Đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp của một máy biến áp lí tưởng

  -  

Câu 1538: Đặt vào nhị đầu cuộn sơ cấp cho của một lắp thêm thay đổi áp lí tưởng (bỏ qua hao phai) một điện áp luân phiên chiều có giá trị hiệu dụng không đổi thì điện áp hiệu dụng giữa nhì đầu cuộn trang bị cấp nhằm hsinh hoạt là 100V .Ở cuộn thứ cấp giả dụ giảm sút n vòng dây thì năng lượng điện áp thân hai đầu nhằm hlàm việc của chính nó là U ,giả dụ tăng lên n vòng dây thì năng lượng điện áp sẽ là 2U .Nếu tăng thêm 3n vòng dây sống cuộn thiết bị cấp cho thì điện áp hiệu dụng giữa nhị đầu nhằm hsinh sống của cuộn dây bằng 

A.

Bạn đang xem: đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp của một máy biến áp lí tưởng

100V

B.

Xem thêm: Tân Thiên Long Mobile - Download Thiên Long Bát Bộ 3D

200V

C.

Xem thêm: Giải Bài 7 Tiết 3 Địa Lí 11

220V

D. 110V


Giải đưa ra tiết:

US1 = UO ;Ut1 =100V =>

*
 (1)

Tại cuộn sản phẩm công nghệ cấp:

Nếu giảm bớt n vòng dây thì điện áp giữa nhị đầu để hsống của chính nó là U 

*
 (2)

Nếu tăng thêm n vòng dây thì năng lượng điện áp đó là 2U => 

*
 (3)

Nếu tăng lên 3n vòng dây sống cuộn sản phẩm cấp cho :

*
 (4)

Từ (2) và (3) => N2 = 3n 

Từ (4) => 

*
 (5)

Từ (1) và(5) => 

Ut3= 2.100 =200V


*
*
*
*
*
*
*
*

*
Tel:
1800.6947
*

*

*

Cơ quan tiền công ty quản: công ty chúng tôi Cổ phần technology dạy dỗ Thành Phát