, các dạng bài xích tập giữa trung tâm trong lịch trình English 7 tập 2.

Bạn đang xem: đề cương tiếng anh lớp 7 học kì 2 năm học 2021

Đề cương cứng ôn tập tiếng Anh 7 học tập kì 2 là tư liệu vô cùng đặc trưng giúp cho các bạn học sinh rất có thể ôn tập giỏi cho kì thi học tập kì 2 lớp 7 sắp đến tới. Đề cương chất vấn cuối kì 2 Anh 7 được biên soạn rất bỏ ra tiết, cụ thể với phần nhiều dạng bài bác tập được trình diễn một giải pháp khoa học. Vậy sau đó là nội dung cụ thể Đề cưng cửng tiếng Anh 7 cuối kì 2, mời các bạn cùng theo dõi tại đây.


Đề cưng cửng ôn thi học tập kì 2 môn giờ đồng hồ Anh lớp 7 năm 2021


I. Kỹ năng và kiến thức trọng trung ương cuối kì 2 Anh 7

Ôn tập từ bỏ vựng Unit 7 – Unit 12

B.GRAMMAR

UNIT 7 TRAFFIC

1. IT indicating distance

Sử dụng “it” làm chủ ngữ để chỉ khoảng cách

Ex: It is about 300 meters from my house to the bus stop.

2. Used to

Sử dụng “used to” để thể hiện một hành động, một thói quen hoặc một vấn đề xảy ra thường xuyên trong thừa khứ nhưng hiện thời không còn nữa

(+)S + used lớn + V ( nguyên mẫu)

(-) S+ did not used to lớn + V (nguyên mẫu)

(?) Did + S + use lớn + V ( nguyên mẫu)

3. Pronunciation /e/ với /ei/

Lưu ý Say /sei/ Says /sez/ Said /sed/

UNIT 8 FILMS

1. Tính từ bỏ “ed” và “ing”

Một tính từ hoàn toàn có thể được thành lập bằng phương pháp thêm “ed” hoặc “ing” sau rượu cồn từ

Ví dụ Interest -> interested, interesting Disappoint -> disappointed, disappointing

- áp dụng tính trường đoản cú đuôi “ed” để thể hiện cảm giác, cảm xúc của một ai lúc bị một sự việc, thứ tác động/


Ví dụ: The film was long, và I was bored

- áp dụng tính trường đoản cú đuôi “ing” để biểu đạt về đặc điểm của thứ việc

Ví dụ The film was boring.

2. Tự nối ALTHOUGH, DESPITE/INSPITE OF, HOWEVER, NEVERTHELESS

Mặc dù

Although/ though/eventhough/muchas+mnhđề// Despite/in spiteof +cụmdanhtừ

Tuy nhiên Mệnh đề. However/ Nevertheless,(dấu phẩy) mệnh đề

UNIT 10: SOURCES OF ENERGY

1.Thì tương lai tiếp diễn

Diễn tả một vấn đề ĐANG xẩy ra tại 1 thời điểm xác định trong TƯƠNG LAI

(+)S + will be+ V-ing (-) S+ will not be + V-ing (?) Will + S + be + V-ing?

Will not = won’t

Will = shall ( thực hiện cho công ty ngữ I, We)

1.Bị động của thì sau này đơn

(+)S + will be+ V3(-) S+ won’t be + V3(?) Will + S + be V3?

- thực hiện thể tiêu cực khi tân ngữ của câu không quan trọng đặc biệt hoặc lừng khừng ai là người tiến hành hành động, giả dụ người thực hiện vẫn quan liêu trong thì thêm sau “by”

- sử dụng thể bị động khi muốn nhấn mạnh vật, việc được tác động.

2.Pronunciation 3 syllables

UNIT 11: TRAVELLING IN THE FUTURE

1.Will (review)

Sử dụng will để mang ra một dự đoán trong tương lai.

2. Đại từ sỡ hữu

Subject Pronouns

I

YOU

WE

THEY

HE

SHE

IT

Possessive Adjectives

MY

YOUR

OUR

THEIR

HIS

HER

ITS

Possessive Pronouns

MINE

YOURS

OURS

THEIRS

HIS

HERS

ITS

Đại trường đoản cú sở hữu dùng để thay gắng cho tính từ mua và danh từ khi không muốn tái diễn danh từ.

Như vậy ta cần nói danh từ đó trước rồi new thay thế.

Lưu ý, bởi đại từ vanphongphamsg.vn đã thay thế sửa chữa danh từ nên sẽ không khi nào có danh trường đoản cú sau đại từ sở hữu.

Ex: My father is tall. Theirs (= their father) is short.

1. Ngữ điệu vào câu hỏi

Câu hỏi Yes/No: Lên giọng sống cuối câu.// câu hỏi H/ WH: hạ giọng ở cuối câu.

Câu hỏi đuôi: hạ giọng cuối câu đề tìm kiếm sự hễ tình// Lên giọng làm việc cuối câu để hỏi.

UNIT 12 AN OVERCROWDED WORLD

1. đối chiếu số lượngLittle -> lessFew -> Fewer Many ,much -> more


Số lượng Ít hơn:S+ V+ less + N (không đếm được)/// S+ V+ fewer + N ( đếm được)

Số lượng các hơn:S+ V+ more ( danh tự đếm được với không đếm được)

2. Câu hỏi đuôi

Lưu ý

1. Câu reviews khẳng định, phần hỏi đuôi tủ định.

Câu reviews phủ định, phần hỏi đuôi khẳng định

2. Phần đuôi chỉ sử dụng các đại từ : I, you, we, they, he, she, it, there

3. Phần đuôi luôn luôn ở dạng viết tắt

Các ngôi trường hợp nắm thể

Hiện tại đối chọi với to lớn BE:

- he is handsome, is he? = Anh ấy đẹp mắt trai, đúng không?

