Dấu và độ lớn của q3 để q1 và q2 cũng cân bằng

  -  

Bài 1: Hai điện tích q1 = 2.10-8C và q2 = -8.10-8C đặt tại A và B trong không khí. AB = 8cm. Một điện tích q3 = đặt tại C.

a, C ở đâu để q3 cân bằng.

b, Dấu và độ lớn của q3 để q1 và q2 cũng cân bằng (hệ điện tích cân bằng).

HD:

a, Xđ vị trí q3

- Để q3 CB:

 
Bạn đang xem: Dấu và độ lớn của q3 để q1 và q2 cũng cân bằng

*
4 trang
*
quocviet
*
*
16718
*
9Download


Xem thêm: Giải Bài 5 Sgk Toán 9 Tập 2 Trang 37 Sgk Toán 9 Tập 2, Bài 5 Trang 37 Sgk Toán 9 Tập 2

Bạn đang xem tài liệu "Bài tập ôn Vật lý lớp 11", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên


Xem thêm: Nhập Vai Nhân Vật Mị Châu Kể Lại Câu Chuyện Nỏ Thần, Đóng Vai Mị Châu Kể Lại Truyện An Dương

I. VÍ DỤLoại 1: Cân bằng của điện tích - Hệ điện tíchBài 1: Hai điện tích q1 = 2.10-8C và q2 = -8.10-8C đặt tại A và B trong không khí. AB = 8cm. Một điện tích q3 = đặt tại C.a, C ở đâu để q3 cân bằng.b, Dấu và độ lớn của q3 để q1 và q2 cũng cân bằng (hệ điện tích cân bằng).HD:a, Xđ vị trí q3- Để q3 CB: . Dấu và độ lớn của q3 tùy ý.b, Để q1 CB: ABC- * Chú ý: Nếu hệ gồm n điện tích có (n - 1) điện tích cân bằng thì hệ đó cân bằng.Bài 2: Điện tích q1 = -5.10-9C và q2 = -8.10-8C đặt tại A và B cách nhau đoạn a = 8cm trong không khí.a, Phải đặt điện tích q3 tại đâu, có dấu, độ lớn bao nhiêu để q3 cân bằng.b, Xác định vị trí, dấu, độ lớn của q3 để hệ điện tích cân bằng.c, q3 thỏa mãn về dấu, độ lớn như thế nào để CB là bền, không bền.d, Nếu hệ cân bằng thì cân bằng của hệ là bền hay không bền.HD:a, q3 đặt tại M sao cho: M nằm giữa AB, cách A khoảng AM = x sao cho: . Dấu và độ lớn của q3 là tùy ý.ACBq3q1q2q3b, Để hệ CB thì q1 CB. Khi đó q3 > 0 và có độ lớn: .Bài 3: Tại ba đỉnh của một tam giác đều trong không khí, đặt 3 điện tích giống nhau q1 = q2 = q3 = q = 6.10-7C. Hỏi phải đặt điện tích q0 tại đâu, có giá trị bao nhiêu để hệ điện tích cân bằng?HD:- Xét điều kiện CB của q3: - Với và - Trong đó F3 có phương là đường phân giác góc C, lại có nên q0 nằm trên phân giác góc C.- Tương tự, q0 cũng thuộc phân giác các góc A và B. Vậy q0 tại trọng tâm G của ABC.- Vì nên hướng về phía G, hay là lực hút nên q0 0 CB bềnBài 9: Ba quả cầu kim loại nhỏ tích điện cùng dấu q1; q2; q3 với q2 = q3 có thể chuyển động tự do dọc theo phía trong của một vành tròn không dẫn điện đặt nằm ngang. Khi ba quả cầu nằm cân bằng, góc ở đỉnh của tam giác tạo bởi ba quả cầu đó bằng 300. Tính tỉ số q1/q2.ĐS: Bài 10: Trên hai tấm thủy tinh phẳng nhẵn P1; P2 cùng nghiêng góc 600 đối với mặt bàn nằm ngang có ba điện tích nhỏ A, B, C khối lượng m1 = m2 = 2g và m3, mang điện tích q1 = q2 = 6.10-6C; q3 = 3.10-6C. Quả cầu A nằm ở chân hai mặt phẳng nghiêng, còn hai quả cầu B và C có thể trượt không ma sát trên P1 và P2. Khi cân bằng, hai quả cầu B, C có cùng độ cao và tâm của ba quả cầu nằm trong mặt phẳng thẳng đứng. Tính m3 và khoảng cách giữa các quả cầu. Cân bằng của hệ có bền không?ĐS: - m3 = 1,2g- r = 3,95cm- Cân bằng là bềnBài 11: Ba quả cầu giống hệt nhau bằng kim loại, có cùng khối lượng m = 10g được treo vào một điểm bằng ba sợi dây dài bằng nhau l = 1m. Tích điện như nhau cho ba quả cầu người ta thấy chúng lập thành một tam giác đều có cạnh a = 0,1m. Tìm điện tích mỗi quả cầu?ABCĐS: 6,1.10-8C