– You are worry, aren’t you? = ai đang lo lắng, nên không?

Hiện tại đối chọi động trường đoản cú thường: mượn trợ cồn từ bởi vì hoặc DOES phụ thuộc vào chủ ngữ

- They lượt thích me, don’t they?

– she loves you, doesn’t she?

Thì quá khứ solo với hễ từ thường: mượn trợ động từ DID, thừa khứ 1-1 với to BE: WAS hoặc WERE:

- He didn’t come here, did he?– He was friendly, was he?

Thì hiện tại tại ngừng hoặc hiện tại chấm dứt tiếp diễn: mượn trợ đụng từ HAVE hoặc HAS

- They have left, haven’t they?– The rain has stopped, hasn’t they?

Thì tương lai đơn- It will rain, won’t it?

1. Nhận âm ( review)

5 NGUYÊN TẮC – 2 LƯU Ý

1. NGUYÊN TẮC 1: 2 âm tiết

Danh từ, tính từ: 1stĐộng từ: 2nd

- Nếu đụng từ tận bằng những ấm “ngắn” cùng “nhẹ” : ow, el, er… thì thừa nhận âm còn lại

2. NGUYÊN TẮC 2: 3 âm tiết

Danh từ, tính từ : 1st

Động từ:

Các rượu cồn từ 3 âm tiết có âm tiết cuối chưa nguyên âm lâu năm hoặc nguyên âm đôi hoặc kết thúc nhiều hơn một phụ âm thì âm máu đầu dìm trọng âm.

Nếu âm huyết cuối cất nguyên âm ngắn ow, el, er… hoặc dứt không nhiều hơn một nguyên âm thì âm tiết thứ hai sẽ nhận trọng âm.

1. NGUYÊN TẮC 3: tự ghép

Danh từ, tính từ: 1stĐộng từ: 2nd

2. NGUYÊN TẮC 4: trường đoản cú 3 âm tiết trở lên dìm âm đồ vật 3 tự sau tính cho trước.

3. NGUYÊN TẮC 5: HẬU TỐ.

Xem thêm: Ebook Người Thông Minh Giải Quyết Vấn Đề Như Thế Nào Pdf /Prc/Mobi/Epub

Các tự chứa những hậu tố tiếp sau đây âm nhấn lâm vào hoàn cảnh âm trước nó.

...............

II. Bài bác tập ôn thi cuối kì 2 tiếng đồng hồ Anh 7

A. PRACTICE

I. PHONETICS

1. Choose the word having different bao tay from the others.

1. A. Harvest B. Parade C. Music D. Pumpkin

2. A. Offer B. Prefer C. Abroad D. Arrive

3, A. Famous B. Joyful C. Usual D. Alone

4. A. Exist B. Avoid C. Support D. Notice

5. A. Hungry B. Disease C. Spacious D. Danger

6. A. Favourite B. Pollution C. Imagine D. Exhausted

7. A. Energy B. Plentiful C. Disappear D. Celebrate

8. A. Recycle B. Description C. Contribute D. Atmosphere

II. Findthewordwhichhasadifferentsoundinthepartunderlined

1.

A. Perform

B.end

C.festival

D.elephant

2.

A.cake

B.celebrate

C.racing

D.candle

3.

A.desert

B.held

C.prefer

D.celebrate

4.

A.those

B.they

C.than

D.Thanksgiving

5.

A.cranberry

B.lantern

C.gather

D.apricot


6. A. Abundant B. Travelling C. Character D. Biogas

7. A. Diverse B. Drive C. Invention D. Crime

8. A. Designs B. Sails C.pedals D. Pollutes

VOCABULARY & GRAMMAR

I. Choose và circle the best answer.

1.Many (cultural/ romance/ disappointed/ annoyed) and artistic activities are held as the part of the flower festival in domain authority Lat.

2. Wind, hydro and solar are (modern/ renewable/ non-renewable/ new) energy sources.

3. Nick washes his hand a lot, (so/ and/ but/ although) he doesn’t have flu.

4. At a seasonal festival, people race down the hill to lớn (break/ catch/ buy/ eat) cheese.

5. (When/ How/ Why/ Where) were you born? – In March

6. We will cut down on the use of natural gas because it is (plenty/ limited / available / abundant) & harmful khổng lồ the environment.

7. Some new energy-saving bulbs (will put /will be putting/will be put /will being put) in the dining-room.

8. Which of the following is NOT non-renewable source of energy ?

A. Oil

B. Wind

C. Natural gas

D. Coal

9. The kết thúc of the film was so _____________ that many people cried.

A. Boring

B. Shocking

C. Exciting

D. Moving

10. A ___________ is a film that tries khổng lồ make audiences laugh.

Xem thêm: 1001 Món Ngon Đãi Tiệc Cực Dễ Làm Tại Nhà Mà Bạn Cần Phải Biết

A. Sci-fi

B. Documentary

C. Comedy

D. Horror

11. I found the book so ____________ that I couldn’t take my eyes off the screen.